The only thing necessary for the triumph of Evil Islamization is …..for good men to do nothing.

RRRR

နွစ္ေပါင္း ၁၄၀၀ ေက်ာ္ အတြင္း မြတ္ဆလင္တို ့ဧ။္ က်ဴးေက်ာ္ သတ္ျဖတ္ ၊လူမ်ိဳးတံုး ၊ဘာသာ၊ယဥ္ေက်းမွုတုန္း စစ္ပြဲ မ်ားစြာထဲမွာ….
မိမိတို ့ဧ။္ လူမ်ိဳးဘာသာ၊သာသနာကို မြတ္ဆလင္တို ့ဧ။္ ဖ်က္ဆီးမခံရေအာင္ ကာကြယ္ရင္း အသက္စြန္ ့သြားျကရေသာ

က်ြန္ေတာ္တို ့ဧ။္ ဘိုးဘြား ဘီဘင္ ……
ဟိႏၵဴ သူရဲေကာင္းမ်ား စစ္သည္မ်ား ၊
ခရစ္ယာန္သူရဲေကာင္း စစ္သည္ မ်ား ၊
ဗုဒၶဘာသာသူရဲ ေကာင္း စစ္သည္မ်ား၊
ဂ်ဴးလူမ်ိဳး သူရဲေကာင္းစစ္သည္မ်ား ………စသည့္ မိမိ လူမ်ိဳးဘာသာ သာသနာ ကို မြတ္ဆလင္တို ့ ဧ။္ ဖ်က္ဆီးျခင္းမခံရေအာင္
အသက္ေပးကာကြယ္ခဲ့ျကေသာ လူမ်ိဳး အသီးသီး ၊ဘာသာအသီးသီးတို ့မွ သူရဲေကာင္း စစ္သည္ မ်ားအား ဤ ျဖစ္ရပ္မွန္ေဆာင္းပါးျဖင့္ ေလးစားစြာ ဂါရ၀ျပ ုပါဧ။္

…………..

အင္တာနက္ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္သည္ အစၥလာမ္ အေျကာက္ရဆံုးရန္သူေပ။
အစၥလာမ္တသက္လံုးဖံုးဖိထားေသာ လ်ိွ ့၀ွက္ခ်က္မ်ားကို လူေတြ
ပိုမိုသိရွိနားလည္ေလေလ၊ အစၥလာမ္ကို ပိုမိုစြန္ ့ခြာေလေလပဲျဖစ္သည္္

အာဖရိက တိုက္တစ္ခုတည္းတြင္ပင္ တစ္နွစ္လ်ွင္လူ ၆သန္းခန္ ့အစၥလာမ္ဧ။္ ဆိုး၀ါးပံုကို သိျမင္လာျကကာ အစၥလာမ္ကို စြန္ ့ခြာေနျကေပသည္။
လူ ့ေဘာင္ေလာကအတြက္ အလင္းေပ။

http://www.youtube.com/watch?v=xdVnILalpeo&playnext=1&list=PLB55D6B6B2E829602

ထို ့ေျကာင္ က်ြန္ေတာ္ တို ့လုပ္ရမည္မွာ အစၥလာမ္ အေျကင္းကို လူေတြ
ဒိထက္ပိုမို နားလည္လာေအာင္ ကမၻာျကီးကို ဖြင့္လွစ္ျပရေပမည္။

တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္ တြင္ က်ြနိုပ္ တို ့လိုခ်င္သည့္ ပန္းတိုင္ျဖစ္သည့္ အစၥလာမ္
ဗိုင္းရပ္ အျပီးတိုင္ေပ်ာက္ကြယ္ေရး မွာ မေ၀းေတာ့သည့္အနာဂတ္တြင္ မလြဲမေသြ
ျဖစ္လာမည္သာျဖစ္သည္။

ဘာသာတရား မ်ားဧ။္ သမၼာတရား ၊ ေလာကပါလ တရား တို ့ကလည္း
ထိုမေကာင္းဆိုး၀ါးအစၥလာမ္ ကို ဒီအတိုင္း ျကည့္ေနမည္ မဟုတ္ေပ။

1 / မြတ္ဆလင္မ်ား အတြက္ ၀မ္းေျမာက္ဖြယ္သတင္းေကာင္း။

Messenger of Allah ( peace and blessings of Allah be upon him) stood up among us and said; ” Those who came before you of the people of book split into seventy-two sects, and this ummah will split into seventy-theree secs. Seventy-two Islamic sections will go to hell and only one Islamic section will go to Paradise, and that is the ??????? Islamic section.  [Saheeh Muslim, no.976]

Islam သည္ မိုဟာမက္ျကီးေသသြားသည့္အခါ (ေနာင္အခါ) မြတ္ဆလင္ ၇၃ ဂိုဏ္းကြဲလိမ့္မည္။ ထို ၇၃ ဂိုဏ္းမွ မွန္ကန္ေသာ ဂိုဏ္းတစ္ခုသာလ်ွင္ ေကာင္းကင္ဘံုေရာက္ျပီး က်န္ ၇၂ မ်ိဳးေသာ မြတ္ဆလင္ ဂိုဏ္းအားလံုးမွာ ငရဲသို ့လားရေပမည္။
မြတ္ဆလင္မ်ား တျခားဘာသာေတြကို ဆဲေနမည့္အစား၊ Insult, Debate လုပ္ေနမည့္အစား မြတ္ဆလင္ အခ်င္းခ်င္း ဘယ္ဂိုဏ္း မွန္လဲဆိုတာ Debate လုပ္ပါလား။ အရမ္းကို သိသင့္ပါတယ္။ မိုဟာမက္ လိ်ွ ့၀ွက္သြားခဲ့တဲ့ မွန္ကန္တဲ့ မြတ္ဆလင္ဂိုဏ္ခြဲ ဆိုတာ၊ ဆြန္နီလား၊  ရွီးယိုက္လား၊ အာမက္ဒီ လား၊ သူတို ့ကေန ထပ္ခြဲသြားတဲ့ ဂိုဏ္းေျမွာင္ အေသးေလး လား။
မြတ္ဆလင္မ်ား Debate လုပ္ျကပါ။  မွန္ကန္တဲ့ မြတ္ဆလင္ဂိုဏ္ခြဲ ဆိုတာ၊ Buddha ဘာသာကို ဆဲေနမယ့္ အစား၊

မြတ္ဆလင္မ်ားတြင္ ဆြန္နီ၊ ရွီးယိုက္၊ စသည္ျဖင့္ ဂိုဏ္းမ်ား ေျမာက္ျမား စြာ ကြဲ ေနရာတြင္၊ ထို ရာနဲ ့ ခ်ီေသာ ကြဲေနေသာ၊ သတ္ေနေသာ ဂိုဏ္းကြဲမ်ားထဲမွ ဂိုဏ္းကြဲ တစ္ခုသာ ေကာင္းကင္ဘံုသို ့ေရာက္မည္ျဖစ္ျပီး၊ က်န္မြတ္ဆလင္ အားလံုးမွာ ငရဲကို လားရမည္ျဖစ္ေျကာင္း မိုဟာမက္ျကီးက မေသခင္ေျပာခဲ့ေပသည္။ မည္သည့္ ဂိုဏ္းက ေကာင္းကင္ဘံု ေရာက္မည္ ကို မူ အထူးလ်ွိ  ့၀ွက္ခ်က္ အေနေနဲ ့မေျပာခဲ့ေပ။
အေသးစိတ္မွာ ..တစ္ဦးခ်င္းအေနနဲ ့ မဆိုင္ပဲ ဂိုဏ္းကြဲ ကေလး တစ္ခုမွ မြတ္ဆလင္ ဂိုဏ္းသားမ်ား သာ ေကာင္းကင္ဘံုကို ေရာက္မည္ျဖစ္ျပီး က်န္ မြတ္ဆလင္ ဂိုဏ္း အားလံုးမွ မြတ္ဆလင္မ်ား အားလံုး ငရဲ သို ့လားရမည္ျဖစ္သည္။
မြတ္ဆလင္ တစ္ဦးခ်င္းအေနနဲ ့ Allah ကို ဘယ္ေလာက္ခ်စ္သည္ျဖစ္ေစ၊ ကိုရန္ကို အာဂံုေဆာင္နိုင္သည္ျဖစ္ေစ၊ Mecca သို ့အေခါက္ ၁၀၀ သြားသည္ျဖစ္ေစ၊ တစ္ဦးခ်င္း ဘယ္ေလာက္ မြတ္ဆလင္ပီသသည္ ျဖစ္ေစ ၊ ထိုသူ အားလံုးတို ့သည္ မွန္ကန္ေသာဂိုဏ္းကြဲ ေလးတစ္ခုမွ မြတ္ဆလင္မ်ား မဟုတ္ပါက ထိုသူ အားလံုး ငရဲသို ့သြားရမည္ျဖစ္သည္။ မိုဟာမက္ကိုခ်စ္သူ၊ အာလာကို ခ်စ္သူ၊ ကိုရန္ကိုခ်စ္သူ စသည္ျဖင့္ လံု၀မဆိုင္ေပ။ အဘယ္ေျကာင့္ဆိုေသာ္ မြတ္ဆလင္ဂိုဏ္းအားလံုးသည္ ကုိရန္က်မ္းတစ္အုပ္ထဲကိုင္ျပီး အာလာ၊မိုဟာမက္ စသည္တို ့ကို အားလံုးက ကိုးကြယ္ျကသူမ်ာ ခ်ည္းျဖစ္ေသာေျကာင့္..
ထို သို ့ကိုးကြယ္ေသာ္လည္း အဲဒါေတြနဲ ့မဆိုင္ ပဲ သူတို ့သည္ဘယ္ဂိုဏ္းက မြတ္ဆလင္မ်ားျဖစ္သည္ ဆို သည္နဲ ့ပဲ ဆိုင္ေလသည္။
ခ်ြင္းခ်က္အေနနဲ ့တစ္ခုသာရွိသည္၊ ထိုအရာမွာ Allah အတြက္ အသက္အေသခံ၊ အသက္စြန္ ့ကာ မြတ္ဆလင္ မဟုတ္သူမ်ားကိုသတ္ျခင္းျဖစ္သည္၊ ထိုသို ့  Allah အတြက္ အသက္အေသခံေသာ ( အေသခံဗံုးခြဲသမား) မြတ္ဆလင္ဆိုရင္ေတ့ မည္သည့္ဂိုဏ္း ျဖစ္ေစ ခ်ြင္းခ်က္အေနနဲ ့အာလာ ျကီး က ေကာင္းကင္ဘံုတြင္လက္ခံ ေပသည္။
ထိုေျကာင့္ မည္သည့္ဂိုဏ္းက မွန္သည္ကို မသိေသာ မြတ္ဆလင္မ်ား က ထိုနည္းလမ္းကို သံုးေပသည္။ ထို နည္းလမ္းသည္စိတ္ခ်ရသည္.။ဆြန္နီျဖစ္ေစ၊ ရွီးယိုက္ျဖစ္ေစ ေကာင္းကင္ဘံုေရာက္ဖို ့ေသခ်ာသည္။ သို ့ေသာ္ ယခုခ်က္ခ်င္း ေသရမည္။ယေန ့ေခတ္စားေနေသာ အေသခံ ဗံုးခြဲ သမားမ်ားဧ။္ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေကာင္းကင္ဘံု ေရာက္ရန္ေသခ်ာျပီး အပ်ိဳစင္ ၇၂ေယာက္ +လူပ်ိဳေပါက္ ၂၈ေယာက္နဲ ့လိုးရဖို ့ျဖစ္သည္။
ဒါေပမဲ့ အဲဒီရူးသြပ္မွု ရဲ့ ဟာကြက္ ကရွိေနသည္။
မြတ္ဆလင္က ခရစ္ယာန္ ကိုသတ္ရင္ေတာ့ဟုတ္ပါျပီ။ ဒါေပမယ့္ မြတ္ဆလင္အခ်င္းခ်င္း ဆြန္နီနဲ ့ ရွီးယိုက္ နဲ ့အခ်င္းခ်င္းသတ္ျပီး အကုန္လံုးေသကုန္ရင္ေရာ ဘယ္သူက ေကာင္းကင္ဘံုေရာက္ မွာလဲ။ ဆြန္နီ မြတ္ဆလင္က ေကာင္းကင္ဘံုေရာက္မွာလား၊ ရွီးယိုက္ မြတ္ဆလင္က ေကာင္းကင္ဘံုေရာက္မွာလား၊ ဒါမွမဟုတ္ ဆြန္နီမြတ္ဆလင္က ရွီးယိုက္ မြတ္ဆလင္ကို သတ္ရင္ သတ္တဲံ  ဆြန္နီမြတ္ဆလင္က ေကာင္းကင္ဘံုေရာက္ျပီး၊ ရွီးယိုက္ မြတ္ဆလင္က ငရဲက်မွာလား၊ဒါမွမဟုတ္ အသတ္ခံရတဲ့ ရွီယိုက္ မြတ္ဆလင္က ေကာင္းကင္ဘံု ေရာက္ျပီး သတ္တဲ့ ဆြန္နီ မြတ္ဆလင္က ငရဲက်မွာလား။ အားလံုးငရဲက်ဖို ့က ၉၉% ရွိသည္။

အင္မတန္မွ ရွင္းေသာ၊ အင္မတန္မွ ေျကာက္စရာေကာင္းေသာ မြတ္ဆလင္မ်ားဧ။္ ဘ၀ပင္ျဖစ္သည္၊ သူတို ့ကိုယ္တိုင္ မြတ္ဆလင္ပီသေအာင္ေနပါလ်က္ ေကာင္းကင္ဘံုေရာက္မည္မွာ လံုး၀မေသခ်ာေပ၊
မုတ္ဆိတ္ေမြးတကားကား၊ မယား အမ်ားအျပား နဲ ့ ၀တ္ရံုျဖူ ၀တ္ကာ၊ သြားေနေသာ္လည္း
ခ်ဲထိုးသကဲ့ သို ့မိမိ အနာဂတ္ကို ေလာင္းေျကးထပ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ အကြက္ ၁၀၀ မွာ ၁ ကြက္ပဲ ေပါက္မဲပါသည္။ က်န္အကြက္ ၉၉ ကြက္ မွာ ငရဲသို ့သြားရမည္ျဖစ္သည္။
ကဲ အသင္မြတ္ဆလင္ သင္ ဘယ္အကြက္ ထိုးမွာ လဲ ဆြန္နီလား၊ ရွီးယိုက္လား၊ အာမက္ဒီ လား၊ေသခ်ာ သည္က ေတာ့ သင္ဘယ္ေလာက္ က်င့္ျကံအားထုတ္သည္ျဖစ္ေစ မိုဟာမက္ အမိန္ ့အရ အသင္ ငရဲ က်ဖို ့ ၉၉% ေသခ်ာေနပါျပီ။
မြတ္ဆလင္ ဆို လို ့က ေတာ့ ေမြးလာကတည္းက  ၊ ငရဲ က်ဖို ့ ၉၉% ရွိေနသည္ ၊ အလႅာဘံုမွာ Fucking ေပးရဖို ့chance က ၁%ပဲရွိတယ္။ မိုဟာမက္ျကီးကိုယ္တိုင္ေျပာခဲ့တာေနာ္။

...................................

2 / အလႅာဧ။္သမီးေတာ္ ၃ ပါးကို မိုဟာမက္ျကီး ျပတ္၀တ္ပူေဇာ္ကိုးကြယ္ခဲ့ျခင္း

ဒီမွာတင္ အလႅာ ဟာ ခရစ္ယာန္ဘုရား။ ထာ၀ရဘုရားနဲ ့အတူတူ ပဲလို ့မြတ္ဆလင္ေတြ ျဖီးထားတာ အကုန္ေပၚသြားပါျပီ။

Bible အရ ထာ၀ရဘုရာသခင္ဟာ တစ္ပါးတည္းေတာ္သားေတာ္ ေယရွုခရစ္ကို လူ ေတြရဲ့ အျပစ္ေတြကို ကယ္တင္ဖို ့ ေစလြတ္ခဲ့ကာ Yeshua Messiah ဟာ ထာ၀ရဘုရား (Y_H_V_H)ရဲ့ ပံုရိပ္လည္းျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ ဘယ္တုန္းက မွ ထာ၀ရဘုရား မွာ သမီးေတာ္ ၃ေယာက္ရွိတယ္ လို ့ Bible မွာ မေရးခဲ့ပါဘူး။

ေဆာ္ဒီမက္ကာ က လနတ္ဘုရားအလႅာ ရဲ့ သမီးေတာ္ ၃ ပါး။
မိုဟာမက္ မေမြးခင္ နွစ္ေပါင္း ၂၀၀၀ ေလာက္ကတည္း က ေဆာ္ဒီ မက္ကာ Cube မဲမဲ ျကီး က လနတ္ဘုရား Allah မွာသာလ်ွင္ သမီးေတာ္ ၃ေယာက္ ရွိခဲ့တာပါ။ al-Lat, al-Uzza and Manat လို ့ေခၚပါတယ္။

Allah နဲ ့သမီး ၃ေယာက္ ကို အာရပ္ေတြက မိုဟာမက္မတိုင္မီ နွစ္ေပါင္း ေထာင္ခ်ီ ကတည္း က ဘုရားအျဖစ္ကိုးကြယ္ ခဲ့တာပါ။

မိုဟာမက္ ကိုယ္ တိုင္ အဲဒီ အလႅာ နဲ ့သမီးေတာ္ ၃ ေယာက္ ကို ထာ၀ရဘုရားအျဖစ္ ျပပ္၀ပ္ကိုးကြယ္ခဲ့ပါတယ္။

မိုဟာမက္ဟာ ခရစ္ယာန္ တို ့ရဲ့ ထာ၀ရဘုရားကို ရွိခိုးခဲ့တာ မဟုတ္ဘဲ သမီး ၃ေယာက္ ရွိတဲ့ အာရပ္ရိုးရာ Pagan လနတ္ဘုရား အလႅာ Moon god Allah ကို ကိုးကြယ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

မိုဟာမက္ဟာ လနတ္ဘုရား အလႅာကို ရွိခိုးတယ္။

ေနာက္ျပီး လနတ္ဘုရား အလႅာ ရဲ့ သမီး ၃ေယာက္ ျဖစ္တဲ့

Al-Lat, Al-Uzza,Manat တို ့ကို တစ္ပါးစီကို မိုဟာမက္ျကီးေသေသခ်ာခ်ာ ျပတ္၀ပ္ ရွိခိုးပူေဇာ္တယ္။

သူ ့တပည့္ေတြကိုလည္း သူ ့လို ကိုးကြယ္ဖို ့ေျပာခဲ့ပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ အာရပ္တပည့္ေတြ က ” ဆရာျကီး မိုဟာမက္၊ ဆရာပဲ ဘုရားတစ္ဆူပဲ ရွိတယ္ ဘာညာေျပာျပီး ခုျကေတာ့ ဆရာျကီးမိုဟာမက္ကိုယ္တိုင္ ဘာလို ့ အာလာရဲ့ သမီး ၃ေယာက္ ျဖစ္တဲ့ နတ္ရုပ္ထု al-Lat, al-Uzza and Manat ကို ဖင္ကုန္း ကန္ေတာ့ေနတာလဲ လို ့ေမးေတာ့မွ

မိုဟာမက္ျကီး ေသာက္ရွက္ကြဲ လူမိသြားျပီး ” မင္းတို ့မသိပါဘူးကြာ၊ ေစတန္က ငါ ကို ပူးျပီး ငါ့ကို လုပ္ခိုင္းလို ့ကြ ” ငါကန္ေတာ့ တာ မဟုတ္ဘူးေစတန္ က ကန္ေတာ့ခိုင္းတာ ၊ ငါအခုသိသြားျပီ။ မကိုးကြယ္ေတာ့ဘူး ” လို ့ဆိုျပီး ထံုးစံအတိုင္း မိုဟာမက္ျကီး ေသာက္ရွက္မရွိေျပာ ျပန္ပါတယ္ ။

အဲဒီေတာ့မွ မိုဟာမက္ျကီးရွက္ ရမ္းရမ္းျပီး အဲဒီ မိုဟာမက္ကိုယ္တိုင္ ရွိခိုးခဲ့တဲ့ အာလာရဲ့ သမီး ၃ ပါး အရုပ္ေတြကို ရိုက္ခြဲခိုင္းပါေတာ့တယ္။ အဲဒီလို ေျပာခဲ့တဲ့ ကိုရန္အမိန္ ့ေတြကို လည္း ေစတန္က ကိုရန္ မွာ လာေရးခိုင္းတာ ဆိုျပီး ဖ်က္ခိုင္းပါတယ္။
ရယ္ရတာတစ္ခု က အခုတစ္မ်ိဳး၊ ေတာျကာ တစ္မ်ိဳးနဲ ့ မိုဟာမက္ ေျပာတာေတြ အားလံုး က ေရာ ေစတန္ခိုင္းတာ မျဖစ္နိုင္ဘူးလား။
လူမိသြားလို ့ ေစတန္ေရးခိုင္းတာ ေပၚသြားေပမဲ့ က်န္တဲ့ ကိုရန္တစ္အုပ္လံုး ကေရာ ေစတန္က ေရးခိုင္းတာ မျဖစ္နိုင္ဘူးလား။ လူမမိ ေသး လို ့ေစတန္ေရး ခိုင္းမွန္မသိေသးတဲ့ ကိုရန္က်မ္းခ်က္
ေတြေရာဘယ္ေလာက္မ်ားရွိနိုင္မလဲ။

လူသားအခ်င္းခ်င္း မြတ္ဆလင္မဟုတ္တဲ့သူေတြ ကို အလွ်ံညီးညီးမုန္းတးီျပီး မြတ္ဆလင္မဟုတ္တဲ့သူေတြကို ေနာက္ဆံုးတစ္ေယာက္က်န္တဲ့ အထိ သတ္ပစ္ဖို ့ မိုဟာမက္ကို ညြန္ျကားခဲ့တဲ့ ကိုရမ္တစ္အုပ္ လံုးကေရာ ေစတန္ေရးခိုင္း တာ မျဖစ္နိုင္ဘူးလား။ 🙂

It is an undeniable fact of history that before Muhammed was born, the moon god “al-Ilah” (Allah) had three daughters named al-Lat, al-Uzza and Manat. The first two were even named after their father. Each daughter had a separate shrine near Mecca, where Allah’s shrine was located.

According to certain Muslim sources these verses, which were originally part of Sura 53:19-23, centered specifically on the three goddesses worshiped by the pagans of Arabia called Allat, al-Uzza and Manat. Initially Muhammad praised these goddesses by confirming their existence as deities that intercede before Allah.

………………..
3/ မိုဟာမက္ ရဲ့ေျမး အရင္း ေခါက္ေခါက္ ၊ Imman Ali Hyussein ကိုေခါင္းျဖတ္သတ္ခဲ့ ေသာ မြတ္ဆလင္ မ်ား ၊ ခင္ဗ်ားတို ့ကို ကံျကီးထိုက္ ျပီ။

http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Karbala

မိုဟာမက္ ကို အသက္ထက္ခ်စ္တယ္ လို ့ခံယူျပီး မိုဟာမက္ အရမ္းခ်စ္တဲ့ မိုဟာမက္ ရဲ့ေျမး အရင္း ေခါက္ေခါက္ Imman Ali Hyussein ကို ေခါင္းျဖတ္သတ္ေသာ ဆြန္နီမြတ္ဆလင္မ်ား( ျမန္မာျပည္က မြတ္ဆလင္အမ်ားစု) နဲ ့

Imman Hyussein ကို ခ်စ္တဲ့ Imman Hyussein အတြက္ တိုက္မယ္ေျပာ ျပီး Imman Hyussein ကို ေရာင္းစားခဲ့ ေသာ ရွီးယိုက္မြတ္ဆလင္မ်ား။

အဲဒီမြတ္ဆလင္ ၂ မ်ိဳးဟာ ဘယ္ေတာ့မွ ရာဇ၀င္ေျကြးေက်မွာ မဟုတ္ပါဘူး။
မြတ္ဟာမက္ရဲ့ ေျမးအရင္းေခါက္ေခါက္ျဖစ္တဲ့ Imman Hyussein ကို ေခါင္းျဖတ္ သတ္တဲ့ မြတ္ဆလင္ေတြဟာ အင္မတန္မွ မိုက္မဲ လနတ္ဘုရား အလႅာျကီး အမိန္ ့ေတာ္အရကံျကီးထိုက္မဲ့ ငမိုက္သားေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

မည္သည့္မြတ္ဆလင္ကို အလႅာ ကခ်စ္မည္နည္း။ ေ၀းစြ…

မြတ္ဆလင္ေတြဟာ မိုဟာမက္ရဲ့ ေသြးရင္းသားရင္း မိသားစု ၀င္ေတြကို သတ္ပစ္တာကိုေတြ ့ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

မိုဟာမက္ရဲ့ ေသြးရင္းသားရင္ ဆက္ခံသူ မိသားစု၀င္ေတြ အားလံုး
ေနာက္ဆံုးမိသားစု အထိသတ္ပစ္တာ တျခားဘာသာေတြမဟုတ္ပါဘူး။
မိုဟာမက္ကိုခ်စ္ပါတယ္ဆိုတဲ့ မြတ္ဆလင္ေတြကိုယ္ တိုင္ ပါပဲ။

မိုဟာမက္ရဲ့ Generation Bloodline ကို မ်ိဳးတုန္းသတ္ပစ္ခဲ့တဲ့မြတ္ဆလင္ေတြပါ။

မိုဟာမက္သာ အဲဒီ အျဖစ္ကို ေတြ ့ခဲ့ရင္ အာလာဘံုမွာ လူပ်ဳိေပါက္ ၂၈ေယာက္နဲ ့Fucking ေပးေနရာကေန ခ်ံဳးပြဲခ် ငိုေျကးမိမွာ ပဲ။

သူကိုတို င္ခ်ီခ်ီပိုးေမြးျမ ူခ်စ္ခဲ့ တဲ့ သူ့ရဲ့ ေျမးအရင္းေခါက္ခါက္ ျဖစ္တဲ့ အလီဟူစိန္ကို မြတ္ဆလင္ေတြက ေခါင္းျဖတ္သတ္ရံုတင္ မကဘူး၊ လသားအရြယ္ကေလးသာရွိေသးတဲ့
အလီဟူစိန္ရဲ့သား ကေလး ၊ မိုဟာမက္ရဲ့ ျမစ္၊ ေနာက္ဆံုးေသာမ်ိဳးဆက္ ကို ပါ သတ္ပစ္တဲ့ မြတ္ဆလင္ေတြပါ။

မြတ္ဆလင္ေတြဟာ Rampage ျဖစ္ကုန္ပါျပီ။ ေသြးေတြစြန္း။ ေသြးေတြစာျပီး ကိုရမ္က်မ္းစာကိုကိုင္ျပီး ရက္ရက္စက္စက္ သတ္ကုန္ပါျပီ။

ဆြန္နီဗလီ မွာရွီးယိုက္ေတြက ဗံုးခြဲျပီး မွားယြင္းေနတဲ့ မြတ္ဆလင္ေတြကို သတ္လိုက္ျပီလို ့ေကြးေျကာ္ေနပါျပီ။

ရွီးယိုက္ ဗလီ မွာဆြန္န္္နီတြက ဗံုးခြဲျပီး မွားယြင္းေနတဲ့ မြတ္ဆလင္ေတြကို သတ္လိုက္ျပီလို ့ေကြးေျကာ္ေနပါျပီ။

မြတ္ဆလင္ဘာသာ ဟာ မေကာင္းဆိုး၀ါးက ျပ ုလုပ္ထားတာျဖစ္လို ့အင္မတန္မွ ေသြးဆာပါတယ္။ သတ္ျပီးရင္းသတ္ခ်င္ ေအာင္ ကိုရမ္က လွံု ့ေဆာ္ေပးပါတယ္။

အင္မတန္မွ ထိတ္လန္ ့စရာ Evil book ကိုရမ္ Qu’ran ျဖစ္ပါတယ္။ မြတ္ဆလင္ အခ်င္းခ်င္းေတာင္ မ်က္စိထဲ မထည့္ေတာ့ပါဘူး။ ရွီးယိုက္မြတ္ဆလင္ေတြပဲ ၊ သတ္ကြာ။
ဒီေကာင္ေတြ ဆြန္နီ မြတ္ဆလင္ေတြ ပဲ ၊ အရွင္မထားနဲ ့ကြာ။ ေနာက္ဆံုး မိုဟာမက္ျကီးရဲ့
မိသားစု၀င္ေတြ အားလံုး ၊ ေနာက္ဆံုးမ်ိဳးဆက္ အထိ မ်ိဳးတုန္းေအာင္ မြတ္ဆလင္ေတြ ေသြးပြက္ပြက္ဆူျပီးသတ္ခဲ့ျကတာပါ။

ခင္ဗ်ားတို ့ဘယ္ေလာက္ သတ္သတ္ ငရဲက်ဖို ့၉၉% ပါပဲ။ အလႅာဘံုမွာ Fucking ေပးရဖို ့က ၁% ပဲရွိတယ္။ မိုဟာမက္ျကီးကိုယ္တိုင္ေျပာခဲ့တာေနာ္။

ဒါက ဗုဒၶဘာသာကို ေစာ္ကားတဲ့  blog ကို ဖတ္မိတဲ့သူေတြ အတြက္ပါ။
အဲဒီ page မွာ အဓိက ျကည့္ေစခ်င္တာကေတာ့ မြတ္ဆလင္ေတြရဲ့ ေစာက္က်င့္ပါပဲ။ မြတ္ ဆလင္ဆ ိုမြတ္ဆလင္ေပါ့ ။ ေပၚတင္မေျပာရဲဘူး။
ေနာက္တစ္ခုသိေစခ်င္တာ က မြတ္ဆလင္ ေတြအင္အားမ်ား လာတဲ့အခါ ဘယ္ေလာက္ လူပါး၀ လာသလဲဆိုတာေတြ ့တယ္မဟုတ္လား။
ဗုဒၶဘာသာကို ျမန္မာစာ ျမန္မာစကားနဲ ့ေစာ္ကား ျပီးေရးတာ ဘယ္ေလာက္ခံရခက္လဲ ေတြ ့ျပီလား။
ျမန္မာ ျပည္ က မြတ္ဆလင္ အမ်ားစုရဲ့ ျမန္မာနို္င္ငံ အေပၚသေဘာထား က အဲဒါပဲ။ ဒါစာေတြ ့ပဲရွိေသးတယ္ေနာ္။ လက္ေတြ ့ျဖစ္ျပီေဟ့ဆိုရင္ သိတယ္မဟုတ္လား။ အင္ဒိုနီးရွား၊ တူရကီဘယ္လိုျဖစ္သြားလဲ သိတယ္မဟုတ္လား။
ဒါက နိုင္ငံတိုင္းမွာ ျဖစ္ေနတဲ့ မြတ္ဆလင္ေတြ လူပါး၀တဲ့ အေျကာင္းပဲ၊
ျပင္သစ္နိုင္ငံမွာေနတယ္၊ ျပင္သစ္ စကားနဲ ့ျပင္သစ္လူမ်ိဳးေတြ အဓိက ထားတဲ့ ခရစ္ယာန္ဘာသာကို ျပင္သစ္စကားနဲ ့ေစာ္ကားမယ္။
ထိုငး္နိုင္ငံမွာေနတယ္၊ ထိုင္း စကားနဲ ့ ထိုင္းလူမ်ိဳးေတြ အဓိက ထားတဲ့ ဗုဒၶ ဘာသာကို ထိုင္း စကားနဲ ့ေစာ္ကားမယ္။
ျမန္မာနိုုင္ငံမွာေနတယ္။ ျမန္မာစကား၊ ျမန္မာစာနဲ ့ ျမန္မာ လူမ်ိဳးေတြ အဓိက ထားတဲ့ ဗုဒၶဘာသာကို ျမန္မာ စကားနဲ ့ေစာ္ကားမယ္။
အဲဒီေကာင္ေတြနဲ ့ကေလးေတာင္ Debate လုပ္လို ့ရတယ္။
ေယရွုခရစ္၊ မိုဟာမက္၊ ဗုဒၶျမတ္စြာသံုးေယာက္ကို ယွဥ္ျကည့္လိုက္။
ေယရွုခရစ္၊ ဗုဒၶျမတ္စြာလုပ္ခဲ့တဲ့ အရာေတြနဲ ့မိုဟာမက္ရဲ့ ေစာက္က်င့္ေစာက္ျကံေတြကို နိုင္းယွဥ္လိုက္ ၊ ပြဲျပတ္ေနျပီ။

ဘာ ဘုန္းျကီး၊ ေစတီ၊  ဘာ ဗလီ၊  ဗလီဆရာ၊ ဘာ ဘုရားေက်ာင္း ၊ ခရစ္ယာန္ဘုန္းျကီးမွ ဆြဲမထည့္နဲ ့။ ကာယကံရွင္ ၃ ေယာက္ကို ပဲ ယွဥ္ျကည့္ လိုက္..ပြဲျပီးျပီ။
ေယရွုခရစ္၊ ဗုဒၶျမတ္စြာဟာ ဂနွစ္ သမီး ကို မုဒိန္း က်င့္ ခဲ့လား။ ? လုပ္ခဲ့ရင္ေျပာ၊ မိုဟာမက္ ဟာ ေသခါနီျကီး ၅၄ နွစ္ အရြယ္မွာ သူ ့ေျမးေလာက္ရွိတဲ ့ ဂနွစ္အရြယ္ကေလးေလးကို ေခ်ြးသံတရြဲရြဲ နဲ ့တက္ မုဒိန္းက်င့္လိုးခဲ့တယ္။
ျပီးသြားျပီေလ..

ေယရွုခရစ္ဟာ လူတစ္ေယာက္ရဲ့ လည္ပင္းကို လွီးသတ္ခဲ့ ဖူးလား။ လုပ္ခဲ့ရင္ေျပာ၊ ေယရွုခရစ္ဟာ ထာ၀ရဘုရားဆီက ျကြလာတယ္ေျပာျပီး ညဘက္က်ရင္ မိုဟာမက္လိုမတရားမုဒိန္းက်င့္ သိမ္းပိုက္ထားတဲ့ မိန္းကေလးေတြကို သြားသြားလိုးေနလား။ လုပ္ခဲ့ရင္ေျပာ၊ မလုပ္ခဲ့ရင္ မေျပာနဲ ့။
ဗုဒၶျမတ္စြာဟာ  လူတစ္ေယာက္ရဲ့ လည္ပင္းကို လွီးသတ္ခဲ့ ျပဖူးလား။  လုပ္ခဲ့ရင္ေျပာ၊ မလုပ္ခဲ့ရင္ မေျပာနဲ ့။ ဗုဒၶျမတ္စြာဟာ ဘုရားျဖစ္သြား ျပီးေနာက္ လူေတြကို ကိုယ္က်င့္တရားေကာင္းေအာင္ ဆံုးမျပီး သူကိုယ္တိုင္က်ေတာ့ညဘက္က်ရင္ မိုဟာမက္လို မတရားမုဒိန္းက်င့္ သိမ္းပိုက္ထားတဲ့ မိန္းကေလးေတြကို သြားသြား လိုးေနလား။လုပ္ခဲ့ရင္ေျပာ၊ မလုပ္ခဲ့ရင္ မေျပာနဲ ့။
ဒီေတာ့ ဘာကို Debate လုပ္မွာ လဲ ။ မြတ္ဆလင္ေတြက ဘာကိ္ု Debate လုပ္ခ်င္ေနတာလဲ။ရွင္းေနျပီေလ။ ဘယ္သူက ဘယ္လို အတန္းအစားလဲဆိုတာ။
ဗုဒၶျမတ္စြာ နဲ ့ေယရွုခရစ္ ဟာလူေတြရဲ့ ေကာင္းတဲ့အျခမ္းကို Bright Side မ်ားလာေအာင္ ယဥ္ေက်းမွု ေတြးေခၚမွု ကိုယ္က်င့္တရား ေကာင္းလာေအာင္ ဆံုးမခဲ့တာဆိုရင္ မိုဟာမက္ဟာလူေတြရဲ့ Dark side မေကာင္းတဲ့ အပိုင္းကို အစြမ္းကုန္မိုက္ရိုင္း ခြင့္ေပးထားျပီးလူေတြကို ယဥ္ေက်းမွုျမင့္တဲ့အဆင့္ကေန ေအာက္တန္းဇား လူသတ္မုဒိန္းက်င့္ ဘ၀ေရာက္ေအာင္ အသိဥာဏ္မဲ့ လူရိုင္းဘ၀ ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ခဲ့တဲ့ မေကာင္းဆုိး၀ါး တမန္ေတာ္ ပဲ။

Buddha နဲ ့Jesus ဟာလူေတြ ကို အလင္းျပခဲ့တာဆိုရင္ မိုဟာမက္ ဟာ လူေတြကို အေမွာင္ထဲ ကို ဆြဲခ်ခဲ့တဲ့ မေကာင္းဆိုး၀ါး အလႅာရဲ့ တမန္ေတာ္ျဖစ္ပါတယ္။

……………….

[ ……..ကြ်န္ေတာ့္ရဲ့စာကို ဘယ္အဖြဲ့အစည္းကမွ နိုင္ငံေရးTrick တစ္ခုအေနနဲ့

အသံုးမျပ ုျကပါန ဲ့။က်ြန္ေတာ္ က နိုင္ငံေရးေျပာေနတာမဟုတ္ပါဘူး။

ဘာသာေရး သီးသန္ ့ကိုေျပာေနတာပါ ။

ခင္ဗ်ားတို ့ရဲ့ ဗုဒၶဘာသာ ၀င္အခ်င္းခ်င္း…ဗမာ၊ ဗမာခ်င္း ၊ သတ္ဖို ့ လွံု ့ေဆာ္ ျကံစည္ေနျကတဲ့ ျမန္မာ့နိုင္ငံေရး ကို စိတ္လည္းမ၀င္စားဘူး။

ဒီေတာ့ နိုင္ငံေရးသမားေတြ Politics လာ မႏြယ္ပါနဲ ့ ။

ကြ်န္ေတာ့္ ရဲ့ အေရးအသား ကိုျကည့္ ရင္ ေပၚလစီအေရးအသားမဟုတ္ဘူးဆိုတ

ာခင္ဗ်ားတို ့သိမွာပါ။

ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ….
က်ြန္ေတာ့္ ကို စစ္တပ္က ဘာသာေရး လွံု ့ေဆာ္မွုနဲ ့ဖမ္းျပီးေထာင္ဒဏ္ နွစ္ ၁၅၀ ေလာက္ခ်ရင္ခ်မယ္။

ဒါမွမဟုတ္ က်ြန္ေတာ့္ကို မြတ္ဆလင္ေတြက အခိ်န္မေရြးအေသသတ္ သြားနိုင္ တယ္….
ကြ်န္ေတာ္ ေျပာေနတာေတြကို ခင္ဗ်ားတို ့က ့သေဘာမေပါက္ေပမဲ့။
မြတ္ဆလင္တြက ေတာ ့ သူတို ့ ရ ဲ ့ Islamisation Plan ကို ျကို သိေနတဲ့ လူ ၊ ဖြင့္ခ်ေျပာျပေနတဲ့ လူ အျဖစ္ေစာက္ရမ္းသတ္ခ်င္ေနပါတယ္….

က်ြန္ေတာ္တို ့အားလံုးဟာ Islamisation ရဲ ့ေျကာက္္စရာေကာင္းပံုကို လူမုန္းခံ။ တစ္ခ်ိဳ ့ဆိုရင္အသက္နဲ ့ရင္းျပီး မီးေမာင္းထိုး ရွင္းျပေျပာျပေနတဲ့ Volunteer ေတြပါ။
မကူညီခ်င္ေနပါ။ မေစာ္ကားပါနဲ ့။

ေအာက္ဆံုးမွာ က်ြန္ေတာ့္ကို န.၀.တ Spy ဆိုျပီး က်က္သေရယုတ္ေအာင္စြပ္စြဲထားတဲ့
Democracy for show =ျပည္ပမွ မြတ္ဆလင္ကုလားဒိန္ေသြးစပ္ မေအ းမ်ား သို ့ေပးစာ….ေရးထားပါတယ္။ ရွင္းရွင္းေလးေျပာထားတယ္။ စိတ္မရွင္း ရင္ဖတ္ျကည့္ ပါ။
`]

………………………………..

ေလာကျကီးမွာ က်ြန္ေတာ္ အမုန္းဆံုး အရာ ဟာ လူ အမ်ားအျပားကိုေသေျကပ်က္စီးေစတဲ့ ။ System စနစ္ဆိုး ။ စနစ္ယုတ္ေတြပါပဲ။

အမ်ားအျပားကိုေသေျကပ်က္စီးေစတဲ့
System နွစ္ခုရိွပါတယ္။ ၁။ Islam အစၥလာမ္ဘာသာ နဲ ့ ၂။ အာဏာရွင္ စနစ္ ေတြပါပဲ။

အဲဒီ System နွစ္ခုေျကာင့္ ကမာၻ ျကီးေပၚ မွာ လူ ့အသက္သန္းေပါင္း ရာခ်ီျပီးေသေျကပ်က္စီးခဲ့ ပါတယ္။

အဲဒီမွာ အာဏာရွင္စနစ္ေတြဟာ အမ်ားအားျဖင့္ အာဏာရွင္ေတြေသသြားရင္ျပီးဆံုးသြားတတ္ပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ အစၥလာမ္ဘာသာျပန္ ့ပြား စိုမိုးနိုင္ေရးအတြက္ တျခားေသာဘာသာ၀င္ေတြအားလံုး ကို သတ္ပစ္ရမယ္လို ့ဆို ထားတဲ့ အစၥလာမ္ဘာသာစနစ္ကတာ့ ဘယ္ေတာ့မွျပီးဆံုးသြားမွာမဟုတ္ပါဘူး။

ကမာၻ ဆံုးတိုင္ေအာင္ မြတ္ဆလင္မဟုတ္တဲ့လူတြရဲ ့အသက္ေတြကို သတ္ျဖတ္နွိပ္စက္ေနအုန္းမွာျဖစ္ပါတယ္။ အရက္စက္အျကမ္းျကု တ္ဆံု း Islamic Killing Machine Systemျဖစ္ပါတယ္။

အာဏာရွင္ စနစ္ ေျကာင့္ လူေတြေသေျကပ်က္စီး ျကရာ ေပမဲ့ အဲဒီ အာဏာရွင္ေတြေသသြားရင္ျပီးဆံုးသြားတတ္ပါတယ္။
( ဥပမာ ။ ဟစ္တလာ။ စတာလင္။ မူဆိုလီနီ ။ ဖရန္ကို ။ ေန၀င္း ။ သန္းေရြ ။ ကင္ဂ်ဳံအီ။ ကဒါဖီ )

ဒါေပမဲ့ အစၥလာမ္ဘာသာျပန္ ့ပြားေရးအတြက္ တျခာ းေသာဘာသာ၀င္ေတြကို သတ္ပစ္ရမယ္ဆို တဲ့ ကိုရမ္က်မ္းနဲ ့ အစၥလာမ္ရွင္သန္ေနသမ်ွေတာ့ မြတ္ဆလင္မဟုတ္တဲ့ တျခားေသာဘာသာ၀င္ေတြဟာ ေန ့စဥ္နဲ ့အမ်ွ မြတ္ဆလင္တို ့ရဲ ့သတ္ျဖတ္နိွပ္စက္ျခင္းကို ခံရ မွာျဖစ္ပါတယ္။ မြတ္ဆလင္တို ့ရဲ့ ဂ်ီဟတ္က်ဴးေက်ာ္စစ္ပြဲမ်ားမွာ လူ ့အသက္ေပါင္း သန္းေပါင္း ၂၇၀ ေက်ာ္ အသတ္ခံခဲ့ရျပီးပါျပီ။

ဒီေတာ ့ကာ Islam အစၥလာမ္ဘာသာရိွေနသမ်ွကာလပတ္လံုး ကမာၻ ေပၚက လူမ်ိဳးေပါင္းစံု ဘာသာေပါင္းစံု ကလူေတြမကုန္မျခင္း ။ တစ္ကမာၻ လံုး မြတ္ဆလင္ေတြ မျဖစ္မခ်င္း အသတ္ခံရမွာျဖစ္ပါတယ္။

မြတ္ဆလင္တို ့ရဲ့ ဂ်ီဟတ္ စစ္ပြဲ ဟာ ကမာၻ ေပၚ မွာ အစၥလာမ္္ ဘာသာ တစ္ခုတည္း Dominate မျဖစ္မခ်င္း ၊ တစ္ကမာၻ လံုး အစၥလာမ္ ထဲမ၀င္မခ်င္း ဘယ္ေတာ့မွရပ္မွာမဟုတ္ပါဘူး။

အစၥလာမ္ ဟာ ဘာသာတရားေတြအားလံုးကို ဘာသာေရးစစ္ေျကျငာျပီးသားပါ။

လူ ့သမိုင္းတေလ်ွာက္မွာ အရွည္ျကာဆံုးတည္တ့့ံေနတဲ ့လူသတ္ခိုင္းတဲ့ System ဟာ အစၥလာမ္္ ပဲျဖစ္ပါတယ္။
အဆိပ္လည္းအျပင္းဆံုးပါပဲ။ လူ ့အသက္ေပါင္း သန္းေပါင္း ၂၇၀ ေက်ာ္ အသတ္ခံခဲ့ရျပီးပါျပီ။

လြတ္ လပ္မွုကို ျမတ္နိုးတဲ့ တဲ့က်ြန္ေတာ့္တို ့ အားလံုးဟာ ဆိုး၀ါးလြန္းလွတဲ့ နာဇီ၊ ဖက္ဆစ္၊ ကြန္ျမ ူနစ္ စတဲ့ အာဏာရွင္ စနစ္ ဆိုးေတြကို ေအာင္ျမင္စြာ ရင္ဆိုင္ခဲ့ျပီးပါျပီ။ ( ျမန္မာ ျပည္မွာေတာ့ခုထက္ထိ ကိုယ့္အခ်င္းခ်င္း မုန္းတီး သတ္ခ်င္ေနျကတဲ့ စိတ္ဓာတ္ေတြ မကုန္ျကေသးပါဘူး)

အခုတစ္ခါေတာ့ နာဇီ၊ ဖက္ဆစ္၊ ကြန္ျမ ူနစ္ စတဲ့ အာဏာရွင္ စနစ္ ဆိုးေတြ ထက္ အဆေပါင္းမ်ားစြာ ပိုမို ေျကာက္ ဖို ့ေကာင္း ျပီး ရက္ရက္စက္စက္ အဆိပ္ျပင္းတဲ့ ၊ တစ္ကမာၻ လံုးကို ျခိမ္း ေျခာက္ေနတဲ့ Global Jihad အစၥလာမ္ စနစ္ဆိုးကို ရင္ဆိုင္ဖယ္ရွားဖို ့အခ်ိန္တန္ပါျပီ။

ဒီေတာ့ တစ္ကမာၻ လံုး က မြတ္ဆလင္မဟုတ္တဲ့လူအားလံုး ကိုျခမ္းေျခာက္ေနတဲ့ အဲဒီ Islam ဘာသာကို အခ်ိန္ မေနွာင္းေသးခင္ Eliminate လုပ္ပစ္ရပါ့မယ္။. က်ြန္ေတာ္တို ့အားလံုးပါ။

ခင္ဗ်ားမွာလည္း တာ၀န္ရိွပါတယ္။ က်ြန္ေတာ္ တို ့ဘိုးဘြားဘီဘင္ေတြေခတ္ ကတည္း က နွစ္ေပါင္းေထာင္နဲ ့ခ်ီ တည္တံံ့ လာခဲ့တဲ့ ဘာသာတရားအသီးသီး ၊ တန္ဖိုးမျဖတ္နိုင္ တဲ့ ယဥ္ေက်းမွု အသီးသီးကို ရက္ရက္စက္စက္ စုတ္ျပတ္ထြက္သြားေအာင္ဖ်က္ဆီး ပစ္မဲ့ အစၥလာမ္ ရဲ့ ေဘး က ကာကြယ္ဖို ့ဟာ လူတိုင္းလူတိုင္း မွာ ၊ နိုင္ငံတိုင္း နိုင္ငံတိုင္း မွာ.၊ ဘာသာတိုင္းဘာသာတိုင္းမွာ တာ၀န္ရိွပါတယ္။

အျမင္ေတြမက်ဥ္းျကပါနဲ ့ေတာ့၊ စိတ္ဓာတ္ေတြ မေသးသိမ္ျကပါနဲ ့ေတာ့၊ ၀ိ၀ါဒေတြကြဲျပားေနရင္၊ အခ်င္းခ်င္း ေဆာ္ခ်င္ေနရင္ အစၥလာမ္ ဂ်ီဟတ္ က အားလံုးကို ဖင္ခ်သြားပါ လိမ့္မယ္။

ကိုယ့္အခ်င္းခ်င္းေတြေဆာ္မေနျကပါနဲ ့ေတာ့ ၊ ဗုဒၶဘာသာ ၀င္အခ်င္းခ်င္း ( စစ္အစိုးရ နဲ ့ NLD ၊ ျမန္မာ နဲ ့ ထိုင္း၊ တရုတ္နဲ ့ ဂ်ပန္၊ ေျမာက္ကိုးရီးယားနဲ ့ ေတာင္ကိုရီးယား) ရန္ျင ိ ုးေတြ ဖြဲ ့မေနျကပါနဲ ့ေတာ့၊ အခ်င္းခ်င္း နားလည္မွု Peace ယူလိုက္ျကပါ ။

ခရစ္ယာန္နိုင္ငံအခ်င္းခ်င္း ( အဂၤလန္ နဲ ့ဂ်ာမနီ ၊ အေမရိကားနဲ ့ ရုရွား )ရန္ေစာင္ မေနျကပါနဲ ့ေတာ ့။ အခ်င္းခ်င္း နားလည္မွု Peace ယူလိုက္ျကပါ ။

မြတ္ဆလင္မဟုတ္တဲ့ နိုင္ငံေတြအားလံုး ညီညီညြတ္ညြတ္ နဲ ့မျကာခင္ရင္ဆိုင္ရမဲ့ Global Jihad အစၥလာမ္ ဂ်ီဟတ္စစ္ပြဲ မ်ား အတြက္ ျကိ ု တင္ျပင္ဆင္ကာကြယ္ထားျက ပါ။

Global Jihad အစၥလာမ္ ဂ်ီဟတ္စစ္ပြဲ မ်ား ဟာ ဗလီဆရာေတြေျပာသလို Time, Place ,အခ်ိန္ ေနရာ၊ နယ္နမိတ္သတ္မွတ္ မထားပါဘူး။ မြတ္ဆလင္ မဟုတ္သူ အားလံုးကို ေနာက္ဆံုးတစ္ေယာက္ က်န္တဲ့အထိ ေဆာ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္ ။ ဘာသာေရးစစ္ျကျငာျပီးသားပါ။

ဒီေလာက္ဆို ရင္ က်ြန္ေတာ္ ဘာကို ဆိုလို သလဲ ဆိုတာ နားလည္ေလာက္ပါျပီ။

( P.S ဘာသာေရး အဓိကရုဏ္း Riot လုပ္ရန္ေရးသားျခင္းမဟုတ္ပါ။ ဘာသာေရးအသိစိတ္ဓာတ္ရွိရန္ေရးသားျခင္းျဖစ္ပါသည္.။(လံုး၀၊ လံုး၀) ဘာသာေရးအဓိကရုဏ္း (လံုး၀၊ လံုး၀) မလုပ္ျကပါနဲ ့။ )

ဘာသာေရးအဓိကရုဏ္း ေလာက္နဲ ့ Islam ကို ေျဖရွင္းလို ့မရပါဘူး။ မြတ္ဆလင္ေတြ က ရယ္ေတာင္ ရယ္ ေနပါအုန္းမယ္။
ဦးေနွာက္ မရွိတဲ့ ထစ္ကနဲ ဆို အျကမ္းဖက္သတ္ျဖတ္ ေနျကတဲ့ ဥာဏ္မရွိတဲ့ မြတ္ဆလင္ေတြကို က်ြန္ေတာ္တို ့က ဦးေနွာက္ နဲ ့ဥာဏ္ရွိရွိ ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္း ရမွာျဖစ္ပါတယ္။.

ခင္ဗ်ားတို ့အားလံုးရဲ့ ရင္ထဲမွာ( ေပ်ာက္ဆံုးလုနီး ပါးျဖစ္ေနတဲ့ ) မိမိ နွစ္ေပါင္းေထာင္ခ်ီ တည္တံ့လာခဲ့ဲ့တဲ့ ဘာသာအသီးသီး ၊ ယဥ္ေက်း မွုအသီးသီး ကိုကာကြယ္ရမယ္ဆိုတဲ့ Spirit စိတ္ဓာတ္ေတြ ျပန္လည္ နိုးျကားလာေအာင္ ေျပာျပ ေနတာျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာ တစ္ခုတည္းကို ေျပာေနတာမဟုတ္ပါဘူး။ မြတ္ဆလင္ မဟုတ္တဲ့သူေတြအားလံုး အတြက္ ကိုပါ နားလည္ေအာင္ေျပာျပေနတာပါ။

စိတ္ထဲစြဲေနေအာင္မွတ္ထားဖို ့ျဖစ္ပါတယ္။ သားစဥ္ေျမးဆက္ ေျပာျပဆံုးမျကပါ။ စိတ္ဓာတ္ေတြအားလံုး ေလလြင့္ ပ်က္ဆီးေနျကတဲ့ ေခတ္မို ့လို ့ လူတစ္ေထာင္ ဖတ္ေပမဲ့ လူ ဆယ္ေယာက္ေလာက္ စိတ္ထဲ စြဲသြားရင္ပဲ က်ြန္ေတာ္ လက္ေညာင္း၊ အခ်ိန္ ကုန္ ရျကိ ုး နပ္ပါျပီ။

မိုဟာမက္အေျကာင္းျပည့္ျပည့္စံုစံုသိခ်င္ရင္ ေအာက္ က Link မွာ Download လုပ္ျပီး မိုဟာမက္ အေျကာင္းမ်ား၊ သူက်ဴးလြန္ခဲ့တဲ့ ေခါင္းျဖတ္လူသတ္မွု၊ လင္ရွိမယားေတြကို မုဒိန္း က်င့္မွု၊ ကေလးသူငယ္ေတြကိုမုဒိန္းက်င့္မွု၊ လူသတ္ဓားျပတိုက္မွု စသည္ျဖင့္ အယုတ္တမာေကာင္ျကီၚ မိုဟာမက္အေျကာင္းကို ျပည့္ျပည့္စံစံု သက္ေသ အေထာက္အထား နဲ ့ဖတ္ျကည့္ျပါ။…Englishက်ြမ္းက်င္တဲ့သူမ်ား ျမန္မာဘာသာျပန္ေပးျကပါ။

http://www.mediafire.com/download.php?rryz5wgxjuz

က်ေနာ္ English မေကာင္းလို ့Grammatical Error ေတြ ကို သည္းခံျပီးဖတ္ေပးျကပါ။

……………………………

UNITED , WE STAND …! က်ြန္ေတာ္တို ့အားလံုးဟာ ရပ္တည္ခ်က္တစ္ခုတည္း ၊ တစ္သေဘာတည္းပါပဲ။

The Followings are the World-Wide Anti-Islamic Websites ( Which show the True Nature of Islam) from UK,US, Australia, France, India, Denmark, Israel, Canada etc…

http://www.alisina.org

http://www.wikiislam.com

http://www.jihad-watch.com

http://www.islam-watch.com

http://www.faithfreedom.org

http://bibleprobe.com/muhammad.htm

http://www.masada2000.org/islam.html

http://www.answering-islam.org

http://www.danishmuhammedcartoons.com

http://www.islammonitor.org/

http://www.truthtube.tv

http://www.obsessionthemovie.com

http://www.muhammadtube.com

http://www.hinduunity.com

http://www.prophetofdoom.net/

http://www.inthenameofallah.org/

http://islamicterrorism.wordpress.com/

http://www.factsoverfiction.com

http://www.historyofjihad.org

http://www.thereligionofpeace.com

http://www.danielpipes.org

http://www.westernresistance.com

http://www.omdurman.org

http://www.gatesofvienna.blogspot.com

http://www.crusaderwar.blogspot.com

http://www.prophetofdoom.net

………………………

က်ေနာ့္ ဆိုက္ဒ္တစ္ခုတည္း ဖတ္ရင္ လိုအပ္တဲ့ information ေတြ ျပည့္ျပည့္စံုစံု မရနိုင္ပါဘူး။
Link ေပးထားတဲ့ Video ၄ ကား ကို ေသေသခ်ာခ်ာ ျကည့္ေစလိုပါတယ္။
အထူးသျဖင့္ What the west needs to know ဆိုတဲ့ documentary movie ေလးကို ေသေသခ်ာခ်ာ ျကည့္ေစခ်င္ပါတယ္
Islamic Strategy, Muslim Scenario ေတြ ကို ရမ္က်မ္းနဲ ့ယွဥ္ျပီး ရွင္းျပထားလို ့ပါ။
အဲဒီ၄ ကားကို ျကည့္ျပီး နိုင္ငံေပါင္းစံု ကလူမ်ိဳးေပါင္းစံု၊ ဘာသာေပါင္းစံုက လူေတြ တင္ထားတဲ့ အစၥလာမ္ အႏၱရာယ္ သတိေပးWebsite Link ေတြ ကို ဖတ္ျကည့္ျပီး ရင္ေတာ့ မြတ္ဆလင္ေတြရဲ့ အစၥလာမ္ အႏၱရာယ္ကို
က်ေနာ္ အခုေျပာေနတာထက္ကို ျပည့္ျပည့္စံုစံု အေသးစိတ္ နားလည္သြားမွာ ပါ။

ပုစၦာတစ္ပုဒ္ကို နားလည္ျပီဆိုရင္ သူငယ္ခ်င္းအဲဒီ ပုစၦာကိုေျဖရွင္းဖို ့လြယ္သြားပါျပီ။

Watch the Movie of Islamic Beheading according to Qur’anic Islamic Law.

” I will instill terror into the hearts of the Unbelievers( Buddhist, Hindus, Jews, Christians,etc); smite ( cut off ) ye above their necks and smite all their finger-tips off them.” Qur’an 8:9-13.

http://www.truthtube.tv/search.php?keyword=beheading&type=videos

……………………………..

Watch the Following  four types of Videos and you will fully understand the Purpose of Islam & Islamic Jihad.

1. to watch : What the West Needs to Know , Just Click or Copy Paste the Following Link.

http://video.google.com/videoplay?docid=-871902797772997781&ei=-Cn1SeGkGY64wgPlwvTnAQ&q=what+the+west+needs+to+know&hl=en&client=firefox-a
……………..
2. Obsession the Movie

http://www.youtube.com/watch?v=AediQLpoGGM

http://www.veoh.com/watch/v62568326EXrdzNT

http://gloria.tv/?media=13653
……………..

3. The Movie Fitna

http://www.dailymotion.com/video/x4vj81_fitna-english_news
or
http://www.clipser.com/watch_video/134502

……………………………………….

4. The Third Jihad ( ဂ်ီဟတ္=တကမၻာလံုး အစၥလာမ္ျဖစ္ေရး နည္းလမ္းေပါင္းစံု )
http://www.youtube.com/watch?v=3tYBlyIhGaE

အစြန္းေရာက္အျကမ္းဖက္သမားေတြထက္ပို ျပီး ေျကာက္စရာေကာင္းတဲ့ အျကမ္းမဖက္ပဲ ျကြက္ေတြလိုမ်ိဳးပြားျပီး နိုင္ငံေတြကို ၀ါးမ်ိုဳမဲ့

 USကို အစၥလာမ္နိုင္ငံျဖစ္ေအာင္ျကံစည္လုပ္ေဆာင္ေနျကေသာ US နိုင္ငံအတြင္းမွ မြတ္ဆလင္မ်ား အျကံ ကို မြတ္ဆလင္ေဟာင္းတစ္ဦးက ဖြင့္ခ်ထားပံု။

————————————————————

UNITED , WE STAND …! က်ြန္ေတာ္တို ့အားလံုးဟာ ရပ္တည္ခ်က္တစ္ခုတည္း ၊ တစ္သေဘာတည္းပါပဲ။

နွစ္ေပါင္း ၁၄၀၀ အတြင္းမွာ လူ ့အသက္သန္းေပါင္း ၂၇၀ ေက်ာ္ကို သတ္ခဲ့ေသာ ၊
ဘာသာတရားမ်ား အားလံုးကို ရစရာမရွိေအာင္ေစာ္ကားခဲ့ေသာ၊
တစ္ကဘာလံုးအစ္ဆလာမ္ျဖစ္ေရး ဟူေသာ ေျကာက္စရာ ဦးတည္ခ်က္ရွိေသာ။
မြတ္ဆလင္မဟုတ္သူမ်ားကို ေခါင္းျဖတ္သတ္ရန္ဆံုးမထားေသာ။
မြတ္ဆလင္မဟုတ္သူမ်ားကို ေခါင္းျဖတ္သတ္ လ်ွင္ ေကာင္းကင္ဘံုေရာက္မည္ဟုဆံုးမထားေသာ…
အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို တိရိစာန္မ်ားကဲ့သို ့ သားေဖါက္ခိုင္းကာ မယား ၄ေယာက္ယူျပီး ကေလးေမြးနွုန္ ၁း၂၀ နဲ့ နို္င္ငံတိုင္းတြင္ မြတ္ဆလင္အမ်ားစု ျဖစ္ေစရန္ျကိ ုးစားေနေသာ။
မေကာင္းဆိုး၀ါး ALLAH ဧ။္ မေကာင္းဆိုး၀ါး၊လူသတ္သမားဖာေခါင္းတမန္ေတာ္ မိုဟာမက္ဆိုသည့္ရူးေျကာင္ေျကာင္ ေကာင္ျကီး ဖန္တီးခဲ့ေသာ Islam အစ္ဆလာမ္ဘာသာကို အဆံုးတိုင္ ေပ်ာက္ ကြယ္သြားေစရန္ ဘက္ေပါင္းစံုက ၊နည္းလမ္းေပါင္းစံုသံုးကာ Eliminate လုပ္သြားျကဖို့ပဲျဖစ္ပါတယ္။

Islam သည္ ကဘာျကီးကို ဖံုးလြမ္းသြားပါ က်ြန္ေတာ္တို ့အားလံုးရဲ့ နွစ္ေပါင္းေထာင္ခ်ီတည္ရွိခဲ့ေသာဘာသာေပါင္းစံု၊ ယဥ္ေက်းမွုေပါင္း စံုအားလံုး အဖ်က္ဆီးခံရကာေပ်ာက္ကြယ္သြားမာွ ျဖစ္ပါတယ္။ ထို သို ့ဘယ္ေသာ အခါတြင္ မွ အျဖစ္မခံပါ။ ဘယ္ေတာ့မမျဖစ္ေစရပါ။
က်ြန္ေတာ္တို ့အားလံုး ညီညီညြတ္ညြတ္နဲ့ ဘက္ေပါင္းစံုက ေနျပီး မေကာင္း ဆိုး၀ါး Islam ေခၚ Psycho-Dealth-Cult ကိုအျပီးတိုင္ေပ်ာက္ကြယ္သြားေအာင္ Eliminate လုပ္ ပစ္ရပါ့မယ္။ သူငယ္ခ်င္းအားလံုးကိုယ္တတ္နို္င္တဲ့ဘက္က ၀ိုင္း၀န္းကူညီျကပါ။

အဲဒီ Websites ေတြကို ခင္ဗ်ားတို ့ ကိုယ္တိုင္၀င္ျပီး ဖတ္ျကည့္ ေလ့လာျကည့္ပါ။

Islam ဟာ ရာဇ၀င္မွာလုပ္ခဲ့တဲ့ မိုက္ရိုင္းခဲ့တဲ့၊ လက္ရွိလည္း သူမ်ားဘာသာေတြအေပၚေစာ္ကားတာေတြ၊ မြတ္ဆလင္မဟုတ္တဲ့လူေတြကိုေခါင္းျဖတ္သတ္တာေတြဟာ က်ြန္ေတာ္တို ့ခင္ဗ်ားတို ့ထင္ထားတာထက္ ၊
က်ြန္ေတာ္တို ့ခင္ဗ်ားတို ့သိထားတာထက္ အဆေပါင္းမ်ားစြာ ေျကာက္ဖို ့ေကာင္းတယ္ဆိုတာ သေဘာေပါက္သြားလိမ့္မယ္။

ဒီေလာက္ ဆိုရင္ နိုင္ငံအသီးသီး၊ လူမ်ိဳးအသီးသီး၊ ဘာသာအသီးသီး လူေတြအားလံုး နိုးျကားလာျပီး က ဒီ ALLAH ဆိုတဲ့ မေကာင္းဆိုး၀ါးကိုကိုးကြယ္တဲ့ မြတ္ဆလင္ ေတြကို ေတာ္ေတာ္ သတိထားကာ၊ မြတ္ဆလင္ေတြ ရဲ့ ေျကာက္စရာ ၊ ရြံစရာ ေကာင္းပံုကို Public လူထုကို သတိေပး ေနျကျပီဆိုတာ နားလည္ျပီထင္တယ္။

နိုင္ငံတစ္ခုတည္းက၊ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးတည္းက ၊ ဘာသာတစ္ခုတည္းက အဲဒီ မြတ္ဆလင္ Islam ေကာင္ေတြကို မုန္းေနတာမဟုတ္ပဲ….

ကဘာေပၚရွိ နိုင္ငံေပါင္းစံု၊ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု၊ ဘာသာေပါင္းစံု က လူေတြအားလံုး က မြတ္ဆလင္ Islam ေကာင္ေတြ ရဲ့ အေျကာင္း၊ ေစာက္က်င့္ ေစာက္ျကံ ေတြကို ကိုယ္ေတြ ့ခံစားသိရွိလာကာ၊နိုင္ငံတိုင္း က ရြံရွာမုန္းတီး ေနျကျပီျဖစ္ပါတယ္။

ိ္

Islam သည္ Eliminate လုပ္ပစ္ရမဲ့ အျကမ္းဖက္ Psycho-Death-Cult ဆိုတာ နားလည္လာျကပါျပီ။

ဒါဟာ မြတ္ဆလင္မဟုတ္တဲ့ လူမ်ိဳး အသီးသီးဘာာသာအသီးသီးက မည္သူမဆို သက္ဆိုင္ပါတယ္။

မြတ္ဆလင္မဟုတ္တဲ့ ခင္ဗ်ားတို ့ က်ြန္ေတာ္တို ့အားလံုးကို သန့္စင္(သတ္ပစ္ ၀ါးမ်ိဳ) ျပီး တစ္ကဘာလံုးကို အစ္ဆလာမ္လုပ္ရမယ္ဆိုတဲ့ ကိုရမ္ညြန္ျကားခ်က္အတိုင္း မြတ္ဆလင္ေတြဟာ အတိအက်လုပ္ေဆာင္ မွာ မို ့လို ့ပါပဲ။

မြတ္ဆလင္ေတြဟာ နွစ္ေပါင္းေထာင္ခ်ီတည္တံ့လာတဲ့ က်ြန္ေတာ္တို ့အားလံုးရဲ့ ဘာသာတရားအသီးသီး။ ယဥ္ေက်းမွုအသီးသီး ကို ဖ်က္ဆီးေခ်မွုန္းျပီး တစ္ကဘာ လံုး Islam ျဖစ္ေရးကို ကဘာဆံုးတိုင္ေအာင္ လုပ္ေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။

ကဘာေပၚရိွနိုင္ငံ အသီးသီး၊ ေဒသအသီးသီးထံကို အဲဒီ Islamization ဟာ အေနွးနဲ့အျမန္ ေရာက္ လာ ကာ ၀ါးမ်ိဳ ဖ်က္ဆီးေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။

မြတ္ဆလင္ေတြ ဘက္ကေတာ့ ရွင္းပါတယ္။
မြတ္ဆလင္ေတြ ဟာ တစ္ကဘာလံုးကို ဘာသာေရးစစ္ ေျကျငာ ျပီးသားပါ။

မြတ္ဆလင္ေတြဟာ က်ြန္ေတာ္ တို ့ကို ေရြးခ်ြယ္ခြင့္ ၂ ခုပဲေပးထားပါတယ္။

၁။ မြတ္ဆလင္ထဲ၀င္မလား။?
၂။ လည္လွီးအသတ္ခံမလား? ၂ခုပဲရွိပါတယ္။

…………….

ဒါေျကင့္ က်ြန္ေတာ္တို ့မွာ လုပ္စရာ နွစ္ခုပဲရွိပါတယ္။

၁။ မြတ္ဆလင္ ေတြကတစ္ကဘာလံုး က ဘာသာအသီးသီး၊ ယဥ္ေက်းမွုအသီးသီး ကို ဖ်က္ဆီးတာကို ထိုင္ျကည့္ေနမလား ?

၂။ တစ္ကဘာလံုး က မြတ္ဆလင္မဟုတ္တဲ့ လူအားလံုး ညီညီညြတ္ညြတ္နဲ့ Islam ကို Eliminate လုပ္မလား။ ?

….သူငယ္ခ်င္း…..ေရ.

မင္းေရာ Islam ထဲ ၀င္မွာ လား ?

Islam ကို Eliminate လုပ္မလား…?

We have only two options: either all of us accept Islam or we eliminate Islam.

If we do not destroy Islam, Islam would definitely destroy us.

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဧ။္ မြတ္ဆလင္အစၥလာမ္မစ္ မ်ားအေပၚအျမင္။ {*သခင္ေက်ာ္စိန္္ေရးသားေသာ ” မွတ္မိသမ်ွ- ကိုေအာင္ဆန္းဧ။္ေက်ာင္းသားဘ၀”မွေကာက္နွုတ္တင္ျပသည္။ }

တစ္ညေနတြင္ သထံုေဆာင္ဥ္ေနေသာ ကိုေက်ာ္ျငိမ္း ( ယခု ဒု၀န္ျကီးခ်ဳပ္)၊ ကိုေအာင္ဆန္းနွင့္ က်ြန္ေတာ္( သခင္ေက်ာ္စိန္)တို ့သံုးဦးသား တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္းနွင့္ အင္းလ်ားလမ္းေထာင့္တြင္ေရာင္းေသာ အေျကာ္ဆိုင္တြင္ တ၀စားျကျပီး အင္းလ်ားကန္ဘက္ကို ေလ်ွာက္ျကပါသည္။ ဘဂၤလီလူငယ္မ်ား( ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ မြတ္ဆလင္မ်ား) ဧ။္ ေျခာက္လွန္ ့သတ္ျဖတ္ေရး၀ါဒ ( Terrorism- ယခု Islamic Terrorism) ကို သူ (ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း) ရြံရွာမုန္းတီးပံုကို အားရပါးရေျပာျပီးလ်ွင္….

{*သခင္ေက်ာ္စိန္ေရးသားေသာ ” မွတ္မိသမ်ွ- ကိုေအာင္ဆန္းဧ။္ေက်ာင္းသားဘ၀”မွေကာက္နွုတ္တင္ျပသည္။ }

ပညာရွိမ်ား ေတြးျကည့္ တာဟာေျပးျကည့္တာထက္မွန္တယ္ဆိုတာ အဲဒါပဲ။ က်ြန္ေတာ္တို ့ အခုရင္ဆိုင္လာရမည့္ အစၥလာမ္မစ္ မ်ား ဧ။္ Islamization ကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားဘ၀ကတည္း က ျကိုတင္ေတြးေတာ ရွုျမင္ခဲ့ေပသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ အစၥလာမ္မစ္ မ်ား ကို အင္မတန္ရြံရွာ စက္ဆုပ္ခဲ့ေျကာင္းသူဧ။္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား ဘ၀ကပင္ သူငယ္ခ်င္းမ်ားကို ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့အတိအလင္းေျပာျပရွင္းျပခဲ့ေပသည္။

…………….

၀န္ျကီးခ်ဳပ္ခ်ာခ်ီဧ။္ ( အဂၤလန္ကို နာဇီလက္မွ ကယ္တင္ခဲ့ေသာ အဂၤလိပ္ဥာဏ္ျကီးရွင္ဧ။္) အစၥလာမ္မစ္ မြတ္ဆလင္မ်ား အေပၚအျမင္

How dreadful are the curses which Mohammedanism lays on its votaries! Besides the fanatical frenzy, which is as dangerous in a man as hydrophobia in a dog, there is this fearful fatalistic apathy. The effects are apparent in many countries. Improvident habits, slovenly systems of agriculture, sluggish methods of commerce, and insecurity of property exist wherever the followers of the Prophet rule or live. A degraded sensualism deprives this life of its grace and refinement; the next of its dignity and sanctity. The fact that in Mohammedan law every woman must belong to some manas his absolute property, either as a child, a wife, or a concubine, must delay the final extinction of slavery until the faith of Islam has ceased to be a great power among men. Individual Moslems may show splendid qualities, but the influence of the religion paralyses the social development of those who follow it. No stronger retrograde force exists in the world. Far from being moribund, Mohammedanism is a militant and proselytizing faith. It has already spread throughout Central Africa, raising fearless warriors at every step; and were it not that Christianity is sheltered in the strong arms of science, the science against which it had vainly struggled, the civilization of modern Europe might fall, as fell the civilization of ancient Rome. — Sir Winston Churchill (The River War, first edition, Vol. II, pages 248-50 [London: Longmans, Green & Co., 1899]).

………….

“Muslims are 90% of today’s world trouble. If we sit back and let them kill, they will only do it more”
– Shivshankar Trivedi, Ahmedabad

“The world nations must take care of their Muslim problem today before it’s too late and realize that the problem should be treated as a top priority. Islamic history has shown how brutal it can be once it has gained control of your nation”
– Ravi Chudasama, Ahmedabad

——

…………………………..

ဒီ Islam Jihad စစ္ပြဲဟာဘယ္ေတာ့ ျပီးမွာ လဲ။ ဘယ္ေတာ့ျငိမ္းခ်မ္းမွာလဲ

ဘယ္ေတာ့ျငိမ္းခ်မ္းမလဲဆိုရင္၊ ေအးခ်မ္းပံုေအးခ်မ္း နည္း ၂မ်ိဳးရွိတယ္။

၁။ တကမၻာလံုး ကမြတ္ဆလင္ေတြ က အလႅာဆႏၵ( Lucifer’s wish) ညြန္ျကားခဲ့တဲ့ ကိုရမ္ က်မ္းစာ အတိုင္း ျပီးေျမာက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ ျပီး ရင္ တျခားဘာသာေတြအားလံုး ကို ဘာသာတစ္ခုခ်င္းျဖိ ုျပီး
ေနာက္ဆံုး ဘာသာယဥ္ေက်းမွု ေတြ တစ္ခုမွမရွိေတာ့ ပဲ။ တစ္ကမၻာလံုး အစၥလာမ္မူဆလင္ေတြ ခ်ည္းပဲ ( ျမန္မာ မြတ္ဆလင္၊ န.အ.ဖ စစ္ဗိုလ္ မြတ္ဆလင္၊ ဒီမို မြတ္ဆလင္၊ ရွမ္းမြတ္ဆလင္၊ ကခ်င္ မြတ္ဆလင္၊ ခ်င္းမြတ္ဆလင္
မြန္မူဆလင္၊ ရခို္င္မြတ္ဆလင္၊ ထိုင္းမြတ္ဆလင္၊ တိဘက္မြတ္ဆလင္၊ အေမရိကန္မြတ္ဆလင္၊ ျပင္သစ္မြတ္ဆလင္၊ ဂ်ပန္မြတ္ဆလင္၊ နီဂရိုးမြတ္ဆလင္၊ အဂၤလိပ္မူဆလင္၊ ကရင္မြတ္ဆလင္၊ တရုတ္မူဆလင္ ၊ အာရွတိုက္ ၁၀၀%
မူဆလင္၊ ဥေရာပတိုက္ ၁၀၀%မြတ္ဆလင္ ၊ အာဖရိကတိုက္ ၁၀၀%မြတ္ဆလင္ ၊ အေမရိကားတိုက္ ၁၀၀%မြတ္ဆလ င္ ျဖစ္သြားရင္ ေအးခ်မ္းသြားမယ္။

ကမၻာျကီးေပၚမွာ စစ္မက္ေတြ ဆိုတာ ရွိမွာ မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ အာဃာတေတြ ၊ ဘာမွ မရွိေတာ့ပဲ တစ္ကမၻာလံုး အစၥလာမ္မူဆလင္ေတြ ခ်ည္းပဲေအးခ်မ္းသြားမယ္။ စစ္တိုက္စရာေတြလည္းမရွိေတာ့ဘူး။ တစ္ကမၻာလံုး
ေအးခ်မ္းသြားမယ္။ ဘာ၀ါဒေတြမွ မရွိေတာ့ဘူး။ ဘယ္ဘာသာ မွ မရွိေတာ့ဘူး။

အားလံုး ကို Sharia ရွရီးယား အစၥလာမ္မစ္ ဥပေဒနဲ ့ေခါင္းျဖတ္ျပစ္ဒဏ္ေပးတဲ့ စနစ္နဲ ့ပဲ အုပ္ခ်ဳပ္မယ္။
တကမၻာ လံုး က မြတ္ဆလင္ေတြ တစ္ေန ့ဗလီ ၅ ျကိမ္တက္ျပီး အလႅာကို ကိုးကယ္ျပီး မြတ္ဆလင္ကမၻာျကီး တည္ေဆာက္ျကမယ္။

မိန္းမေတြလည္းေဟ့ေရွာ့္ေတြ၊ ကိုရီးယားေတြ မရွိေတာ့ ဘူး။
မိန္းမအားလံုး ေျခဆံုးေခါင္းဆံုး ေခါင္းျမီးျခံုျပီး မိန္းမေလးေယာက္ လင္တစ္ေယာက္ share လုပ္ျပီးအိမ္တြင္းပံုးေနရံုပဲ။
ပညာလည္းသင္စရာမလိုေတာ့ဘူး။

ဒီလိုေအးခ်မ္းခ်င္လား။

ဒါမွမဟုတ္

၂။ တစ္ကမၻာလံုးက လူမ်ိဳးေပါင္းစံု၊ ဘာသာေပါင္းစံု ရဲ့ Multi-Culturalism ရွင္သန္ေစဖို ့ တစ္ကမၻာလံုးက လူမ်ိဳးေပါင္းစံု၊ ဘာသာေပါင္းစံု ကမိမိတို ့ဘာသာ၊ လူမ်ိဳး ၊ ယဥ္ေက်းမွု ေတြ ကို ကာကြယ္ဖို ့ Cultural Diversity ကို
ကာကြယ္ဖို ့ဒီ Islamization တစ္ကမၻာလံုးကို Islamized လုပ္ဖို ့ညြန္ျကားထားတဲ့ ဒီ အစၥလာမ္ဘာသာနဲ ့ကိုရမ္ Doctrine ကို အျပီးတိုင္ ဖ်က္ဆီးပစ္ျပီး။

တစ္ကမၻာလံုး ဘာသာေပါင္းစံု။ ယဥ္ေက်းမွု ေပါင္းစံု၊ လူမ်ိဳးေပါင္းစံုနဲ ့မတူညီေသာ Cultural Diversity အလွတရားမ်ားကို စုစည္းထားတဲ့ ပန္းေပါင္းစံု ဥယ်ာဥ္ျကီး သဖြယ္ သာသာယာယာ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ ရြင္ရြင္ ေနျကမလား။

ဒီလုိေအးခ်မ္းခ်င္လား။

Make your choice, it’s up to you…..

Imagine the World without Islam & Dictatorship !!

အစၥလာမ္ဘာသာနဲ ့ အာဏာရွင္ စနစ္ေတြ အလံုးစံုခ်ဳပ္ျငိမ္း သြားတဲ့ အခါ သာယာလွပတဲ့ မတူညီတဲ့ ယဥ္ေက်းမွု အလွတရားမ်ားနဲ ့
ငါတို ့ကမၻာျကီး ကို ျမင္ေယာင္ျကည့္ စမ္းပါ။

အေရွ့ေတာင္အာရွက မေလးရွား။ အင္ဒိုနီးရွားဗုဒၶသာသနာေရာင္ျခည္မ်ားနဲ ့၊ အကုသိုလ္ ဆိုလို ့ျခင္ေတာင္မသတ္သင့္လို ့ဆံုးမထားတဲ့
ျမတ္ဗုဒၶရဲ့ အဆံုးအမမ်ား။

အိႏၵိယ မွ ဘဂၤလားေဒရွ့္ ပါကစၥန္ အထိ ရွီ၀နတ္ဘုရား God Siva သူမ်ားအသက္ေတာင္မသတ္တဲ့ သတ္သတ္လြတ္သူေတာ္ေကာင္း
ဟိႏၵဴတို ့ရဲ့ ျဗမဏတရား…

အီရန္၊ အီရတ္တို ့ရဲ့ ေရွးက်လွတဲ့ သူေတာ္ဇင္ Zoroastar ရဲ့ Zoroastrian မ်ား

ထာ၀ရဘုရားရဲ့ သားေတာ္ Yahshua Messiah ရဲ့ ခရစ္ယာန္တို ့ရဲ့ ေမတၱာဂရုဏာ ကို ဦးထိပ္ထားတဲ့ ပါလက္စတိုင္း၊ ဥေရာပနဲ ့
အာဖရိကန္တို ့ရဲ့ ခရစ္ယာန္ျဖူစင္မွု မ်ား။

ဂ်ဴးလူမ်ိဴး တို ့ရဲံ ပညတ္ေတာ္ ၁၀ပါးနဲ ့ေရွးက်လွတဲ့ ယဥ္ေက်းမွုမ်ား

ဇင္ဗုဒၶဘာသာ၊ တာအိုဘာသာနဲ ့ ကိုယ္ခ်င္းစာတရားလက္ကိုင္ထားတဲ့ ကြန္ျဖ ူးရွပ္ တို ့ရဲ့ တရုတ္၊ ဂ်ပန္တို ့ရဲ့ ယဥ္ေက်းမွုမ်ား။

ဘယ္ေလာက္ လွပလုိက္မလဲ။ အစၥလာမ္ဘာသာနဲ ့ အာဏာရွင္ စနစ္ေတြ အလံုးစံုခ်ဳပ္ျငိမ္း သြားတဲ့ အခါ သာယာလွပတဲ့ မတူညီတဲ့ ယဥ္ေက်းမွု အလွတရားမ်ားနဲ ့ငါတို ့ကမၻာျကီး ကို ျမင္ေယာင္ျကည့္ စမ္းပါ။

Multi-Culturalism စစ္စစ္က အဲဒါပဲ။ အဲဒီလိုျဖစ္ေနသင့္တာ။

Imagine the World without Islam & Dictatorship !!

Make your choice, it’s up to you….

—————–

Islam is not just a Religion, Islam is way more than a Religion, Islam is Imperialistic Ideology

အစၥလာမ္ဟာ ဘာသာတရားတစ္ခုမွ်သာသာ မဟုတ္ပါဘူး။ အစၥလာမ္ဟာ ဘာသာတရား တစ္ခုထက္အမ်ားျကီး ပိုပါတယ္။
အစၥလာမ္ ဟာ တကမၻာလံုးကို သူ ့ရဲ့ ထိန္းခ်ဳပ္မွု လြမ္းမိုးမွုေအာက္မွာ ထားရမယ္လို ့ ဦးတည္ခ်က္ရွိတဲ့ နာဇ၀ါဒလို၊
ဖက္ဆစ္၀ါဒလို ၊ ကြန္ျမ ူနစ္၀ါဒလို Imperialistic Ideology ျဖစ္ပါတယ္။ အရမ္းေျကက္ဖို ့ေကာင္းပါတယ္။

နာဇ၀ါဒလို၊ ဖက္ဆစ္၀ါဒလို ၊ ကြန္ျမ ူနစ္၀ါဒ ထက္ပိုဆိုးတာက အဲဒီ တကမၻာလံုး အစၥလာမ္ျဖစ္ရမယ္ဆိုတာ ဟစ္တလာရဲ့ စကားမဟုတ္သလို၊
ကားလ္မတ္ နဲ ့ ဖရက္ဒရစ္ အိန္ဂ်ယ္ တို ့ရဲ့ ေျပာစကား လည္း မဟုတ္ပါဘူး။
အလႅာ ရဲ့ အမိန္ ့ေတာ္ဆိုျပီးျဖစ္ေနတာပါ။ ေျပာခ်င္တာက အလႅာရဲ့အမိန္ ့ဆိုတာ မြတ္ဆလင္ အားလံုး အသက္ထက္ ပိုျပီး လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္
က်င့္သံုးရတဲ့ ဥပေဒသျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ Reform မလုပ္နိုင္ပါဘူး။

လူအခ်င္းခ်င္း မြတ္ဆလင္ မဟုတ္တဲ့လူနဲ ့မြတ္ဆလင္နဲ့ ဆိုျပီး လူ၂မ်ိဳးခြဲျပီၤး လူအခ်င္းခ်င္း မေသမခ်င္း ကမၻာဆံုးအထိ လူ၂မ်ိဳးခြဲျပီၤး လူအခ်င္းခ်င္းသတ္ခိုင္းတဲ့ ဘုရားေယာင္ေဆာင္ထားတဲ့ မေကာင္းဆိုး၀ါးအလႅာ ပါပဲ။

Reform မလုပ္နိုင္ေတာ့ မြတ္ဆလင္ေတြ ဘက္ ကေတာ့ ဘယ္ေတာ့မွ ေလ်ွာ့မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ မြတ္ဆလင္ တစ္ေယာက္ က်န္တဲ့အထိ ကို အဲဒီမေကာင္းဆိုး၀ါး အစၥလာမ္၀ါဒ ကို အေကာင္အထည္ေဖၚေနအုန္းမွာပါပဲ။

က်ေနာ္တို ့ဘက္ကလည္း မြတ္ဆလင္ ေတြ ကို အေလ်ွာ့ေပးလို ့မျဖစ္ေတာ့ပါဘူး။
အတိတ္ က အေလွ်ာ့ေပးခဲ့လိ ု့လဲ မိုဟာမက္ေပၚျပီး ကမၻာလူဦးေရရဲ့ ၄ပံုတစ္ပံု သန္း ၁၆၀၀ ေက်ာ္ Islamized အလုပ္ခံခဲ့ျပီးပါျပီ။
ကမၻာ ့ေျမျကီးရဲ့ ၅ပံု ၁ပံု နိုင္ငံေတြ အားလံုး ဘာသာ၊ယဥ္ေက်းမွု၊ အလံုးစံုပ်က္စီးသြားကာ Islamized အလုပ္ခံခဲ့ရျပီးပါျပီ။
္ ဒီအတိုင္း ဆက္သြားရင္ ဆိုရင္ …..

က်ေနာ္တို ့ဘက္ က လည္း ေနာက္ဆံုးတစ္ေယာက္က်န္တဲ့ အထိ မိမိ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ ယဥ္ေက်းမွု ကို ကာကြယ္ရမွာ ပါပဲ။
ေျပာခ်င္တာ က ဒီ စစ္ပြဲဟာ အားလံုးနဲ ့ဆိုင္တဲ့ စစ္ပြဲျဖစ္ပါတယ္။

မြတ္ဆလင္နဲ ့ဗုဒၶဘာသာပဲျဖစ္တဲ့ စစ္ပြဲ၊ မြတ္ဆလင္နဲ ဟိႏၵဴ စစ္ပြဲ၊ အစၥေရးနဲ ့မြတ္ဆလင္ စစ္ပြဲ၊ အေမရိကန္ နဲ ့္မြတ္ဆလင္စစ္ပြဲ
ရခိုင္နဲ ့မြတ္ဆလင္ အေရးအခင္း၊ ကုလားဗမာအဓိကရုဏ္း…မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။
ဘာသာတရားအားလံုး၊ လူမ်ိဳး ေပါင္းစံု ကိုယ္နဲ ့မဆိုင္ဘူးဆိုျပီး ေရွာင္ေနရမဲ့ အခ်ိန္မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။

ဒီအခ်ိန္မွာ ျကားေန၀ါဒ sitting on the fence ဆိုတာမရွိေတာ့ပါဘူး။
The world is divided into two houses,
House of Islam ( Muslim ) VS House of non-muslim( enemies or Allah)
Muslim or Non-Muslim ပဲရွိပါတယ္။
If you are not Muslim, then you are Non-Muslim ( Enemy of Allah ),
Whether you are Socialist or Social-Democrat or Communist or Business Man or Professor or Democrat or Gay or Atheist or Humanist or Hindu or Buddhist or Christian or Jew or Chinese …whoever
you are …. If you are not Muslim, then you are Definitely Non-Muslim (Enemy of Allah) and you have to fight Islam for the sake of our Culture, Religion , Nation & for your own life.

သင္ဟာ မြတ္ဆလင္မဟုတ္ခဲ့ဖူးဆိုရင္ သင္သည္ ဆိုရွယ္လစ္ျဖစ္ေစ၊ ဆိုရွယ္ဒီမိုကရက္ျဖစ္ေစ၊ ကြန္ျမ ူနစ္ျဖစ္ေစ၊ လိင္တူဆက္ဆံသူျဖစ္ေစ၊
သင္ဘယ္ဘာသာ ကိုးကြယ္သည္ျဖစ္ေစ၊ မည္သည့္ဘာသာမွ မကိုးကြယ္သူျဖစ္ေစ၊ ဒီမိုကေရစီသမားျဖစ္ေစ၊ လူ ့အခြင့္အေရးလွုပ္ရွားသူျဖစ္ေစ၊
န.အ.ဖ စစ္ဗိုလ္ျဖစ္ေစ၊ ျပည္ပက ဒီမိုကေရစီအေရးလွုပ္ရွားသူျဖစ္ေစ၊ ….
သင္သည္ အစၥလာမ္ အလႅာကိုမကိုးကြယ္ေသာ သူျဖစ္ပါက သင္သည္ မြတ္ဆလင္အေပါင္းတို ့ရဲ့ ရန္သူပင္ျဖစ္သည္၊
သင္မြတ္ဆလင္နဲ ့ျပသနာမရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ သင့္ဘာသာသင္ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း ေနသူျဖစ္ေစ၊ စီးပြားေရးသမားျဖစ္ေစ၊ သင္သည္ အစၥလာမ္ အလႅာကိုမကိုးကြယ္ေသာ သူျဖစ္ပါက အလႅာဧ။္ရန္သူျဖစ္ေပသည္။

အလႅာဧ။္ ရန္သူျဖစ္ပါက သင့္ကို မြတ္ဆလင္ ေတြ က ပုဂၢိဳလ္ေရးအရမဟုတ္ေသာ္ လည္း အစၥလာမ္ကိုရမ္ ညြန္ျကားခ်က္အရ သင္သည္ အလႅာကို ကိုးကြယ္ သို ့မဟုတ္ သတ္ကိုသတ္ပစ္ရေပမည္။
(တူရကီ ၊ အီရန္တြင္ အလႅာကို မကိုးကြယ္ပဲ အသက္ရွင္က်န္ခဲ့သူဘယ္နွစ္ေယာက္ ရွိသနည္း။ တူရကီ ၉၉% မြတ္ဆလင္၊ အီရန္ တြင္ Zoroastrianism မွာ < 1% ပဲ က်န္ေတာ့သည္)

ေျပာခ်င္တာ က ဒီ စစ္ပြဲဟာ အားလံုးနဲ ့ဆိုင္တဲ့ စစ္ပြဲျဖစ္ပါတယ္။
မြတ္ဆလင္နဲ ့ဗုဒၶဘာသာပဲျဖစ္တဲ့ စစ္ပြဲ၊ မြတ္ဆလင္နဲ ဟိႏၵဴ စစ္ပြဲ၊ အစၥေရးနဲ ့မြတ္ဆလင္ စစ္ပြဲ၊
အေမရိကန္ နဲ ့္မြတ္ဆလင္စစ္ပြဲ ရခိုင္နဲ ့မြတ္ဆလင္ အေရးအခင္း၊ ကုလားဗမာအဓိကရုဏ္း…မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။
ဘာသာတရားအားလံုး၊ လူမ်ိဳး ေပါင္းစံု ကိုယ္နဲ ့မဆိုင္ဘူးဆိုျပီး ေရွာင္ေနရမဲ့ အခ်ိန္မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။

ဒီအခ်ိန္မွာ ျကားေန၀ါဒ sitting on the fence ဆိုတာမရွိေတာ့ပါဘူး။

………………………………………

Muslim Problem , Islamization အစၥလာမ္ အစြန္းေရာက္၀ါဒ ၊ ဒီစစ္ပြဲ ကအခုဘင္လာဒင္တို ့ေပၚလာမွ စတဲ့ ဇာတ္လမ္းလား။
အစြန္းေရာက္မြတ္ဆလင္လူနည္းစုပဲလား။ တာလီဘန္၊ အယ္ကိုင္းဒါး တို ့မရွိေတာ့ရင္ျပီးသြားျပီလား။ ကမၻာျကီးက ေအးခ်မ္းသြားျပီလား။

အစၥလာမ္၊ မြတ္ဆလင္ Problem က အခု ဘင္လာဒင္ ေခတ္မွ စတာ မဟုတ္ပါဘူး။
ဟိုး ပုဂံခတ္မတိုင္မီ ၊ အေမရိကတိုက္ ကို ကိုလံဘတ္မေတြ ့ခင္ကတည္း က စခဲ့တဲ့ျပသနာပါ။

က်ေနာ္တို ့ဘိုးေဘးေတြ ေခတ္ ကတည္း က မြတ္ဆလင္နဲ ့ ဂ်ီဟတ္စစ္ပြဲေတြ တိုက္ခိုက္သလို
က်ေနာ္ တို ့လည္း အစၥလာမ္ ၀ါဒ ကို ဆက္တိုက္ရမွာ ပါပဲ။
က်ေနာ္တို ့သားေျမးေတြလက္ထက္လည္း အစၥလာမ္ ၀ါဒ ကို ဆက္တိုက္ရအုန္းမွာ ပါပဲ။

ကိုရမ္က်မ္းနဲ ့အစၥလာမ္က်န္ရွိေနေသး သမ်ွ ကာလပတ္လံုး ကမၻာဆံုးတိုင္ေအာင္ မြတ္ဆလင္ေတြ က တျခားဘာသာေတြ ကို လိုက္လံဖ်က္
ဆီးပစ္ေနမွာျဖစ္သလို ဂ်ီဟတ္စစ္ပြဲေတြ က လြန္ခဲ့တဲ့ နွစ္ေပါင္း ၁၄၀၀ ကရွိခဲ့သလို အခုလည္းဆက္ရွိေနအုန္းမွာပဲ။
က်ေနာ္တို ့သားေျမးေတြ လက္ထက္မွာလည္း ဂ်ီဟတ္စစ္ပြဲေတြ ဆက္ရွိေနအုန္းမွာပါပဲ။

ကိုရမ္က်မ္းနဲ ့အစၥလာမ္ရွင္သန္ေနသမွ် ဘာသာေပါင္းစံုကလူမ်ိဳးေပါင္းစံုဟာ ကမၻာဆံုးတိုင္ေအာင္ မြတ္ဆလင္တို ့ရဲ့ သတ္ျဖတ္နွိပ္စက္ဖ်က္ဆီးျခင္းကို ခံေနျကရအုန္းမွာပါပဲ။

………………………….

လုပ္ေဆာင္သင့္သည္မ်ား …
Un-Islamization, Reverse Islamization

Action ရွိရင္ Reaction ရွိပါတယ္။ အသြားရွိရင္ အျပန္ရွိပါတယ္။
Jihad ရွိရင္ Counter-Jihad ရွိပါတယ္။
Install လုပ္လို ့ရ ရင္ Uninstall လုပ္လို ့ရပါတယ္။
ထိုနိယာမနည္း တူ Islamization အလုပ္ခံထားရတဲ့ Islamized နိုင္ငံေတြ ကို UnIslamization ျပန္လုပ္ရပါ့မယ္။

အစၥလာမ္ မြတ္ဆလင္ေတြ ေညာင္ပင္ေတြလို သိမ္းပိုက္ထားတဲ့နိုင္ငံေတြ ကို မူလ original culture, religion ျပန္လည္ေဖၚထုတ္ရပါ့မယ္။
က်ဴးေက်ာ္သတ္ျဖတ္ သိမ္းပိုက္ထားတဲ့ ယေန ့ထက္တိုင္ သိမ္းပိုက္ထားတဲ့ နိုင္ငံေတြ က အစၥလာမ္ အယူ၀ါဒကို ျပန္လည္ေမာင္းထုတ္ျပီး
မူလ ယဥ္ေက်းမွု ၊ ဘာသာတရားကို ျပန္လည္ေဖၚထုတ္ရပါ့မယ္။

အင္ဒိုနီးရွား၊ မေလးရွား၊ အာဖဂၢနစၥတန္၊ ပါဂစၥတန္၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နိုင္ငံေတြ ကေန က်ဴးေက်ာ္သတ္ျဖတ္ အျမစ္ကုပ္ သိမ္းပိုက္ထားတဲ့ အစၥလာမ္၀ါဒကို အျမစ္ျပတ္ ျပန္လည္ေမာင္ထုတ္ျပီး မူလယဥ္ေက်းမွုဘာသာတရားျဖစ္တဲ့ ဟိႏိၵဴ
+ဗုဒၶဘာသာ ဘာသားတရားယဥ္ေက်းမွုကို ျပန္လည္ေဖၚထုတ္ရပါမယ္။

အင္ဒိုနီးရွား၊ မေလးရွား၊ အာဖဂၢနစၥတန္၊ ပါဂစၥတန္၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နိုင္ငံေတြ အားလံုးရဲ့ မူလျဖစ္တဲ့ ဟိႏိၵဴ+ဗုဒၶဘာသာ နိုင္ငံေတြျဖစ ္ေအာင္ျပန္လည္ လုပ္ေဆာင္ျကရပါ့မယ္။

လြယ္ေတာ့မလြယ္ဘူးေပါ့။ ဒါေပမဲ့ ေသခ်ာျကိုးစားလုပ္ေဆာင္ရင္ အစၥလာမ္ ၀ါဒ ကို မတြန္းလွန္နိုင္စရာအေျကာင္းမရွိပါဘူး။
ေညာင္ပင္လို ေပါ့။ ပိေတာက္ပင္ကို၀ါးမ်ိဳ ျပီးေညာင္ပင္လုပ္ထားတယ္။
ကညင္ပင္ကို ၀ါးမ်ိဳျပီး ေညာင္ပင္လုပ္ထားတယ္။
က်ေနာ္တို ့ေနာင္လာေနာက္သားေတြ လုပ္ရမွာ က အစၥလာမ္ေညာင္ပင္ေတြ ကို အျမစ္မက်န္ ခုတ္ျဖတ္ျပီး မူလ ပိေတာက္၊ ကညင္ စတဲ့ ယဥ္ေက်းမွု ဘာသာတရားေတြကို ျပန္လည္ေဖၚထုတ္ဖို ့ပါပဲ။

အျမစ္ပါမက်န္ အစၥလာမ္၀ါဒ ကို အဲဒီနိုင္ငံအသီးသီးက ေန ျပန္လည္ ေမာင္းထုတ္ျပီးမူလ ဘာသာ ယဥ္ေက်းမွုကို ျပန္လည္ေဖၚထုတ္ရပါ့မယ္။

အီရန္ နဲ ့အီရတ္မွာ က်ဴးေက်ာ္သတ္ျဖတ္ အျမစ္ကုပ္ သိမ္းပိုက္ထားတဲ့ အစၥလာမ္၀ါဒ ကို အျမစ္မက်န္ျပန္လည္ေမာင္းထုတ္ျပီး မူလ ဘသာတရားျဖစ္တဲ့
Zoroastrianism နဲ ့Christian ဘာသာတရားယဥ္ေက်းမွု ေတြ ျပန္လည္ ေဖၚထုတ္ေပးရပါ့မယ္။

အာဖရိက ေျမာက္ပိုင္း က အာရပ္နုိင္ငံေတြနဲ ့ တူရကီနိုင္ငံ မွာ က်ဴးေက်ာ္သတ္ျဖတ္ အျမစ္ကုပ္ သိမ္းပိုက္ထားတဲ့ အစၥလာမ္၀ါဒ ကို အျမစ္မက်န္ျပန္လည္ေမာင္းထုတ္ျပီး မူလ ဘသာတရားျဖစ္တဲ့ Christian
ဘာသာတရားယဥ္ေက်းမွု ေတြ ျပန္လည္ ေဖၚထုတ္ေပးရပါ့မယ္။

ဆီးရီးယား၊ လက္ဘနြန္၊ ေဂ်ာ္ဒန္နိုင္ငံ ေတြမွာ က်ဴးေက်ာ္သတ္ျဖတ္ အျမစ္ကုပ္ သိမ္းပိုက္ထားတဲ့ အစၥလာမ္၀ါဒ ကို အျမစ္မက်န္ျပန္လည္ေမာင္းထုတ္ျပီး မူလ ဘသာတရားျဖစ္တဲ့ Christian ဘာသာတရားယဥ္ေက်းမွု ေတြ ျပန္လည္
ေဖၚထုတ္ေပးရပါ့မယ္။

ေဂ်ရုဆလင္ျမို ့ ကို ခရစ္ယာန္နဲ ့ဂ်ဴးလူမ်ိဳး ေတြ အထြတ္အျမတ္ထားတဲ့ ျမင့္ျမတ္ေသာျငိမ္းခ်မ္းေရးျမို ့အျဖစ္ Un-Islamized ျပန္လုပ္ရပါ့မယ္။

ေနာက္ဆံုး ေဆာ္ဒီက မက္ကာ ျမို ့ေတာင္ အစၥလာမ္ အယူ၀ါဒ မေပၚခင္တုန္း က ဘာသာေရးလြပ္လပ္ခြင့္ အရွိဆံုးျမိူ ့ျဖစ္ခဲ့ဘူးပါတယ္။
အေရွ့ ၊ အေနာက္ က ကုန္သည္ေတြ စုေ၀းျပီး။ ယဥ္ေက်းမွု မ်ားစြာ။ ဘာသာတရား မ်ားစြာ လြပ္လပ္စြာကိုး ကြယ္ခြင့္ရွိတဲ့ ေဆာ္ဒီ က မက္ကာ ျမို ့ျဖစ္ပါတယ္။
မိုဟာမက္ေပၚမွ သာ အဲဒီ ေဆာ္ဒီ မက္ကာ ျမို ့ေလးရဲ့ လြပ္လပ္စြာကိုးကြယ္ခြင့္ ၊ေပ်ာက္ဆံုးသြားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

မဒီနာ ျမို ့က ေတာ့ ကမၻာ ေပၚမွာအစၥလာမ္ အယူ၀ါဒ ရဲ့ ပထမဆံုး သားေကာင္ျဖစ္ခဲ့တဲ့ျမို ့ပါပဲ။
မဒီနာ ျမို ့က ေတာ့ ကမၻာ ေပၚမွာ ပထမဆံုး Islamized အလုပ္ခံခဲ့ရတဲ့ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးတို ့ရဲ့ ျမို့ေလးျဖစ္ပါတယ္။

မိုဟာမက္နဲ ့ အစၥလာမ္ မြတ္ဆလင္ တို ့ဟာ အဲဒီ ေဆာ္ဒီအာေရဗ်ီယ က မက္ကာ နဲ ့မက္ဒီနာ ျမို ့ေလး နွစ္ ျမို ့ကို အေျခခံျပီး တစ္နိုင္ငံျပီး တစ္နုိင္ငံ၊ တစ္ဘာသာ ျပီး တစ္ဘာသာ ေခ်မွုန္း ျပီး Islamized လုပ္ရာခဲ့ရာမွာ အခု ဆိုရင္
နွစ္ေပါင္း ၁၄၀၀ ေက်ာ္ အတြင္းမွာ ကမၻာ့လူဦးေရရဲ့ ၄ပံု၁ ပံု သန္းေပါင္း ၁၆၀၀ ေက်ာ္ Islamized အလုပ္ခံခဲ့ရကာ နိုင္ငံေပါင္း မ်ားစြာကို အစၥလာမ္ မြတ္ဆလင္ေတြ က သိမ္းပိုက္ထားကာ အဲဒီနိုင္ငံေတြ အားလံုး ယဥ္ေက်းမွု ဘာသာတရားေတြ အားလံုး ဖ်က္ဆီးခံ၊ ေသြးေနွာခံခဲ့ရျပီး အခု ဆိုရင္ ကမၻာ့ေျမပံု ၅ ပံုတစ္ပံု ေလာက္ဟာ Islamized Land ေတြျဖစ္ ကုန္ပါျပီ။

က်န္တာ လူဦးေရ ၄ပံု ၃ပံုပဲ က်န္ပါေတာ့တယ္… ကေလး ေမြး ဖြား မွု နွုန္း အတိုင္းသာ ဆိုရင္ မြတ္ဆလင္ ဟာ ေနာင္ အနွစ္ ၁၀၀ ေလာက္မွာ
ကမၻာ့ လူဦးေရ မွာ မြတ္ဆလင္အမ်ား ဆံုးရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီအခ်ိန္ မွာ ထပ္မံ Islamized အလုပ္ခံရမဲ့ Islamic Potential အရွိဆံုးနိုင္ငံေတြထဲမွာ
Australia, France, Germany, Greece, Holland, England, Myanmar, Thai, Russia စတဲ့ လူဦးေရနည္းျပီး အစၥလာမ္မြတ္ဆလင္ အခ်ိဳး အစားမ်ားတဲ့ နိုင္ငံေတြ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
ဒါေျကာင့္ ျမန္မာတိုင္းရင္းသား ေတြကို ပါ သတိေပးေနရတာပါ။

ေလာေလာဆယ္ Islamized မလုပ္နိုင္တဲ့ နိုင္ငံေတြထဲ မွာ လူဦးေရသန္း ၁၅၀၀ ေလာက္ရွိတဲ့ တရုတ္နဲ ့ လူဦးေရ သန္း ၁၀၀၀ နီးပါး ရွိတဲ့
ဟိႏၵဴ အိႏိၵယ တို ့ဟာ ေလာေလာဆယ္ အႏၱရာယ္ ကင္းေနပါေသးတယ္။

ဒါေျကာင့္ျမန္မာနိုင္ငံအေနနဲ ့လည္း Islamized အလုပ္မခံရေအာင္ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားအားလံုး လူဦးေရသန္း ၂၅၀-၃၀၀ ျကား ရွိထားသင့္ပါတယ္။

အစၥလာမ္ မြတ္ဆလင္တို ့ရဲ့ Islamization ဟာ မလြဲမေသြ လာေတာ့မွာ ပါ…..

က်ေနာ္တို ့ Generation က ေအးေဆး လြတ္ပါေသးတယ္။
က်ေနာ္လည္းေအးေဆး ေသသြားမွာပါပဲ။ ခင္ဗ်ားလည္း ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး ေနထိုင္စားေသာက္ျပီး ေအးေဆး ေသသြား မွာ ပါပဲ။

က်ေနာ္တို ့သားေျမး Generation ေတြ က်ရင္ စုတ္ျပတ္သတ္ေနေအာင္ ခံျကရေတာ့မွာ ပါ။
ဒါေျကာင့္ က်ေနာ္ က ေျပာေနတာဟာ ေနာင္ အရွည္ သျဖင့္ ေျပာေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.။
ဘာသာ တရား၊ ယဥ္ေက်း မွု ေတြ ကို မေပ်ာက္ကြယ္ ၊ ဖ်က္ဆီး မခံရေအာင္ ကာကြယ္ရ မဲ့ ကိစၥ ဟာ အစြန္းေရာက္မဟုတ္ပါဘူး။
Racist မဟုတ္ပါဘူး။
က်ေနာ္ ဟာ ဘယ္လူမ်ိဳး ဘယ္ဘာသာကို မွ Personally မမုန္းပါဘူး။
အစၥလာမ္ကို သတိေပးရတာက လည္း Islamic Qu’ran Doctrine မွာ ပါတဲ့ တစ္ကမၻာလံုး မြတ္ဆလင္ျဖစ္ရမယ္ဆိုတဲ့ Imperialistc Ideology ေျကာင့္ပါပဲ။

…………………..

အစၥလာမ္ မြတ္ဆလင္ေတြ ဘက္ က တျခားေသာ ဘာသာေတြ နဲ ့ျငိမ္းခ်မ္းေရးယူခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေအာက္ပါအခ်က္ေတြကို ျပင္ရပါ့မယ္။

၁။ ကမၻာ့ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ..အစၥလာမ္ ကိုရမ္က်မ္း မွာ ပါတဲ့ ” တျခားေသာ အစၥလာမ္ကို မကိုးကြယ္တဲ့သူေတြ ကို ေနာက္ဆံုးတစ္ေယာက္ အထိ သတ္ပစ္ရမယ္” ဆိုတဲ့ က်မ္းခ်က္ကို မြတ္ဆလင္ေတြ က သူသိထင္ရွား
တစ္ကမၻာလံုးေရွ့မွာ မွားယြင္းေနပါတယ္ ဖြင့္ခ်၀န္ခံ ေတာင္းပန္ရမယ္။

အဲဒီ အစၥလာမ္ ကိုရမ္က်မ္း မွာ ပါတဲ့ တျခားေသာ အစၥလာမ္ကို မကိုးကြယ္တဲ့သူေတြ ကို ေနာက္ဆံုးတစ္ေယာက္ အထိ သတ္ပစ္ရမယ္ဆိုတဲ့ က်မ္းခ်က္ကို ဖ်က္ဆီးပစ္ျပီး ေနာင္ ဘယ္ေသာ အခါမွ ဘယ္ ကိုရမ္က်မ္းစာအုပ္မွာ မွ
မထည့္ပါဘူး ဆိုတဲ့ ကတိကို တစ္ကမၻာလံုးေရွ့မွာ ေပးရမယ္။

တျခားေသာ အစၥလာမ္ကို မကိုးကြယ္တဲ့လူ ေတြကို သတ္ခိုင္းတဲ့ အစၥလာမ္ ကိုရမ္က်မ္းခ်က္ ၁၂၀ ေက်ာ္ကို လည္းလံုး၀ဖ်က္ဆီးပစ္ရမယ္။

Multi-Culturalism ကမၻာေလး ေပၚမွာ အမ်ားနဲ ့ေနတာ။ အမ်ားစားသလိုစားရမယ္။ အမ်ား ေနသလိုေနရမယ္။

၂။ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိနဲ ့အစၥလာမ္မြတ္ဆလင္ ကေလးေတြ ကို ပိုးစိုးပက္စက္ေမြးျပီး သူမ်ားနိုင္ငံေတြရဲ့ လူဦးေရကို ေက်ာ္ ျပီး လူအမ်ားစုျဖစ္ေအာင္
လုပ္ေနတဲ့ကိစၥကိုရပ္တန္းက ရပ္ရမယ္။
Multi-Culturalism ကမၻာေလး ေပၚမွာ အမ်ားနဲ ့ေနတာ။ အမ်ားစားသလိုစားရမယ္။ အမ်ား ေနသလိုေနရမယ္။ အမ်ား ကေလးေမြးသလိုပဲေမြးရမယ္။

သေဘာ က ဆြီဒင္နိုင္ငံ ဆြီဒင္လူမ်ိဳး မိန္းမတစ္ေယာက္ က ကေလးတစ္ေယာက္ ေမြးရင္ မြတ္ဆလင္ မ ကလည္း အိမ္ရွင္နုိုင္ငံေမြးသေလာက္ ပဲ ေမြးရမယ္။

ဆြီဒင္နိုင္ငံ ဆြီဒင္လူမ်ိဳး မိန္းမတစ္ေယာက္ က ကေလးတစ္ေယာက္ ေမြးရင္ မြတ္ဆလင္ မ က ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ ကေလး ၁၁ ေယာက္ေမြးတာ မ်ိဳးေတြ ၊ ဒါမ်ိဳးေတြ ရပ္တန္းက ရပ္ရမယ္။

မြတ္ဆလင္လူဦးေရကို သူမ်ားနိုင္ငံမွာ ၁၀% ထက္ေက်ာ္ေအာင္ ဘယ္ေသာအခါမွ မျကိုးစားရဘူး။

၃။ သူမ်ားနိုင္ငံေတြ မွာ ဗလီေတြ ရာခ်ီျပီးေဆာက္တာ၊ Mega-Mosque ျကီးေတြ ေဆာက္တာ ရပ္တန္း က ရပ္ရမယ္။
သူမ်ား နိုင္ငံက တျခား ဘာသာျခားေတြရဲ့သာသနိက အေဆာက္အအံုေတြ ေဆာက္တဲ့ အရည္အတြက္ အတိုင္းပဲ ဗလီေတြ ေဆက္ရမယ္.။
ဥပမာ။ ။ ျမန္မာနိုင္ငံမွာ တရုတ္ ကြမ္ရင္မယ္ေတာ္ ဘံုေက်ာင္း ၂၁ ပဲရွိ၊ ဟိႏၵဴကာလီမံမယ္ေတာ္ ဘုရား ေက်ာင္း ၂၂ ေလာက္ပဲရွိရင္
ဗလီလဲ ၂၀ ေလာက္ပဲ ေဆာက္ရမယ္။
Multi-Culturalism ကမၻာေလး ေပၚမွာ အမ်ားနဲ ့ေနတာ။ အမ်ားစားသလိုစားရမယ္။ အမ်ား ေနသလိုေနရမယ္။
သူမ်ား နိုင္ငံက တျခား ဘာသာျခားေတြရဲ့သာသနိက အေဆာက္အအံုေတြ က ၂၀ ေက်ာ္ ပဲရွိတဲ့ အခ်ိန္မွာ အစၥလာမ္မြတ္ဆလင္ဗလီ ၄၀၀ ေလာက္ေဆာက္တာ မ်ိဳးေတြ။ ဒါမ်ိဳးေတြရပ္တန္းကရပ္ရမယ္။

၄။ ေဆာ္ဒီက မက္ကာျမို ့နဲ ့မက္ဒီနာ ျမို ့မွာ ဘာသာျခားေပးမ၀င္တာေတြ။ ဒါမ်ိဴး ကို ပယ္ဖ်က္ေပးရမယ္။

ျမန္မာျပည္က ေရြတိဂံုေစတီေတာ္ ကို Tourists ေတြ လာေရာက္ လည္ပတ္ျကည့္ရွုခြင့္ေပးသလို

အစၥလာမ္မြတ္ဆလင္ ေတြ တစ္ေန ့၅ခါ ျပပ္၀ပ္ကိုးကြယ္ဦးတိုက္ရွိခိုးတဲ့ ေဆာ္ဒီမက္ကာ ျမို ့က ေက်ာက္တံုးမဲမဲေလးကို လည္း ကမၻာအရပ္ရပ္က လူမ်ိဳးစံု၊ ဘာသာစံု က Tourists ေတြကို လာေရာက္ လည္ပတ္ျကည့္ရွုခြင့္ေပးရမယ္။

Multi-Culturalism ကမၻာေလး ေပၚမွာ အမ်ားနဲ ့ေနတာ။ အမ်ားစားသလိုစားရမယ္။ အမ်ား ေနသလိုေနရမယ္။

၅။ေဆာ္ဒီက မက္ကာျမို ့နဲ ့မက္ဒီနာ ျမို ့မွာ ဘာသာျခား ၊ လူမ်ိဳးျခားေတြ လာေရာက္ေနထိုင္ခြင့္ေပးရမယ္.။ မြတ္ဆလင္ေတြ ကမၻာအရပ္ရပ္က နိုင္ငံေပါင္းစံု မွာ ေနထိုင္ခြင့္ ရခဲ့သလို ကမၻာအရပ္ရပ္က လူမ်ိဳးစံု၊ ဘာသာစံု က လူေတြ ကို
ေဆာ္ဒီက မက္ကာျမို ့နဲ ့မက္ဒီနာ ျမို ့မွာ ဘာသာျခား ၊ လူမ်ိဳးျခားေတြ လာေရာက္ေနထိုင္ ခြင့္ေပးရမယ္။ ခရစ္ယာန္၊ ဟိႏၵဴ၊ ဗုဒၶဘာသာစတဲ့ ဘာသာျခားသာသနိက အေဆာက္အအံုေတြ ေပးဆာက္ရမယ္။

၆။ အစၥလာမ္ ကိုရမ္က်မ္း မွာ ပါတဲ့ Sharia Law ဥပေဒဟာ လံုး၀မွားယြင္းပါေျကာင္း ကမၻာကို ၀န္ခ်ေတာင္းပန္ရမယ္။
အစၥလာမ္ ကိုရမ္က်မ္း မွာ ပါတဲ့ Sharia Law အေျခခံတဲ့ လိင္တူဆက္ဆံသူေတြ ကို ေသဒဏ္ေပးတာ၊

လူေတြ ကို လည္လွီးသတ္တာ၊ မိန္းမေတြ ကို တြင္းတူး ျပီး ေက်ာက္တုန္း ျကီးေတြ နဲ ့ေခါင္းကို စိစိညက္ညက္ ေျကေအာင္ထုသတ္တာ
ခိုးတဲ့လူ ကို ေျခလက္ျဖတ္တာ၊ မိန္ကေလးေတြ ကို ဆႏၵမပါပဲ အတင္းအက်ပ္ယူေစတာ။

အစၥလာမ္မြတ္ဆလင္ ေယာက်ာ္း တစ္ေယာက္ က မိန္ကေလးအမ်ားအျပား ကို ဆႏၵမပါပဲ အတင္းအက်ပ္ယူနိုင္တာ Polygamy.
မိန္းမေတြ ကို ေျခဆံုးေခါင္းဆံုး ၀တ္ရံုျခံုခိုင္းတာ၊ မိန္းကေလးေတြကို ပညာမသင္ေစတာ။

မိုဟာမက္ျကီးယူသကဲ့သို ့ အသိဥာဏ္မဖြံ့ျဖိုးေသးတဲ့ အသက္ ၆နွစ္ကေလးေလးေတြ က္ို အတင္းယူျပီး
၈နွစ္ ၉နွစ္ေလာက္မွာ မုဒိန္းက်င့္ေစတာ။
ဒါမ်ိဳးေတြ လံုး၀ရပ္တန္းကရပ္ရမယ္။ ဒါေတြဟာ လံုး၀မွားယြင္းပါေျကာင္း ကမၻာကို ၀န္ခ်ေတာင္းပန္ရမယ္။
အစၥလာမ္ ကိုရမ္က်မ္း မွာ ပါတဲ့ Sharia Law ဥပေဒဟာ လံုး၀မွားယြင္းပါေျကာင္း ကမၻာကို ၀န္ခ်ေတာင္းပန္ရမယ္။

လူသားခ်င္းသာတူညီမ်ွ လူအခြင့္အေရး အျပည့္အ၀ရွိတဲ့ ငါတို ့ရဲ့ ကမၻာေလး ေပၚမွာ ဒါမ်ိဳးေတြ လာမလုပ္နဲ ့။ လံုး၀လက္မခံဘူး။
Multi-Culturalism ကမၻာေလး ေပၚမွာ အမ်ားနဲ ့ေနတာ။ အမ်ားစားသလိုစားရမယ္။ အမ်ား ေနသလိုေနရမယ္။

၇။ အေျခခံသေဘာအရ အစၥလာမ္မြတ္ဆလင္ ေတြဟာ သူမ်ားနိုင္ငံေတြ မွာ ဘယ္ေတာ့မွ အစၥလာမ္မြတ္ဆလင္လူဦးေရ ၁၀% ထက္ေက်ာ္ေအာင္မျကိုးစားရဘူး။

မင္းတို ့ အစၥလာမ္မြတ္ဆလင္ နိုင္ငံမွာ မင္းတို ့ျကိုက္သလိုေမြး၊

ဥေရာပ၊ အေမရိကနဲ ့ မြတ္ဆလင္မဟုတ္တဲ့နိုင္ငံေတြမွာ Migration နဲ ့ျဖစ္ေစ၊ ကေလးေမြးတာနဲ ့ျဖစ္ေစ၊ ဘယ္ေသာအခါမွ
သူမ်ားနိုင္ငံေတြ မွာ ဘယ္ေတာ့မွ အစၥလာမ္မြတ္ဆလင္လူဦးေရ ၁၀% ထက္ေက်ာ္ေအာင္မျကိုးစားရဘူး။
Multi-Culturalism ကမၻာေလး ေပၚမွာ အမ်ားနဲ ့ေနတာ။ အမ်ားစားသလိုစားရမယ္။ အမ်ား ေနသလိုေနရမယ္။

မင္းတို ့ အစၥလာမ္မြတ္ဆလင္ နိုင္ငံမွာ မင္းတို ့ျကိုက္သလိုေမြး၊

သူမ်ားနိုင္ငံေတြ ကို အစၥလာမ္မြတ္ဆလင္ လူဦးေရနဲ ့Islamized လုပ္ဖို ့ဘယ္ေသာအခါမွ မျကိုးစားဘူး။

၈။ အစၥလာမ္မြတ္ဆလင္ နိုင္ငံေတြမွာလည္း တစ္ကမၻာလံုးက်င့္သံုးတဲ့ အေျခခံလူအခြင့္အေရး ကို အျပည့္အ၀လိုက္နာရမယ္။
NO MORE Islamic Sharia Child Abuse,
NO MORE Islamic Sharia Women Abuse.
NO MORE Islamic Sharia Forced Polygamy.

Multi-Culturalism ကမၻာေလး ေပၚမွာ အမ်ားနဲ ့ေနတာ။ အမ်ားစားသလိုစားရမယ္။ အမ်ား ေနသလိုေနရမယ္။

တစ္ကမၻာလံုးကို Islamic Sharia Law နဲ ့အုပ္ခ်ဳပ္မဲ ့ တစ္ကမၻာလံုးကို အစၥလာမ္မြတ္ဆလင္ ျဖစ္ေအာင္လုပ္ေနတဲ့
အခု တစ္ကမၻာလံုး ရဲ့ ၄ပံု၁ပံု ကို သိမ္းပိုက္ျပီး Islamized လုပ္ျပီး ေနတဲ့ အစၥလာမ္မြတ္ဆလင္ ေတြ
က်န္တဲ့ လူမ်ိဳးအသီးသီး၊ ဘာသာအသီးသီး က လူေတြ အားလံုးနဲ ့ တတိယကမၻာစစ္မျဖစ္ခ်င္ဘူး ဆိုရင္ေတာ့
အထက္ က သူ့ဘက္ကိုယ့္ဘက္မ်ွ တတဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတရား ကို အစၥလာမ္မြတ္ဆလင္ေတြ လက္ခံဖို ့လိုလိမ့္မယ္။

သူငယ္ခ်င္းေကာ ဘယ္လိုထင္လဲ။ အထက္ပါအခ်က္ေတြ ဟာ မတရားသျဖင့္လား။
တရားသျဖင့္လား။

အထက္ပါအခ်က္ေတြ ကို တစ္ခ်က္မွ မလိုက္ေလ်ာနိုင္ပဲ အစၥလာမ္မြတ္ဆလင္ ေတြ က ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ ဆက္လုပ္ေနရင္။ ဒါဟာ ဘယ္လိုသေဘာလဲ။ ဘယ္လိုရည္ရြယ္ခ်က္လဲ။

အစၥလာမ္မြတ္ဆလင္ ေတြ အားလံုး ရဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ ဦးတည္ခ်က္ဟာဘာလဲ။

နားလည္ျကမယ္ထင္ပါတယ္။..
……………….

သု၀ဏဘူမိ ဘယ္မွာလဲ။

ဗုဒၶဘာသာေစတီပုထိုးေတြ လက္ညိုးထိုးမလြဲေအာင္ ေရြေရာင္တ၀င္း၀င္းနဲ ့ သု၀ဏဘူမိ လို ့ေခၚတဲ့ ဆုမတ္ျတား၊ ဂ်ားဗားက်ြန္းေတြ နဲ ့အင္ဒိုနီးရွား ဗုဒၶဘာသာနိုင္ငံ ဟာ အခုဘယ္လိုျဖစ္သြားျပီလဲ။

ပုဂံ၊ ေျမာက္ဦး တို ့က ေစတီပုထိုးေတြထက္ မနည္းတဲ့ သု၀ဏဘူမိ တိုင္းသားတို ့တည္ထားခဲ့ တဲ့ ဗုဒၶဘာသာသာသနိက အေဆာက္အအံုေတြအခု ဘယ္ေရာက္ သြားျပီလဲ။ အားလံုးနီးပါးကို မြတ္ဆလင္ေတြ မီးရွို့ ဖ်က္ဆီးျပီး
အလံုးစံုေသာ ဗုဒၶဘာသာ အဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရပါတယ္။ တစ္ခ်ိန္ က ေရြေရာင္တ၀င္း၀င္းနဲ ့ ဗုဒၶဘာသာေစတီပုထိုးေတြ လက္ညိုးထိုးမလြဲေအာင္ ရွိခဲ့တဲ့ အင္ဒိုနီးရွားမွာ ယခုဆိုရင္ ဗုဒၶဘာသာ ရဲ့ အေငြ ့အသက္ေလးေတာင္
မက်န္ေတာ့ပါဘူး။

ျမန္မာ၊ ထိုင္းတို ့နဲ့ လူမ်ိဳး နီးစပ္တဲ့ အင္ဒိုနီးရွား က ဗုဒၶဘာသာ ျမန္မာရုပ္ေလးေတြနဲ ့အင္ဒို က လူငယ္ေလးေတြ ဟာ brainwash အလုပ္ခံထားရျပီး အာရပ္ကို အေဖေခၚတဲ့ အင္ဒိုမြတ္ဆလင္ေတြ ျဖစ္ကုန္ပါျပီ။ နာတတ္ရင္
အသည္းနာဖို ့ေကာင္းပါတယ္။

ရုပ္ကေလးေတြ ဟာ ျမန္မာ၊ ထိုင္းရုပ္ကေလးေတြ ပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ မူဆလင္ေလးေတြ ျဖစ္ကုန္ပါျပီ။
ဒါမ်ိဳးျမန္မာနို္င္ငံမွာေတာင္ စေနပါျပီ။ ျကည့္လိုက္ရင္ ျမန္မာရုပ္ကေလးေတြ နဲ ့ ျမန္မာထင္ျပီး ကုလားအေျကာင္း သြားမဟနဲ ့။
ရုပ္ ကေတာ့ ျမန္မာ စစ္စစ္ ရုပ္ကေလးလိုပဲ။ ေသခ်ာ ေမးျကည့္ေတာ့မွ မူဆလင္ျဖစ္ေနတယ္။

လားလား ! ။ သူ့အေမျမန္မာမ ကို မူဆလင္ကုလားက ယူထားတာကိုး။ အေဖက မူဆလင္၊ အေမက ျမန္မာ ဗုဒၶဘာသာတဲ့
က်ြန္ေတာ္ က အစၥလာမ္ ကို ကိုး ကြယ္တဲ့ မြတ္ဆလင္ပါတဲ့။
အရင္တုန္းက မူဆလင္နဲ ့ျမန္မာ နဲ ့ေကာင္းေကာင္း ခြဲနိုင္တယ္။ ျမန္မာျပည္မွာ အခု ျမန္မာနဲ ့ခ်ြတ္စြပ္တူတဲ့ မြတ္ဆလင္ေလးေတြ ( ေသြးေနွာထားတဲ့ Islamized ျမန္မာမ်ိုဳးဆက္သစ္ေလးေတြ ေပါ့ဗ်ာ။ ေအာ့နလံုးနာစရာ)
အမ်ားျကီးျဖစ္လာေနပါျပီ။
အေရွ့ေတာင္အာရွ မွာ ေနလိုလလို ထြန္းကားခဲ့တဲ့ ဗုဒၶဘာသာ ဟာ အခုဆိုရင္ မေလးရွား။ အင္ဒိုနီးရွား စတဲ့ နိုင္ငံေတြ Islamized အလုပ္ခံခဲ့ရပါတယ္။ ဒါတင္မကေသးဘူး။
တစ္ခ်ိန္က အေရွ့ေတာင္အာရွရဲ့ အျကီးမားဆံုး ဗုဒၶဘာသာနိုင္ငံ ျဖစ္တဲ့ သု၀ဏဘူမိ လို ့ေခၚတဲ့ ့အင္ဒိုနီးရွား ဟာ
အေရွ့ေတာင္အာရွရဲ့ အျကီးမားဆံုး ဗုဒၶဘာသာနိုင္ငံ ကေန ကမၻာ့အျကီးမားဆံုးမြတ္ဆလင္နိုင္ငံျဖစ္ကာ ေဒသတြင္း မြတ္ဆလင္မ်ား ကို မေလးရွားနဲ ့ အတူတူ မြတ္ဆလင္ လူပြားေပးတဲ့ အဓိက မြတ္ဆလင္နိုင္ငံျကီးျဖစ္ သြားတာဟာ
ေကာင္းေကာင္း သင္ခန္းစာယူရမဲ့ မြတ္ဆလင္ေတြ ရဲ့ ကုိရမ္ က်မ္း က အစၥလာမ္ Strategy ေတြျဖစ္ပါတယ္။
…………………….

အျကမ္းဖက္မြတ္ဆလင္နဲ ့အျကမ္းမဖက္ အစၥလာမ္ေသြးေနွာကေလးေမြးစက္မြတ္ဆလင္( ၁း၂၀) ဘယ္သူက ပိုေျကာက္ဖို ့ေကာင္းလဲ။

အစၥလာမ္ကို ရမ္ က်မ္းစာ ထဲမွာ အတိအက် ေရးထားျပီးသားပါ။
ကမၻာျကီးဟာ မြတ္ဆလင္အစၥလာမ္ မ်ားနဲ ့မြတ္ဆလင္မဟုတ္သူ မ်ား ဆိုျပီး နွစ္ခုပဲရွိပါတယ္။
မြတ္ဆလင္မွန္သေရြ့ ကမၻာျကီးကို မြတ္ဆလင္ ကမၻာျကီး ျဖစ္ေအာင္တည္ေဆာက္ဖို ့ အလႅာကေပးထားတဲ့ တာ၀န္၀တၱရားရွိပါတယ္။

( အျကမ္းဖက္ျခင္း၊ အျကမ္းမဖက္ျခင္းနဲ ့ဘာမွမဆိုင္ဘူးေနာ္) အျကမ္းဖက္ခ်င္တဲ့မြတ္ဆလင္က အေသခံဗံုးခြဲ အျကမ္းမဖက္ခ်င္တဲ့ မြတ္ဆလင္က
ျငိမ္းခ်မ္းစြာ နဲ ့ မြတ္ဆလင္တစ္ေယာက္ ကို ဘာသာျခားမိန္းမေတြ ၄၊ ၅ ေယာက္ ရသေလာက္ ယူျပီး မြတ္ဆလင္မ်ိဳးဆက္ကေလး ၂၀ ခ်န္ထားရမယ္။

၁း၂၀။ ဒီေတာ့ အျကမ္းဖက္ဖက္၊ မဖက္ဖက္
one way or another , Terrorist Muslims or Peaceful Muslims, All Muslims are trying to take over the WHOLE WORLD…
This is the order of Allah & Qu’ranic Doctrine; To Dominate the world, Islam will dominate the world.

က်ေတာ္ေျပာခ်င္တာ အဲ့ဒါပဲ၊ အျကမ္းဖက္မြတ္ဆလင္ က စစ္တိုက္ျပီး နယ္ေျမခ်ဲ့မယ္။
ျငိမ္းခ်မ္း တဲ့ မြတ္ဆလင္ေတြ က အဲဒီနိုင္ငံက မိန္းကေလးေတြ ကို ရသေလာက္ယူျပီး ၁း၂၀ နွုန္း နဲ ့မ်ိဳးပြားေပးရင္ မူဆလင္ပီသပါျပီ။

ဒီေတာ့ ဘယ္ မြတ္ဆလင္ က ခ်စ္ဖို ့ေကာင္းလဲ။ အျကမ္းဖက္တဲ့ မြတ္ဆလင္က ေျကာက္ဖို ့ေကာင္းလား။
အျကမ္းမဖက္ပဲ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းေလ ၁း၂၀ နွုန္း နဲ ့မ်ိဳးပြားေပးေနတဲ့ မူဆလင္ေတြ က ပိုျပီး ေျကာက္ဖို ့ေကာင္းလား။ စဥ္းစား။

က်ေနာ္တို ့ဘိုးေဘးေတြ ေခတ္ ကတည္း က မြတ္ဆလင္နဲ ့တိုက္ခိုက္သလို က်ေနာ္ တို ့လည္း ဆက္တိုက္ရမွာ ပါပဲ။
က်ေနာ္တို ့သားေျမးေတြလက္ထက္လည္း ဆက္တိုက္ရအုန္းမွာ ပါပဲ။
ဥေရာပက ဘိုးေဘးေတြ အသက္ေပးျပီး ကာကြယ္ခဲ့ လို ့အခုလို ဥေရာပတိုက္ က ခရစ္ယာန္ နိုင္ငံေတြ အျဖစ္ ဆက္လက္ရပ္တည္ခြင့္ရခဲ့တာပါ။

ျပင္သစ္၊ ဂ်ာမနီတို ့က ဒါကို တန္ဖိုးမထားတတ္တဲ့ အခု ေခတ္ Generation ေတြ က မြတ္ဆလင္ေတြ ကို ေခၚသြင္းလာတဲ့ အခါ ခံျကေပါ့။

ဂ်ာမနီ ၀န္ျကီးခ်ဳပ္ အေဒၚျကီး ကေတာ့ ၀န္ခံသြားရွာပါတယ္။ ဂ်ာမနီနိုင္ငံမွာ သေဘာထားျပည့္ျပည့္၀၀ ထားျပီး Multi-Culturalism က်င့္သံုးခဲ့ေပမဲ့ မေအာင္ျမင္ခဲ့ဘူးတဲ့၀န္ခံသြားရွာတယ္။

ဘယ္ေအာင္ျမင္မလဲ။ Multi-Culturalism ဆိုတာ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု၊ ဘာသာေပါင္းစံု၊ က လူေတြ ေအးအတူပူအမွ် အတူတကြမိသားစုလိုေနျကမယ္ဆိုတဲ့ ၀ါဒေလ။
၀ါဒက ေကာင္းပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ဘယ္ေအာင္ျမင္မလဲ။ Multi-Culturalism ဆိုျပီး လူမ်ိဳးေပါင္းစံု ၊ ဘာသာေပါင္းစံု ကလူေတြ အခ်ိဳး အစားညီညီ ေခၚမသြင္းပဲ မြတ္ဆလင္ေတြခ်ည္း လိွမ့္္သြင္းေနတာကိုး။ ေသေရာေပါ့။
Multi-Culturalism ဆိုရင္ ဂ်ပန္လူမ်ိဳးတစ္ေထာင္၊ ကိုရီးယား လူမ်ိဳးတစ္ေထာင္၊ ထိုင္းလူမ်ိဳး တစ္ေထာင္၊ ရုရွားလူမ်ိဳးတစ္ေထာင္၊ စပိန္လူမ်ိဳး တစ္ေထာင္၊ မကၠဆီကန္လူမ်ိဳးတစ္ေထာင္၊
ျမန္မာလူမ်ိဳးတစ္ေထာင္၊ နီေပါလူမ်ိဳး တစ္ေထာင္၊ ဘရာဇီးလူမ်ိဳး တစ္ေထာင္၊ ေတာင္ အာဖရိကလူမ်ိဳးတစ္ေထာင္၊ ဖိလစ္ပိုင္လူမ်ိဳး တစ္ေထာင္ စသည္ျဖင့္ အခ်ိဳးအစား ညီညီ လူသြင္းမွ
မတူညီတဲ့ ျကြယ္၀တဲ့ ယဥ္ေက်းမွုေတြ ၊ အနုပညာေတြရျပီး။ အဲဒါမွ Multi-Culturalism ျဖစ္မွာ ေပါ့။

အခုဂ်ာမနီ က Multi-Culturalism ဆိုျပီး သြင္းတဲ့ လူေတြအားလံုး ရဲ့ ၈၀% ေက်ာ္ က အစၥလာမ္ မြတ္ဆလင္ေတြခ်ည္းသြင္းေတာ့ ေသေရာေပါ့။
အဲဒါ Multi-Culturalism မွမဟုတ္တာ။
Multi-Culturalism နာမည္တပ္ျပီး အစၥလာမ္ မြတ္ဆလင္ေတြ ကို ေခၚသြင္းတာ သက္သက္ပဲ။

ခုေတာ့ ဒီအတိုင္းသြားရင္ အာရိယာန္လူမ်ိဳးတို ့ရဲ့ ဂ်ာမနီနိုင္ငံဆိုတာ ၂၀၈၀ ေနာက္ဆံုးပါပဲ။

ျပင္သစ္လည္းဒီလိုနည္းနဲ ့ ၂၀၈၀ ဂိတ္ဆံုးပဲ ….

……………………….
ဂ်ီဟတ္ ၉မ်ိဳး

1.Islamic Violent Jihad
2.Islamic Demographic Jihad
3.Islamic Institutional Jihad
4.Islamic Cultural Jihad
5.Islamic Economic Jihad
6.Islamic Education Jihad
7.Islamic Media Propaganda Jihad
8.Criminal Jihad
9.Drug distribution Jihad

——–

ေလာေလာလတ္လတ္ ဘဂၤလားေဒရွ့္ မူဆလင္ေတြက ဗုဒၶဘာသာ၀င္ရခိုင္ အမ်ိဳးသား ေတြကို သတ္တာ။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ရခိုင္ အမ်ိဳးသမီးေလးေတြကို မုဒိန္းက်င့္တာ။ ဗုဒၶဆင္းတုေတာ္ေတြ၊ ဗုဒၶဘာသာဘုန္းျကီးေက်ာင္းေတြကို မီးရွို့တာ ၊ ဗုဒၶဘာသာ ဘုန္းျကီးေတြကို သတ္တဲ့ ျဖစ္ရပ္မွန္ သတင္းေတြကိ္ု အေထာက္အထား ျပည့္ျပည့္စံုစံုနဲ ့ေအာက္ပါ သတင္းဌာန မွာ ဖတ္ျကည့္ျကပါ။ အင္မတန္မွ စိတ္ထိခိုက္ရပါတယ္။လူမသိ၊ သူမသိနဲ ့စစ္တေကာင္းေတာင္တန္းေပၚက ဗုဒၶဘာသာ၀င္ရခိုင္ လူမ်ိဳးေတြ က တျဖည္းျဖည္းနဲ ့လံုးပါးပါးေတာ့မယ္။

က်ြန္ေတာ္တို ့ရဲ့ ညီရင္းအစ္ကို ရခိုင္လူမ်ိဳးေတြကို ကာကြယ္ေပးျကပါ။ ရခိုင္လူမ်ိဳးေတြ က ၄သန္း ပဲရွိပါေတာ့တယ္။
ဘဂၤလားေဒရွ့္ မူဆလင္သန္း ၁၈၀ ေက်ာ္ ကို ဗုဒၶဘာသာ၀င္ရခိုင္လူေလး ၄သန္းနဲ ့ေတာင့္ခံထားေနတာပါ။
တာ၀န္ရွိသူမ်ား တတ္နိုင္တဲ့ဘက္က ကူညီေျဖရွင္းေပးျကပါ။

မူဆလင္ေတြ ဗုဒၶဆင္းတုေတာ္ကို မီးရွို့ထားတယ္ဗ်ာ။ မိုက္ရိုင္းလိုက္တဲ့ အစၥလာမ္မစ္မူဆလင္ေတြ ။

http://www.angelfire.com/ab/jumma/news2006/index.html
http://www.angelfire.com/ab/jumma/
http://www.angelfire.com/ab/jumma/news2009/index.html
http://www.angelfire.com/ab/jumma/news2008/index.html
http://www.angelfire.com/ab/jumma/news2007/index.html

ရခိုင္ျပည္နယ္ ၊ ဘူးသီးေတာင္ေမာင္ေတာ ျမို ့နယ္ ရဲ့ လူသီးေရအားလံုးရဲ့ ၉၅% ဟာ အစၥလာမ္ မြတ္ဆလင္ေတ ျဖစ္ကုန္ျပီ။ ၊ ဗုဒၶဘာသာလူဦးေရဟာ ၅% ပါတဲ့။ ကဲ ဘယ္လို လုပ္ျကမလဲ။

ရခိုင္ ရဲ့ ျမို ့နယ္လို ့ေျပာလို ့ေတာင္ မရေတာ့တဲ့ ျမို ့နယ္ျဖစ္ေနျပီ။ ဘယ္လိုလုပ္သင့္ သလဲ။

လုပ္သင့္တာကေတာ့ ၊ လ်ွပ္စစ္သံဆူးျကိုးေတြ ၊ မဟာအုတ္တံတိုင္းျကီးေတြ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္စပ္တေလ်ွာက္ ကာသင့္ပါတယ္။ ပိုက္ဆံ အကုန္အက်ခံျပီးေတာ့ကို ေသေသခ်ာခ်ာ က်က်နန ကာသင့္ပါတယ္။ လူ ့အခြင့္အေရး နဲ ့ေတာ့ လာမေျပာနဲ ့ေလ။ ကိုယ့္အိမ္ကို သူခိုးမ၀င္ေအာင္၊ေခြးမ၀င္ေအာင္ ျခံစည္းရိုးကာတာပဲ ၊ ဘယ္လိုကာကာေပါ့။ ဟိႏၵဴ အိႏၵိယေတာင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ မြတ္ဆလင္ေတြ ကို ေျကာက္လြန္းလို ့ အိႏၵိယ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္စပ္တေလ်ွာက္ တံတိုင္းျကီၤးေတြ ကာသင့္တယ္ဆိုျပီး ေျပာေနျကပါျပီ။

Rohingya ရိုဟင္ဂ်ာ ကို ျမန္မာတိုင္းရင္းသားဆိုျပီး ေအာ္ေနတဲ့ နိုင္ငံျခားက ေကာင္ေတြကို ေမးစရာ ရွိပါတယ္။

Rohingya ရိုဟင္ဂ်ာ နဲ ့ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ မြတ္ဆလင္ေတြ ကို ဘယ္လို ခြဲမွာလဲ ။ ရိုဟင္ဂ်ာ က နဖူးမွာ ရိုဟင္ဂ်ာ ဆိုျပီးစာပါလို ့လား။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ မြတ္ဆလင္ သန္း ၁၈၀ ရဲ့ တ၀က္ေလာက္ သန္း ၉၀ေလာက္ က ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳး ေတြ ပါပဲ ဆိုျပီး ျမန္မာျပည္ထဲ လိွမ့္၀င္လာရင္ဘယ္လိုလုပ္မလဲ။ ေျပာ။???

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ မြတ္ဆလင္ ေတြ အားလံုး အခ်ိန္မေရြးရိုဟင္ဂ်ာျဖစ္ခ်င္ ျဖစ္သြားနိုင္တာပဲေလ။

မွတ္ထားျကပါ။ မြတ္ဆလင္ေတြ ကေလးေမြးတာ နိုင္ငံေတြကို လူနဲ ့၀ါးဖို ့ပါပဲ။ ဥပမာ အစၥေရး နိုင္ငံေဘးက ပါလက္စတိုင္း ( ပါလက္စတိုင္းဆိုတာ ခရစ္ေတာ္ေမြးဖြားခဲ့တဲ့ ခရစ္ယာန္နိုင္ငံသန္ ့သန္ ့ေလးပါ ) ေယာင္ေဆာင္ေနတဲ့ အီဂ်စ္က၊ ဆီးရီးယားက မြတ္ဆလင္ဒုကၡသည္ေတြ ကို

ေဆာ္ဒီစတဲ့ နိုင္ငံေတြ က ဘာေျပာလဲ ဆိုရင္၊” မြတ္ဆလင္ေတြကို ေဆာ္ဒီနိုင္ငံသားေပးတယ္။ ဒါေပမဲ့ အစၥေရးက မြတ္ဆလင္ေတြ ကို နိုင္ငံသားမေပးဘူး။ မင္းတို ့တာ၀န္က အစၥေရး မွာပဲေနျပီး နယ္ေျမမရရေအာင္ကုတ္ဖဲ့ယူဖို ့ထားထားတာ။ အေသခံတပ္သားသေဘာမ်ိဳးပဲ။ ဒါေျကာင့္ ေဆာ္ဒီက ေရနံနဲ ့ လူ့သန္း ၃၀၀ ေလာက္ တင္ေက်ြးထားနိုင္ေပမဲ့ အစၥေရးက မြတ္ဆလင္ေတြ ကို နိုင္ငံသားမေပးဘူး။ ”

အဓၶိပါယ္ ကို နားလည္မယ္ထင္ပါတယ္။ ေမ်ာက္ျပဆန္ေတာင္း။ ေမ်ာက္မရွိရင္ဆန္ေတာင္းလို ့မရ။ မြတ္ဆလင္လူဦးေရျပ နယ္ေျမေတာင္း၊

( ထိုင္းေတာင္ပိုင္း၊ ဖိလစ္ပို္င္၊ တရုတ္ဇင္က်န္းျပည္နယ္၊ ျမန္မာဘူးသီးေတာင္ေမာင္ေတာ၊အစၥေရး Westbank & Gaza strip ၊ ဆားဘီးယား ကိုဆိုဗို၊ ရုရွားေခ်ခ်င္းညွာ၊ ….အစၥလာမ္မြတ္ဆလင္ က်ဴးေက်ာ္ သိမ္းပိုက္ လူမ်ိဳးေဖ်ာက္ထားတဲ့ တူရကီ၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ မေလးရွား၊ အာဖဂန္နစၥတန္ နယ္ေျမမ်ား ျပန္လည္မေပးရေရး…

နယ္ေျမသစ္မ်ား ထပ္မံရရွိေရး ထိုင္းေတာင္ပိုင္း၊ ဖိလစ္ပို္င္၊ တရုတ္ဇင္က်န္းျပည္နယ္၊ ျမန္မာဘူးသီးေတာင္ေမာင္ေတာ၊အစၥေရး Westbank & Gaza strip ၊ ဆားဘီးယား ကိုဆိုဗို၊ ရုရွားေခ်ခ်င္းညွာ….)

သေဘာေပါက္တယ္ေနာ္။

ျမန္မာနိုင္ငံ လူ ကမၻာ့လူဦးေရ အမ်ားဆံုးနွစ္နိုင္ငံျကား မွာ ရွိေနတယ္။ မျကာခင္လူမ်ိဳးေပ်ာက္ေတာ့မယ္။ လူျကီးေတြ ေျပာတာျကားဖူးျကမွာ ပါ။ အမ်ိဳးေပ်ာက္မွာ စိုးေျကာက္စရာ…

ဒီေတာ့ ဘယ္လိုလုပ္ျက မလဲ။ လူမ်ိဳး မေပ်ာက္ေအာင္ဘယ္လိုလုပ္သင့္လဲ။

ျမန္မာလူမ်ိဳးနည္းရင္ ျမန္မာလူမ်ိဳးေပ်ာက္သြားမွာေပါ့။ ျမန္မာလူမ်ိဳး မေပ်ာက္ ခ်င္ရင္ ျမန္မာလူမ်ိဳး မ်ားမ်ား ရွိရမွာေပါ့။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ မြတ္ဆလင္ ေတြ ကို ကေလးမ်ားမ်ား မေမြးဖို ့သြားေျပာလို ့ရမလား။ မရေတာ့……..

ျမန္မာလူမ်ိဳးဗုဒၶဘာသာလူဦးေရ မေပ်ာက္ေအာင္ ျမန္မာလူမ်ိဳးဗုဒၶဘာသာ ကေလးမ်ား မ်ားေမြးေပါ့ဗ်ာ။

တရုတ္က လူဦးေရသန္း ၁၄၀၀ေက်ာ္ ၊ အိႏိၵယက လူဦးေရသန္း ၁၀၀၀ နီးပါး၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မြတ္ဆလင္ က သန္း ၁၈၀ေက်ာ္၊ ျမန္မာ က ၅၅သန္း၊ ကိုင္း ဘယ္လိုလုပ္ ျကမလဲ။ ဒီ ေလာက္ျမနမာလူဦးေရ နည္းနည္းေလးဟာ ေရရွည္မွာ တည္တံ့နိုင္ေအာင္ဘယ္လိုလုပ္သင့္သလဲ။

က်ေနာ့္ အျမင္ကေတာ့ ျမန္မာလူဦးေရ( ကခ်င္၊ကယား၊ ကရင္၊ ခ်င္း၊ ဗမာ၊ မြန္၊ ရခိုင္၊ ရွမ္း ္) သန္း၂၅၀-၃၀၀ ျကားရွိသင့္တယ္လို ့ ထင္ပါတယ္။ ဆင္းရဲတာက တစ္ပိုင္းေပါ့။ တိုင္းျပည္ဆင္းရဲ ရင္ခ်မ္းသာေအာင္လုပ္ရမွာေပါ့။ ဒါကတစ္ပိုင္းပါ။

တုိင္းျပည္ဆင္းရဲလို ့ျမန္မာလူ မ်ိဳး နည္းေအာင္လုပ္မွ ေကာင္းမယ္ဆိုတဲ့ ဥာဏ္ျကီးရွင္ေတြ သိထားရမွာ ကေတာ့ ျမန္မာျပည္ဆင္းရဲ သည္ျဖစ္ေစ၊ ခ်မ္းသာလာသည္ျဖစ္ေစ မြတ္ဆလင္ေတြ က ေတာ့ ၁း၂၀ နုန္းနဲ ့ေမြးေနျကမွာ ပါပဲ။

မြတ္ဆလင္ကေလးေတြ မ်ားမ်ားေမြးပေစေပါ့၊ ျမန္မာလူမ်ိဳး ကေလးမ်ားမ်ား မေမြးေစခ်င္ဖူးဆိုတဲ့ လူေတြ ကေတာ့ ကိုယ့္ဦးေနွာက္ ကိုယ္ စစ္ေဆးသင့္ေနပါျပီ။ ျမန္မာလူမ်ိဳး လူအင္အားနည္းေန တာက ျပသနာပါ။

ျမန္မာ့လူဦးေရ သန္း၂၅၀-၃၀၀ ျကား ရွိမွ ဘဂၤလားေဒ့ရွ့္က မြတ္ဆလင္ေတြ ၀ါးတာကို ခံနိုင္မယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္တစ္ခုတည္း ရခိုင္လူမ်ိဳးသန္း ၃၀-၅၀ ေလာက္ရွိသင့္ပါတယ္။ ျမန္မာနိုင္ငံရဲ့ သဘာ၀သယံဇာတေတြ ဟာ ျမန္မာလူဦးေရသန္း၃၀၀ ေလာက္အထိကို ေကာင္းေကာင္းေက်ြးနိုင္ ေလာက္ေအာင္ ျကြယ္၀ခ်မ္းသာျပီးသားပါ။ ေနာင္တစ္ခ်ိန္ ျပည္သူ ့အစိုးရတက္တဲ့ အခ်ိန္မွာ ျပည္သူကို သာ အမွန္တကယ္ ေက်ြးမယ္ဆိုရင္ သန္း၂၅၀-၃၀၀ ေလာက္ကို ဖူလံုေအာင္ေက်ြးနိုင္မွာပါ။ ျမန္မာျပည္ျကီး ကလည္းေရွး ေရွး ဘုရင့္ေနာင္မင္းတရားျကီး၊ အေလာင္ဘုရားရဲ့သားေတာ္ ဆင္ျဖူရွင္မင္းတရားျကီးတို ့ရဲ့ ေက်းဇူးေတြ ေျကာင့္ ျမန္မာျပည္ျကီးက အျကီးျကီးပါ။ သန္း ၂၅၀ ေသာ ျမန္မာျပည္သူေတြ ေခ်ာင္ေခ်ာင္ခိ်ခ်ိ စည္းစည္းလံုးလံုး ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရြင္ရြင္ ေနနိုင္ေလာက္ေအာင္ က်ယ္၀န္းပါတယ္။ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ရွိရွိနဲ ့ျမန္မာလူမ်ိဳးဇနီးေမာင္နွံေတြကိုလည္း ကေလးမ်ားမ်ား ေမြးနိုင္ျကေစလိုပါတယ္။ သူမ်ားနိုင္ငံကို လူဦးေရနဲ ့၀ါးဖို ့မဟုတ္ပါ။ ကိုယ့္ ျမန္မာလူမ်ိဳး ကို ဘဂၤလားေဒ့ရွ့္က မြတ္ဆလင္ေတြ လူဦးေရနဲ ့၀ါးတာကို ကာကြယ္နိုင္ေအာင္ပါ။ ျမန္မာတိုင္းရင္းသား ဇနီးေမာင္နွံ ကေလး ၇-၁၀ေယာက္ျကားေမြးသင့္ပါတယ္။ အစိုးရကလည္းကေလး ငါးေယာက္ထက္ေမြးတဲ့ ျမန္မာ မိသားစုေတြကို နို္င္ငံေတာ္စရိတ္နဲ ့ိကုေထာက္ပံ့သင့္ပါတယ္။ ေနာင္တစ္ခ်ိန္တတ္နိုင္တဲ့ အခါက်ရင္ေပါ့။ဒါဆိုေနာင္ နွစ္ ၁၀၀ ေလာက္ဆိုရင္ လံုေလာက္တဲ့ ျမန္မာလူမ်ိဳးလူဦးေရ အင္အား ကိုရရွိမွာ ျဖစ္ျပီး၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ့္က မြတ္ဆလင္ေတြ ၀ါးတာကို ကာကြယ္နိုင္ကာ လူမ်ိဳး မေပ်ာက္ေအာင္ထိန္းသိမ္းနိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ္တို ့ အဖြားေတြ ေခတ္တုန္းက ကေလး ၆-၁၀ေလာက္ ပ်မ္းမွ်ေမြးျကပါတယ္။ အေမ်ွာ္အျမင္ျကီၤးတဲ့ ေရွးလူျကီးေတြပါပဲ။ အခုေခတ္ က်မွ ကေလးေမြးဖြားနွုန္းဟာ က်သြားပါတယ္။ ဒါမေကာင္းတဲ့ အတိတ္နမိတ္ပါပဲ။

အိမ္နီးခ်င္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ့္က မြတ္ဆလင္ေတြ ကေလးေတြ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိနဲ ့ သန္း၁၈၀ ေက်ာ္ေနခ်ိန္မွာ ရွိျပီးသား ျမန္မာလူမ်ိဳး ၅၅သန္းေလးကိုေတာင္ ကေလး မယူခ်င္ျကလို ့ သားေျကာေတြ ျဖတ္ျကရင္ေတာ့ ျမန္မာလူမ်ိဳး အနာဂတ္ကို စဥ္းစားသားျကည့္ပါေတာ့။ ရွမ္းျပည္နယ္ေလာက္ရွိ္တဲ့ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မြတ္ဆလင္ က သန္း ၁၈၀ေက်ာ္ ေနတဲ့ အခ်ိန္ မွာ ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြ က ၅၅ သန္းဆိုတာ ေနာင္တစ္ခ်ိန္ကိုယ့္ ေသတြင္းကုိယ္တူးေနတာနဲ ့အတူတူ ပါပဲ။

——–

Australia & Islam

Australia မွာ လူဦးေရ သန္း၂၀ ရွိပါတယ္။ ျသစေျတးလ် လိုနိုင္ငံ ျကီး မွာ လူဦးေရ သန္း၂၀ ဆိုတာ ဘယ္လိုမွ မျဖစ္သင့္တဲ့ အခ်ိဳးအစားပါ။ သဘာ၀သယံဇာတ အမ်ားအျပားနဲ ့ေအာ္ဇီလိုနုိင္ငံျကီးမွာ ဒီေလာက္လူဦးေရနည္းနည္းေလးပဲရွိတာဟာ အစၥလာမ္ကို ဖိတ္ေခၚေနတာနဲ ့အတူတူပါပဲ။ ေအာ္ဇီနဲ ့နီးနီးေလးမွာ အင္ဒိုနီးရွား မြတ္ဆလင္နိုင္ငံဟာ တိရိတၦန္ မ်ိဳးပြား ျခင္းနဲ ့အတူ လူဦးေရသန္း ၂၅၀ ေက်ာ္ေနပါျပီ။ ဒီေတာ့ ေအာ္ဇီနိုင္ငံဟာ မြတ္ဆလင္ေတြ အဖို ့ အဆီတ၀င္း၀င္းနဲ ့စားခ်င္စရာ ျဖစ္ေနပါတယ္။ Australia နိုင္ငံျကီးဟာ ပင္လယ္ပတ္လည္၀ိုင္းေနေတာ့ အင္ဒိုမြတ္ဆလင္ေတြ က နိုင္ငံပတ္ပတ္လည္က ေန လူေတြ အေျမာက္အမ်ား ေပ်ာ္ေပ်ာ္ျကီးခိုး၀င္ျကတာေပါ့။ ဘယ္ပင္လယ္ကမ္းေျခက ၀င္၀င္ရေနတာကိုး။ ေအာ္ဇီေရတပ္ က နိုင္ငံပတ္ပတ္လည္ မွာ ကင္းေစာင့္ဖို ့ဆိုတာ မလြယ္လွဘူးေလ။ ဒုကၡသည္ေပါ့ဗ်ာ။ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ။ ပစ္သစ္လို ့လို ့ကလဲမရ။ နွင္ထုတ္ဖို ့ကလည္းအားနာနဲ ့။ ေအာ္ဇီအစိုးရ ကလည္း ဒုကၡသည္ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ား ကို လက္ခံ ေပးေနပါတယ္။ ဒုကၡသည္ ၈၀% ဟာ အစၥလာမ္ မြတ္ဆလင္ေတြပါပဲ။ Multi-Culturalism နာမနဲ ့ကိုယ့္လည္ပင္းကိုယ္ ျကိုးကြင္းစြပ္ေနတာပါပဲ။ မျကာေတာ့ပါဘူး။ အခုေတာင္ ေအာ္ဇီမွာ မြတ္ဆလင္ေတြ ေတာ္ေတာ္ မ်ားေနပါျပီ။ သန္း၂၀ဆိုတဲ့ Australia လူဦးေရဟာ သန္း၂၅၀ ေက်ာ္တဲ့ အင္ဒိုနီးရွား မူဆလင္ေတြ အတြက္ မ်ိဳးဆက္တစ္ခုစာ ၀ါးမ်ိဳရံုပါပဲ။ ျသစေျတးလ် က အင္ဒိုနီးရွား အစၥလာမ္မစ္ မြတ္ဆလင္ေတြရဲ့ တျဖည္းျဖည္းအိလာတဲ့ ဒဏ္ကို ခံေနရပါျပီ။

Australia for Muslims

………………

ဥေရာပနဲ ့မြတ္ဆလင္

ဥေရာပ ခရစ္ယာန္နိုင္ငံေတြ ကို Islamized လုပ္နိုင္ဖို ့မြတ္ဆလင္လူဦးေရ အမ်ားဆံုးတင္ပို ့ေနတဲ့ နိုင္ငံကေတာ့ တူရကီပါပဲ။ ဂရိနိုင္ငံမွာ လူဦးေရစုစုေပါင္း ၁၁ သန္းပဲ ရွိရာမွာ မြတ္ဆလင္ ၂ သန္း ေက်ာ္ ရွိပါတယ္။ ဂရိလူမ်ိဳးက ၉သန္း၊ မြတ္ဆလင္ က ၂ သန္း၊ ကိုင္းဘယ္လို စခန္းသြားျကမွာလဲ။ ျပင္သစ္ဆိုရင္ေတာ့ မြတ္ဆလင္နိုင္ငံတစ္ပိုင္းျဖစ္ေနပါျပီ။ ျပင္သစ္ သတင္းေတြ မွာ ေတာင္ မြတ္ဆလင္သတင္းေတြ ကို ဦးစားေပးေဖၚျပေပးေနရတဲ့ဘ၀ကို က်ေရာက္လို ့ေနပါျပီ။ ျပင္သစ္နိုင္ငံ မာေဆးလ္ျမို ့ဟာ ၂၀၁၀ မွာ ပထမဆံုးဥေရာပတိုက္ရဲ့ မြတ္ဆလင္ျမို ့ေတာ္ျကီး ျဖစ္သြားပါျပီ။ မြတ္ဆလင္လူဦးေရ ၅၀% ေက်ာ္သြားလို ့ပါ။ ဘာမွ မျကာတဲ့အခ်ိန္ေလး အတြင္းမွာ မြတ္ဆလင္ေတြ ၀ါးသြားတာျကည့္ေနာ္။. ဒုတိယ ကမၻာစစ္ျပီးခါစ ၁၉၆၀ ေက်ာ္ေလာက္မွ ျပင္သစ္ က ေပၚလစီ ေျပာင္းျပီး မြတ္ဆလင္ေတြ ကို ေရနံရဖို ့အေရး ကိုယ့္နိုင္ငံထဲေခၚသြင္းတာ (ကိုယ့္ေသတြင္း ကိုယ္တူးတာေပါ့ဗ်ာ) အနွစ္၅၀ ေလာက္အေတာအတြင္းမွာ ေဟာ အခုျကည့္ ျပင္သစ္လူဦးေရရဲ့ ၁၅% နီးပါး မြတ္ဆလင္ေတြျဖစ္သြားျပီ၊ …. သမိုင္းေျကာင္းဂုဏ္ယူ၀င့္ျကြားခဲ့တဲ့ နပိုလီယန္တို ့ရဲ့ ခရစ္ယာန္ျပင္သစ္ လူမ်ိဳးေတြ ရဲ့ ဂိတ္ဆံုးကေတာ့ ၂၀၇၀ ပဲ၊ အဲဒီေနာက္ ပိုင္းကေတာ့ Islamic Republic of Frace ( I.R France) ျဖစ္သြားေတာ့မွာပါ။ ဘယ့္နွယ့္ဗ်ာ။ ခရူးဆိတ္စစ္ပြဲေတြတုန္းက ခရစ္ယာန္ျပင္သစ္ သူရဲေကာင္းေတြ က ဒီမြတ္ဆလင္ ေကာင္ေတြ နိုင္ငံ၀င္လာမွာ စိုးလို ့အသက္ေပးတိုက္တယ္။ အခု ျပင္သစ္ Generation မ်ိဳးဆက္က မြတ္ဆလင္ေတြကိုယ့္နိုင္ငံထဲ အလွဴ ေပးသလိုေခၚသြင္းလာတယ္။ ကိုယ့္မ်ိဳးရိုး စဥ္ဆက္ကို ဖ်က္ဆီးတဲ့ ျပင္သစ္ေတြ မျကာခင္ ဒီမြတ္ဆလင္ေတြနဲ ့ဘယ္လိုစခန္း သြားျကမလဲ ျကည့္ျကတာေပါ့။

ဂ်ာမဏီ

ဟစ္တလာကိုတစ္ခ်ိဳ ့က အစၥလာမ္ ကိုသက္၀င္ယံုျကည္သူလို ့ေျပာျကတယ္။ ဟစ္တလာကို စစ္ျကီး အတြင္း က အာရပ္ဗလီဆရာအျကီးအကဲ တစ္ဦးက လာေရာက္ ေကာင္းခ်ီးေပးခဲ့ ဖူးပါတယ္။ ဟစ္တလာလာဂ်ဴးလူမ်ိဳး ၆သန္းေက်ာ္နဲ ့ခရစ္ယာန္ သန္း ၂၀ေက်ာ္ ကို စစ္ျကီး အတြင္း က ရက္ရက္စက္စက္ သတ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဟစ္တလာက မြတ္ဆလင္ တစ္ေယာက္ကို ေတာင္ မသတ္ခိုင္းခဲ့ဖူး။ မြတ္ဆလင္ေတြ ကလည္း ဟစ္တလာကို သူတို ့ရဲ့သူရဲေကာင္းလို ့သတ္မွတ္ပါတယ္။ ဒါတင္မက ေသးပဲ၊ ဟစ္တလာကို စစ္ျကီး အတြင္း က အာရပ္ဗလီဆရာအျကီးအကဲ တစ္ဦးက လာေရာက္ ေကာင္းခ်ီးေပးခဲ့ ဖူးပါတယ္။ ဒါေျကာင့္လည္း ဟစ္တလာက မြတ္ဆလင္ဘာသာကို သက္၀င္ယံုျကည္လို ့ကိုယ့္ ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္ ခရစ္ယာန္အခ်င္းခ်င္း ကို သတ္ေပးျပီး ဥေရာပေျမမွာ ပထမဆံုးမြတ္ဆလင္နိုင္ငံအေနနဲ ့ အယ္ေဘးနီးယားကို ဟစ္တလာက ဦးေဆာင္ျပီး မြတ္ဆလင္နိုင္ငံအျဖစ္ဖဲျကိုးျဖတ္ ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့တာေပါ့။ ျကည့္တတ္ရင္ျမင္ပါလိ္မ့္မယ္။ အခုလည္း ဂ်ာမနီ ဟာ ဟစ္တလာရဲ့ လမ္းစဥ္လိုက္ျပီး မြတ္ဆလင္ေတြ ေခၚသြင္းလာခဲ့တာ အခုေတာ့ ဂ်ာမနီလည္း ၂၀၈၀ ဂိတ္ဆံုးပါပဲ။ ဒီေနာက္ မွာ ေတာ့ Islamic Germanistan ဂ်ာမန္နစၥတန္ နိုင္ငံျဖစ္ေတာ့မွာပါပဲ။

Multi-Culturalism

Multi-Culturalism က ကြန္ျမ ူနစ္၀ါဒ ကအေျခခံလာတာေပါ့ ။ ဘာလဲဆိုေတာ့ သူ ဆိုတာမရွိ၊ ငါဆိုတာမရွိ၊ အားလံုးလူတန္းစားတစ္ခုပဲ ေအးအတူပူအမ်ွ ေနျကမယ္ေပါ့။ ၀ါဒက ေကာင္းပါတယ္။ မေကာင္းတာ က လူေပါင္းစံု အတူတူ ေနျကမယ္ဆိုျပီး မြတ္ဆလင္ေတြ ခ်ည္း လွိမ့္သြင္းေနတာပဲ။ သြင္းပါလား ျမန္မာလူမ်ိဳး၊ တရုတ္လူမ်ိဴး၊ ယိုးဒယား၊ ဂ်ပန္ ၊ဖိလစ္ပိုင္၊ အားလံုးက ေက်းဇူးေတာင္တင္ျပီး ဂ်ာမန္နိုင္ငံသားေတြ နဲ ့အတူတူ မိသားစုလိုေနျပီး ဂ်ာမာန္နိုင္ငံျကီး တိုးတက္လာေအာင္ေတာင္ ကူညီျကပါအုန္းမယ္။ ဒါေပမဲ့ မဟုတ္ဘူးဗ်။ မြတ္ဆလင္ only ပဲသြင္းေနတာ။ ဒီေတာ့ ေသေပါ့ဗ်ာ.။ ဒါေျကာင့္ က်ေနာ္ျကည့္ေနတာ။ ဟိုးအရင္ က ခရစ္ယာန္ဥေရာပ fighter နိုင္ငံေတြ က အခုေကာင္ေတြ က်မွ ဘာျဖစ္လို ့ မြတ္ဆလင္ေတြ ကို အေသေျကာက္ ေနရတာလဲလို ့။ အဓိက က ေရနံ ေပါ့ဗ်ာ။ ဒါလည္း၀ယ္ေပါ့။ မြတ္ဆလင္ေတြ ကိုယ့္နိုင္ငံထဲေခၚသြင္းစရာ မလိုပါဘူး။ Multi-Culturalism ဆိုတဲ့ သူ ဆိုတာမရွိ၊ ငါဆိုတာမရွိ၊ အားလံုးလူတန္းစားတစ္ခုပဲ ေအးအတူပူအမ်ွ ေနျကမယ္ေပါ့။ဆိုရင္ လူေတြ က ကိုယ့္ အတၱ( ဂ်ပန္လူမ်ိဳး ကြ၊ ျမန္မာ ကြ၊ အဂၤလိပ္ကြ) ကို မာန္ခ်ဖို ့လိုတယ္။ အားလံုးက ေအးေအးေဆးေဆးေနဖို ့ေပါ့။ ဗုဒၶဘာသာ၊ ဟိႏၵဴ အားလံုးနဲ ့အဲဒီ၀ါဒ အလုပ္ျဖစ္မယ္။ ဗုဒၶဘာသာ၊ ဟိႏၵဴ၊ တရုတ္၊ ကိုရီးယားျကိုက္သေလာက္ ေခၚသြင္း။ အားလံုးက ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းပဲ၊ shock မရွိဘူး။ မြတ္ဆလင္ က shock ရွိတယ္။ နဂိုကတည္း က ဥေရာပ ကို၀ါးခ်င္ေနတာ။ မြတ္ဆလင္ေတြ ၁၇၀၀ခုနွစ္ေလာက္ အထိစစ္တို္က္တာ မနိုင္လို ့ခဏအေျခအေနေစာင့္ျကည့္ေနတာ။ ဥေရာပနိုင္ငံေတြ က မြတ္ဆလင္ေတြ ကို ၁၇၀၀ေလာက္ မွာ နိုင္လို ့ ဆက္ျပီးဖိတိုက္မလားဆိုျပီး မြတ္ဆလင္ေတြ က ထိတ္လန္ ့ေနတာ။ ဘယ္ဟုတ္မလဲ ၁၇၀၀ ေနာက္ပိုင္း ကေန ၁၉၆၀ ေလာက္အထိ သူတို ့ဥေရာပခရစ္ယာန္အခ်င္းခ်င္းပဲ တိုက္ေနေတာ့ မြတ္ဆလင္ေတြ က ေပ်ာ္တာေပါ့။ သိမ္းပိုက္ထား တဲ့ တူရကီ။အင္ဒိုနီးရွား။အေရွ့အလယ္ပိုင္းေလာက္ကို မြတ္ဆလင္၀ါဒ အေျခခိုင္ေအာင္ပိပိျပားျပားျဖစ္ ျပီး မူလခရစ္ယာန္၊ ဗုဒၶဘာသာေတြ ေခါင္းမေထာင္နိုင္ေအာင္ပဲ ဗ်င္းထားရင္းအေျခအေနေစာင့္ျကည့္ေနတာေပါ့ အခု ၁၉၆၀ ေက်ာ္လည္းေရာက္ေကာ ဥေရာပ ျပင္သစ္လို ၊ ဂ်ာမဏီလို ေဂါက္စီနိုင္ငံေတြ က ဘာမဆိုင္ညာမဆိုင္ Multi-Culturalism ဆိုျပီး မြတ္ဆလင္ေတြ ကို ေခၚသြင္းေတာ့…စဥ္းစားျကပါေတာ့ဗ်ာ။ အဲဒီ၀ါဒ က ကမၻာေပၚ မွာ မြတ္ဆလင္ေတြ က သူတို ့အမွားေတြ ကို ၀န္ခ်ေတာင္း ပန္ျပီး၊ သိမ္းပိုက္ထားတဲ့နိုင္ငံေတြ ျပန္ေပး။ အင္ဒိုနီးရွား နိုင္ငံ က ဗုဒၵဘာသာနိုင္ငံျပန္ျဖစ္လာ၊ တူရကီ က ခရယာန္နိုင္ငံျပန္ျဖစ္လာ၊ အီရန္က Zoroastrian နိုင္ငံျပန္ျဖစ္လာ … အရာရာ အားလံုးေနသားတက်ျပန္ ျဖစ္သြား မွ လုပ္လို ့ရမဲ့ ကိစၥေလ၊ အခု မြတ္ဆလင္က ေဆာ္ဒီ မွာ ေတာင္ ခရစ္ယာန္ ဘုရားေက်ာင္း တစ္ခု ေပးမေဆာက္တာ၊ အဲဒီမြတ္ဆလင္ေတြ ကို ျပင္သစ္ေတြ ၊

ဂ်ာမန္ေတြ က ေရနံ ရလိုေဇာနဲ ့..လာပါမြတ္ဆလင္ေတြ …က်ဳပ္တို ့ျပင္သစ္နိုင္ငံမွာ ဗလီေတြ ေဆာက္လွည့္ပါ…က်ဳပ္တို ့ ျပင္သစ္မေတြ၊ ဂ်ာမာန္မေတြ ကို ခ်လွည့္ပါ၊ က်ဳပ္တို ့က ဘာသာတရား က ဒီေလာက္ အေရးမျကီးပါဘူး။ ျပင္သစ္၊ ဂ်ာမနီ မြတ္ဆလင္နုိင္ငံျဖစ္လည္း က်ဳပ္တို ့လက္ခံနိုင္ပါတယ္။ သေဘာက်ပါတယ္ဆိုျပီး ကိုယ့္လူမ်ိဳး၊ ကိုယ့္ဘာသာ၊ ကိုယ့္နိုင္ငံကို မြတ္ဆလင္ေတြ လက္ထဲ ေရနံ နဲ ့ေရာင္းစားေနတာပဲ။ ဒီေတာ့ မြတ္ဆလင္ေတြ က ေပ်ာ္ေပ်ာ္ ျကီး ၀င္လာတာေပါ့။

ဥေရာပ ခရစ္ယာန္ေတြ Multi-Culturalism က်င့္သံုးျပီး ေဂါက္ေတာက္ေတာက္ နဲ ့ ငါတို ့မြတ္ဆလင္ေတြ ကို လာေနဖို ့ဖိတ္ေခၚေနတယ္။ ျပင္သစ္မေတြ။ ဂ်ာမန္မေတြ ကို ေပ်ာ္ေပ်ာ္ ျကီး သြားခ်ျကရေအာင္ဆို ျပီး သြားျကတာေပါ့။ ဘယ္သူမျပ ုမိမိမွုပဲေလ။

မူဆလင္ေတြမွာ အနိုင္နဲ ့အရင္းပဲရွိတယ္။ ရံွုးစရာမရွိဘူး။ ျပင္သစ္နိုင္ငံ၊ ဂ်ာမဏီနိုင္ငံေတြ မြတ္ဆလင္နိုင္ငံျဖစ္လာေအာင္လုပ္နိုင္ရင္ အျမတ္၊ မလုပ္နိုင္ရင္ အရင္းပဲ၊ ရွံုးစရာမရွိဘူး။

ဥေရာပ ခရစ္ယာန္ နိုင္ငံေတြ က အရွံုး နဲ ့၊ အရင္းပဲရွိတယ္။ အနိုင္ဆိုတာ ေ၀လာေ၀း။ ျပင္သစ္နိုင္ငံ၊ ဂ်ာမဏီနိုင္ငံေတြ မြတ္ဆလင္နိုင္ငံျဖစ္သြားရင္ အရွံုး (တသက္လံုးလူမ်ိဳး ေပ်ာက္ပဲ)၊ မိမိနိုင္ငံကို မိမိဘာသာ အားယားျပီး သြင္းလာတဲ့ မြတ္ဆလင္ေတြ ကို ျပန္လည္ နွင္ထုတ္နိုင္ျပီး ္ ( ဒါေတာင္ ေတာ္ေတာ္ျကီး ကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ျကိုးစားမွ၊ ညီညြတ္မွ ျဖစ္မွာ) မူလျပင္သစ္နိုင္ငံနဲ ့ခရစ္ယာန္ျပင္သစ္ လူမ်ိဳး သန္ ့သန္ ့ေလး ျပန္ျဖစ္ရင္( ဒါေတာင္ မျဖစ္နိုင္ေတာ့ပါဘူး။ ေျပာမဲ့သာေျပာရတာ) အရင္းပဲရွိတယ္။

စဥ္းစားျကည့္ေလ။ မြတ္ဆလင္ေတြ က ေျပာတာ ” မင္းတို ့ ဥေရာပခရစ္ယာန္ေတြ ကို စစ္တိုက္စရာမလိုဘူး၊ ငါတို ့မြတ္ဆလင္မိန္းမေတြရဲ ့သားအိမ္ဟာ ငါတို ့ရဲ့လက္နက္ေတြ ပဲ( သားအိမ္ ကေလးေမြးစက္လို ့ေျပာတာ) ငါတို ့ရဲ့ေျမးျမစ္ေတြနဲ ့မင္းတို ့ကို အနိုင္ယူမွာ ( မင္းတို ့နိုင္ငံဟာ ငါတို ့မြတ္ဆလင္ေတြရဲ့ ေျမးျမစ္ေတြ အတြက္ ပဲျဖစ္ရမယ္) ”

ယခု ၂၀၁၁ ျပင္သစ္ မြတ္ဆလင္ ၁၅% ခရစ္ယာန္ ၈၀%

သား မ်ိဳးဆက္ ျပင္သစ္မြတ္ဆလင္ ၄၅% ခရစ္ယာန္ ၅၀%

ေျမးမ်ုိဳးဆက္ ျပင္သစ္ မြတ္ဆလင္ ၈၅% ခရစ္ယာန္ ၁၀%

စုစုေပါင္း ျကာခ်ိန္….

ပထမအေဖမ်ိဳးဆက္ အနွစ္၂၀၊ ဒုတိယ သားမ်ိဳးဆက္ အနွစ္၂၀၊ တတိယေျမးမ်ိဳးဆက္ အနွစ္ ၂၀၊ စုစုေပါင္း အနွစ္၆၀+ ထပ္ျဖည့္ခ်ိန္ ၁၀နွစ္=

စုစုေပါင္းျကာခ်ိန္ အနွစ္ ၇၀၊ မ်ိဳးဆက္ တတိယမ်ိဳးဆက္၊

ရလဒ္ ျပင္သစ္ခရစ္ယာန္လူမ်ိဳးေပ်ာက္၊ ဘာသာေပ်ာက္ အသစ္တည္ေဆာက္ မည့္ အစၥလာမ္မစ္ ျပင္သစ္နိုင္ငံ၊

Islamic Republic of France အစၥလာမ္မစ္ ျပင္သစ္နိုင္ငံ၊

Islamic Republic of France

အုပ္ခ်ဳပ္မည့္ ဥပေဒ ရွရီးယား အစၥလာမ္ဥပေဒ ျပင္သစ္နုိင္ငံေတာ္ဘာသာ… အစၥလာမ္၊

ျပင္သစ္ဗလီေပါင္း ၁၀၀၀၀ ေက်ာ္၊

ေ၇ွးေဟာင္းလူသား ျပင္သစ္တို ့ရဲ့ ရိုးရာခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္း ၂ ေက်ာင္း၊

က်န္ရွိေသာခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္းမွားအားလံုး မီးရွိ ့ဖ်က္ဆီးျပီး …..

Muslims Performance Grading ( A++ )

French’s Way of Thinking ( E- )

ဂ်ာမနီ ထိုနည္းလည္းေကာင္း..

နယ္သာလန္ ထိုနည္းလည္းေကာငး္…

ျသစေျကးလ် ထိုနည္းလည္းေကာင္း…..

ျမန္မာ ထိုနည္းလည္းေကာင္း…

ထိုင္း…ထိုနည္းလည္းေကာင္း

အစၥေရး ..ထိုနည္းလည္းေကာင္း..

http://www.faithfreedom.org မွ ေကာက္နွုတ္ခ်က္တစ္ခုကို ဆီေလွွ်ာ္ေအာင္ ျမန္မာဘာသာ ျပန္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ .

…………

The Prophet Muhammad said, ” War is deceit.”
SAHIA AL- BUKHARI
Vol 4, BK52, Hadith 269

Which means Every Muslims can lie ( pretending, cheating as they were so peaceful and cool
people ) in order to hide their actual purpose ie; Islamization.

…………..

အစၥလာမ္ဘာသာ နဲ ့မြတ္ဆလင္ေတြ ရဲ့ အက်င့္အျကံေတြ ဟာ ဘာျဖစ္လို ့ဒီေလာက္ေတာင္
ယုတ္ညံ့ေနရတာလဲ။ ဇစ္ျမစ္ကို ေလ့လာျကည့္ရေအာင္။

ရွာေဖြေလ။ ေတြ ့ရွိေလ။ အင္တာနက္ထဲေမြ ေနွာက္လိုက္တာ အကုန္ေပၚတာပဲ။
Thank you FFI Forum, for revealing the secrets of Islam & Muhammad.

ေလ့လာျကည့္မယ္ဆိုရင္ သမၼာက်မ္းစာအရ အာရပ္ဂ်ီဟတ္တမန္ေတာ္မိုဟာမက္ ဟာ က်ြန္မသား၊
က်ြန္ေသြးကျဖစ္တာပါ။
အာရပ္တမန္ေတာ္မိုဟာမက္ဟာ Slave’s Blood က်ြန္ေသြး ပါ။

Abraham ကိုဘုရာသခင္ က ဗ်ာဒိတ္ေပးခဲ့တဲ့ ေရြးေကာက္ေတာ္မူတဲ့ လူမ်ိဳးေတာ္ ဟာ Abraham နဲ ့Sarah
က ေန ေမြးလာမဲ့ ကတိေတာ္ ကေလး Isaac ရဲ့ ေသြး က ေနမွ လူမ်ိဳးေတာ္၊ ကယ္တင္ရွင္ေမြးဖြားလာမယ္။

Sarah က အသက္ျကီးလွျပီ။ ဘယ္လို ကိုယ္၀န္ေဆာင္နိုင္မလဲ ဆိုျပီး အာျဗဟံက မယံုမရဲ။
Abraham က ဘုရားသခင္စကားကို နာမေထာင္ပဲ နားမေထာင္ပဲ အိမ္မွာခိုင္းတဲ့ က်ြန္မကို သြားလုပ္ေတာ့
စုတ္စုတ္ျပတ္ျပတ္ေမြးလာတဲ့ က်ြန္မသား အစၥေမးလ္ Ishmael or Ismail ဟာ ဘုရာသခင္ရဲ့ ကတိေတာ္က
ေနေမြးတာမဟုတ္ပဲ က်ြန္မနဲ ့ေဖါက္ျပန္ရာ ကေမြးတဲ့ ေအာက္တန္းဇား က်ြန္ေသြး ပါ။ ဘုရားသခင္ရဲ့
ကတိေတာ္ နဲ ့မဆိုင္တဲ့ Reject Child ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေျကာင့္ ညီအစ္ကို နွစ္ေယာက္ေပမဲ့ မတူညီတဲ့မိခင္နွစ္မ်ိဳး ကေနေမြးဖြားလာတဲ့ ဗီဇနွစ္မ်ိဳး။ ေသြးနွစ္မ်ိဳး။
ဘုရင္ နဲ ့ဘုရင္မတို ့ကေမြးလာမဲ့ ဘုရင္အေမြဆက္ခံမဲ့ အိမ္ေရွ့မင္းသား ကေလးနဲ ့။
ဘုရင္က ေအာက္တန္းဇားျပည့္တန္ဆာမကို သြားလုပ္ျပီး ေမြးလာခဲ့တဲ့ ေအာက္တန္းဇားေသြးလို။
Holy Child နဲ ့ Satanic Child လိုမ်ိဳး လံုး၀ကို ဆန္ ့က်င္တဲ့ နွစ္ေယာက္ေမြးလာခဲ့တာေပါ့။
ျပဒါးတစ္လမ္း၊ သံတစ္လမ္း ပဲ။
ဒါေျကာင့္ Christianity ရဲ့ အနွစ္သာရ က သားေတာ္ ေယရွခရစ္ကို ယံုျကည္ဖို ့၊ ထာ၀ရဘုရားသခင္ကို
ကိုးကြယ္ဖို ့ျဖစ္ျပီး
Islam အစၥလာမ္ရဲ့ အနွစ္သာရ ကေတာ့ သားေတာ္ ေယရွခရစ္ကို မယံုျကည္ဖို ့။ မိုဟာမက္ကို
သာယံုျကည္္ဖို ့၊ ထာ၀ရဘုရားသခင္ ကို မကိုးကြယ္ဖို ့၊ မေကာင္းဆိုး၀ါး အလႅာကိုသာကိုးကြယ္ဖို ့။
Islam အစၥလာမ္ရဲ့ အနွစ္သာရ ကေတာ့ ခရစ္ယာန္ေတြ။ ဂ်ဴးေတြ ကို ေတြ ့ရာသခ်ိဳင္းဓားမဆိုင္းပဲ
မြတ္ဆလင္ေတြ သတ္ဖို ့။
ျပဒါးတစ္လမ္း၊ သံတစ္လမ္း ပဲ။

Abraham နဲ ့Sarah က ေန ေမြးလာမဲ့ ကတိေတာ္ ကေလး Isaac ရဲ့ ေသြး Holy Blood Line က ေနမွ
Jacob, King David, King Solomon, ဒီကေနမွ ကယ္တင္ရွင္ခရစ္ေတာ္ Yahshua Messiah ( Jesus )
ေမြးဖြားလာခဲ့တာပါ။

Abraham က ဘုရားသခင္ရဲ့စကား ကို နားမေထာင္ပဲ အိမ္မွာခိုင္းတဲ့ က်ြန္မကို သြားလုပ္ေတာ့
စုတ္စုတ္ျပတ္ျပတ္ေမြးလာတဲ့ က်ြန္မသား ေအာက္တန္းဇား အစၥေမးလ္ Ishmael or Ismail ရဲ့ Generation
Slave’s Blood Line ကေနျပီး အာရပ္ ဂ်ီဟတ္တမန္ေတာ္မိုဟာမက္ ေမြးလာခဲ့တာပါ။
ဒါေျကာင့္ မိုဟာမက္ဟာ က်ြန္မသား က်ြန္ေသြးျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေျကာင့္ မြတ္ဆလင္မွန္သမွ် က ဂ်ဴးလူမ်ိဳးေတြ ကို မနာလိုျပီး မယားပါသား က သားအရင္းကို
လိုက္သတ္ေနသလို ။

အိမ္ရွင္ဇနီးေမာင္နွ ံ ရလာတဲ့ ကေလးကို အိမ္ေဖာ္ မက လိုက္သတ္ေနသလို မ်ိဴး
အစဥ္အဆက္လိုက္သတ္ေနတာပါ။

ဒါေျကာင့္က်ြန္ေတာ္ စဥ္းစားျကည့္တယ္။ အစၥလာမ္ဘာသာ ဟာဘာလို
့ဒီေလာက္ေတာင္ယုတ္ညံ့ရတာလဲဆိုျပီး။

ဒီအစၥလာမ္ဘာသာကို စတင္မဲ့ မိုဟာမက္ ကို က်ြန္မသား အစၥေမးလ္ Ishmael ရဲ့မ်ိဳးဆက္ က်ြန္ေသြး
အယုတ္ညံ့ဆံုး Slave’s Blood Line ကေနျပီးမွ အေကာက္က်စ္ဆံုးေကာင္ ကို မေကာင္းဆိုး၀ါးအလႅာက
ေသခ်ာေရြးထားတာပဲ။

Accidental choice မဟုတ္ပဲ ထာ၀ရဘုရားသခင္ က ကယ္တင္ရွင္ခရစ္ေတာ္ Yahshua Messiah ( Jesus
) ေမြးဖြားလာမဲ့ Holy Blood Line ကို ဘုရာသခင္ က ဗ်ာဒိတ္ေပးခဲ့တဲ့ ေရြးေကာက္တဲ့ လူမ်ိဳးေတာ္ ကို
Abraham နဲ ့Sarah က ေန ေမြးလာမဲ့ ကတိေတာ္ ကေလး Isaac ရဲ့ Holy Blood Line ေသြး
ကိုေသေသခ်ာခ်ာေရြးခဲ့သလိုပဲ

မေကာင္းဆိုး၀ါးအလႅာကလဲ သူ ့ရဲ့တမန္ေတာ္ျဖစ္မဲ့ မိုဟာမက္ဆိုတဲ့ေကာင္ကို က်ြန္မသား အစၥေမးလ္
Ishmael ရဲ့ အယုတ္ညံ့ဆံုး ေအာက္တန္းဇား Blood Line မ်ိဳးဆက္ ကေနေသေသခ်ာခ်ာ ေရြးခဲ့တာပဲ။

ဒါေျကာင့္ အယုတ္ညံ့ဆံုး ေအာက္တန္းဇား Blood Line က်ြန္ေသြးက ေနဆင္းသက္လာတဲ့ မိုဟာမက္လို
လူမ်ိဳးကို မြတ္ဆလင္ေတြ ကိုးကြယ္္မွ ေတာ့့ ဒီေလာက္ေတာင္ လည္လွီးသတ္၊ မုဒိန္းက်င့္၊
မိုက္ရိုင္းေအာက္တန္းက်၊ ယုတ္မာရိုင္းစိုင္းေနတာ ဘာမွ မထူးဆန္းေတာ့ပါဘူး။

Ref: Source ; Faithfreedom Forum
General Knowledge အေနနဲ ့ေျပာျပတာပါ။ မြတ္ဆလင္ေတြ မနာရဘူးေနာ္။ The truth hurts.

ရွာေဖြေလ။ ေတြ ့ရွိေလ။ အင္တာနက္ထဲေမြ ေနွာက္လိုက္တာ အကုန္ေပၚတာပဲ။
Thank you FFI Forum, for revealing the secrets of Islam & Muhammad.
……………………
WHAT IS THE PURPOSE OF RADICAL ISLAMIC MUSLIMS ?
What are the heavenly rewards for Radical Islamic Muslims who killed non-Muslim(Kufir)
people for the sake of Allah?

အစြန္းေရာက္မြတ္ဆလင္ေတြရဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္က အာလာအတြက္အသက္အေသခံျပီး
မြတ္ဆလင္မဟုတ္တဲ့လူေတြေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကိုတတ္နိုင္သမ်ွသတ္သြားမယ္(အေသခံဗံုးခြဲျခင္း)
ဒီလိုအလႅာဟ္ျကီးအတြက္အသက္စြန့္အေသခံဗံုးခြဲလို့လူမ်ားမ်ားေသေလ
(လူမ်ားမ်ားေသေျကပ်က္စီးေအာင္လုပ္နိုင္ေလေလ)
ကုသိ္ုလ္မ်ားမ်ားရျပီး အလႅာဟ္ျကီးရဲ့ေကာင္းကင္ဘံုမွာParadise of Allah
အကဳ်ုိုဳးခံစားရေလေလပဲတဲ့။
ဒီလိုအလႅာဟ္ျကီးအတြက္အသက္စြန့္အေသခံဗံုးခြဲတဲ့မြတ္ဆလင္တစ္ေယာက္ဟာေကာင္းကင္ဘံုမွာ
အပ်ဳိစင္ ၇၂ ေယာက္နဲ့ ၂၄နာရီ Non-Stop Fucking (ကာမဂုဏ္)ခံစားရမယ္တဲ့။
ဒါအနည္းဆံုးေနာ္။ လူမ်ားမ်ားပိုသတ္နိုင္ေလေလ/အပ်ိဳစင္အေရအတြက္ပိုမိုဆုခ်ခံရေလပဲတဲ့။
ဘယ္ေလာက္ေတာင္မွားယြင္းရူးသြပ္ေနတဲ့အယူ၀ါဒျကီးလည္း…စဥ္းစားျကည့္ပါေတာ့ဗ်ာ။

အဲဒီ အလႅာဟ္ျကီးရဲ့ေကာင္းကင္ဘံုမွာေယာက်ာ္းေတြရဲ ့လီးဟာဘယ္ေတာ့မွမေပ်ာ့ေတာ့ဘူးတဲ့
။ ဒီေတာ့၂၄နာရီ လီးေတာင္ေနတဲ့ဘံုေပါ့။ အဲဒီမွာ အပ်ဳိစင္၇၂ ေယာက္ဟာဘယ္ေလာက္
လိုးလိုး၊ လိုးျပီသြားရင္အပ်ဳိျပန္ျဖစ္သြားေရာတဲ့.။ မိုက္တယ္ေနာ္။
ကိုရမ္က်မ္းမွာေရးထားတာ။

အဲ……အဲ….ဒါေပမဲ့………..စဥ္းစားျကည့္ေတာ့ဒါဟာေကာင္းကင္ဘံုမွမဟုတ္ပဲ ။
ေကာင္းကင္ဘံုဆိုတာအရမ္းကိုေအးခ်မ္းျကည္လင္ေနရမွာပဲ။
အေသခံဗံုးခြဲရင္ ၊ အလႅာဟ္ကို မကိုးကြယ္တဲ့လူ ေတြကို သတ္နိုင္ရင္ ကုသိုလ္ရျပီး ေရာက္မဲ့
အခု အလႅာဟ္ ျကီးရဲ့ေကာင္းကင္ဘံုဆိုတာကလိုးတာျကီးပဲ။

အျမဲတမ္းလီးေတာင္ျပီးဘယ္ေလာက္လိုးလိုးအပ်ိဳျပန္ျဖစ္တဲ့အပ်ိဳစင္ဖာသယ္မမ်ားနဲ့လိုးခ်င္တိုင္းလိုးလို့ရတဲ့
ဖာသယ္တိရိစၦာန္္ဘံုျကီးပဲ။ အဲဒါေကာင္းကင္ဘံုမွမဟုတ္တာ။အဲဒါဖာတန္းပဲ။

ဒါမွမဟုတ္ two feel (Both Heterosexual & Homosexual Sodomized Fucking)
လိင္တူလိင္ကြဲ ဆက္ဆံခ်င္တဲ့မြတ္ဆလင္ေတြအတြက္လည္း အလႅာဟ္ျကီးကထူးရွယ္
ဖန္တီးေပးထားပါတယ္။

Allah is Indeed Merciful ဒါကေတာ့အ၇ြယ္မေရာက္ေသးတဲ့ ၁၂နွစ္အရြယ္ေကာင္ေလး
(၂၈)ေယာက္ေပးထားပါတယ္။
အပ်ိဳစင္မိန္းကေလး(၇၂)ေယာက္နဲလူပ်ုိေပါက္ေယာက်ာ္ေလး(၂ဂ)ေယာက္ေပးထားပါတယ္။
မိမိျကိုက္နွစ္သက္ရာသံုးေဆာင္နိုင္ပါတယ္ေပါ့။

ဘယ္ေလာက္ေတာင္မွားယြင္းရူးသြပ္ေနတဲ့အယူ၀ါဒျကီးလည္း…စဥ္းစားျကည့္ပါေတာ့ဗ်ာ။

မယံုမွာစိုးလို ့ အစၥလာမ္ကိုရမ္က်မ္းစာ Qur’an နဲ ့ Hadith မွာေရးထားတာကိုေအာက္မွာ
ေရးေပးလိုက္တယ္။

“Lo! Allah hath bought from the believers their lives and their wealth
because the Garden (Paradise) will be theirs: they shall fight in the way of
Allah and shall slay and be slain” Qu’ran 9:111/ Verse 9:111 means what it
means. A Muslim who is killed or who kills fulfilling teachings of 9:5, 9:29
and all the other verses of the Quran exhorting murder, rape, terror, and
torture are guaranteed accession to Allah’s paradise.

The Holy Prophet (Mohammed) said: “The believer will be given tremendous
strength in Paradise for sexual intercourse.” It was questioned: “O prophet
of Allah! can he do that?” He said: “He will be given the strength of one
hundred persons.’” (Mishkat al-Masabih 4:42:24; Sunan al-Tirmidhi 2536).

The Islamic paradise is filled with full-breasted, lustrous-eyed virgins who
regenerate as virgins after each sex act. Those Muslims, who gain access
into Allah’s paradise, can sexually enjoy those virgins for all eternity.
About the sensual attractions of Islamic paradise, aka Allah’s whorehouse,
says the Quran:
“As for the righteous (Muslims)… We (Allah) shall wed them to beautiful
virgins with lustrous eyes” [Q 44:51-54]
The righteous (Muslims) they shall triumph… Theirs shall be voluptuous
women” [Q 78:31-33]

Koran 56:17
Round about them will serve boys of perpetual freshness.

Koran 76.19
They shall be attended by boys graced with eternal youth, who will seem like
scattered pearls to the beholders.”

Koran 37:40-48
…They will sit with bashful, dark-eyed virgins, as chaste as the sheltered
eggs of ostriches.

Koran 55:56-57
In them will be bashful virgins neither man nor Jinn will have touched
before. Then which of the favors of your Lord will you deny ?”

………………………….

အလႅာဟ္က မိုဟာမက္ရဲ့ဘုရားလား။ ? မိုဟာမက္ က အလႅာဟ္ ရဲ့ ဘုရားလား ?

” Mohammed was so great that even Allah showered praises on him and saluted him ”
(Qur’an 33: 56)
မိုဟာမက္ သည္ အရမ္းျကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္လွေသာေျကာင့္ ALLAH အလႅာဟ္ျကီးက ပင္ မိုဟာမက္ ကို
အေလးျပ ုရဧ။္ ။(ကိုရမ္ ၃၃း ၅၆)
ဒီေနရာမွာ သိရ မွာ က အေလးျပ ု Salute ေပးတယ္ ဆို တာ လက္ေအာက္

ငယ္သား က သူ ့ထက္ပိုမို ျမင့္ျမတ္တဲ့ အထက္ ကလူျကီး ကို အရို အေသေပးရတာပါ။
ဒီေတာ့ က မိုဟာမက္ သည္ အရမ္းျကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္လွေသာေျကာင့္ အလႅာဟ္(မြတ္ဆလင္ဘုရား)က
ေတာင္ မိုဟာမက္ကို ျပန္ ျပီး
အေလးျပ ုရတယ္ဆိုေတာ့ ……………………
အလႅာဟ္က မိုဟာမက္ရဲ့ဘုရားလား။ ?
မိုဟာမက္ က အလႅာဟ္ ရဲ့ ဘုရားလား ? ……ရယ္စရာျဖစ္ေနပါတယ္။

မို ဟာမက္နဲ့ အလႅာဟ္ ဘယ္ သူကပိုျကီးျမတ္လဲ။ အလႅာဟ္ ကသာ မိုဟာမက္ ထက္ပိုျမင့္ျမတ္တဲ့
ဘုရားဆိုရင္ မိုဟာမက္လို ၈နွစ္သမီးကို မုဒိန္းက်င့္တဲ့ေကာင္ကို ဘာမွ အေလးျပ ုစရာ မလိုဘူးေလ ။

ဒီေတာ့ ေရးထားတာ ကရွင္းရွင္းေလး ……။
မိုဟာမက္ က အရမ္းျကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္လွေသာေျကာင့္ အလႅာဟ္(မြတ္ဆလင္ဘုရား)က ေတာင္
မိုဟာမက္ကို ျပန္ ျပီး
အေလးျပ ုရတယ္ဆိုေတာ့ မိုဟာမက္ က အာလာ ထက္ပို ျကီးျမတ္တာေပါ့။

အဲဒီမွာတင္ Islam အစၥလာမ္ က Game Over သြားပါျပီ။

အလႅာဟ္ ဆိုတာ ဓားျပဖာေခါင္း မိုဟာမက္ လက္သပ္ေမြးထားတဲ့ Puppet god ရုပ္ေသးရုပ္ ဘုရား ျဖစ္သြား
ကာ…

အစၥလာမ္ ဘာသာ ဆိုတာ မိုဟာမက္ရဲ့ ေရွ့ ေနာက္ မညီတဲ့ Hypocrisy ျဖစ္တာကို ေတြ့ရမွာျဖစ္ပါတယ္။
ကိုရမ္က်မ္း တစ္အုပ္လံုး ဟာ မိုဟာမက္ထြင္ထားတဲ့ သူ ့ ကိုယ္ပိုင္ ေစာက္က်င့္ေစာက္ျကံေတြ
ဆိုတာထင္ရွားသြားျပီ ေပါ့။

အစၥလာမ္ မြတ္ဆလင္ေတြ က အလႅာဟ္ကို အျမင့္ျမတ္ဆံုး ဘုရားဆိုျပီး အထြတ္အျမတ္ထား
ကိုးကြယ္တယ္။
မြတ္ဆလင္ေတြအထြတ္အျမတ္ထားျပီး ကိုးကြယ္တဲ့ အလႅာဟ္ ကိုယ္တိုင္ က မိုဟာမက္လို ဂနွစ္သမီး
ကိုမုဒိန္းက်င့္တဲ့ ေကာင္ကို အေလးျပ ုမွေတာ့ အလႅာဟ္ Allah ဟာ ေခြးျဖစ္သြားျပီ ေပါ့။ Islam ဟာ Totally
False ျဖစ္သြားျပီ ေပါ့။

မြတ္ဆလင္ေတြအထြတ္အျမတ္ထားျပီး ကိုးကြယ္တဲ့ အလႅာဟ္ က မိုဟာမက္လို ဂနွစ္သမီး ကိုမုဒိန္းက်င့္တဲ့
ေကာင္ကို အေလးျပ ုမွေတာ့ ….
ဂ နွစ္ ကေလးကို မုဒိန္းမက်င့္တဲ့ (မိုဟာမက္ ထင္ပိုျမင့္ျမတ္တဲ့)အရက္သမားတို ့၊ ဖာခါင္းတို ့ ၊
ေထာင္ထြက္တို ့ကို အလႅာဟ္ က ပိုျပီးေတာ့ေတာင္ အေလးျပ ုသင့္ တာေပါ့။

Conclusion ေကာက္ခ်က္ဆြဲရရင္ အစၥလာမ္ ဘုရား အလႅာဟ္ ဟာ လူသတ္သမား ၊ မုဒိန္းေကာင္ ေတြ
ထက္ ပိုျပီး ယုတ္ညံ့ တယ္။
ဒါေျကာင့္ လူသတ္သမား ၊ မုဒိန္းေကာင္ မိုဟာမက္ ကို အလႅာဟ္ က အေလးျပ ုရတယ္။

OK ေနာ္။….

……………….

ကမၻာေျမျကီးကို အလႅာဟ္ျကီး ကဖန္ဆင္းတာဆိုရင္ ဘယ္နွစ္ရက္ နဲ ့ဖန္းဆင္းတာ ဆိုတဲ့
ရက္အေရအတြက္ေလးေတာ့ မွန္ေအာင္ေျပာေပးပါ Qur’an က်မ္းစာရယ္။

How many days did Allah take to create Heavens and Earth ?

Quran 7: 54 Your gurdian-Lord is Allah who created the heavens and earth in Six Days

Quran 10: 3 Verily your Lord is Allah, who created the heavens and earth in Six Days

Quran 11:7 He it is Who created the heavens and earth in Six Days
Quran-25:29: He Who created the heavens and earth and all that is between, in Six Days

၆ ရက္နဲ ့အျပီးဖန္ဆင္းတယ္ေပါ့။ မဟုတ္ျပန္ဘူးဗ်ာ။

The above verses clearly state that God created the heaven and Allah created the heaven and
the Earth in 6 days. But the verses below stated-

Quran 41: 9 Is it that ye deny Him who created the earth in Two Days ?

Quran 41: 10 He set on the (earth) Mountains standing firm high above it, and bestowed
blessing on the earth, and measured therein all things to give them nourishment in due
proportion, in FOUR DAYS…

Quran 41: 12 So He completed them (heavens) as seven firmaments in Two days and …

Now do the math: 2(for earth) + 4(for nourishment) + 2 (for heavens) = 8 days; and not 6
days.

Qur’an က်မ္းစာေရွ့ နဲ ့ေနာက္ေလးတင္ ကို တိုင္ပတ္ေနတယ္။ အလႅာဟ္ျကီး က ကမၻာေျမျကီးကို
အလႅာဟ္ျကီး ကဖန္ဆင္းတာ ၆ ရက္လား၊ ၈ရက္လား။

Qur’an က်မ္းစာေရွ့ နဲ ့ေနာက္ေလးတင္ ကို အမ်ိဳးအမ်ိဳးေျပာေနတယ္။ မြတ္ဆလင္ေတြ
နည္းနည္းပါးပါးေတာ့ျကည့္က်က္ ယံုျကပါ။

http://www.faithfreedom.org/Articles/SKM/contradictions.htm

………………..

The Prophet Muhammad said, ” War is deceit.”
SAHIA AL- BUKHARI
Vol 4, BK52, Hadith 269

Which means Every Muslims can lie ( pretending, cheating as they were so peaceful and cool
people ) in order to hide their actual purpose ie; Islamization.

မူဆလင္ေတြ ကို မူဆလင္ေတြလိ္ု ့ျမင္တတ္ဖို ့က အေရးအျကီးဆံုးပဲ။ ဒါကို နားလည္ထားသင့္တယ္။
မြတ္ဆလင္ေတြအားလံုး ရဲ့ အတြင္းအနွစ္ ရပ္တည္ခ်က္ ကို မျမင္ေသးတတ္သေရြ့ေတာ့ မြတ္ဆလင္ေတြရဲ့
Psychological Warfare မွာ က်ရွံုးေနမွာပဲ။

အမွန္ေတာ့ က်ေနာ္ ဒီေလာက္အေသးစိတ္ေတာ့ မေျပာခ်င္ပါဘူး။ ဒီေလာက္ ေတာ့ လည္း details
မဆင္းခ်င္ဘူး။
ဒီေလာက္ ကေတာ့ အလိုအေလ်ာက္နားလည္မယ္လို ့ေမ်ွာ္လင့္မိတာ။
ဒါေပမယ့္ ရိုဟင္ဂ်ာကိစၥေပၚလာတဲ့ အခါ ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြရဲ့ အားနည္းခ်က္ျဖစ္တဲ့ ယံုလြယ္အားျကီးတာ။ သို
့ေလာသို ့ေလာ ေတြးေနတာေတြေျကာင့္ မြတ္ဆလင္ဆိုတဲ့ definition ကိုရွင္းျပဖို ့လိုပါျပီ။

အစၥလာမ္ ကိုရမ္သြန္သင္ခ်က္အရ မြတ္ဆလင္ေတြ အားလံုးဟာ သူတို ့ကိုယ္သူတို ့မူဆလင္ေတြလို
့ပဲသတ္မွတ္တယ္။ မြတ္ဆလင္အားလံုးဟာ တစ္ေသြးတည္းတစ္သားတည္းပဲ။

စပိန္မွာ ေနေန၊ ျမန္မာမွာေနေန၊ ဂ်ာမနီမွာ ေနေန သူတို ့ဟာ အလႅာဟ္ရဲ့ မူဆလင္ေတြလို ့ပဲ။
အစၥလာမ္အလႅာဟ္ အတြက္ နိုင္ငံတိုင္းကို နည္းလမ္းေပါင္းစံုနဲ ့Islamization လုပ္ဖ့ိုတာ၀န္ျကီး ကိုယ္စီနဲ
့ျကိုးစားေနျကတဲ့ မြတ္ဆလင္ေတြပဲ။
ျမန္မာျပည္က မြတ္ဆလင္ က ျမန္မာနိုင္ငံကို Islamized လုပ္ဖို ့လာေနေနတာ။
ရခိုင္က မြတ္ဆလင္ေတြ ကရခိုင္ကို Islamized လုပ္ဖို ့လာေနေနတာ။
ျပင္သစ္က မြတ္ဆလင္ေတြ က ျပင္သစ္ ကို Islamized လုပ္ဖို ့လာေနေနတာ။
ခ်စ္လြန္းလို ့လာေနေနတာမဟုတ္ဘူး။ သေဘာေပါက္။

မြတ္ဆလင္ေတြအားလံုး ရဲ့ အတြင္းအနွစ္ ရပ္တည္ခ်က္ ကို မျမင္တတ္သေရြ့ေတာ့ မြတ္ဆလင္ေတြရဲ့
Psychological Warfare မွာ က်ရွံုးေနမွာပဲ။

မြတ္ဆလင္ ကို ဘာသာတရားနဲ ့မဆိုင္ဘူး။ ေကာင္းတဲ့ မူဆလင္က ေကာင္းတာပဲ။ မေကာင္းတဲ့မူဆလင္က
မေကာင္းဘူး။ လူနဲ ့ပဲဆိုင္တယ္။ ေကာင္းတာ လုပ္တဲ့ မူဆလင္က လူေကာင္းပဲ။ ဒါမ်ိဳးေတြေျပာျကတယ္။
ကိုယ့္ဗုဒၶဘာသာစိတ္နဲ ့သြားနွုိုင္းျပီး။

က်ေနာ္ေျပာမယ္။ ခင္ဗ်ားတို ့၊ က်ေနာ္တုိ ့စံနွုန္းစိတ္ေနစိတ္ထားေတြနဲ ့မူဆလင္ေတြ ကို ဘယ္ေတာ့မွ သြား
နွိုင္းလို ့မရဘူး။ ့မူဆလင္ေတြရဲ့ အစၥလာမ္သြန္သင္ခ်က္ ေတြနဲ ့လက္ေတြ ့လုပ္လာတဲ့ လုပ္ရပ္ေတြက လည္း
က်ေနာ္တို ့၊ ခင္ဗ်ားတို ့ ရဲ့ Moral Standard စံနွုန္း၊ စံခ်ိန္၊ အေတြးအေခၚ စိတ္ေနစိတ္ထားေတြနဲ
့စိတ္ေတာင္မကူးရဲတဲ့ ရက္စက္ယုတ္မာမွုေတြပဲ။

ဲမူဆလင္ ေကာင္းခ်င္လဲေကာင္းမယ္။ ဆိုးတဲ့မူဆလင္ေတြ ဆိုးခ်င္လဲဆိုးမယ္။ ဒါက သူ ့Personal
Issueကိစၥ။ ဒါကို ေရာမခ်နဲ ့။
ဒီျမန္မာမြတ္ဆလင္ေလး က စိတ္ထားေကာင္းလိုက္တာ။ ဒီျမန္မာမြတ္ဆလင္ မေလး
ကေတာ့ယဥ္ေက်းလိုက္တာ။ဒီမြတ္ဆလင္ေတြနဲ စီးပြားေရး ့လုပ္ရကိုင္ရတာ အဆင္ေျပလိုက္တာ။
ဒီမြတ္ဆလင္ေတြ က စကားေျပာ ယဥ္ေက်းလိုက္တာ။ ဒါေတြ သူ ့Personal Issue ကိစၥေတြ။

ျမန္မာမြတ္ဆလင္ေတြ ေဖၚေရြတာ၊ မေရြတာ။ ယဥ္ေက်းတာ၊ မယဥ္ေက်းတာ၊ အက်င့္စာရိတၱ ေကာင္းတာ ၊
မေကာင္းတာ ၊ ကိုယ္ခ်င္းစာတရားရွိတာ ၊ မရွိတာ ……စိတ္မ၀င္စားဘူး။
Islamization နဲ ့ပက္သက္္လို ့Islamic Demographic Jihad နဲ ့ပက္သက္လို ့ျမန္မာမြတ္ဆလင္ေတြရဲ့
သေဘာထားကို ပဲစိတ္၀င္စားဖို ့လိုလိမ့္မယ္။

မွန္တယ္ေလ..သူ့ဟာသူေကာင္းခ်င္ေကာင္းမယ္။ဆိုးခ်င္ဆိုးမယ္။ သူ ့personal life မွာ။
ဒါေပမဲ့ Islamization နဲ ့ပက္သက္လာလို ့ကေတာ့ လာမထိနဲ ့။ေသဖို ့သာျပင္ထားပဲ။

မူဆလင္ ေကာင္းတာ၊ ဆိုးတာ၊ ျမန္မာနိုင္ငံအတြက္လုပ္တာ၊ မလုပ္တာေတြ က
အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိပဲ။
ဒါေပမဲ့ အေျကာင္းတိုက္ဆိုင္သြားလို ့အစၥလာမ္မူဆလင္ Islamization ကို သြားထိလို ့ကေတာ့ မရဘူး။
အစၥလာမူဆလင္ အေရးနဲ ့ပက္သက္လာလို ့ကေတာ့ ေကာင္းတဲ့မူဆလင္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ မေကာင္းတဲ့
မူဆလင္ပဲျဖစ္ျဖစ္ Islamization အစၥလာမ္ကိစၥမွာ တစ္ေသြးတည္းတစ္သားတည္းပဲ၊ ဒါကို
နားလည္ေစခ်င္တယ္။

က်ေနာ့္ေျပာတာက Islamization အစၥလာမ္ဘာသာ လြမ္းမိုးေရး Qur’an နဲ ့ပက္သက္လာရင္ သူတို ့ရဲ့
ရပ္တည္ခ်က္ သေဘာထားကို ေျပာေနတာ။

ဘုုရားေလာင္း မေဟာ္သဓာရဲ့ ကေလးကို ဘီလူးမနဲ ့ မေအ အရင္းနဲ ့ကို
လြန္ဆြဲခိုင္းတာဖတ္ဖူးျကမယ္ထင္တယ္။
ကေလးကို မထိသေရြ့ ၊ နိုင္ငံတိုင္းကို မြတ္ဆလင္ေတြ တျဖည္းျဖည္ Islamization လုပ္ေနတဲ့ Islamized
ကိစၥ ကိုမထိသေရြ့ေတာ့ ဘီလူးမဟာ အေမနဲ ့ခ်ြတ္စြပ္တူေအာင္ဟန္ေဆာင္နိုင္မွာပဲ။

အေရးအျကီးဆံုး ကေလးကို ထိခိုက္မိတဲ့ကိစၥက်မွ ၊ နိုင္ငံတိုင္းကို မြတ္ဆလင္ေတြ
တျဖည္းျဖည္းIslamization လုပ္ေနတဲ့ Islamized ကိစၥ ကို ထိခိုက္လာတဲ့ကိစၥက်မွ
မ်က္နွာဖံုးကြာက်လာမွာ။

အဲဒီ အခ်ိန္ က်ရင္ေတာ့ ကေလးကို လြတ္ခ်ေပးမွာေတာ့မဟုတ္ဘူး.ျမန္မာနိုင္ငံကို
တရားဥပေဒေဘာင္အတြင္း က အစၥလာမ္မစ္နိုင္ငံထူေထာင္ေပးမွာ ။

ေခၚသြင္းစရာ ဘဂၤလားေဒရွ့္ မူဆလင္ သန္း ၁၈၀ က လည္း အဆင္သင့္ ready ၊
ျပည္တြင္း မြတ္ဆလင္ ၆သန္းေလာက္ကလည္း Standby /

လြတ္ေတာ္ ဥပေဒေလးတစ္ခု ျပဌာန္းဖို ့ပဲလိုတာ။ ေရွ့ေနာက္မစဥ္းစား နိုင္ငံျခားက ေဂါက္စီ
ေတြကအာရပ္မြတ္ဆလင္ေတြ ဆီက ေဒၚလာေလး ၁၀သန္းေလာက္ ရဖို ့ အတြက္
ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ေတြေနရာမွာ မြတ္ဆလင္ေတြ တင္။

အဲဒီမြတ္ဆလင္ေတြက သမိုင္းေပးတာ၀န္မဟုတ္၊ အလႅာဟ္ေပးတဲ့ ကမၻာဆံုးထိ
မြတ္ဆလင္ေတြထမ္းေဆာင္ရမဲ့အစၥလာမ္ တာ၀န္အတိုင္း ဒီမိုကေရစီလြတ္ေတာ္မွာ
တရားဥပေဒေဘာင္အတြင္း က ျမန္မာနိုင္ငံတျခမ္းကို Islamic Republic of Burma (I.R.B) အေနနဲ ့
အစၥလာမ္မစ္နိုင္ငံထူေထာင္ေပး …
ဒီေတာ့မွ အေမ၊ သားသား လူေပါင္းမွားျပီ ေအာ္လို ့မရေတာ့ဘူး။

ျမန္မာ့နိုင္ငံေရး လုပ္ေနတဲ့ မြတ္ဆလင္ေတြ ျမန္မာနိုင္ငံကို မခ်စ္ဘူး မဟုတ္ဘူး။
ျမန္မာမြတ္ဆလင္ေတြ ကျမန္မာနိုင္ငံကိုခ်စ္တယ္။. ျမန္မာလူမ်ိဳးကို ခ်စ္တယ္။
ဒါေပမယ့္ ျမန္မာနိုင္ငံကို မြတ္ဆလင္ေတြ ခ်စ္တယ္ဆိုတာ အစၥလာမ္ ေလာက္ေတာ့ မခ်စ္နိုင္ဘူး။
ဒါရွင္းရွင္းေျပာတာ။ နားလည္သင့္တယ္။

ျမန္မာ့နိုင္ငံေရးနဲ ့Islamization အစၥလာမ္ဘာသာ လြမ္းမိုးေရး Qur’an နဲ ့ပက္သက္လာရင္ေတာ့
ျမန္မာ့နိုင္ငံေရး ကို ေဘာပဲေပါ့။
Islamization အစၥလာမ္ဘာသာ လြမ္းမိုးေရး Qur’an က ပိုအဓိက ေပါ့။
ဒါကို နားလည္ေစခ်င္တယ္။

တကမၻာလံုးမြတ္ဆလင္ေတြရဲ့ Final Target ကိုျကည့္ပါ။ Islamization အတြက္ မြတ္ဆလင္တိုင္းဟာ
နိုင္ငံတိုင္းမွာ နယ္ေျမေတြရဖို ့ညီညီညြတ္ညြတ္နဲ ့နည္းလမ္းေပါင္းစံုဗ်ဴဟာ စံုနဲ ့ျကိုးစားေနတာပါ။
ေခတ္စနစ္ေတြသာေျပာင္းသြားမယ္။ မြတ္ဆလင္ေတြကေတာ့ ပံုစံု အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ ့နိုင္ငံတိုင္းမွာ Islamic State
ေတြရဖို ့ျကိုးစားေနမွာပဲ။
Final Target က Islamization ပဲ။ ဘယ္ေနရာေရာက္ေရာက္။ ဘာလူမ်ိဳးျဖစ္ျဖစ္၊ မြတ္ဆလင္မွန္ရင္
Islamization အတြက့္နည္းလမ္းေပါင္းစံုဗ်ဴဟာစံုနဲ ့လုပ္ေနျကတာပါ။

အျကမ္းဖက္မြတ္ဆလင္ကို အေပၚယံဆန့္က်င္ျပတဲ့ မူဆလင္ အဖြဲ ့အစည္းေတြရွိမယ္။
ဒါေပမယ့္ နိုင္ငံတိုင္းကို မြတ္ဆလင္ေတြ တျဖည္းျဖည္း Demographic Jihad Islamization လုပ္ေနတဲ့
Islamized ကိစၥကို ေတာ့ ဘယ္မြတ္ဆလင္ က ကန့္ကြက္သလဲေျပာ။ ဘယ္မြတ္ဆလင္ က
သူမ်ားနိုင္ငံေတြမွာ မြတ္ဆလင္ေတြ မ်ားလာေအာင္လုပ္တာ မေကာင္းပါဘူး၊ မလုပ္သင့္ဘူး လို ့
ေတာင္းဆိုဘူးလဲ။

မြတ္ဆလင္လူဦးေရမ်ား ေရး Demographic Islamzation Jihad မွာ မြတ္ဆလင္တိုင္း ၀မ္းသာအားရနဲ ့
ပါ၀င္ျကတာကို ေတြ ့ရပါလိမ့္မယ္။

အားလံုးကို နားလည္ေစခ်င္တယ္။ မြတ္ဆလင္ေတြ ေကာင္းခ်င္ေကာင္းမယ္။ ဆိုးခ်င္ဆိုးမယ္။
စိတ္ထားေကာင္းခ်င္ေကာင္းမယ္။ ဒါေတြ က personal Issue ကိစၥေတြ။
ျမန္မာမြတ္ဆလင္ေတြ ေဖၚေရြတာ၊ မေရြတာ။ ယဥ္ေက်းတာ၊ မယဥ္ေက်းတာ၊ အက်င့္စာရိတၱ ေကာင္းတာ ၊
မေကာင္းတာ စိတ္မ၀င္စားဘူး။
Islamization နဲ ့ပက္သက္္လို ့Islamic Demographic Jihad နဲ ့ပက္သက္လို ့ျမန္မာမြတ္ဆလင္ေတြရဲ့
သေဘာထားကို ပဲစိတ္၀င္စားဖို ့လိုလိမ့္မယ္။

Islamization အစၥလာမ္ ဘာသာေရးတာ၀န္ေပးခ်က္ အရ နိုင္ငံတိုင္းကို မြတ္ဆလင္ေတြ
တျဖည္းျဖည္းIslamization လုပ္ေနတဲ့ Islamized ကိစၥ နဲ ့ပက္သက္လို ့ကေတာ့ လွည္းေန၊ ေလွေအာင္
ျမင္းေဇာင္းမက်န္ တကမၻာလံုး က မြတ္ဆလင္ေတြ အားလံုး မြတ္ဆလင္တစ္ေသြးတည္း၊ တစ္သားတည္း ပဲ။
ဒါကိုနားလည္ဖို ့လိုမယ္။

စစ္အစိုးရကို ျဖဳတ္ခ်တဲ့ ကိစၥဟာ နိုင္ငံေရး၊ ျမန္မာအမ်ိဴးသားေရး နဲ့ မဆိုင္ဘူး။

မြတ္ဆလင္ေတြ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရး လုပ္ေနတာIslamization အစၥလာမ္ ဘာသာေရးတာ၀န္ေပးခ်က္
အရ နိုင္ငံတိုင္းကို မြတ္ဆလင္ေတြ တျဖည္းျဖည္ Islamization လုပ္ေနတဲ့ Islamized ကိစၥ နဲ ့ပက္သက္လို
့ထိခိုက္စရာမရွိဘူး။ တစ္ခ်ိန္က်ရင္ အေထာက္အပံ့ေတာင္ျဖစ္အုန္းမယ္.။

ဒါေပမယ့္ မူဆလင္ နဲ ့ရခိုင္ ကိစၥ၊မ်ိဳးဆိုရင္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရး လုပ္ေနတဲ့ မြတ္ဆလင္ေတြ ဘယ္ဘက္
ကပါမယ္ထင္လဲ။ ေသြးကစကားေျပာျပီေလ။

ထိုင္း နိုင္ငံေရးကိစၥ မြတ္ဆလင္ေတြ ထိုင္းနိုင္ငံေရးအတြက္လုပ္ေပးမယ္။ မွန္ပါတယ္။ Islamization
အစၥလာမ္ ဘာသာေရးတာ၀န္ေပးခ်က္ ကို မထိခိုက္သေရြ ့၊ အဲထိုင္းနိုင္ငံ က မေလးမူဆလင္နဲ ့စစ္ျဖစ္ရင္
ဘယ္ဘက္က ပါမယ္ထင္လဲ။
ထိုင္းနိုင္ငံ က မြတ္ဆလင္ေတြ က ထိုင္းနိုင္ငံေတာ္ျကီး အတြက္ဆို ျပီး ထိုင္းစစ္တပ္ကို ၀င္ျပီး မေလးရွားက
မြတ္ဆလင္ညီအစ္ကိုေတာ္ ေတြကို တိုက္မယ္ထင္လား။

ဘဂၤလားေဒရွ့္နဲ ့ျမန္မာ စစ္ျဖစ္ ရင္ ထို ့အတူ ျမန္မာျပည္က မြတ္ဆလင္ေတြ ကအမိျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ျကီး
အတြက္ ဆိုျပီး ဘဂၤလားေဒရွ့္ က မြတ္ဆလင္ညီအကိုေတာ္ေတြ အခ်င္းအခ်င္း တိုက္မယ္ထင္ေနလား။

ဘဂၤလားမြတ္ဆလင္ေတြ ျမန္မာ နိုင္ငံထဲ မ ၀င္ေအာင္ ျမန္မာမြတ္ဆလင္ေတြကို တိုင္ နယ္စပ္ေဒသမွာ
အသက္စြန္ ့ျပီး ဘဂၤလားမြတ္ဆလင္ေတြ ျမန္မာ နိုင္ငံထဲ မ ၀င္ေအာင္ ကာကြယ္မယ္ ထင္လား။
ေသေသခ်ာခ်ာ စဥ္းစား။

ဒါမွမဟုတ္ ျမန္မာျပည္ကို Demographic Islamization Jihad လုပ္ေနတဲ့ ျမန္မာျပည္ထဲ၀င္ခ်င္ေနတဲ့
ဘဂၤလားေဒရွ့္ က မြတ္ဆလင္ညီအကိုေတာ္ေတြ ကို သန္းနဲ ့ခ်ီျပီး ျမန္မာျပည္ထဲခိုး၀င္လို ့ရေအာင္
တံခါးေပါက္ေတြ ဖြင့္ေပးမလား။ စဥ္းစား။ Trojan ကိုသတိရပါ။
ေျမေပြး ဟာ ေျမေပြးပါပဲ။ ေျမြေပြးကို ခါးပိုက္ မပိုက္ျကပါနဲ ့။ ငါတို ့ေမြးျမူလာတဲ့ ေျမြေပြးေလးက
ယဥ္ပါးမယ္ဆိုျပီး မေပါ့ျကပါနဲ ့။ ေျမြေပြးဟာ ေျမြးေပြးပါပဲ။ အခ်ိန္မေရြးကိုက္နိုင္ပါတယ္။
ကိုက္ခဲ့ရင္ေဆးမမွီပါဘူး။
ဒါေျကာင့္ မြတ္ဆလင္ေတြကို ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းေနရာေတြ မွာ ပြဲထုတ္ေနတာ ဟာ ရည္ရြယ္ခ်က္ မဲ့လား။
ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိလား သိထားဖို ့လိုအပ္ပါတယ္။

ျမန္မာ မြတ္ဆလင္ေတြ (ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ) လည္း ဒီလိုပဲေလ။ မြတ္ဆလင္ေတြရဲ့ Islamization အစၥလာမ္
ဘာသာေရးတာ၀န္ေပးခ်က္ အရ နိုင္ငံတိုင္းကို မြတ္ဆလင္ေတြ တျဖည္းျဖညး္ Islamization လုပ္ေနတဲ့
Islamized ကိစၥ နဲ ့ပက္သက္လို ့ မထိခုိက္သေရြ့ ျမန္မာနိုင္ငံအတြက္လုပ္ေပးမယ္။ လူ
့အခြင့္အေရးအတြက္လုပ္ေပးမယ္။

ဒါေပမယ့္ ျမန္မာနိုင္ငံရဲ့တ၀က္ ေလာက္ကို မြတ္ဆလင္လူဦးေရတ၀က္ ေလာက္ရွိျပီး ျမန္မာနိုင္ငံတျခမ္းကို
Islamic Republic of Burma (I.R.B) အေနနဲ ့ခြဲထြက္ဖို ့ကိစၥ ျကံုလာမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ျမန္မာ
မြတ္ဆလင္ေတြ (ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ) ဘယ္ဘက္ ကရပ္တည္မယ္ထင္သလဲ။ ့ ျမန္မာ မြတ္ဆလင္ ေတြ
အတြက္ ဘယ္ကိစၥ ကပိုအေရးျကီးသြားျ့ပီလဲ ျမန္မာ့နိုင္ငံေရးလား။ Islamic Islamization အေရးလား။

ဦးရာဇတ္ဆို တဲ့ မြတ္ဆလင္ျကီး ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရး အတြက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနဲ ့အတူတူ
ျကိုးစားခဲ့တယ္။ ျမန္မာ့မ်ိဳးခ်စ္ ပုဂၢိဳလ္ျကီးလို ့တခ်ိဳ ့လူေတြ ေျပာျကတယ္။ မွန္ပါတယ္။
ျမန္မာလြတ္လပ္ေရးအတြက္ျကိုးပမ္းခဲ့တယ္။

ျမန္မာလြတ္လပ္ေရး ကိစၥဟာ နိုင္ငံတိုင္းကို မြတ္ဆလင္ေတြ တျဖည္းျဖည္ Islamization လုပ္ေနတဲ့
Islamized ကိစၥ နဲ ့ပက္သက္လို ့ မထိခုိက္ေသးတဲ့ အျပင္ အေျခအေနေကာင္းရင္ မြတ္ဆလင္ေတြ အတြက္
ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းေနရာကေန တစ္ခုခု လုပ္ေပးနိုင္တယ္ေလ။

အခ်ိန္တန္လ္ို ့လြတ္ေတာ္မွာ ျမန္မာ အမ်ိဳးသား အေရးနဲ ့မြတ္ဆလင္ အစၥလာမ္ အေရးဆိုရင္
ဦးရာဇတ္ဘယ္ဘက္ က ပါမယ္ထင္သလဲ။
ရန္ကုန္မွာ ဗလီ ၈၀၀ ေဆာက္ဖို ့ပေရာခ်က္ရွိ ရင္ ဦးရာဇတ္တို ့လို ျမန္မာ့နုိုင္ငံေရး လွုပ္ရွားေနသူ
မြတ္ဆလင္ေတြ အေနနဲ ့ဘယ္လို ဆံုးျဖတ္မယ္ထင္သလဲ။
က်ေနာ္ စာအုပ္တစ္အုပ္မွာ ဖတ္ဖူးတယ္။ ဦးရာဇတ္ က” ေရြတိဂံု အလယ္ပစၥယံ အစည္းအေ၀း ” လို
့ေသေသခ်ာခ်ာ သံုးထားတယ္။
အဲဒီတုန္း က ဦးရာဇတ္ ဆိုတာ မြတ္ဆလင္ မွန္း က်ေနာ္မသိဘူး။ ထူးျခားေနတယ္ေပါ့။
” ေရြွတိဂံုဘုရား အလယ္ပစၥယံ အစည္းအေ၀း ” အနည္းဆံုးေတာ့ ” ေရြွတိဂံုေစတီ အလယ္ပစၥယံ
အစည္းအေ၀း ” လို ့သံုးသင့္တယ္ေလ။

ဒါေပမယ့္ မြတ္ဆလင္ ဦးရာဇတ္ သံုးသြားတာ Islamic Racist သိပ္ျဖစ္တယ္။ ဘုရားလို ့သံုးရင္ ဘာျဖစ္မွာ
မို ့လို ့လဲ။
က်ေနာ္တို ့ေတာင္ ခရစ္ယာန္ဘုရား။ မြတ္ဆလင္ဘုရားဆိုျပီး သံုးေသးတာပဲ။ ဘာျဖစ္လို ့လဲ
သိမယ္ထင္တယ္။ ဘုရားဆိုတာ အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္က လြဲလို ့ တစ္ကမၻာလံုး မွာဘယ္ဘုရားမွ မရွိဆိုတဲ့
Qur’an ကို အေျခခံျပီး ေရြွတိဂံု ဘုရားကို General term ေယဘူယ်အေခၚအေ၀ၚ ဘုရားလို ့ေတာင္
အသိအမွတ္မျပူတဲ့ အဓိပၸါယ္ပဲ။ ” ေရြတိဂံု အလယ္ပစၥယံ အစည္းအေ၀း ” လို ့ေသေသခ်ာခ်ာ သံုးထားတယ္။

က်ေနာ္ဒီေလာက္ အေသးစိတ္ Details မဆင္းခ်င္ပါဘူး။
ဒါေပမယ့္ က်ေနာ့္ တို ့ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြ ဟာ ယံုလြယ္၊ အားနာတတ္လို ့ပါ။

ျဗိတိန္ မွာ နိုင္ငံသားျဖစ္ေနတဲ့ မြတ္ဆလင္ေတြ ကို အင္တာဗ်ဴးရာမွာ သူတို ့ကို သူတို ့မြတ္ဆလင္အေနနဲ
့သတ္မွတ္တယ္တဲ့။
ျဗိတိန္ နိုင္ငံသား အေနနဲ ့မသတ္မွတ္ဘူးတဲ့။
British Muslims considered themselve as Muslims 1st , British 2nd.
မြတ္ဆလင္ အက်ိဳးေက်းဇူး။ မြတ္ဆလင္ အစၥလာမ္ အေရးက ပထမ။ ျဗိတိန္ အမိ်ဳးသားေရးက ဒုတိယ ပဲ။
ဒါ မြတ္ဆလင္ေတြ ကို ခ်မ္းခ်မ္းသာသာေနရေအာင္ထား တဲ့ ျဗိတိန္ေနာ္။
က်န္တဲ့နိုင္ငံက မြတ္ဆလင္ေတြ ဆိုရင္ေတာ့ Muslims 1st , Muslims 2nd. ပဲ

အခုဦးျမဦးဆိုတဲ့ မြတ္ဆလင္ နဲ ့သူ ့သမီး မေ၀နွင္းပြင့္သုန္တို ့ဟာ နာမည္ျကီးေနပါတယ္။ ျမန္မာ့ဒီမို
ကေရစီေရး အတြက္လုပ္ေပးတယ္။ ဒီမိုမီဒီယာေတြ က စင္တင္ပြဲထုတ္တာလဲပါမွာေပါ့။

Burma Campaign UK ကေန Burma Islamic Campaign UK ျဖစ္လာေနပါျပီ။
သတိသာထားျကေပေတာ့။

မွန္ပါတယ္။ ခြဲျကည့္တတ္ဖို ့။ သူတို ့ကျမန္မာအေရး အတြက္လွုပ္ရွားတယ္။ ေ၀နွင္းပြင့္သုန္ဆုိရင္ ျမန္မာ
ျပည္အတြက္ ေလဘာပါတီ ရဲ့ seminar တစ္ခုမွာ မိန္ ့ခြန္းေျပာသြားတာ ေတာ္ေတာ္ သေဘာက်မိတယ္။

ဒါေပမယ့္၊ ခြဲျကည့္တတ္ဖို ့ေတာ့လိုလိမ့္မယ္။ ျမန္မာ့ဒီမို ကေရစီေရး အတြက္လုပ္ေပးတယ္။
သူတို ့ကျမန္မာအေရး အတြက္လွုပ္ရွားတယ္။ Islam နဲ ့မြတ္ဆလင္ညီအစ္ကိုေတြ အေရးနဲ
့မထိခိုက္ေသးဘူးေလ။ ဒီေတာ့ေအးေဆးပဲ။
နိုင္ငံတိုင္းကို မြတ္ဆလင္ေတြ တျဖည္းျဖညး္ Islamization လုပ္ေနတဲ့ Islamized ကိစၥ နဲ ့ပက္သက္လို ့
မထိခုိက္ေသး သေရြ ့ေတာ့ေအးေဆးပဲ ။

တကယ္လို ့တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္ ျမန္မာနိုင္ငံမွာ မြတ္ဆလင္ေတြ သန္း၂၀ေလာက္ျဖစ္သြားျပီး ျမန္မာနိုင္ငံတျခမ္းကို
Islamic Republic of Burma (I.R.B) အေနနဲ ့ခြဲထြက္ဖို ့ကိစၥ ျကံုလာမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အထက္ က
ဦးရာဇတ္တို ့၊ ဦးျမဦးတို ့၊ မေ၀နွင္းပြင့္သုံ တို ့၊ Burma Campaign က မြတ္ဆလင္ေတြ အပါအ၀င္ ျမန္မာ
မြတ္ဆလင္ေတြ (ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ) ဘယ္ဘက္ ကရပ္တည္မယ္ထင္သလဲ။ ့ ျမန္မာ မြတ္ဆလင္ ေတြ
အတြက္ ဘယ္ကိစၥ ကပိုအေရးျကီးသြားျ့ပီလဲ ျမန္မာ့နိုင္ငံေရးလား။ Islamic Islamization အေရးလား။
အားလံုးကိုနားလည္ေစခ်င္တယ္။

ဒါပဲေလ။ အလႅာဟ္တာ၀န္ေပးထားတဲ့ အစၥလာမ္မစ္ Islamic Religious Duty ။ နားလည္လား။

The Prophet Muhammad said, ” War is deceit.”
SAHIA AL- BUKHARI
Vol 4, BK52, Hadith 269

Which means Every Muslims should lie ( pretending, cheating as they were so peaceful and
cool people ) in order to hide their actual purpose ie; Islamization.

Muslims will pretend to be cool as long as there is no problem with Islamization Strategy.

ဘာနဲ့တူေနလဲဆိုေတာ ့ ပေထြး က မယားပါသားကို အရမ္းခ်စ္၊ ေကာင္းေကာင္းထားျပီး သူ
့အေဖအရင္းထက္ ကိုယ့္ကို ( ပေထြး)ကို ပိုခ်စ္ေစခ်င္တာနဲ ့တူေနတယ္။

ခ်စ္မလားဗ်။ သူ ့အေဖ အရင္းကို ပဲ သူခ်စ္မွာေပ့ါ။ ေသြးကစကားေျပာတယ္ေလ။

မြတ္ဆလင္ေတြအတြက္ Islamization လုပ္ေနတဲ့ Islamized ကိစၥ နဲ ့ျမန္မာနုိင္ငံ အမ်ိဳးသားေရး အတြက္
ယွဥ္လာရင္ ေကာ
အထက္ က ဦးရာဇတ္တို ့၊ ဦးျမဦးတို ့၊ မေ၀နွင္းပြင့္သုံတို ့၊ Burma Campaign က မြတ္ဆလင္ေတြ
အပါအ၀င္ ျမန္မာ မြတ္ဆလင္ေတြ (ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ) ဘယ္ဘက္ ကရပ္တည္မယ္ထင္သလဲ

မွန္ပါတယ္။ ခင္ဗ်ားတို ျပည္ပက ဒီမိုသမား ့စိတ္ ေတြနဲ ့ေတာ့မနွုင္းနဲ ့ေလ။ ခင္ဗ်ားတို ့က ဘာသာတရား က
အေရးမျကီးဘူး။ ေဒၚလာပဲ အေရးျကီးတယ္။
ဗုဒၶဘာသာ အေရးထက္ မြတ္ဆလင္အေရးကို ပို အေလးထားေပးနိုင္တယ္။( ေနာင္အရွည္မစဥ္းစားပဲ)
ျမန္မာ့အမ်ိဳးသားေရးထက္ ပိုက္ဆံရမဲ့ ရိုဟင္ဂ်ာမြတ္ဆလင္အေရးကို ပိုခ်စ္နိုင္တယ္။(
ေနာင္အရွည္မစဥ္းစားပဲ)
ခင္ဗ်ားတို ့စိတ္ေတြ က ပေထြးျဖစ္ျဖစ္ အေရးမျကီးဘူး။
ေကာင္းေကာင္း ၊ ေက်ြးေမြးမဲ့ ပေထြးကို ဖေအထက္ ပိုခ်စ္မွာ ပဲဆို တာမွန္ေပမဲ့။

ခင္ဗ်ားတို ့စိတ္ေတြနဲ ့နွိုင္းျပီး မြတ္ဆလင္ေတြ က မြတ္ဆလင္ေတြအတြက္ Islamization လုပ္ေနတဲ့
Islamized ကိစၥ နဲ ့ျမန္မာနုိင္ငံ အတြက္ ယွဥ္လာရင္ ျမန္မာဘက္ကို လိုက္မယ္လို ့ေတာ့ မထင္လိုက္္ျကပါနဲ
့။

ျမန္မာနိုင္ငံနဲ ့မူဆလင္ေတြနဲ ့စစ္ျဖစ္ရင္ ျမန္မာျပည္ သန္းနဲ ့ခ်ီတဲ့ မူဆလင္ေတြ ကဘယ္ဘက္ကေနမလဲ၊။
ဒါကိုနားလည္ရမယ္။

မူဆလင္ေတြ အတြက္ က ေတာ့ တျခားဘာသာေတြနဲ ့ဆက္ဆံတဲ့ေနရာမွာ အေပၚယံ ေကာင္းျခင္း၊
ရိုးသားတာ၊ ယဥ္ေက်းတာ personal issue အခြံပဲ။
အစၥလာမ္ဘာသာ လြမ္းမိုးေရး Islamization ကအတြင္းစိတ္ အနွစ္ပဲ။

မူဆလင္ ေတြ က လူျမင္ကြင္း တျခားဘာသာ၀င္လူေတြနဲ ့ေျပာဆိုဆက္ဆံတဲ့အခါ
လိမ္ညာလွည့္ျဖားရမယ္လို ့မိုဟာမက္ကိုယ္တိုင္ သင္ေပးထားပါတယ္။
မြတ္ဆလင္ေတြေလာက္ လိမ္တာ ေျဗာင္လိမ္တာ မေတြ ့ဘူးေသးဘူး။
ဂ်ပိုးကို လိပ္ျဖစ္ေအာင္ေျပာတယ္။

Rohingya webiste မွာ ဖတ္ျကည့္ ရြံဖို ့သိပ္ေကာင္းတယ္။
နွစ္ေပါင္း ၂၅၀၀ ေက်ာ္ ဗုဒၶဘာသာရခိုင္ နိုင္ငံက္ု မြတ္ဆလင္ဘုရင္ေတြ ကအုပ္ခ်ဳပ္တယ္။ မြတ္ဆလင္
နိုင္ငံျဖစ္သင့္တယ္။ ေရးတယ္။ ေသာက္ရွက္မရွိ။ ဂ်ပိုးကို လိပ္ျဖစ္ေအာင္ေျပာတယ္။
ေနာက္ဆံုးဗ်ာ။ ပုဂံမင္းဆက္၊ က်န္စစ္သားမင္း၊ ငရန္မ္ကန္းတို ့ေတာင္ Ram Ma Khan ဆိုျပီးလုပ္တာ။

ေနာက္တစ္ခု အစၥေရးက ေဂ် ရုဆလင္ျမို ့ေတာ့ ၊ မိုဟာမက္ မေမြးခင္နွစ္ေပါင္း ၂၀၀၀ ေလာက္ထဲ
ကဂ်ဴးလူမ်ိဳးေတြရဲ့ ဘာသာေရး အထြတ္အျမတ္ျမို ့အျဖစ္ရွိတယ္။
ဒါကို မဟုုတ္ဘူး ။ မြတ္ဆလင္ေတြ က အစၥလာမ္ရဲ့ တတိယေျမာက္ အထြတ္ျမတ္ဆံုးျမိ ု ့ေတာ္တဲ့။
( ပထမ က မက္ကာ၊ ဒုတိယက မက္ဒီနာ)။
ျမန္မာျပည္က ရိုဟင္ဂ်ာ မြတ္ဆလင္ညီအကိုေတာ္ေတြရဲ့ ေလသံနဲ ့တစ္ေပါက္တည္းပဲေနာ္။

ဂ်ဴဳးလူမ်ိဳးေတြ က က်ဳပ္တို ့BIBLE က်မ္းစာမွာ ေဂ်ရုဆလင္ျမို ့နာမ ကို အျကိမ္ေပါင္း ရာခ်ီျပီးပါတယ္။ Proof
ျပတယ္။

မြတ္ဆလင္ေတြ က ျပစရာ သက္ေသမရွိဘူးျဖစ္ေနတယ္။ ကိုရမ္ က်မ္းစာ တစ္အုပ္လံုးမွာ မက္ကာ ျမို ့က
အျကိမ္ ရာခ်ီပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေဂ် ရုဆလင္ျမို ့နာမည္က ကိုရမ္ က်မ္းစာ တစ္အုပ္လံုး မွာ
တစ္ျကိမ္ေတာင္မပါဘူးျဖစ္ေနတယ္။

ဒီေတာ့ ေစာက္ရွက္ မရွိ မ်က္နွာေျပာင္တိုက္တဲ့ေနရာမွာ ဆရာလုပ္တဲ့ မိုဟာမက္အတိုင္းပဲ
ဘာေျပာတယ္မွတ္လဲ။ ကိုရမ္က်မ္း ကမိုဟာမက္ျကီး ရဲ့ အိမ္မက္ထဲမွာ လင္းတျကီး စီးျပီး ဒီဘက္
အစြန္ဆုံးဗလီ ကေန ဟိုဘက္ အဆံုးစြန္ဗလီအထိ လင္းတျကီး စီးျပီး ပ်ံသြားတဲ့ ကိုရမ္ Chapter ကို
မွီျငမ္းျပီးေျပာတယ္။ ဟိုဘက္ အဆံုးစြန္ဗလီ ဆိုတာ ေဂ် ရုဆလင္ျမို ကို ေျပာတာတဲ့။ ေျဗာင္လိမ္တယ္။
ဒါဆိုရင္ ေဂ်ရုဆလင္နာမည္ပါလားဆိုေတာ့လည္း မပါဘူး။ ဟိုဘက္ အဆံုးစြန္ဗလီ ဆိုတာ ေဂ် ရုဆလင္ျမို
ကို ေျပာတာတဲ့။ နာမည္ပါစရာမလိုဘူး။ အလိုလိုနားလည္တယ္ဆိုပဲ၊ ေစာက္ရွက္ မရွိ မ်က္နွာေျပာင္တိုက္
လိမ္တယ္။

အဲဒီလို မိုဟာမက္ျကီး ရဲ့ အိမ္မက္ထဲမွာ လင္းတျကီး စီးျပီး ဒီဘက္ အစြန္ဆုံးဗလီ ကေန ဟိုဘက္
အဆံုးစြန္ဗလီအထိ လင္းတျကီး စီးျပီး ပ်ံသြားတဲ့ ကိုရမ္ Chapter ေျကာင့္ ဂ်ဴးေတြ ၊ ခရစ္ယာန္ေတြရဲ့
အထြတ္ အျမတ္ျမို ့ဟာမြတ္ဆလင္ေတြသာ ပိုင္သင့္တယ္တဲ့။ ခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္း၊
ဂ်ဴးဘုရားေက်ာင္းေတြ အကုန္ဖ်က္ဆီး ျပီး ဗလီေတြပဲေဆာက္မယ္။
ဘယ္ဂ်ဴး၊ ဘယ္ခရစ္ယာန္ကို မွ ေဂ်ရုဆလင္ျမို ့ထဲေပးမ၀င္ဘူး။
ျမို ့နာမည္ကို ေတာင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးျမို ့Biblical Name Jerusalem ကေန အစၥလာမ္ျမို
့နာမည္ေျပာင္းပစ္မယ္ဆိုပဲ ဒုကၡရွာပါလက္စတိုင္း မြတ္ဆလင္ေတြ ကေျပာတာ။

ဟုတ္ျပီ၊ ဒါဆိုရင္ ေဂ်ရုဆင္ျမို က Temple Mount ေပၚမွာေဆာက္ထားတဲ့ ဗလီကို ၀တ္ျပုလားဆိုေတာ့
ေသာျကာေန ့ဗလီတက္တဲ့အခ်ိန္ က်ရင္ေတာ့ ေဂ်ရုဆလင္ျမို ့က Temple Mount ေပၚမွာေဆာက္ထားတဲ့
ဗလီကို ဖင္ေပးျပီး Mecca ျမို ့က ေစာက္ဖုတ္အလႅာ ေက်ာက္တံုးေလးကို ပဲ မ်က္နွာမူျပီး ကန္ေတာ့တယ္။

ဒီေတာ့ဘာလဲ။ ဒီမြတ္ဆလင္ေကာင္ေတြ ရဲ့စကားေတြ က ဘာေတြလဲ။ Deceit ေတြပဲ။
ကလိမ့္ေစ့ျငမ္းစင္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ေလ်ွာက္ေျပာျပီး တကယ္ ကေတာ့ ဂ်ဴးေတြ ၊ ခရစ္ယာန္ေတြရဲ့ အထြတ္
အျမတ္ထားတဲ့ ေဂ် ရုဆလင္ျမို ကို နာမ္နိွမ္ထားခ်င္တာ သက္သက္ပဲ။

ဒီလုိပဲ အိႏၵိယမွာ ဟိႏၵဴဘာသာေရး အထြတ္အျမတ္ရာမ မင္းသား Lord Rama, God Siva ေမြးရာ
ဟိႏၵဴဘုရားေက်ာင္းျကီးကို ဖ်က္ဆီးျပီး အဲဒီေနရာမွာ ေအာ့နွလံုးနာစရာ ဗလီျကီးေဆာက္ထားတယ္။
အိႏၵိယဟိႏၵဴ ေတြ က မြတ္ဆလင္ေတြဗလီျကီးေဆာက္ထားတဲ့ ဒီေနရာ ဟာ ဟိႏၵဴဘာသာေရး
အထြတ္အျမတ္ရာမ မင္းသား Lord Rama, God Siva ေမြးရာ ဟိႏၵဴဘုရားေက်ာင္းေတာ္ရာျကီးမို ့လို
့ဖယ္ေပးပါဆိုေတာ့။

ေစာက္ရွက္ မရွိ မ်က္နွာေျပာင္တိုက္တဲ့ေနရာမွာ ဆရာလုပ္တဲ့ မိုဟာမက္အတိုင္းပဲ ဘာေျပာတယ္မွတ္လဲ။
အခု ဗလီျကီးေဆာက္ထားတဲ့ ဒီေနရာ မွာ ဘယ္တုန္းက မွ ဟိႏၵဴဘုရားေက်ာင္းျကီး မရွိခဲ့ပါဘူး။
ေျဗာင္လိမ္တယ္။ ဒါဆို Archeological Findings နဲ ့ရွာမယ္ဆိုေတာ့ ေတြ ့တာေပါ့။
Lord Rama, God Siva ေမြးရာ ဟိႏၵဴဘုရားေက်ာင္းျကီး ျဖစ္ခဲ့တဲ့ ေရွးေဟာင္းသုေတသန သက္ေသ
အေထာက္အထားေတြ။

အဲဒါလည္းေစာက္ရွက္မရွိဘူးဗ်ာ။ မြတ္ဆလင္ေတြက ဘာေျပာတယ္မွတ္လဲ။
မိုဟာမက္ျကီး ဟာ ေရွးေဟာင္း Hinduism Scriptures ေတြထဲမွာ ျကိုတင္ဗ်ာဒိတ္ေပးခဲ့တဲ့
သူေတာ္ဇင္တမာန္ေတာ္ျကီးတဲ့။ က်က္သေရယုတ္တဲ့ေနရာ မွာ ကမ္းကုန္ေရာ။

Hinduism Scriptures ေတြထဲမွာ ျကိုတင္ဗ်ာဒိတ္ေပးခဲ့တဲ့ သူေတာ္ဇင္တမာန္ေတာ္ျကီး ဟာ သူတို ့ရဲ့ ၈နွစ္
သမီးကို မုဒိန္းက်င့္တဲ့ မိုဟာမက္ျကီးပါတဲ့။ ျကားလို ့မွ ေကာင္းျကေသးရဲ့လား။
ဒါေျကာင့္မြတ္ဆလင္ေတြရဲ့ အထြတ္အျမတ္ေနရာမို ့လို ့သူတို ့လည္း ၃ပံု ၁ပံုပိုင္သင့္တယ္တဲ့ဗ်ာ။

ခရစ္ယာန္ ကို က်ေတာ့ဘယ္လို ေျပာသလဲဆိုေတာ့ အာဒမ္က မြတ္ဆလင္တဲ့။
Holy Spirit ၊ သန္ ့ရွင္းေသာ ၀ိဥာဥ္ေတာ္ဆိုတာ မိုဟာမက္ရဲ့ ၀ိဥာဥ္ကိုေျပာတာတဲ့။
ကမၻာေပၚက ေမြးဖြာလာတဲ့ ကေလးသူငယ္ေတြ အားလံုးဟာ မြတ္ဆလင္ေတြပဲတဲ့။
က်က္သေရယုတ္တဲ့ေနရာ မွာ ကမ္းကုန္ေရာ။
…………………………….

Public အလယ္မွာ မ်က္နွာဖံုးတစ္ခု။ မြတ္ဆလင္အခ်င္းခ်င္း Islamic Jihad ကိစၥေတြ မွာ ပင္ကိုယ္မ်က္နွာ
နဲ ့ေျပာဆိုတိုင္ပင္။ ဒါေတြကို နားလည္သင့္တယ္။

က်ေတာ္တို ့ ့ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြ၊ ခရစ္ယာန္၊ဟိႏၵဴေတြ မွာ တျခားဘာသာနဲ ့ဆက္ဆံေျပာဆိုတဲ့အခါ
ဘယ္လို လိမ္ညာ ရမယ္ဆိုတဲ့ ဟန္ေဆာင္မ်က္နွာဖံုး၊
ကိုယ့္ဘာသာ၀င္အခ်င္းခ်င္း အနီးကပ္ေျပာတဲ့ အခါ အတြင္းစကား၊ အဲဒီလုိသင္ေပးထားတာရွိသလား။

မြတ္ဆလင္ေတြ အားလံုးမွာရွိတယ္။ တျခားဘာသာနဲ ့ဆက္ဆံေျပာဆိုတဲ့အခါ ဟန္ေဆာင္မ်က္နွာဖံုး၊ ကိုယ့္
အစၥလာမ္ ဘာသာ၀င္အခ်င္းခ်င္း အနီးကပ္ေျပာတဲ့ အခါ အတြင္းစကား၊
ဒါေျကာင့္က်ြန္ေတာ္တို ့ခင္ဗ်ားတို ့စိတ္ေတြနဲ ့မြတ္ဆလင္ ေတြကို သြားနွုိုင္းျကည့္လို ့မရဘူး။

အဲဒီလိုသြားလုပ္လို ့မရဘူး။ အဲဒီလိုသြားလုပ္လို ့ Islamized အလုပ္ခံခဲ့ျကရတာ။
မြတ္ဆလင္ေတြရဲ့ Qur’an က်မ္း က Islamic Psychological Warfare ကိုနားလည္မွျဖစ္မယ္.

က်ေတာ္တို ့ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြ၊ ခရစ္ယာန္၊ဟိႏၵဴေတြ က ဘာသာတရားက အျပင္ခြံပဲ။
အတြင္း အနွစ္က လူမ်ိဳးစြဲပဲ။ ဘာသာတူလည္း ဂရုမစိုက္ဘူး။ ဒီေကာင္ေတြ ထိုင္း၊ ငါတို ့ကျမန္မာ၊
ဒီေကာင္ေတြ ဂ်ပန္၊ ငါတို ့က ကိုရီးယား။ ငါတို ့ ခမာ။ သူတို ့က ဗီယက္နာမ္။ ဒီလို။
က်ေတာ္တို ့စိတ္ေတြနဲ ့မူဆလင္ေတြကို သြားနိုွင္းလို ့မရဘူး။

မူဆလင္ေတြ အတြက္ ကေတာ့ အတြင္း အနွစ္က အစၥလာမ္ အေရးပဲ။
တျခားျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးတို ့လူမ်ိဳးတို ဘာတို ့၊စီးပြားေရးတို ့က အျပင္ခြံပဲ။
ဒါကို နားလည္ထားသင့္တယ္။ ဘယ္နိုင္ငံ၊ ဘယ္လူမ်ိဳးက မူဆလင္ျဖစ္ျဖစ္ အစၥလာမ္ အေရး Islamization
အေရးနဲ ့ပက္သက္လာရင္ တစ္ကမၻာလံုးက မူဆလင္ေတြအားလံုးဟာ တစ္ေသြးတည္း တစ္သားတည္းပဲ။
မူဆလင္အေရးနဲ ့ပက္သက္လာရင္ မူဆလင္ကို မထိနဲ ့မီးပြင့္သြားမယ္ဆိုတာပဲ။ ဒါကို
နားလည္ထားသင့္တယ္။

ျမန္မာ့နိုင္ငံေရးနဲ ့ပက္သက္ျပီး တတ္နိုင္သမ်ွ မေျပာခ်င္ပါဘူး။ နိုင္ငံေရးကို သိပ္လည္းနားမလည္ဘူး။
အထူးသျဖင့္တိုင္းျပည္ေကာင္းဖို ့လုပ္ေနတာထက္ ျမန္မာ၊ ျမန္မာခ်င္းသတ္ဖို ့၊ ျမန္မာ၊ ျမန္မာခ်င္း
ေနာက္ေက်ာဓားနဲ ့ထိးု ့ဖို ့လုပ္ေနျကတဲ့ ဒီမိုဆရာျကီးေတြ မ်ားလြန္းလို ့…။
ဒါေပမယ့္ အမ်ိဳးသားေရးနဲ ့ပက္သက္လာတဲ့အခါ က်ေတာ့ ဒီရူးခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေနတဲ့ ဒီမိုဆရာျကီးေတြ
ကိုဆဲခ်င္လာတယ္။

က်ြန္ေတာ့္အျမင္ကေတာ့ျပည္တြင္း ကစစ္အစိုးရ က ျပည္သူေတြ အေပၚမေကာင္းေပမဲ့ အမ်ိဳးသားေရးနဲ
့ပက္သက္တဲ့ ဒီလို ရိုဟင္ဂ်ာကိစၥမ်ိဳးမွာ လံုး၀ေထာက္ခံတယ္။
ျပည္ပ ကDVB, BBC, Mizzima, Irrawaddy တို ့ကို ေတာ့ ျမန္မာျပည္သူေတြဘက္ ကေနသတင္းေပးတာ
ကို ျကိုက္ေပမယ့္ အခုလို အမ်ိဳးသားေရး ကိစၥမွာ ေတာ့ အာရပ္မြတ္ဆလင္ေတြရဲ့ ေဒၚလာမ်က္နွာနဲ ့
Rohingya ကို မ်က္စိမွိတ္ျပီး ျမန္မာနိုင္ငံထဲ သြင္းခ်င္ေနတာနဲ ့ပက္သက္ျပီးေတာ့ ကေတာ့
လုံး၀ရွုတ္ခ်တယ္။

က်ြန္ေတာ့္အျမင္ကေတာ့ တိုင္းျပည္ကို အာရပ္မြတ္ဆလင္ ေဒၚလာ ေတြ ေမ်ွာ္ကိုးျပီး ျမန္မာ
ျပည္ကိုေရာင္းစားမဲ့ ျပည္ပက ဒီမိုကေရစီေရးဗန္းျပျပီး ကိုယ္က်ိဳးရွာ အေခ်ာင္သမားေတြထက္
ျမန္မာျပည္တြင္း က အင္အားစုေတြျဖစ္တဲ့ အမ်ိဳးသား၊ ဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္ က မ်ိဳးခ်စ္ ဦးတင္ဦး၊ ဦး၀င္းတင္၊
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္တို ့ကို ပဲျမန္မာျပည္သူေတြ ၀ိုင္းရံ ယံုံုျကည္သင့္ပါေတာ့တယ္။

က်ြန္ေတာ့္အျမင္ကေတာ့ ျမန္မာအခ်င္းခ်င္း လက္ေတြ တြဲလိုက္ျကဖို ့ပါပဲ။
တိုင္းျပည္နဲ ့လူမ်ိဳးေကာင္းဖို ့၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္နဲ ့စစ္တပ္က
သေဘာထားေပ်ာ့ေျပာင္းတဲ့ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျကီးေတြ လက္တြဲျပီး တိုင္းျပည္ အတြက္ လုပ္သင့္ပါတယ္။

အခု ျပည္ပ က Organization ေတြ က ေဒၚလာအတြက္ပဲလုပ္ေနတယ္။
အမ်ိဳးသားေရး၊ ဘာသာေရး၊ သာသနာေရးဘာမွ မသိဘူး၊ မရွိဘူး၊ စိတ္မ၀င္စားဘူး။
ေဒၚလာအတြက္ ရိုဟင္ဂ်ာ မကလို ့ အာရပ္ေတြ အကုန္လံုးျမန္မာျပည္ထဲသြင္းအုန္းဘာျဖစ္လဲ။
စိတ္မ၀င္စားဘူး။ ဒို ့ကအေမရိကန္နိုင္ငံသား၊ အဂၤလန္ Citizen ပဲ။
ကလပ္တက္မယ္။ အရက္ေသာက္မယ္။ ကဲမယ္။ ဒီလိုေတြျဖစ္ကုန္ျပီ.
ဒုကၡသည္ကေန နိုင္ငံသား Citizenship ရေရး၊ ေဒၚလာရေရး၊ နိုင္ငံျခားမွာ အတိုးခ်ျပီး ေပ်ာ္ပါးေရးပဲ။

ျပည္ပ က နိုင္ငံေရး လူလည္ လုပ္စားေတြရဲ့ တိုင္းျပည္ေရာင္းစားမဲ့၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ကို ရုိဟင္ဂ်ာ အမည္ခံ
ဘဂၤလီမြတ္ဆလင္ထံကို ေရာင္းစားမဲ့ အျကံျကီးသူေတြ ။ အမ်ိဳးသားေရးကို၊
ဘာသာ ေပ်ာက္မဲ့၊ လူမ်ိဳး ေပ်ာက္မယ့္ အေရးကို အာရပ္ေတြေပးတဲ့ ေဒၚလာ ၁၀သန္းေလာက္နဲ
့ေရာင္းစားမဲ့ ျပည္ပက မီဒီယာေတြ။ ဒီမိုကေရစီေရးလွုပ္ရွားသူေတြရဲ့ စိတ္ေနသေဘာထားဟာ
အင္မတန္မွ စက္ဆုပ္ ရြံစရာပါ.

က်ေနာ့္ ဘာလို ့ဒီနိုင္ငံေရးကို မေျပာခ်င္ပဲ ေျပာေနရသလဲဆိုရင္ ျပည္ပ က ဒီမိုကေရစီေရးဗန္းျပျပီး
ေဒၚလာေတာင္းရင္း ၊ ေတာင္းေကာင္းေကာင္းနဲ ့ေတာင္းရင္း နဲ ့အေတာင္းလြန္ျပီး..
ျပည္ပ က ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ ့အစည္းေတြ က ” က်ဳပ္တို ့ဒီရိုဟင္ဂ်ာကိစၥကို တရား၀င္ျဖစ္လာေအာင္
ေအာ္ေပးမယ္။ ခင္ဗ်ားတို ့အာရပ္မြတ္ဆလင္ေတြ ဒီပေရာဂ်က္ အတြက္ ေဒၚလာ ဘယ္နွစ္သန္း ေပးမလဲ ”
ဆိုျပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ ကို ေရာင္းကုန္ တစ္ခုလို ေစ်းညိွတဲ့ အဆင့္အထိ ဇေကာေလာက္မွ ေဇာက္မနက္တဲ့
ဦးေနွာက္ေတြ ၊ အျကံေတြနဲ ့ဒီလိုမ်ိဳးေတြ အထိျဖစ္လာလို ့ပဲ။

အမ်ိဳးသားေရးအသိ၊ အမ်ိဳးသားေရးသတိရွိျကပါ။

မူဆလင္ေတြ ကို မူဆလင္ေတြလိ္ု ့ျမင္တတ္ဖို ့က အေရးအျကီးဆံုးပဲ။ ဒါကို နားလည္ထားသင့္တယ္။
မြတ္ဆလင္ေတြအားလံုး ရဲ့ အတြင္းအနွစ္ ရပ္တည္ခ်က္ ကို မျမင္ေသးသေရြ့ေတာ့ မြတ္ဆလင္ေတြရဲ့
Psychological Warfare မွာ က်ရွံုးေနမွာပဲ။

The Prophet Muhammad said, ” War is deceit.”
SAHIA AL- BUKHARI
Vol 4, BK52, Hadith 269

Which means Every Muslims can lie ( pretending, cheating as they were so peaceful and cool
people ) in order to hide their actual purpose ie; Islamization.
…………….

…………………

နွစ္ေပါင္း ၁၄၀၀ အတြင္း မွာ ကိုရမ္ညြန္ျကားခ်က္( မုဒိန္းေကာင္ မိုဟာမက္ရဲ့ အမိန္ ့ေတာ္ အရ) မြတ္ဆလင္တိ္ု ့က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ ျပစ္မွုမ်ား။

မြတ္ဆလင္တို ့ လုပ္သမွ် သည္ ကိုရမ္က်မ္းဧ။္ ညြန္ျကားခ်က္ ( တျခားဘာသာမ်ားကို လံုး၀ ေပ်ာက္ကြယ္သြားသည္အထိေခ်မွုန္းရန္၊ ကမာၻ ေပၚတြင္ အစၥလာမ္ ဘာသာတစ္ခုတည္းသာ စိုးမိုးရန္၊ အစၥလာမ္ ထဲမ၀င္သူမွန္သမွ်ကို သတ္ပစ္ရန္) အတိအက် လိုက္နာျခင္းသာျဖစ္သည္…..
Terrorism is the Fruits, Islam is the Main Root. As long as the Root( Islam ) Survive, It will produce much more Fruits ( Terrorists). And the World will be burned by Jihad Flames.

၁။ ခရစ္ယာန္တို ့ဧ။္ အထြတ္အျမတ္ထားေသာ ေဂ်ရုဆလင္ Jerusalem ျမိ ု့ ကို ၀င္ေရာက္ က်ဴးေက်ာ္တိုက္ခိုက္ျပီး၊ ခရစ္ယာန္ မ်ားကို သတ္ျဖတ္ကာ ခရစ္ယာန္ ဘုရားေက်ာင္းေပါင္း ရာနဲ ့ခ်ီျပီးမီးရွို ့ဖ်က္ဆီးခဲ့ျကသည္။ ဗလီမ်ားေဆာက္ျပီး ခရစ္ယာန္ သာသနာကိုနာမ္နွိမ္ခဲ့ျကသည္။ ဒါကခရစ္ယာန္ ဘာသာအေပၚမြတ္ဆလင္တြယုတ္မာခဲ့တာေတြပါ။

၂။ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးတို ့ဧ။္ အထြတ္အျမတ္ ေဂ်ရုဆလင္ျမိ ု့ကို သိမ္းပိုက္ျပီး ဂ်ဳးဘာသာေရးဆိုင္ရာ အထြတ္အျမတ္ေနရာ Temple Mount တြင္ ဗလီျကီးေဆာက္ ကာ သူမ်ားဘာသာေတြအေပၚ ေစာ္ကား နာမ္နိွမ္ ခဲ့သည္။ ဒါက ဂ်ဴး ဘာသာအေပၚမြတ္ဆလင္တြယုတ္မာခဲ့တာေတြပါ။

၃။ ဗုဒၶဘာသာ ဧ။္ အထြတ္ အျမတ္ နယ္ေျမ၊ ကမာၻ႔ ဂုဏ္ေဆာင္ ယဥ္ေက်းမွု အေမြအနွစ္ ၊နာလႏၵာ ဗုဒၶ တကၠသိုလ္ ျကီး ကို မြတ္ဆလင္တို ့ ကမီးရွို့ဖ်က္ဆီးခဲ့ျကသည္။ မည္သူ တစ္ဦး တစ္ေယာက္ ကို မွ ဒုကၡ မေပး ပဲ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း တရားဘာ၀နာ အားထုတ္ေနတဲ့ သိန္းနဲ ့ခ်ီေသာ ဗုဒၶဘာသာ ရဟန္း သံဃာ ေတြဟာ ( ျပန္လည္ခုခံ တိုက္ခိုက္မွု မရွိ ပဲ) မြတ္ဆလင္ေတြရဲ ့ အရွင္လတ္လတ္ လည္လွီး ေခါင္းျဖတ္သတ္ျခင္း၊ အရွင္လတ္လတ္ မီးရွို ့ သတ္ျခင္း၊လည္လွီးသတ္ျခင္ ခံခဲ့ရပါတယ္။ အိႏိၵယ ဗုဒၶဘာသာ သံဃာေတာ္ ေပါင္း သိန္းနဲ ့ခ်ီ ရက္ရက္စက္စက္ အသတ္ခံရ ကာ အိႏိၵယ ဗုဒၶဘာသာ ၀င္ေပါင္း ၁၀ သန္းေက်ာ္ ဟာ မြတ္ဆလင္တို ့ရဲ ့ ရက္ရက္စက္စက္ သတ္ျဖတ္သုတ္သင္ ေခ်မွုန္း ျခင္း ကို ခံ ခဲ့ ရပါတယ္။ ထို အခ်ိန္ ကစလို ့ ဗုဒၶဘာသာ ဟာ ဗုဒၶ ဖြားျမင္ရာ မူရင္းေဒသျဖစ္တဲ့ အိႏိၵယ မွာ မြတ္ဆလင္တို ့ရဲ ့ ရက္ရက္စက္စက္ သတ္ျဖတ္သုတ္သင္ ေခ်မွုန္း ျခင္း ကို ခံ ရကာ အျပီးတိုင္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားပါေတာ့တယ္။ အိႏိၵယ တြင္နွစ္ေပါင္း ၁၅၀၀ ေက်ာ္ ထည္ထည္၀ါ၀ါရပ္တည္ခဲ့ေသာ ဗုဒၶဘာသာ သည္ အျပီးတိုင္ေအာင္ ဖ်က္ဆီးျခင္းခံခဲ့ရ ကာ Annihilated အလုပ္ခံခဲ့ရကာ လံုး၀ေပ်ာက္ကြယ္သြားခဲ့သည္။ ဒါက ဗုဒၶဘာသာအေပၚမြတ္ဆလင္တြယုတ္မာခဲ့တာေတြပါ။

၄။ ဟိႏၵဴ ဘာသာ၀င္တို ့ဧ။္ အထြတ္အျမတ္ ဘာသာေရးနယ္ေျမျဖစ္သည့္ Lord Rama ( God Siva ) ေမြးဖြားရာ Ayodhya ရွိ ဟိႏၵဴ ဘုရားေက်ာင္းျကီး ကို က်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္လာေသာ မြတ္ဆလင္ ေခြးစစ္တပ္ျကီး ကဖ်က္ဆီးျပီး ထို ဟိႏၵဴ ဘာသာ၀င္တို ့ဧ။္ အထြတ္အျမတ္ေနရာ Lord Rama ( God Siva ) ေမြးဖြားရာ ေနရာတည့္တည့္တြင္ ဗလီျကီး ေဆာက္ထားျပီး ဟိႏၵဴ ဘာသာကို ယုတ္မာ ရက္စက္စြာ ေစာ္ကား နာမ္နွိမ္ခဲ့ျကသည္။ ဟိႏၵဴ ဘုရားေက်ာင္းမ်ား ေထာင္နဲ့ခ်ီျပီးဖ်က္ဆီးခံခဲ့ျကရသည္။ Hindu Civilization ဟိႏၵဴ မ်ိဳးႏြယ္ တစ္ခုလံုးရဲ့ တစ္၀က္နီးပါး အသတ္ခံခဲ့ျကရသည္။ ဟိႏၵဴ တို ့ဧ။္ေက်ၚဇူးမွာ ျမန္မာတို ့အေပၚတြင္ ရွိေနသည္။

ဟိႏၵဴ တစိနိုင္ငံလံုး ျကားခံေနေသာေျကင့္ျမန္မာနိုင္ငံသက္သာသြားျခင္းျဖစ္သည္။

သို ့မဟုတ္ပါက ျမန္မာနိင္ငံသည္ ထိုအခ်ိန္ ကတည္းကစုတ္ျပတ္သြားမည္ျဖစ္ပါတယ္။

ထိုအခ်ိန္ကဟိႏၵဴ တစိနိုင္ငံလံုးတြင္ မြတ္ဆလင္တို ့၀င္ေရာက္သတ္ျဖတ္ေနစဥ္က ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ အေနာ္ရထာေခတ္ စလံုးေရစ ကာစပဲရွိေသးသည္။ ထိုအခ်ိန္ က ဟိႏၵဴ တစိနိုင္ငံလံုး ျကားခံ မေနပဲ မြတ္ဆလင္မ်ား ျမန္မာနိုင္ငံအထိက်ဴးေက်ာ္လာပါက ထိုအခ်ိန္တြင္ လူဦးေရ နည္းနည္ေလးပဲရွိသည့္ ပုဂံ မင္းဆက္ ဘယ္လိုမွ ခုခံနိုင္ မည္မဟုတ္ပဲ မြတ္ဆလင္တို ့ဧ။္ က်ဴးေက်ာ္ျခင္းခံရ မွာျဖစ္ပါတယ္။

ဟိႏၵဴ တစိနိုင္ငံလံုး ျကားခံေနေသာေျကင့္ျမန္မာနိုင္ငံသက္သာသြားျခင္းျဖစ္သည္။

ဒါက ဟိႏၵဴ ဘာသာအေပၚမြတ္ဆလင္တြယုတ္မာခဲ့တာေတြပါ။

ဒီတာ့ ဟိႏၵဴ ဘာသာ၊ ဗုဒၶဘာသာ ၊ ဂ်ဴး ဘာသာ၊ ခရစ္ယာန္ ဘာသာ စတဲ့ဘာသာ အားလံုးဟာ မြတ္ဆလင္ေတြရဲ့ ဖ်က္ဆီးျခင္းကို စုတ္ျပတ္သတ္ေနေအာင္ ခံခဲ့ရပါတယ္။ ဘာသာေတြကုန္ျပီေလ၊ ဘယ္ဘာသာက်န္ေသးလဲ၊ မြတ္ဆလင္ေတြ ရဲ့ ဖ်က္ဆီးမခံရတဲ့ ဘယ္ဘာသာက်န္ေသးလဲ။ ဒါေတြအားလံုး၊

သူမ်ားဘာသာေတြကိုယုတ္မာဖ်က္ဆီးခဲ့တာေတြကို ကို မြတ္ဆလင္ေတြက ယေန ့ထက္ထိလံုး၀ ေတာင္းပန္ျခင္းမရွိ တဲ့အျပင္ လူပါးေတာင္၀ေနျကပါတယ္။

ဒါေတြအားလးံုဟာ အာလာအတြက္ တျခားေသာဘာသာေတြအားလံုးကို ဖ်က္ဆီးရမယ္လို ့ အမိန္ ့ေပးခဲ့တဲ့ အစၥလာမ္ကိုရမ္က်မ္း ညြန္ျကားခ်က္အရဆို တာ ေထြေထြထူးထူးရွင္း ျပဖို ့လိုမယ္မထင္ေတာ့ပါဘူးေနာ္။ ဒါေျကာင့္ အစၥလာမ္ ဟာ ဘာသာအားလံုး ရဲ့ ဘံုရန္သူျဖစ္ပါတယ္။

အစၥလာမ္ ဟာ က်ြန္ေတာ္တို ့အားလံုးရဲ့ ယဥ္ေက်းမွု ဘာသာတရားေတြအားလံုးကို ဖ်က္ဆီးပစ္မဲ့ မေကာင္းဆိုး၀ါး Death-Cult ျဖစ္လို ့ အစၥလာမ္ ကို က်ြန္ေတာ္တို ့အားလံုးပူးေပါင္းျပီး Eliminate လုပ္ပစ္ရပါ့မယ္။

အစၥလာမ္ ကို က်ြန္ေတာ္တို ့ မဖ်က္ဆီးရင္ အစၥလာမ္ က က်ြန္ေတာ္တို ့ ရဲ့ ဘာသာတရားအားလံုးကို ဖ်က္ဆီးသြားပါတာ့မယ္။

ဥပေဒ….မွာေတာင္ ကိုယ့္ကို လူတစ္ေယာက္ က သတ္ဖို ့စတင္ျကိ ုးစားရင္ အဲဒီလူ ကို ျပန္လည္ခုခံတိုက္ခိုက္ နိုင္ခြင့္ရွိပါတယ္။

ဒီေတာ့ က်ြန္ေတာ္တို ့ ဘာသာတရားေတြအားလံုး သူ ့ဟာနဲ ့သူေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းေနေန တာကို အစၥလာမ္ ကို မကိုးကြယ္တဲ့ေကာင္ေတြ၊ အာလာ ရဲ့ ရန္သူေတြ Enemies of Allah ဆိုျပီး Plain ျကီး၊ Blind ျကီး ဖ်က္ဆီးျပီး ၊အာလာအတြက္ ဘာသာတရားေတြအားလံုးကိုဖ်က္ဆီးပစ္ျပီး အစၥလာမ္ ဘာသာတစ္ခုတည္း ျကီးစိုးရမယ္ ဆိုတဲ့ မုဒိန္းေကာင္၊လူသတ္သမား၊ဖာေခါင္းတမန္ေတာ္မိုဟာမက္ ရဲ့ အမိန္ ့ ေတာ္ (ကိုရမ္က်မ္း) ဆိုျပီး ရူးေျကာင္ေျကာင္ျဖစ္ေနတဲ့ မြတ္ဆလင္၊ အစၥလာမ္ အစြန္းေရာက္ စိတ္တဇ အစၥလာမ္ ဘာသာကို က်ြန္ေတာ္တို ့အားလံုးပူးေပါင္းျပီး Eliminate လုပ္ပစ္ ဖို ့ Rights အျပည့္ ရွိပါတယ္။

မြတ္ဆလင္တြ က ဘာသာတရားေတြအားလံုးကို ရစရာ မရွိေအာင္ ၊စုတ္ျပတ္သတ္ေနေအာင္အရင္ဦးဆံုးေစာ္ကား ျပီး စိန္ေခၚျပီးသြားျပီေလ။

၅။မူလက ခရစ္ယာန္နိုင္ငံအျဖစ္ နွစ္ေပါင္း ၁၀၀၀ ေလာက္တည္ရွိခဲ့ေသာ Byzantine( တူရကီ) ကို က်ဴးေက်ာ္္ ၀င္ေရာက္ သတ္ျဖတ္ျပီးခရစ္ယာန္ သာသနာ ကို အျပီးတိုင္ဖ်က္ဆီးခဲ့သည္။

ခရစ္ယာန္ ဘာသာ၀င္ေပါင္းသန္းနဲ ့ခ်ီျပီးအသတ္ခံခဲ့ရသည္။
ခရစ္ယာန္ ဘုရားေက်ာင္းမ်ား မီးရိွု့ဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရသည္။

ခရစ္ယာန္ Byzantine မ်ား သန္းနဲ ့ခ်ီျပီး အသတ္ခံခဲ့ရသည္။ ခရစ္ယာန္ သီလရွင္မ်ား ၊ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ မိန္း ကေလးမ်ား ရက္ရက္စက္စက္ မုဒိန္းက်င့္ ကာသတ္ျဖတ္ခဲ့သည္။ မုဒိန္းက်င့္ ကာမြတ္ဆလင္ သားေဖါက္ခဲ့ျကသည္။

ေနာက္ဆံုး ၁၄၅၃ တြင္ Constantinople ျမိ ု ့ကို သိမ္းပိုက္ျပီး ေနာက္ အေရွ့ဥေရာပဧ။္ အျကီးမားဆံုး Hagia Sofia ဆိုဖီယာခရစ္ယာန္ ဘုရားေက်ာင္း ျကီး ကို မြတ္ဆလင္တို ့က ယုတ္မာပက္စက္စြာ ဗလီအျဖစ္ အသံုးခ်ခဲ့သည္။

နွစ္ေပါင္း ေထာင္ခ်ီျပီး ခရစ္ယာန္ နိုင္ငံအျဖစ္တည္ရွိခဲ့တဲ့ ခရစ္ယာန္ Byzantine(တူရကီ)နိုင္ ငံသည္ Islamisation အလုပ္ခံခဲ့ရသည္။
ခရစ္ယာန္ျမိ ု့ေတာ္ ကြန္စ္တန္တီနိုပယ္ Constantinople ျမိ ု့ကို အစ္ဆလာမ္ နာမည္ျဖစ္တဲ့ Istanbul လို ့နာမည္ေျပာင္းခဲ့တယ္။

နွစ္ေပါင္း ေထာင္ခ်ီျပီး တည္တံ့ခဲ့တဲ့ Byzantine (တူရကီ)ခရစ္ယာန္ သာသနာ အလံုးစံုဖ်က္ဆီးခံရကာ လံုး၀ေပ်ာက္ကြယ္သြားခဲ့သည္။

မူလ ကByzantine ခရစ္ယာန္ နိုင္ငံမွသည္ Islamisation လုပ္ျပီးေသာ အခါ ယခုအခါ 99% မြတ္ဆလင္နိုင္ငံျဖစ္သြားသည္။ ဘာသာ၊သာသနာ၊ယဥ္ေက်းမွု အားလံုးအဖ်က္ဆီးခံခဲ့ ရကာေပ်ာက္ကြယ္သြားသည္။

တူရကီတြင္ ခရစ္ယာန္ သာသနာသည္ Annihilated အလုပ္ခံရကာ အျပီးတိုင္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားခဲ့သည္။

တူရကီလူမ်ိဳးမ်ား က မိမိတို ့သည္မူလက ခရစ္ယာန္ ဘာသာ၀င္မ်ားျဖစ္ကာ၊ မိမိတို့ဧ။္ ဘိုးဘြားဘီဘင္မ်ားသည္ ခရစ္ယာန္ စစ္စစ္မ်ားျဖစ္သည္ကို မသိရွိေတာ့ပဲ၊ မိမိတို ့ဧ။္ဘိုးဘြားမ်ားသည္ မြတ္ဆလင္တို ့ဧ။္ရက္ရက္စက္စက္ သတ္ျဖတ္ျခင္းကို ခံရကာ ၊ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ မိန္း ကေလးမ်ား ကို မုဒိန္းက်င့္ ကာမြတ္ဆလင္ သားေဖါက္မ်ိဳးပြားခဲ့ျခင္း ေျကာင့္ အစ္ဆလာမ္ဘာသာအတြင္းသို ့လည္ပင္းဓားေထာက္ျပီး အတင္းအက်ပ္၀င္ခိုင္း လို ့ခရစ္ယာန္သာသနာ ေပ်ာက္ကြယ္ သြားတာကို မသိရွိေတာ့ပဲ မိမိ တို ့ဧ။္ Root မွာ ခရစ္ယာန္ Byzantine မ်ားျဖစ္သည္ကို မသိရွိေတာ့ ပဲ မိမိတို ့ကိုယ္ကိုယ္
မြတ္ဆလင္မ်ားဆိုျပီး မိမိတို ့ဧ။္ Gene မ်ိဳးရိုးကို ေမ့ျပီး မိမိတို ့ကိုယ္ကိုယ္ မြတ္ဆလင္မ်ား အျဖစ္ထင္မွတ္ ေနျကသည္မွာ ၀မ္းနည္း
နာက်င္စရာေကာင္းပါသည္။

၆။ Persia ပါရွား( အီရန္) သည္ မူလ က Zoroastrian ဘာသာ၀င္မ်ားျဖစ္ျကသည္။ မြတ္ဆလင္မ်ား က်ဴးေက်ာ္သတ္ျဖတ္ လူမ်ိဳးတုန္း Islamization မလုပ္ခင္ က Zoroastrian ဘာသာ၀င္ ပါရွန္း အင္ပါယာျကီးအျဖစ္နွစ္ေပါင္း ေထာင္ခ်ီျပီး ျကီးက်ယ္ခမ္းနားစြာ ရပ္တည္ခဲ့ျကသည္။

Persia ပါရွား( အီရန္) ကို မြတ္ဆလင္တို ့ က်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္ သတ္ျဖတ္ျပီးေနာက္ Zoroastrian ဘာသာ၀င္ မ်ားကို သန္းနဲ ့ခ်ီျပီးသတ္ခဲ့ျကသည္။ Zoroastrian ဘုရားေက်ာင္းမ်ား မီးရွို ့ဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရသည္။ Zoroastrian ဘုန္းေတာ္ျကီးမ်ားကို အရွင္လတ္လတ္မီးရွို ့သတ္၊ ေခါင္းျဖတ္အသတ္ခံခဲ့ရသည္။

Zoroastrian ဘာသာ သည္ Persia ပါရွား( အီရန္) တြင္ အလံုးစံုဖ်က္ဆီးခံရကာ Annihilated အလုပ္ခံရကာ လံု၀ေပ်ာက္ကြယ္သြားသည္။ ယခုအခါ အီရန္ တြင္ Zoroastrianဘာသာ၀င္မ်ားမွာ 1% ပင္ မရွိေတာ့ေခ်။

အီရန္လူမ်ိဳးမ်ား ကမိမိတို ့သည္မူလက Zoroastrian ဘာသာ၀င္မ်ားျဖစ္ကာ၊ မိမိတို့ဧ။္ ဘိုးဘြားဘီဘင္မ်ားသည္ Zoroastrian ဘာသာ၀င္စစ္စစ္မ်ားျဖစ္သည္ကို မသိရွိေတာ့ပဲ၊ မိမိတို ့ဧ။္ဘိုးဘြားမ်ားသည္ မြတ္ဆလင္တို ့ဧ။္ရက္ရက္စက္စက္ သတ္ျဖတ္ျခင္းကို ခံရကာ ၊ Zoroastrian ဘာသာ၀င္ မိန္း ကေလးမ်ား ကို မုဒိန္းက်င့္ ကာမြတ္ဆလင္ သားေဖါက္မ်ိဳးပြားခဲ့ျခင္း ေျကာင့္ အစ္ဆလာမ္ဘာသာအတြင္းသို ့လည္ပင္းဓားေထာက္ျပီး အတင္းအက်ပ္၀င္ခိုင္း လို Zoroastrian သာသနာ ေပ်ာက္ကြယ္ သြားတာကို မသိရွိေတာ့ပဲ မိမိ တို ့ဧ။္ Root မွာ Zoroastrian ဘာသာ၀င္ မ်ားျဖစ္သည္ကို မသိရွိေတာ့ ပဲ မိမိတို ့ကိုယ္ကိုယ္ မြတ္ဆလင္မ်ားဆိုျပီး မိမိတို ့ဧ။္ Gene မ်ိဳးရိုးကို ေမ့ျပီး မိမိတို ့ကိုယ္ကိုယ္ မြတ္ဆလင္မ်ား အျဖစ္ထင္မွတ္ ေနျကသည္မွာ ၀မ္းနည္းနာက်င္စရာေကာင္းပါသည္။

ထိုေနရာတြင္ တစ္ခု ေျပာလိုသည္မွာ မညီညြတ္မွု အေျကာင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီအခ်ိန္တုန္း က ခရစ္ယာန္ Byzantine( တူရကီ) နဲ ့Zoroastrian ဘာသာ၀င္ Persia ပါရွား( အီရန္) မ်ားဟာ နယ္ေျမလုျပီး ရန္ေစာင္ျပီး ကိုယ့္အခ်င္းခ်င္း စစ္ေတြ အျကိမ္ျကိမ္တိုက္ ေနခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီအခ်ိန္တုန္း က ခရစ္ယာန္ Byzantine( တူရကီ) နဲ Zoroastrian ဘာသာ၀င္ Persia ပါရွား( အီရန္) မ်ားဟာ ဘာသာေရးအရ လံု၀ေအးေဆးပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ နိုင္ငံေရး ၊ ရန္ေစာင္ျပီး ကိုယ့္အခ်င္းခ်င္း စစ္ေတြ အျကိမ္ျကိမ္တိုက္ ေနခဲ့ လို ့နွစ္နိုင္ငံလံုးစစ္ပန္းျပီး ေမာပန္း အင္အားခ်ိနဲ့ ေနပါတယ္။

အဲဒီအခ်ိန္ မွာ Arabia Desert အာေရဗ် ကတက္လာတဲ့မြတ္ဆလင္ေတြက နွစ္နိုင္ငံလံုး အင္အားခ်ိနဲ ့ေနတာ ကို အခြင့္ေကာင္းယူျပီး နွစ္နိုင္ငံလံုးကို က်ဴးေက်ာ္တိုက္ခိုက္ သိမ္းပိုက္ ကာ နွစ္နိုင္ငံလံုး Islamisation အလုပ္ခံခဲ့ရပါတယ္။

အဲဒီအခ်ိန္တုန္း က သာ ခရစ္ယာန္ Byzantine( တူရကီ) နဲ ့ Zoroastrian ဘာသာ၀င္ Persia ပါရွား( အီရန္) မ်ားဟာ နယ္ေျမလုျပီး ရန္ေစာင္ျပီး ကိုယ့္အခ်င္းခ်င္း စစ္ေတြ အျကိမ္ျကိမ္တိုက္ မေနခဲ့ဖူးဆိုရင္ အင္အားခ်ိနဲ ့မေနပဲ ကိုယ့္နိုင္ငံကို က်ဴးေက်ာ္လာတဲ့ မြတ္ဆလင္ေတြကို သဲကန္ဒါရထဲအထိ လြင့္ထြက္သြားေအာင္ တိုက္ ထုတ္ပစ္လို ့လို ့ရပါတယ္။

ဒါေတြဟာ ယေန ့ေခတ္ သင္ခန္းစာ ယူစရာ ပဲျဖစ္ပါတယ္။

ခရစ္ယာန္ နိုင္ငံအခ်င္းခ်င္းျဖစ္တဲ့ ဂ်ာမနီ VS အဂၤလန္၊ USA VS Russia စတဲ့ ခရစ္ယာန္ နိုင္ငံေတြခရစ္ယာန္ ဘာသာ၀င္ အခ်င္းခ်င္း သတ္မေနပဲ၊ ခရစ္ယာန္ ဘာသာ၀င္ အခ်င္းခ်င္း ရန္ေစာင္မေနသင့္ပဲ ၊ဘံုရန္သူျဖစ္တဲ့ မြတ္ဆလင္ ေတြရဲ့ ဂ်ီဟတ္ ကို ညီညီညြတ္ညြတ္နဲ ့ တိုက္ခိုက္သင့္ပါတယ္။. မျကာခင္ ရင္ဆိုင္ရမဲ့ Global Jihad…. ကမာၻ လံုးဆိုင္ရာ မြတ္ဆလင္ ဘာသာေရးစစ္ပြဲ ( အနုနည္း မြတ္ဆလင္ လူဦးေရမ်ားေရး Islamisation )ေတြ အတြက္ ျကိ ုတင္ကာကြယ္ သင့္ပါတယ္။

ဒီလိုပါပဲ ဗုဒၶဘာသာ ၀င္နိုင္ငံ အခ်င္းခ်င္းျဖစ္တဲ့ ျမန္မာ နဲ ့ထိုင္းတို ့တရုတ္နဲ ့ ဂ်ပန္၊ ေတာင္ကိုရီးယား နဲ ့ေျမာက္ကိုရီယားတို ့ ဟာ ဗုဒၶဘာသာ ၀င္နိုင္ငံ အခ်င္းခ်င္း သတ္မေနပဲ၊ ဗုဒၶဘာသာ ၀င္အခ်င္းခ်င္းရန္ေစာင္မေနသင့္ပဲဘံုရန္သူျဖစ္တဲ့ မြတ္ဆလင္ ေတြရဲ့ ဂ်ီဟတ္ ကို ညီညီညြတ္ညြတ္နဲ ့ တိုက္ခိုက္သင့္ပါတယ္။. မျကာခင္ ရင္ဆိုင္ရမဲ့ Global Jihad…. ကမာၻ လံုးဆိုင္ရာ မြတ္ဆလင္ ဘာသာေရးစစ္ပြဲ ( အနုနည္း မြတ္ဆလင္ လူဦးေရမ်ားေရး Islamisation )ေတြ အတြက္ ျကိ ုတင္ကာကြယ္ သင့္ပါတယ္။

ဘာသာေတြထဲ မွာ အနူးညံ့ဆံုးျဖစ္တဲ့ ဗုဒၶဘာသာ ဟာ ရက္စက္အျကမ္းျက ုတ္ဆံုး အစၥလာမ္ မြတ္ဆလင္ေတြနဲ ့ေတြ ့တဲ့အခါ စုတ္ျပတ္သတ္ေနေအာင္ခံခဲ့ရပါတယ္။ အနူးညံ့ဆံုးျဖစ္တဲ့ ဗုဒၶဘာသာ ဟာ မြတ္ဆလင္ေတြရဲ့ ဒဏ္ကို အဆိုးဆံုးခံခဲ့ရပါတယ္။

ေအေအးခ်မ္းခ်မ္း ေနတတ္တဲ့ ဗုဒၶဘာသာ ၀င္ေတြဟာ အစၥလာမ္ မြတ္ဆလင္ေတြရဲ့ ဂ်ီဟတ္စစ္ပြဲေတြမွာ အျကီးအက်ယ္က်ရံွုး ခဲ့ပါတယ္။

အာဖဂန္နစ္စတန္၊ ပါဂစ္စတန္၊ မေလးရွား၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ဘဂၤလားေဒရွ္ ့ စတဲ့ ဗုဒၶဘာသာ နိုင္ငံေတာ္ ေတာ္မ်ားမ်ား Islamization အလုပ္ခံခဲ့ရပါတယ္။

အဲဒီ အာဖဂန္နစ္စတန္၊ ပါဂစ္စတန္၊ မေလးရွား၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ဘဂၤလားေဒရွ္ ့ က လူေတြဟာ မိမိတို့ဧ။္ ဘိုးဘြားဘီဘင္မ်ားသည္ ဗုဒၶဘာသာဘာသာ၀င္စစ္စစ္မ်ားျဖစ္သည္ကို မသိရွိေတာ့ပဲ၊ မိမိတို ့ဧ။္ဘိုးဘြားမ်ားသည္ မြတ္ဆလင္တို ့ဧ။္ရက္ရက္စက္စက္ သတ္ျဖတ္ျခင္းကို ခံရကာ ၊ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ မိန္း ကေလးမ်ား ကို မုဒိန္းက်င့္ ကာမြတ္ဆလင္ သားေဖါက္မ်ိဳးပြားခဲ့ျခင္း ေျကာင့္ အစ္ဆလာမ္ဘာသာအတြင္းသို ့လည္ပင္းဓားေထာက္ျပီး အတင္းအက်ပ္၀င္ခိုင္း လို ့ဗုဒၶဘာသာသာသနာ ေပ်ာက္ကြယ္ သြားတာကို မသိရွိေတာ့ပဲ မိမိ တို ့ဧ။္ Root မွာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ မ်ားျဖစ္သည္ကို မသိရွိေတာ့ ပဲ မိမိတို ့ကိုယ္ကိုယ္ မြတ္ဆလင္မ်ားဆိုျပီး မိမိတို ့ဧ။္ Gene မ်ိဳးရိုးကို ေမ့ျပီး မိမိတို ့ကိုယ္ကိုယ္ မြတ္ဆလင္မ်ား အျဖစ္ထင္မွတ္ ေနျကသည္မွာ ၀မ္းနည္းနာက်င္စရာေကာင္းပါသည္။

အင္ဒိုနီးရွား ၊ မေလးရွား၊ အာဖဂန္နစၥတန္ စတဲ့ ဗုဒၶဘာသာ နိုင္ငံ ေတြ က ရဟန္းသံဃာေတြကို လည္ လွီး ေခါင္းျဖတ္သတ္ျဖတ္ေခ်မွုန္း ျပီး အစၥလာမ္ နိုင္ ငံ အတြင္း သို ့သြတ္သြင္းလာခဲ့ေသာ မေအလိုး မြတ္ဆလင္ ကုလားဒိန္ေတြဟာ အခုဆိုရင္ အင္ဒိုနီးရွား ၊ မေလးရွား၊ အာဖဂန္နစၥတန္ စတဲ့ ဗုဒၶဘာသာ နိုင္ငံ ေတြ ကို တစ္နိုင္ငံျပီး တစ္နိုင္ငံ ေခ်မွုန္းျပီး …… ဗုဒၶဘာသာ ရဲ ့ေနာက္ဆံုးေသာ ခံတပ္ (၂) နိုင္ငံျဖစ္တဲ့ ျမန္မာ နဲ ့ ထိုင္း နိုင္ငံတို ့ကို ျခိမ္းေျခာက္လာေနပါျပီ ( တရုတ္၊ဂ်ပန္နဲ ့ ေတာင္ ကိုးရီးယားေတြ ဟာ ဘာသာ မရွိေသာကြန္ျမ ူနစ္ ေတြ၊ ဘာသာ မဲ့ေတြ Atheist , Non-Religious ေတြ ျဖစ္တဲ့အတြက္ထည့္ မေျပာပါဘူး)။ ဗုဒၶဘာသာ ရဲ ့ေနာက္ဆံုးေသာ ခံတပ္ (၂) နိုင္ငံျဖစ္တဲ့ ျမန္မာ နဲ ့ ထိုင္း နိုင္ငံတို ့ ကို သာ အစၥလာမ္ နိုင္ ငံ ျဖစ္သြားရင္နိုင္ရင္ ဤ ကမာၻ ေျမေပၚမွာ ဗုဒၶဘာသာ ဟာ အျပီးတိုင္ေအာင္ ေပ်ာက္ကြယ္ သြား ျပီ လို ့ ဆိုနိုင္ ပါတယ္။

မြတ္ဆလင္ေတြ ဟာ ဗုဒၶဘာသာ ရဲ ့ေနာက္ဆံုးေသာ ခံတပ္ (၂) နိုင္ငံျဖစ္တဲ့ ျမန္မာ နဲ ့ ထိုင္း နိုင္ငံတို ့ ကို သာ အစၥလာမ္ နိုင္ ငံ ျဖစ္ ေအာင္လုပ္ နိုင္ ရင္ ၊ မြတ္ဆလင္ေတြ ဟာ ဗုဒၶဘာသာ၊ ဗုဒၶသာသနာ ကို ကမာၻ ေျမေပၚမွာ အျပီး တိုင္ ဖ်က္ဆီးနိုင္ခဲ့ျပီလို ့ဆို နိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ကေလး ေမြးဖြားနွုန္း နဲ ့ လူဦးေရတိုး ပြားပံု အရ ဆိုရင္ ျမန္မာ နို္င္ ငံ ေရာ ၊ထိုင္းနိုင္ငံ ပါ ေနာင္ နွစ္ ၁၀၀ အတြင္းမွာ မြတ္ ဆလင္ လူဦးေရ တ၀က္ေက်ာ္ နိုင္ငံ ေတြ ျဖစ္ သြားေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ကာကြယ္တာဆီးဖို ့ က ခင္ဗ်ားတို ့၊ က်ြန္ေတာ္ တို ့အားလံုးရဲ ့တာ၀န္ျဖစ္ပါတယ္။

Conclusion ေကာက္ခ်က္်ရင္ အစၥလာမ္ ေပၚလာျပီး နွစ္ေပါင္း ၁၄၀၀ အတြင္းမွာ မြတ္ဆလင္မဟုတ္ေသာ တျခားဘာသား၀င္ ေပါင္း သန္း ၂၇၀ ေက်ာ္ သတ္ျဖတ္ျခင္းခံရတယ္။ ဘာသာေတြအားလံုး ရဲ့ အထြတ္အျမတ္ေနရာေတြ အားလံုး အဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရတယ္။ နိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား အစၥလာမ္ ဘာသာအတြင္းသို ့ အတင္းးအက်ပ္ သြပ္သြင္းခံခဲ့ရတယ္။

…………………………………..

Democracy VS Islamic Sharia Law

ဒီမိုကေရစီ အရ လူတိုင္းလူတိုင္း ဟာ အခြင့္အေရးအားလံုးတူရပါ့မယ္။ ဒါေျကာင့္ အစ္ဆလာမ္ ဟာ ဒီမိုကေရစီရဲ့ အဓိကရန္သူပါပဲ။

Sharia ရွီးယား ဥပေဒအရ မြတ္ဆလင္ေတြဟာ လူေတြထဲမွာ အျကီးျမတ္ဆံုးပါပဲ။ မြတ္ဆလင္ ေတြဟာ မြတ္ဆလင္ မဟုတ္တဲ့လူေတြထက္ အဘက္ဘက္ က ပိုမို ျကီး ျမတ္တယ္။ ပိုမို အခြင့္ အေရးရပါတယ္။ ဘာမွမဆိုင္ ပါဘူး၊ မြတ္ဆလင္နိုင္ငံေတြမွာ မြတ္ဆလင္ေတြ ဟာ 1st Class ပါ၊ အစၥလာမ္ တရားဥပေဒအရ ကို ကေပၚတင္ အခြင့္အေရးေပးထားတာပါ။ အစၥလာမ္ မဟုတ္တဲ့လူေတြဟာ မြတ္ဆလင္ေတြ ရဲ့ ေအာက္ က 2nd Class လူတန္းစာအျဖစ္သတ္မွတ္ထားပါတယ္။
…………………

Human Rights VS Islamic Sharia Law

ံHuman rights အရလူတိုင္းလူတိုင္းဟာ လြပ္လပ္စြာကိုးကြယ္ ပိုင္ခြင့္ ရွိပါတယ္။ မြတ္ဆလင္ Sharia Law မွာေတာ့ မြတ္ဆလင္ တစ္ေယာက္ဟာ တစ္ျခားဘာသာ ကူးေျပာင္းရင္ မြတ္ဆလင္ ဥပေဒအရ တရား၀င္ေသဒဏ္ ေပးပါတယ္။ ဒါဟာ Human Rights နဲ ့ Religious Rights ကို ေပၚတင္ျကီး ေစာ္ကား တာပါ။

လူ ့အခြင့္အေရး ေျကညာ စာတမ္းအရ လူတိုင္းလူတိုင္း ဟာ အခြင့္အေရးအတူတူ ရရပါ့မယ္။ ေယာ္က်ာ္းမိန္းမ မေရြးပါ။ လိင္ခြဲျခား ျခင္း ၊ မိန္းမမ်ားကို ဖိနွိပ္ျခင္းလံုး၀မရိွ ရပါဘူး။ Sex-Discrimination မရွိရပါဘူ။
ဒီေနရာမွာလည္း အစၥလာမ္ ဟာ လူ ့အခြင့္ အေရး ေျကညာ စာတမ္းရဲ့ အဓိက ရန္သူ ျဖစ္ေနပါတယ္။

အစၥလာမ္ မွာ မိန္း မမ်ား ဟာ ေယာက်ာ္မ်ားထက္ ယုတ္ညံ့တယ္ လို အတိအလင္း ေဖၚျပထားပါတယ္။ မိန္းမမ်ား ဟာ တိရိတ္ဆန္နဲ ့တူတယ္၊ မေကာင္းဆိုး၀ါ့းနဲ ့တူတယ္၊ အနာေရာဂါတစ္ခု လို ရြံစရာေကာင္းတယ္ စသည္ျဖင့္ အစၥလာမ ္မွာ ေရးထားပါတယ္။
မြတ္ဆလင္ ေယာက်ာ္း မ်ားဟာ အရွင္ သခင္ ၊ မိန္းမ မ်ား ဟာ ေယာက်ာ္း မ်ားေအာက္ မွာ ေခါင္းျမီးျခံုေနရတယ္။
မြတ္ဆလင ္ေယာက်ာ္း မ်ားဟာ တရား၀င္မိန္းမ ၄ ေယာက္ ယူခြင့္ ရွိတဲ့ အျပင္ မိန္းမမ်ား ကို ရိုးအီလာရင္ ခ်က္ခ်င္း ကြာရွင္းနိုင္ပါတယ္။
ဒါ့အျပင္ မိန္မမ်ား ကေတာ့ သူတို ့ကို နွိပ္စက္တဲ့ မြတ္ဆလင္ ေယာက်ာ္း ေတြကို ကြာရွင္းခ်င္ ေပမဲ့( ေယာက်ာ္း က ကြာရွင္းမေပးမခ်င္း) ဘယ္လို မွ ကြာရွင္းလို ့မရပါဘူး။

ဒါ့အျပင့္ လူ ့အခြင့္ အေရး ဥပေဒ မွာ လင္မယား မုဒိန္းမွု ဆိုတာရွိပါတယ္။ မိမိမယား ပင္ ျဖစ္ေသာ္ျငားလည္း မိန္းမ စိတ္မပါတဲ့ အခ်ိန္ မွာ Force-Intercourse လုပ္ ရင္ လင္မယား မုဒိန္းမွု ေျမာက္ပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ အစ္ဆလာမ္ ကိုရမ္က်မ္း မွာ မိမိ မယားေတြ အားလံုး ကို မြတ္ဆလင္ ေကာင္ေတြက

ျက ုိက္တဲ့ အခ်ိန္ မွာ လုပ္ ခြင့္ရွိပါတယ္။
စိတ္မပါ ျငင္းဆန္တဲ့မိန္းမမွန္ သမွ်ကို မြတ္ဆလင္ ေကာင္ေတြ အစၥလာမ္ ကိုရမ္ တရား၀င္ ဥပေဒ အရ ပါးနား ရိုက္ ခြင့္ ၊ နွိပ္စက္ခြင့္ ရွိပါတယ္။
အစၥလာမ္ ကိုရမ္ တရား၀င္ ဥပေဒ အရ ဘယ္လို မွ ရာ ဇ၀တ္မွု မေရာက္ပါဘူး။

မိန္းမတစ္ေယာက္ ဟာ ေခါင္းျမီးျခံ ု မပါပဲ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ လံုလံု ျခံ ုျခံု ၀တ္ဆင္ျပီးအျပင္ ထြက္ရင္ေတာင္ အဲဒီ မိန္းမဟာ ေခါင္းျမီးျခံ ု မပါပဲတဲ့အတြက္ မုဒိန္းက်င့္ ခံခ်င္ လို ့ဆိုျပီး ေခါင္းျခံ ု မပါတဲ့ မိန္းမေတြ ကို မုဒိန္းက်င့္ လို ့ရပါတယ္တဲ့။

ဒါ့အျပင္ မိန္း ကေလးတစ္ယာက္ က ေဖါက္ျပန္တယ္၊ ေပြတယ္ လို ့ယူဆရင္ အဲဒီမိန္း မကို မေသမခ်င္း ေက်ာက္ တံုး ျကီးေတြ နဲ ့ ဦးေခါင္းကို စိစိညက္ညက္ ေျကတဲ့ အထိ ေပါက္ သတ္ခိုင္းတာ ဟာ Islamic Sharia Law ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေတြဟာ ဘယ္လို မွ မျဖစ္သင့္ တဲ့ အစၥလာမ္ရဲ့ ရက္စက္တဲ့ အျပ ု အမူ ေတြ ပါ။ ဒါေတြ အားလံုးဟာ Qur’an က်မ္း ကဆင္းသက္လာျပီး အဲဒီက်မ္းခ်က္ေတြ ဟာ Very Basic အစၥလာမ္ရဲ့ အရမ္းကို အေျခခံက်တဲ့ ေက်ာရိုးေတြ ျဖစ္တဲ့အတြက္ Islam ဟာ Reform လုပ္ ဖို ့ဘယ္လို မွမျဖစ္နိုင္ ပါဘူး။

အဲဒီ ရက္စက္ယုတ္ညံ့တဲ့ ကိုရမ္က်မ္းခ်က္ေတြ ဟာ အာလာဘုရား က ဒီလို မိန္းမေတြကို ဗ်င္းခိုင္းတာ ၊ လို ့ယံုျကည္ေနတဲ့ မြတ္ဆလင္ေတြေျကာင့္ Islam ဟာ Reform လုပ္ ဖို ့ဘယ္လို မွမျဖစ္နိုင္ ပါဘူး။

အဲဒီ ရက္စက္ယုတ္ညံ့တဲ့ ကိုရမ္က်မ္းခ်က္ေတြ ဟာ နွုတ္လိုက္ ရင္လည္း အစၥလာမ္ဟာ ဘာမွမက်န္ေတာ့ပါဘူး။

………………………………

Child Rights VS Sharia Law

ကေလးသူငယ္ အခြင့္ အေရး အရ ၊ လူ ့အခြင့္ အေရးအရ အသက္ ၁၈ နွစ္မျပည့္ေသး တဲ့ မိန္း ကေလးကို Sex Abuse လိင္ပိုင္ဆိုင္ရာ က်ဴးလြန္လို ့ မရပါဘူး။ မုဒိန္းမွု ပါ။ ေထာင္က်ပါတယ္။ Pedophile, Rapist ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ အစ္ဆလာမ္မွာ ကေလး ေသးေသး ေလးေတြ က စျပီး ( ၅နွစ္ ၆နွစ္ ၇နွစ္ အရြယ္ေလးေတြကို )မြတ္ဆလင္ျကီးေတြ က မယားအျဖစ္ယူေနျကပါတယ္။
အစ္ဆလာမ္ဥပေဒကိုရမ္ က်မ္းကို က တရား၀င္ ေပးယူတာပါ ။

မြတ္ဆလင္ ကေလးသူငယ္ မိန္းကေလးမ်ားမွာ ကယ္မဲ့သူ မရွိပါဘူး။ အင္မတန္မွ ရက္ရက္စက္စက္ Abuse လုပ္ခံရပါတယ္။

အဲဒီ ၅နွစ္ ၆နွစ္ ၇နွစ္ အရြယ္ မိန္း ကေလး ေတြကို အစ္ဆလာမ္ ကိုရမ္ တရား၀င္ ဥပေဒ အရ Intercourse လုပ္နိုင္ပါတယ္။ စဥ္းစားျကည့္ပါ။

တဏွာရူး၊ မုဒိန္းေကာင္ မိုဟာမက္ ( မြတ္ဆလင္ေတြ အေခၚ )တမန္ေတာ္ ျမတ္ျကီး ေတာင္ ဒီလို ၆နွစ္ အရြယ္ ကေလးကို ယူျပီး ဂ နွစ္ ေလာက္ မွာ စားပစ္ေသးတာပါ။

ငါတို ့တမန္ေတာ္ျကီးလုပ္သမ်ွ ဟာ ျမင့္ျမတ္တယ္ ဆိုျပီး အဲဒီလိုေတြ ျဖစ္လာတာပါ။

မြတ္ဆလင္မိန္းကေလးေတြ ရဲ့ ဘ၀ဟာ ငရဲက်တာထက္ဆိုးပါတယ္။ ကိုယ္ မခ်စ္မနွစ္သက္တဲ့ ေသခါနီးအဖိုးျကီးေတြကို အသက္ ၆နွစ္ေလာက္မွာ အတင္းအက်ပ္ ယူလိုက္ ရတယ္။

မိန္းမ မ်ားစြာနဲ ့ ဘံု လင္တစ္ေယာက္ ကို Share လုပ္ျပီး ေနရတယ္။
ေသတဲ့အထိ အိမ္တြင္းပုန္းေနရတယ္။ ပညာမသင္ရဘူး။

လင္က ဘယ္ေလာက္ နွိပ္စက္စက္ ၊ အစ္ဆလာမ္ဥပေဒအရတိုင္လို ့မရဘူး။

လင္က ေပးမကြာမခ်င္းေသသည္အထိ စိတ္ဆင္းရဲျခင္းျကီးစြာ ေနရတယ္။

ဒီျကားထဲ ေဖါက္ျပန္တယ္လို ့သံသယရွိရင္ ေဖါက္ျပန္တဲ့မိန္းမဆိုျပီး အဲဒီမိန္း မကို မေသမခ်င္း ေက်ာက္ တံုး ျကီးေတြ နဲ ့ ဦးေခါင္းကို စိစိညက္ညက္ ေျကတဲ့ အထိ ေပါက္ သတ္ တာခံရမယ္။

ဒါေတြအားလံုးဟာ ရဲ့ အေျခခံအစၥလာမ္ဟာ လူ ့အခြင့္အေရးအတြက္ အဓိကရန္သူျဖစ္ေနပါတယ္။

………………………..
Religious Rights VS Sharia Law

human rights အရ လူတိုင္းလူတိုင္းဟာ လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ခြင့္ ရွိပါတယ္။ မေနွာင့္ယွက္ရပါဘူး။
ဘာသာမတူ ဘူးဆိုတဲ့အခ်က္နဲ ့ လူတစ္ေယာက္ ကို သတ္ခြင့္မရွိပါဘူး။ တျခားေသာဘာသာေတြအထြတ္ အျမတ္ထားတဲ့ေနရာေတြ ကိုမဖ်က္ဆီးရပါဘူး။

ဒါေပမဲ့ အစၥလာမ္ရဲ့ အေျခခံ အက်ဆံုးျဖစ္တဲ့ ကိုရမ္က်မ္းမွာ တစ္ကမာၻ လံုး အစၥလာမ္ ျဖစ္ေအာင္လုပ္ ရမယ္။

မြတ္ဆလင္မဟုတ္တဲ့လူေတြ အားလံုး ဟာ Enemies of Allah အာလာရဲ့ ရန္သူေတြျဖစ္တဲ့ အတြက္ သတ္ပစ္ရမယ္ ။ ဒါမွမဟုတ္ ဖိနိွပ္ထားရမယ္။ Suppress လုပ္ထားရမယ္ စသည္ ျဖင့္ Non-Sense မ်ား။ အျကမ္ဖက္ဖို ့အားေပးတဲ့ Violent Verses ေတြ နဲ ့ ျပည့္နွက္ေနတဲ့ အတြက္ လူ ့အခြင့္အေရးနဲ ့တိုက္ရိုက္ ဆန္ ့က်င္ေနပါတယ္။

ရာဇ၀င္မွာ မြတ္ဆလင္ေတြ ဟာ သူမ်ားဘာသာေတြကို ဖ်က္ဆီးခဲ့တာ။ ယေန ့အထိလည္း တျခားဘာသာေတြကို ဖိနွပ္တာေတြဟာ အဲဒီ အစၥလာမ္ကိုရမ္ က်မ္း ရဲ့ ညြန္ျကားခ်က္ေတြပါ။

အျကမ္းဖက္၀ါဒ ဟာ အသီးအပြင့္ ေတြပါ။ ဇစ္ျမစ္က Islam ပါ။
Terrorism is the Fruit, Islam is the Main Root. As long as the Root( Islam ) Survive, It will produce much more Fruits ( Terrorists). And the World will be burned by Jihad Flames.

human rights အရ လူတိုင္းလူတိုင္းဟာ လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ခြင့္ နိုင္ငံတိုင္ေဒသတိုင္းမွာရွိရပါ့မယ္။

သူမ်ား နိုင္ငံေတြ မွာ ဗလီေတြလိုက္ေဆာက္ျပီး၊ သူမ်ားဘာသာေတြရဲ့ အထြတ္အျမတ္ေနရာေတြမွာ ဗလီျကီးေတြေဆာက္ ျပီး မြတ္ဆလင္ေတြရဲ့ မက္ကာ မွာေတာ့ တျခားဘာသာ၀င္ ေတြေပးမ၀င္တာ၊

အစၥလာမ္ ဘာသာ ရဲ့ အထြတ္အျမတ္ ေဆာ္ဒီတစ္နိုင္ငံလံုးမွာ တျခားဘာသာေရးဆိုင္ရာ အေဆာက္အအံုေတြကို ေပးမေဆာက္တာဟာ Suppression of all other religions ျဖစ္တဲ့အတြက္ လူ ့အခြင့္အေရး ၊ ဘာသာေရးအခြင့္အေရးကို ဗ်င္းထားတာျဖစ္ပါတယ္။

သူမ်ား နိုင္ငံေတြ ကေတာင္ သူ တို ့နိုင္ငံမွာ ရွိတဲ့ မြတ္ဆလင္ေတြကို ဗလီေဆာက္ခြင့္ ေပးတဲ့ အတြက္ ေဆာ္ဒီမွာရွိတဲ့ တျခားဘာသာ၀င္ေတြကို က်ေတာ့ မြတ္ဆလင္ေတြက ဘာသာေရးဖိနွိပ္ထားတာဟာ လူ ့အခြင့္ အေရး ကို တိုက္ရိုက္ ေစာ္ကားတာပါပဲ။

ဒီမိုကေရစီ၊ လူ့အခြင့္အေရးနဲ ့ အစၥလာမ္ရွီးယား ဥပေဒဟာ ေျဖာင့္ေျဖာင့္ျကီးဆန္ ့က်င္ေနပါတယ္။

က်ြန္ေတာ္ တို ့အားလံုးျမတ္နိုးတဲ့ ၊ လူ ့အခြင့္အေရး ၊ လူတိုင္းလူတိုင္း ေယာက်ာ္းမိန္းမ သာတူညီမွ်ျဖစ္မွု Human Rights ၊ လြတ္လပ္ခြင့္Liberty ၊ Freedom of Action ဒါေတြအားလံုးကို အစ္ဆလာမ္ ဟာဖိနွိပ္ထားပါတယ္။

ဒီေတာ့ကာ အစၥလာမ္ဟာ လူ ့အခြင့္ အေရး၊ ဒီမိုကေရစီသေဘာထားကို ေပၚတင္ျကီး ဖိနွိပ္ ထားတဲ့အတြက္ ဒီမို ကေရစီနဲ ့ ေျဖာင့္ ေျဖာင္ျ့ကီးဆန္ ့က်င္ေနပါတယ္။

အခု ဥေရာပက နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ သာတူညီမွ် လြပ္လြပ္လပ္လပ္ ဒီမိုကေရစီက်င့္သံုးလာဲ့တဲ့ အဂၤလန္ နဲ ့ျပင္သစ္ တို ့မွာ မြတ္ဆလင္ေတြက လူပါး၀ျပီး နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဒီမိုကေရစီ Human rights ကို ေဘးဖယ္ထားျပီး Sharia အစၥလာမ္ဥပေဒနဲ ့ အစားထိုးရမယ္လို ့ ေတာင္းဆို ထားပါတယ္။

ျပင္သစ္မွာ ဆိုရင္ မြတ္ဆလင္တြ အမ်ားစု ျဖစ္လာတဲ့ ေက်းရြာေတြမွာ Sharia Law နဲ ့ အုပ္ခ်ုဳပ္ေနပါျပီ။

ဆိုလိုတာက ျပင္သစ္နိုင္ငံျဖစ္ပါလ်က္ ၊ ျပင္သစ္ ဒီမိုကေရစီ တရားဥပေဒ မတိုးေပါက္တဲ့ ေဒသေတြျဖစ္ေနပါျပီ။

ခိုးရင္ ဒီမိုကေရစီဥပေဒအရ ေထာင္ဒဏ္သာ အလြန္ဆံုးက်ခံရမွာျဖစ္ေပမဲ့ Sharia အစၥလာမ္ ဥပေဒ အရ အဲဒီခိုးတဲ့လက္ကို ရက္ရက္စက္စက္ျဖတ္ပစ္ပါ့မယ္။

Human rights အရ Gays အေျခာက္မ်ား ဟာ သူ ့တို ့သဘာ၀အေလ်ာက္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေနထိုင္ခြင့္ရွိပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ Sharia Law အရ Gays အေျခာက္မ်ား ကို ေသဒဏ္ ေပးပါတယ္။

မိန္းမ မ်ားကို ေပြတယ္လို ့ယူဆရင္ ေက်ာက္တံုးနဲ ့မေသမခ်င္း ေပါက္သတ္ပါတယ္။ အဲဒါ Sharia ဥပေဒပါ။

………………………………………………

လူသတ္သမား၊ ဓားျပ ၊မုဒိန္းေကာင္ ၊ တဏွာရူး ဖာေခါင္းတမန္ေတာ္ျမတ္ျကီး မိုဟာမက္ က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ ျပစ္မုွ မ်ား။

The Perfect Man ; သူေတာ္ဇင္တမန္ေတာ္ျကီး မိုဟာမက္ဧ။္ အျပ ုအမူ မ်ားအားလံုးသည္ မြတ္ဆလင္ အေပါင္းတို ့ဧ။္ စံနမူနာယူထိုက္စြာ ျမင့္ျမတ္လွေသာ စံနမူနာ အျပ ု အမူ မ်ားအျဖစ္ တေသြမတိမ္း လိုက္နာ က်င့္ျကံအပ္ ေပသည္။ အစ္ဆလာမ္ညြန္ျကားခ်က္
The Supreme example of behavior for Muslims to follow

၁။ အရြယ္မေရာက္ေသးသည့္ ကေလးသူငယ္ မ်ားအား မုဒိန္းက်င့္မွု။Child abuse & Rape.eg. Aisha & many other children

၂။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား မုဒိန္းက်င့္ မွု ေပါင္း မ်ားစြာ။Forced Marriage & Rape

၃။ လက္နက္မဲ့၊ ခုခံနိုင္ျခင္း မရွိေသာ လူမ်ားအား ေခါင္းျဖတ္သတ္မွု။ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ ကိုယ္တိုင္ စံနမူနာ အျဖစ္၀င္ေရာက္ သတ္ျဖတ္ျပခဲ့သည္။ Then they ( the Jewish tribe of Quraizza) surrendered, Then he ( the Prophet Mohammed) sent for them and struck off ( cut off ) their heads in those trenches as they were brought out to him in batches. There were 600 or 700 in all, though some put the figure as high as 800 or 900. See p 453-4 .

၄။ လူ ့အသက္သန္းေပါင္း ၂၇၀ေက်ာ္ေသဆံုးခဲ့ေစမွု ( ဟစ္တလာသည္ လူ့အသက္ ၆သန္းေက်ာက္ကို သတ္ရန္အမိန္ ့ေပးခဲ့ေသာေျကာင့္ အျပစ္ရွိသလို။ မိုဟာမက္ သည္ မြတ္ဆလင္ မဟုတ္သူမွန္သမွွ်ကို လည္လွီးသတ္ရန္ ကိုရမ္က်မ္းတြင္ အမိန္ ့ေပးခဲ့ ေသာေျကာင့္ ၊ ထိုအမိန္ ့ေျကာင့္ မြတ္ဆလင္ မဟုတ္သူသန္းေပါင္း ၂၇၀ ေက်ာ္တို ့ အသတ္ခံခဲ့ရသည္၊ နာဇီတို ့သတ္သမွ် သည္ ဟစ္တလာ အတြက္ျဖစ္သလို ၊ မြတ္ဆလင္တို ့သတ္သမ်ွ သည္ မိုဟာမက္ ဧ။္ အမိန္ ့ေျကာင့္ ျဖစ္ေသာေျကာင့္ အမိန္ ့ေပး ညြန္ျကားခဲ့သူ မိုဟာမက္ ကို ေသဒဏ္ အခါ ၁၀၀ ေပးသင့္သည္။
Kill the disbelievers ( Christians, Buddhists, Hindus, Jews, etc) wherever you find them. Quran 9:5

” I will instill terror into the hearts of the Unbelievers( Buddhist, Hindus, Jews, Christians,etc); smite ( cut off ) ye above their necks and smite all their finger-tips off them.” Qur’an 8:9-13.

“….Cut off their ( Non-Islam= Buddhists, Christians, Hindus, Jews,Atheists..etc) Heads.” Qur’an 47-4

And Many others Verses in Qu’ran which encourage killings of non-Muslims.

နာဇီတို ့သတ္သမွ် သည္ ဟစ္တလာ ရဲ့အမိန္ ့အတြက္ျဖစ္သလို ၊ မြတ္ဆလင္တို ့သတ္သမ်ွ သည္ မိုဟာမက္ ဧ။္ အမိန္ ့ေျကာင့္ ျဖစ္ေသာေျကာင့္ အမိန္ ့ေပး ညြန္ျကားခဲ့သူ မိုဟာမက္ ကို ေသဒဏ္ အခါ ၁၀၀ ျပန္ေပးသင့္သည္။

၅။ ဘာသာေရးေစာ္ကား မွုု၊။ သူမ်ားဘာသာေတြအေပၚ မိုက္ရိုင္း ေစာ္ကားဖ်က္ဆီးမွု ၊ သူမ်ားဘာသာေတြအေပၚ
မိုက္ရိုင္း ေစာ္ကားဖ်က္ဆီး ဖို ့ကိုရမ္က်မ္းမွာ မိန္ ့မွာသြား မွု ။

၆။ လူသတ္ဓားျပတိုက္ မွု .
အစြန္းေရာက္အျကမ္းဖက္ဖခင္ ျကီး ္မိုဟာမက္( ဖာေခါင္းတမန္ေတာ္မိုဟာမက္ )နဲ့ အေပါင္းအပါ မ်ားသည္ အာေရဗ်ရွိ ကုန္သည္ အုပ္စုေလးမ်ားအား၀င္ေရာက္ သတ္ျဖတ္ဓားျပ တိုက္ ကာ အစၥလာမ္ ဘာသာေရးရန္ပံုေငြ ရွာခဲ့ျကသည္။

၇။ လူကုန္ကူးမွု ၊ ကေလးသူငယ္မ်ား ၊ မိန္းကေလးငယ္မ်ားကို က်ြန္အျဖစ္ရာင္းခ်မွု၊။
အစြန္းေရာက္အျကမ္းဖက္ဖခင္ ျကီးမိုဟာမက္( ဖာေခါင္းတမန္ေတာ္မိုဟာမက္ )နဲ့ အေပါင္းအပါ မ်ားသည္ အာေရဗ်ရွိ ကုန္သည္ အုပ္စုေလးမ်ားအား၀င္ေရာက္ သတ္ျဖတ္ကာ က်န္ခဲ့ေသာ ကေလးသူငယ္ေလးမ်ားကို က်ြန္အျဖစ္ ရက္ရက္စက္စက္ေရာင္းစား ကာ မိုဟာမက္ျကီး စီးပြားရွာခဲ့သည္။ (မွတ္ခ်က္ ။ ။ သူမ်ားသားသမီးမ်ားအား က်ြန္ အျဖစ္ ေရာင္းစား ခဲ့ေသာ္လည္း ….က်ြန္ျဖစ္သူမ်ား အား လြတ္ေျမာက္ခြင့္ ေပးျခင္းကို ဘယ္ေသာအခါမွ မိုဟာမက္ျကီး မျပ ု လုပ္ခဲ့ပါ )

ဂ။ လူ့အခြင့္အေရး အျကီးအက်ယ္ ခ်ိဳးေဖါက္မွု ။

အထက္ပါ ေဖၚျပပါ ျပစ္မွု မ်ာ းနဲ ့ အျခားမေရမတြက္နိုင္ ေသာ ရာဇ၀တ္မွုမ်ားအတြက္ တမန္ေတာ္ ေယာင္ေယာင္၊ မယားတ ရူးေယာင္ယာင္ ျဖစ္ေနေသာ၊ လူသတ္သမား ၊ဓားျပ ၊ တဏွာရူး၊ မုဒိန္းေကာင္ ျကီး ျဖစ္ေသာ…

လူ ့သမိုင္းတြင္ အျမင့္ျမတ္ဆံုး လူသား Perfect Man အျဖစ္ မြတ္ဆလင္တိ္ု ့သတ္မွတ္ထားေသာ အစြန္းေရာက္အျကမ္းဖက္ဖခင္ျကီးမိုဟာမက္( ဖာေခါင္းတမန္ေတာ္မိုဟာမက္ ) ကို ေလာကပါလ တရားရံုး က ေသဒဏ္ အခါ ၁ သိန္း က်ခံရန္ ၊ ၄ သေခ်ၤ နဲ ့ ကမာၻ တစ္သိန္း ပတ္လံုး မဟာ အ၀ီဇိ ငရဲတြင္ က်ခံရန္၊ ျပီးလ်ွင္ ျဖစ္ေလရာဘ၀တိုင္း Gay အေျခာက္ ျဖစ္လ်က္ ထို ေဒၚမိုဟာမက္ သည္ ေယာက်ာ္းတကာတို ့ဧ။္ ဖင္ခ်ျခင္းကိုခံေစ…။ သာဓု ……သာဓု ……….သာဓု ။

မြတ္ဆလင္တို ့ဧ။္ ေအာက္တန္းက် ယုတ္မာ ပက္စက္စြာ မီးရွို ့ဖ်က္ဆီးျခင္းကို ခံခဲ့ရေသာ ကမာၻ႔ ဂုဏ္ေဆာင္ ၊ ဗုဒၶဘာသာ ဧ။္ အထြတ္ အျမတ္ နာလႏၵာ ဗုဒၶ တကၠသိုလ္ ျကီး ၊ ယခုအခါ အုတ္က်ိဳးအုတ္ပဲ့ မ်ားသာ က်န္ေတာ့သည္။.......( ျပန္လည္ ခုခံျခင္းမရွိေသာ )ဗုဒၶရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားကို မြတ္ဆလင္ေတြက ယုတ္မာ ပက္စက္စြာ အရွင္လတ္လတ္ လည္လွီးေခါင္းျဖတ္ သတ္ခဲ့ျကသည္။ ဗုဒၶရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားကို မြတ္ဆလင္ေတြက ယုတ္မာ ပက္စက္စြာ အရွင္လတ္လတ္ မီးရွို ့သတ္ခဲ့ျကသည္။ အဖိုးမျဖတ္နိုင္သည့္ ဗုဒၶ က်မ္းဂန္မ်ား ကို မြတ္ဆလင္မ်ား က ယုတ္မာပက္စက္စြာမီးတင္ရွိဳ ့ခဲ့ျကသည္။ )

မြတ္ဆလင္တို ့ဧ။္ ေအာက္တန္းက် ယုတ္မာ ပက္စက္စြာ မီးရွို ့ဖ်က္ဆီးျခင္းကို ခံခဲ့ရေသာ ကမာၻ႔ ဂုဏ္ေဆာင္ ၊ ဗုဒၶဘာသာ ဧ။္ အထြတ္ အျမတ္ နာလႏၵာ ဗုဒၶ တကၠသိုလ္ ျကီး ၊ ယခုအခါ အုတ္က်ိဳးအုတ္ပဲ့ မ်ားသာ က်န္ေတာ့သည္။…….( ျပန္လည္ ခုခံျခင္းမရွိေသာ )ဗုဒၶရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားကို မြတ္ဆလင္ေတြက ယုတ္မာ ပက္စက္စြာ အရွင္လတ္လတ္ လည္လွီးေခါင္းျဖတ္ သတ္ခဲ့ျကသည္။ ဗုဒၶရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားကို မြတ္ဆလင္ေတြက ယုတ္မာ ပက္စက္စြာ အရွင္လတ္လတ္ မီးရွို ့သတ္ခဲ့ျကသည္။ အဖိုးမျဖတ္နိုင္သည့္ ဗုဒၶ က်မ္းဂန္မ်ား ကို မြတ္ဆလင္မ်ား က ယုတ္မာပက္စက္စြာမီးတင္ရွိဳ ့ခဲ့ျကသည္။ )

နွစ္ေပါင္းေထာင္နဲ ့ခ်ီျပီးတည္တံ့ လာခဲ့ေသာ ဗုဒ္ဓ ရုပ္ပြားေတာ္ျကီး ကို မြတ္ဆလင္တို ့သည္ ( ကိုရမ္က်မ္းစာ အရ) ယုတ္မာ ရုိင္းစိုင္းစြာ ဒိုင္းနမိုက္ျဖင့္ ေဖါက္ခြဲ ဖ်က္ဆီးခဲ့ျကသည္။

နွစ္ေပါင္းေထာင္နဲ ့ခ်ီျပီးတည္တံ့ လာခဲ့ေသာ ဗုဒ္ဓ ရုပ္ပြားေတာ္ျကီး ကို မြတ္ဆလင္တို ့သည္ ( ကိုရမ္က်မ္းစာ အရ) ယုတ္မာ ရုိင္းစိုင္းစြာ ဒိုင္းနမိုက္ျဖင့္ ေဖါက္ခြဲ ဖ်က္ဆီးခဲ့ျကသည္။

အင္ဒိုနီးရွားတြင္ မြတ္ဆလင္ မ်ား ဗုဒ္ဓ ဆင္းတုေတာ္ကို ျကိ ုးဆြဲခ်ေသ ဒဏ္ေပးသလို လုပ္ကာ ယုတ္မာ မိုက္ရိုင္းေစာ္ကားထားပံု နွင့္ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန္းျကီးေက်ာင္းကို ယုတ္မာ ရုိင္းစိုင္းစြာ ဖ်က္ဆီး မီးရိွ ု့ထားပံု ။

အင္ဒိုနီးရွားတြင္ မြတ္ဆလင္ မ်ား ဗုဒ္ဓ ဆင္းတုေတာ္ကို ျကိ ုးဆြဲခ်ေသ ဒဏ္ေပးသလို လုပ္ကာ ယုတ္မာ မိုက္ရိုင္းေစာ္ကားထားပံု နွင့္ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန္းျကီးေက်ာင္းကို ယုတ္မာ ရုိင္းစိုင္းစြာ ဖ်က္ဆီး မီးရိွ ု့ထားပံု ။

ခရစ္ယာန္တို အထြတ္အျမတ္ ထားေသာ လက္၀ါးကတ္တိုင္ကို မြတ္ဆလင္တို ့ေျခေထာက္နဲ ့နင္းျပီးဖ်က္ဆီးေနပံု။

ခရစ္ယာန္တို အထြတ္အျမတ္ ထားေသာ လက္၀ါးကတ္တိုင္ကို မြတ္ဆလင္တို ့ေျခေထာက္နဲ ့နင္းျပီးဖ်က္ဆီးေနပံု။

မြတ္ဆလင္တို ့ ခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္းမ်ားကို ေဖါက္ခြဲဖ်က္ဆီးထား ပံု ။

မြတ္ဆလင္တို ့ ခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္းမ်ားကို ေဖါက္ခြဲဖ်က္ဆီးထား ပံု ။

( Byzantine )တူရကီနိုင္ငံကို မြတ္ဆလင္တို ့ က်ဴးေက်ာ္သတ္ျဖတ္ျပီး ေနာက္ Hagia Sofia ခရစ္ယာန္ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းျကီး ကို ဖ်က္ဆီးျပီး ယုတ္မာပက္စက္စြာ ဗလီလုပ္ခဲ့သည္။(ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံရွိ ေရြွတိဂံု ေစတီေတာ္ျကီးကို ေဖါက္ခြဲဖ်က္ဆီးျပီး ထို ေရြွတိဂံု ကုန္းေတာ္ ေပၚ တြင္ ဗလီျကီးေဆာက္ထားမည္မွာ ျမန္မာနို္င္ငံတြင္မြတ္ဆလင္ဦးေရမ်ားလာပါက အမွန္ပင္ျဖစ္လိမ့္မည္)

( Byzantine )တူရကီနိုင္ငံကို မြတ္ဆလင္တို ့ က်ဴးေက်ာ္သတ္ျဖတ္ျပီး ေနာက္ Hagia Sofia ခရစ္ယာန္ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းျကီး ကို ဖ်က္ဆီးျပီး ယုတ္မာပက္စက္စြာ ဗလီလုပ္ခဲ့သည္။(ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံရွိ ေရြွတိဂံု ေစတီေတာ္ျကီးကို ေဖါက္ခြဲဖ်က္ဆီးျပီး ထို ေရြွတိဂံု ကုန္းေတာ္ ေပၚ တြင္ ဗလီျကီးေဆာက္ထားမည္မွာ ျမန္မာနို္င္ငံတြင္မြတ္ဆလင္ဦးေရမ်ားလာပါက အမွန္ပင္ျဖစ္လိမ့္မည္)

ဟိႏၵဴ ဘာသာတို ့ အထြတ္အျမတ္ထားေသာ Lord Rama ( ရာမဘုရား) ေမြး ဖြားရာ Ayodhya ဟိႏၵဴ ဘာသာေရး အျမင့္ျမတ္ဆံုးေသာေနရာတြင္ရွိေသာ ဟိႏၵဴ ဘုရားေက်ာင္းကိုမြတ္ဆလင္တို ့ယုတ္မာ ေစာ္ကားပက္စက္စြာ ဖ်က္ဆီးျပီးထိုေနရာတည့္တည့္ တြင္ မိုက္ရိုင္းေစာက္ကားစြာ ဗလီျကီး ေဆာက္ထားပံု။

ဟိႏၵဴ ဘာသာတို ့ အထြတ္အျမတ္ထားေသာ Lord Rama ( ရာမဘုရား) ေမြး ဖြားရာ Ayodhya ဟိႏၵဴ ဘာသာေရး အျမင့္ျမတ္ဆံုးေသာေနရာတြင္ရွိေသာ ဟိႏၵဴ ဘုရားေက်ာင္းကိုမြတ္ဆလင္တို ့ယုတ္မာ ေစာ္ကားပက္စက္စြာ ဖ်က္ဆီးျပီးထိုေနရာတည့္တည့္ တြင္ မိုက္ရိုင္းေစာက္ကားစြာ ဗလီျကီး ေဆာက္ထားပံု။

ဂ်ဴးလူမ်ိဳးတို ့ဧ။္ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ အျမင့္ျမတ္ဆံုး အထြတ္အျမတ္ ေနရာ ေဂ်ရုဆလင္ ျမိ ု့ ရွိ Temple Mount ေနရာတြင္ မြတ္ဆလင္တို ့က်ဴးေက်ာ္သတ္ျဖတ္ျပီး ေနာက္ ယုတ္မာပက္စက္စြာ ဗလီျကီးေဆာက္ထားပံု။ (ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံရွိ ေရြွတိဂံု ေစတီေတာ္ျကီးကို ေဖါက္ခြဲဖ်က္ဆီးျပီး ထို ေရြွတိဂံု ကုန္းေတာ္ ေပၚ တြင္ ဗလီျကီးေဆာက္ထား မည္မွာ ျမန္မာနို္င္ငံတြင္မြတ္ဆလင္ဦးေရမ်ားလာပါက အမွန္ပင္ျဖစ္လိမ့္မည္)

ဂ်ဴးလူမ်ိဳးတို ့ဧ။္ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ အျမင့္ျမတ္ဆံုး အထြတ္အျမတ္ ေနရာ ေဂ်ရုဆလင္ ျမိ ု့ ရွိ Temple Mount ေနရာတြင္ မြတ္ဆလင္တို ့က်ဴးေက်ာ္သတ္ျဖတ္ျပီး ေနာက္ ယုတ္မာပက္စက္စြာ ဗလီျကီးေဆာက္ထားပံု။ (ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံရွိ ေရြွတိဂံု ေစတီေတာ္ျကီးကို ေဖါက္ခြဲဖ်က္ဆီးျပီး ထို ေရြွတိဂံု ကုန္းေတာ္ ေပၚ တြင္ ဗလီျကီးေဆာက္ထား မည္မွာ ျမန္မာနို္င္ငံတြင္မြတ္ဆလင္ဦးေရမ်ားလာပါက အမွန္ပင္ျဖစ္လိမ့္မည္)

ဂ်ဴး လူမ်ိဳးတို ့ဧ။္ ဘာသာေရးအထြတ္အျမတ္ေနရာျဖစ္ေသာ စိန္ ့ ဂ်ိဳးဇက္ ျမ ုပ္နွံရာ Joseph Tomb ကို မြတ္ဆလင္ မေအလိုးမ်ား က ယုတ္မာပက္စက္စြာ မီးရိွု ့ေစာ္ ကားေနပံု...။

ဂ်ဴး လူမ်ိဳးတို ့ဧ။္ ဘာသာေရးအထြတ္အျမတ္ေနရာျဖစ္ေသာ စိန္ ့ ဂ်ိဳးဇက္ ျမ ုပ္နွံရာ Joseph Tomb ကို မြတ္ဆလင္ မေအလိုးမ်ား က ယုတ္မာပက္စက္စြာ မီးရိွု ့ေစာ္ ကားေနပံု…။

ဂ်ဴး လူမ်ိဳးတို ့ဧ။္ ဘာသာေရးအထြတ္အျမတ္ေနရာျဖစ္ေသာ စိန္ ့ ဂ်ိဳးဇက္ ျမ ုပ္နွံရာ Joseph Tomb ကို မြတ္ဆလင္ မေအလိုးမ်ား က ယုတ္မာပက္စက္စြာ မီးရိွု ့ဖ်က္ဆီးျပီးထိုေနရာတြင္ ယုတ္မာေစာ္ကားစြာ ဗလီျကီးေဆာက္ထားပံု

ဂ်ဴး လူမ်ိဳးတို ့ဧ။္ ဘာသာေရးအထြတ္အျမတ္ေနရာျဖစ္ေသာ စိန္ ့ ဂ်ိဳးဇက္ ျမ ုပ္နွံရာ Joseph Tomb ကို မြတ္ဆလင္ မေအလိုးမ်ား က ယုတ္မာပက္စက္စြာ မီးရိွု ့ဖ်က္ဆီးျပီးထိုေနရာတြင္ ယုတ္မာေစာ္ကားစြာ ဗလီျကီးေဆာက္ထားပံု

ေဖၚျပပါပံုမ်ားမွာ နမူနာအေနျဖင့္ျပသျခင္းျဖစ္သည္။ လက္ေတြ ့ တြင္ ဟိန္ဒူ ဘုရားေက်ာင္းမ်ား ေထာင္ နဲ ့ခ်ီျပီး၊ ဗုဒ္ဓ ဘုရားေက်ာင္းမ်ား ေထာင္ နဲ ့ခ်ီျပီး၊
ဂ်ဴး ၊ ခရစ္ယာန္ ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းမ်ား ေထာင္ နဲ ့ခ်ီျပီး မြတ္ဆလင္မ်ားဧ။္ ေအာက္တန္းက် ယုတ္မာစြာဖ်က္ဆီးျခင္းကိုခံခဲ့ရသည္။

အဲဒီလို သာ သူမ်ားဘာသာေတြကို ရစရာ မရွိေအာင္ဖ်က္ဆီးထားေပမဲ့ မြတ္ဆလင္ေတြဟာ သူတို ့ရဲ ့ALLAH ေခၚေစာက္ဖုတ္ ဘုရား ေက်ာက္တံုး ရွိတဲ့ မြတ္ဆလင္ေတြရဲ့ ေစာက္ဖုတ္ဘုရားရွိရာ ေဆာ္ဒီက မက္ကာ ျမို ့ ကို က်ေတာ့ဘာသာျခားတစ္ေယာက္ မွ အ၀င္မခံဘူး။ ၀င္တာန ဲ့တရား၀င္ေခါင္း ေခါင္းျဖတ္သတ္ခြင့္ရွိတဲ့ အျပင္

ေဆာ္ဒီ တစ္နိုင္ငံလံုးမွာ တျခားေသာဘာသာေရးဆိုင္ရာ ဘုန္းျကီိးေက်ာင္းတို ့၊ ခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္းတို ့၊ ဟိန္ဒူ ဘုရားေက်ာင္းတို ့ ကိုလံုး၀(လံုး၀) ေပးမေဆာက္ဘူးခင္ဗ်၊

ျမင့္ျမတ္တဲ့ ေစာက္ဖုတ္ဘုရားအာလာ တည္ရွိရာ ေနရာမွာ တျခား ေသာ ဘာသာေတြနဲ့ ယုတ္ည့ံ သြားးမွာစိုးလို ့တဲ့။ ေတာ္ေတာ္သိတတ္ တယ္ေနာ္။

အမွန္က ..ဆူးေလ ဗလီဆိုတာရွိရင္ ေဆာ္ဒီ မက္ကာ ဗုဒၶဘာသာ ဘုန္းေတာ္ျကီးေက်ာင္းဆိုတာရွိ ရမယ္ေလ။

ဟိႏၵဴ ဘာသာ၀င္ေတြ အထြတ္အျမတ္ထားတဲ့ ရာမဘုရား God Siva ေမြးဖြားရာ ဟိႏၵဴ ဘာသာေရးအထြတ္အျမတ္ေနရာ Ayodhya မွာ မြတ္ဆလင္ေတြရဲ့ ဗလီျကီးေတြေဆာက္ထားရင္ မက္ကာျမိ ု ့ ဟိႏၵဴ ဘုရားေက်ာင္းဆိုတာလဲရွိသင့္တာေပါ့။

ခရစ္ယာန္ေတြ အထြတ္အျမတ္ထားတဲ့ ေဂ်ရုဆလင္ျမိ ု ့နဲ ့ ခရစ္တာ္ဖြားျမင္ရာ ဗက္လင္ျမိ ု့မွာ မြတ္ဆလင္ေတြရဲ့ ဗလီျကီးေတြေဆာက္ထားရင္
ေဆာ္ဒီ မက္ကာျမိ ု ့ မွာလည္း Church of Mecca ခရစ္ယာန္ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းဆိုတာရွိရမွာေပါ့။

ဂ်ဴးဘာသာ၀င္ေတြအထြတ္အျမတ္ထားတဲ့ ေဂ်ရုဆလင္ျမိ ု ့မွာ မြတ္ဆလင္ေတြရဲ့ ဗလီျကီးေတြေဆာက္ထားရင္ ေဆာ္ဒီ မက္ကာျမိ ု ့ မွာလည္း
Synagogue of Mecca ဆိုတာရွိသင့္တာေပါ့။

ဒါပဲေလ။ရွင္းရွင္းေလး။ အစၥလာမ္ မြတ္ဆလင္ေတြ ဟာ အျခားဘာသာေတြအေပၚ ဘယ္ေလာက္ေတာင္ေအာက္တန္းက် မိုက္ရိုင္းသလဲဆိုတာ…။

အမွန္ က ရန္ကုန္မွာ ဗလီတစ္လံုး ထပ္ေဆာက္ခ်င္ရင္ ေဆာ္ဒီ က မက္ကာ ျမိ ု ့မွာ ဗုဒၶဘာသာ ဘုန္းေတာ္ျကီးေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္းေပးေဆာက္ရမယ္။

ပဲရစ္ျမိ ု့မွာ ဗလီ အခု ၂၀ ေဆာက္ ခ်င္ရင္ ေဆာ္ဒီ က မက္ကာ နဲ ့ မက္ဒီနာ ျမိ ု့ မွာလည္း ခရစ္ယာန္ ခရစ္ယာန္ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္း ၂၀ ေပးေဆာက္ရမယ္။

ဒါ ပဲေလ .။ ရွင္းရွင္းေလး…..။ မွ်မွ်တတေပါ့။

အိႏိၵယ ဟိႏၵဴ ဘာသာ၀င္ေတြရဲ့ နိုင္ငံ မွာ ဗလီ အလံုး ၁၀၀ ေဆာက္ ရင္ ေဆာ္ဒီ က မက္ကာ နဲ ့ မက္ဒီနာျမိ ု့မွာ ဟိႏၵဴ ဘုရားေက်ာင္း အခု ၁၀၀ ေပးေဆာက္ရမယ္။

ဒါပဲေလ။ ရွင္းရွင္းေလး။

သူတို ့ အစၥလာမ္ မြတ္ဆလင္ေတြရဲ့ အထြတ္အျမတ္ေနရာ ေတြျဖစ္တဲ့ ေစာက္ဖုတ္ဘုရားအာလာ Allah က်ိမ္း၀ပ္ေတာ္မူရာ မက္ကာ ျမိ ု့နဲ ့
လူသတ္သမား၊ ဓားျပ၊ တဏွာရူး မုဒိန္းေကာင္ မိုဟာမက္ရဲ့ သခ်ၤ ္ိဳင္း ( မက္ဒီနာျမိ ု ့) မွာ သူမ်ားဘာသာေတြ ရဲ့ ဘာသာေရးအေဆာက္အံုေတြ
ေပးမေဆာက္ရင္ သူတပါးဘာသာေတြရဲ့ဘာသာေရးအထြတ္အျမတ္ေနရာေတြ မွာ ေအာ့နလံုးနာစရာ ဗလီျကီးေတြလိုက္မေဆာက္နဲ ့ေလ။

ဒီေတာ့ကာ သူတို ့ အစၥလာမ္ မြတ္ဆလင္ေတြရဲ့ အထြတ္အျမတ္ေနရာ ေတြျဖစ္တဲ့ မက္ကာ နဲ ့ မက္ဒီနာျမိ ု့ေတြမွာ Religious Freedom အရ
ဗုဒၶဘာသာ ဘုန္းေတာ္ျကီးေက်ာင္း၊ ဟိႏၵဴ ဘုရားေက်ာင္း၊ ခရစ္ယာန္ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္း ေတြေပးေဆာက္မလား ေမးျကည့္။

ေပးမေဆာက္ဘူး။ ဆိုရင္ ဗုဒၶဘာသာ ၊ ဟိႏၵဴ ၊ ခရစ္ယာန္ ဘာသာ၀င္ နိုင္ငံေတြအားလံုး သက္ဆိုင္ရာနိုင္ငံအသီးသီးမွာ မည္သည့္ ဗလီ ကို မွ ေပးမေဆာက္ပါနဲ ့။ Ban Mosques လုပ္ပါ။ Ban Mosque လုပ္ပစ္ပါ။

ဗလီေဆာက္ခ်င္ရင္ သူတို ့အစၥလာမ္ မြတ္ဆလင္ေတြရဲ့ အထြတ္အျမတ္ေနရာ ေတြျဖစ္တဲ့ မက္ကာ နဲ ့ မက္ဒီနာျမိ ု့ေတြမွာ
တျခားဘာသာေရးအေဆာက္အဦး ေတြေပးေဆာက္မွ ကိုယ့္နိုင္ငံမွာ ဗလီေပးေဆာက္ ပါ။ Exchange လုပ္ပါ။
သေဘာေပါက္ပါ ။ ဥာဏ္မတိမ္ ပါနဲ ့။ အူလည္လည္ စဥ္းစားမေနပါနဲ ့။ ရွင္းရွင္းေလး။ ၅၀ း ၅၀ ပဲ။

အစၥလာမ္ မြတ္ဆလင္ေတြဟာ ေစာက္က်င့္ သိပ္ယုတ္ပါတယ္။ အျခားဘာသာေတြ အေပၚ ေအာက္တန္းက် မိုက္ရိုင္းထားျပီး သူတို ့ အစၥလာမ္ ဘာသာကိုက်ေတာ့ ဆတ္ဆတ္ထိမခံနိုင္ပါဘူး။

ဒီလိုပါပဲ။ အျခားနိုင္ငံေတြမွာ Native မ်ိဳးႏြယ္ မိန္းမေတြကို ရသေလာက္ယူျပီး အစၥလာမ္ အတြင္းသြတ္သြင္း ျပီး သူတို ့ မြတ္ဆလင္မေတြကိုက်ေတာ့ တျခားဘာသာ၀င္ ေကာင္ေလးေတြက စားသြားမွာ ေသေအာင္ ေျကာက္ပါတယ္။

ဒါေျကာင့္ မြတ္ဆလင္ေကာင္ေတြက ေတာ့္ ဗုဒၶဘာသာ မိန္းကေလးေတြကို ရသေလာက္ယူျပီး ….မြတ္ဆလင္မေတြကိုက်ေတာ့ အိမ္တြင္းပုန္း လုပ္ခိုင္းပါတယ္။ အင္မတန္မွ ေစာက္က်င့္ ယုတ္တဲ့ အစၥလာမ္ ကုလားဒိန္ မြတ္ဆလင္ေခြးမ်ဳိးေတြျဖစ္ပါတယ္။

muslim

မြတ္ဆလင္တို ့ကိုးကြယ္ေနျကေသာ အာေရဗ်ရွိ လျခမ္းနတ္ဘုရား အာလာ( ရင္ဘတ္မွလျခမ္းပံုကိုျကည့္ပါ။).. မြတ္ဆလင္တို ့ကိုးကြယ္ျကေသာ Allah ဧ။္ Origin မွာ ဘုရားသခင္မဟုတ္ပဲ။ မက္ကာ KABA ေက်ာက္တံုးနတ္ကြန္း တြင္ ရွိေသာ လျခမ္းနတ္ဘုရားသာျဖစ္သည္။… ထို လျခမ္းနတ္ဘုရား ကို အာရပ္တို ့က မိုဟာမက္ မေမြးမီ နွစ္ေပါင္း ၂၀၀၀ ေက်ာ္ကတည္းက Allah ဘုရားသခင္အျဖစ္ပူေဇာ္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ …ေစာက္ဖုတ္ပံုစံေက်ာက္တံုးမဲမဲေလးကို လျခမ္းနတ္ဘုရား အာလာဧ။္ အထြတ္အျမတ္ဆံုး သေကၤတအျဖစ္ အာရပ္တို ့က မိုဟာမက္ မေမြးမီ နွစ္ေပါင္း ၂၀၀၀ ေက်ာ္ကတည္းက Allah ဘုရားသခင္အျဖစ္ပူေဇာ္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ။ …မိုဟာမက္ဧ။္ အဖို းသည္ အဆိုပါ လျခမ္းနတ္ဘုရား Allah ဧ။္ မက္ကာ ေက်ာက္တံုးနတ္ကြန္းကိုေစာင့္ရေသာ သူျဖစ္သည္။…. မိုဟာမက္ ငယ္စဥ္ ကတည္းက အဆိုပါ Allah ေခၚ လျခမ္းနတ္ဘုရားကို ထာ၀ရဘုရားအမွတ္ျဖင့္ ျပပ္၀ပ္ကိုးကြယ္ပူေဇာ္ရင္း ျကီးျပင္းလာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။… ထို့ေျကာင့္ သူငယ္စဥ္ကတည္းကျပပ္၀ပ္ကုိးကြယ္ေသာ လျခမ္းနတ္ ဘုရား Allah ကို ထာ၀ရ ဘုရားအျဖစ္ အဆင့္ျမွင့္ ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ …ထို့ေျကာင့္ Islam ဧ။္ Origin မွာ Pagan ျဖစ္သည္။ ထို ့ေျကာင့္ မြတ္ဆလင္မ်ားသည္ သူတို့ဧ။္ဘုရားသည္ ခရစ္ယာန္တို ့ဧ။္ ထာ၀ရဘုရားနဲ ့ အတူတူပဲလို ့လိမ္လည္ေျပာဆုိေနျကေသာ္လည္း အဘယ္ ခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္းကို မွေလးစားျခင္းမရွိပဲ …မက္ကာ ျမို ့က ေစာက္ဖုတ္ပံုစံေက်ာက္တံုးမဲမဲေလးကို သာ လျခမ္းနတ္ဘုရား အာလာဧ။္ အထြတ္အျမတ္ဆံုး သေကၤတအျဖစ္ ေရာက္ရာေနရာ ဗလီအသီးသီးမွ ဦးတိုက္ျပပ္၀ပ္ ကိုးကြယ္ျကသည္။ အဆိုပါ လျခမ္းနတ္ဘုရား အာလာဧ။္ အထြတ္အျမတ္ဆံုး သေကၤတျဖစ္သည့္ ေစာက္ဖုတ္ပံုစံေက်ာက္တံုးမဲမဲေလးကို ျပပ္၀ပ္ကိုးကြယ္ရျခင္းသည္ Islam ဧ။္အနွစ္သာရျဖစ္သည္။

ကဲ...သူငယ္ခ်င္းတို ့ကေရာ မြတ္ဆလင္ေတြရဲ့ ALLAH ေခၚ ေစာက္ဖုတ္ဘုရားအာလာ က်ိမ္း၀ပ္ေတာ္မူရာ မြတ္ဆလင္ေတြ အထြတ္အျမတ္ထားတဲ့ ေဆာ္ဒီ နိုင္ငံ မက္ကာျမိ ု့ က မြတ္ဆလင္ေတြရဲ့ ALLAH ေခၚ ေစာက္ဖုတ္ဘုရားအာလာ က်ိမ္း၀ပ္ေတာ္မူရာ ေက်က္ တံုးမဲမဲျကီးကို ဘယ္လို လုပ္သင့္တယ္လို ့ထင္ပါလဲ။ ဟဲဟဲ

ကဲ…သူငယ္ခ်င္းတို ့ကေရာ မြတ္ဆလင္ေတြရဲ့ ALLAH ေခၚ ေစာက္ဖုတ္ဘုရားအာလာ က်ိမ္း၀ပ္ေတာ္မူရာ မြတ္ဆလင္ေတြ အထြတ္အျမတ္ထားတဲ့ ေဆာ္ဒီ နိုင္ငံ မက္ကာျမိ ု့ က မြတ္ဆလင္ေတြရဲ့ ALLAH ေခၚ ေစာက္ဖုတ္ဘုရားအာလာ က်ိမ္း၀ပ္ေတာ္မူရာ ေက်က္ တံုးမဲမဲျကီးကို ဘယ္လို လုပ္သင့္တယ္လို ့ထင္ပါလဲ။ ဟဲဟဲ

မြတ္ဆလင္အာလံုးျပပ္၀ပ္ကိုးကြယ္ ပူေဇာ္ရိွခိုးရေသာ ေစာက္ဖုတ္ဘုရားအာလာ Allah...မြတ္ဆလင္ေတြကို ” မင္းတို ့ ဗလီ မွာ ဘာကို ရွိ ခိုးပါလဲလို ့” ေမးရင္ ေကာင္းကင္ က အာလာ ကိုရွိခိုးတာလို ့ျဖီးပါလိမ့္မယ္။ အမွန္ က ဘာ ေကာင္းကင္ ကိုမွ ရွိခိုးတာမဟုတ္ပါဘူး။ ေဆာ္ဒီ က မက္ကာ ျမိ ု ့က သူ့တို ့ရဲ့ အာလာဘုရား က်ိမ္း၀ပ္ ေတာ္မူတဲ့ ေက်ာက္တံုးမဲမဲျကီးကိုရွိခိုးတာပါ။ ရွင္းေအာင္ေျပာရင္ အဲဒီ ေက်ာက္တံုးမဲမဲျကီး မွာရွိတဲ့ ေစာက္ဖုတ္ပံုစံ ေက်ာက္တံုး ေလး ဟာ သူတို ့ ဘုရားအာလာပါပဲ။ အာလာေခၚ ေစာက္ဖုတ္ေက်ာက္တံုးေလးဟာ မြတ္ဆလင္ေတြရဲ့ အထြတ္ ျမတ္ဆံုး အာလာဘုရားပါပဲ။ အဲဒီ အာလာေခၚ ေစာက္ဖုတ္ေက်ာက္တံုးေလး ကို မြတ္ဆလင္အားလံုး ဦးတိုက္ ရွိခိုး ျကတာပါပဲ။ မြတ္ဆလင္ ဗလီ ၀တ္တက္တာ ဆို တာ ေရာက္ ရာ နိုင္ငံ အသီးသီး ကေန အဲဒီ အာလာေခၚ ေစာက္ဖုတ္ေက်ာက္တံုးေလး ကို မြတ္ဆလင္အားလံုး ဦးတိုက္ ရွိခိုး ျကတာပါပဲ။ ဒါပဲ။ ဘာ ေကာင္းကင္ က အာလာကို မွရိွခိုးတာ မဟုတ္ဘူး။ ေဆာ္ဒီ က မက္ကာျမိ ု့ မွာရွိတဲ့ အာလာေခၚ ေစာက္ဖုတ္ေက်ာက္တံုးေလး ကို မြတ္ဆလင္အားလံုး ဦးတိုက္ ရွိခိုး ျကတာပါပဲ။ အဲဒီ ေစာက္ဖုတ္ပံုစံ ေက်ာက္တံုး ေလး ဟာ မြတ္ဆလင္အားလံုးးတို ့ရဲ့ ဘုရားအာလာ ALLAH ပါပဲ။

မြတ္ဆလင္အာလံုးျပပ္၀ပ္ကိုးကြယ္ ပူေဇာ္ရိွခိုးရေသာ ေစာက္ဖုတ္ဘုရားအာလာ Allah…မြတ္ဆလင္ေတြကို ” မင္းတို ့ ဗလီ မွာ ဘာကို ရွိ ခိုးပါလဲလို ့” ေမးရင္ ေကာင္းကင္ က အာလာ ကိုရွိခိုးတာလို ့ျဖီးပါလိမ့္မယ္။ အမွန္ က ဘာ ေကာင္းကင္ ကိုမွ ရွိခိုးတာမဟုတ္ပါဘူး။ ေဆာ္ဒီ က မက္ကာ ျမိ ု ့က သူ့တို ့ရဲ့ အာလာဘုရား က်ိမ္း၀ပ္ ေတာ္မူတဲ့ ေက်ာက္တံုးမဲမဲျကီးကိုရွိခိုးတာပါ။ ရွင္းေအာင္ေျပာရင္ အဲဒီ ေက်ာက္တံုးမဲမဲျကီး မွာရွိတဲ့ ေစာက္ဖုတ္ပံုစံ ေက်ာက္တံုး ေလး ဟာ သူတို ့ ဘုရားအာလာပါပဲ။ အာလာေခၚ ေစာက္ဖုတ္ေက်ာက္တံုးေလးဟာ မြတ္ဆလင္ေတြရဲ့ အထြတ္ ျမတ္ဆံုး အာလာဘုရားပါပဲ။ အဲဒီ အာလာေခၚ ေစာက္ဖုတ္ေက်ာက္တံုးေလး ကို မြတ္ဆလင္အားလံုး ဦးတိုက္ ရွိခိုး ျကတာပါပဲ။ မြတ္ဆလင္ ဗလီ ၀တ္တက္တာ ဆို တာ ေရာက္ ရာ နိုင္ငံ အသီးသီး ကေန အဲဒီ အာလာေခၚ ေစာက္ဖုတ္ေက်ာက္တံုးေလး ကို မြတ္ဆလင္အားလံုး ဦးတိုက္ ရွိခိုး ျကတာပါပဲ။ ဒါပဲ။ ဘာ ေကာင္းကင္ က အာလာကို မွရိွခိုးတာ မဟုတ္ဘူး။ ေဆာ္ဒီ က မက္ကာျမိ ု့ မွာရွိတဲ့ အာလာေခၚ ေစာက္ဖုတ္ေက်ာက္တံုးေလး ကို မြတ္ဆလင္အားလံုး ဦးတိုက္ ရွိခိုး ျကတာပါပဲ။ အဲဒီ ေစာက္ဖုတ္ပံုစံ ေက်ာက္တံုး ေလး ဟာ မြတ္ဆလင္အားလံုးးတို ့ရဲ့ ဘုရားအာလာ ALLAH ပါပဲ။

အစ္ဆလာမ္ဧ။္ အဓိတ္ပါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္

အစ္ဆလာမ္ဧ။္ အဓိတ္ပါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္

My Poem Gift for all Muslims Friends…

အသင္ မြတ္ဆလင္

မက္ကာ ေက်ာက္တံုးမဲျကီးကို ရိွခိုး ၊ မယားေတြကို ဖင္လိုး ။
ႏြားေသြးနဲ ့ယဇ္ပူေဇာ္ ၊ ေကာင္းကင္ဘံုကို၀င္မယ??

မိုဟာမက္ရဲ ့အျပ ုအမူ၊ မုဒိန္းေကာင္နဲ ့အတူတူ။မိုဟာမက္ဟာ မေကာင္းဆိုး၇ြား၊ မုဒိန္းေကာင္နဲ ့လူသတ္သမား၊ဓားျပဖာေခါင္း အျကီးစား။
အဲဒါျကီးက ပေရာဖက္လား။ စဥ္းစား။ စဥ္းစား။

အာလာရဲ ့အမိန္ ့ေတာ္၊ တစ္ကဘာလံုးကိုစိန္ေခၚ။
ေစာက္ဖုတ္ေက်ာက္တံုး ကိုပူေဇာ္၊ မိုဟာမက္ကို အေဖေခၚ။

တစ္ကဘာလံုး အစ္ဆလာမ္္ျဖစ္ေရး ၊ မြတ္ဆလင္တိုင္းျကိုးစားေပး။
နိုင္ငံတိုင္းမွာ ဗလီေတြလိုက္ေဆာက္၊ ဗံုးေတြကို အေသေဖါက္။

ကိုရမ္ကိုဖတ္ျပီး ၊ လူေတြကို လည္လွီး။
အေသခံဘံုးခြဲ ၊ အာလာဘံုမွာလိုးပြဲ ( အပ်ိဳစင္ ၇၂ေယာက္+လူပ်ိဳေပါက္ ၂၈ေယာက္)
မြတ္ဆလင္ငမိုက္၊ သင္ေသမွခိုက္မည္။

…………………………………………………………

” Mohammed was so great that even Allah showered praises on him and saluted him ” (Qur’an 33: 56)
မိုဟာမက္ သည္ အရမ္းျကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္လွေသာေျကာင့္ ALLAH အာလာျကီးက ပင္ မိုဟာမက္ ကို အေလးျပ ုရဧ။္ ။(ကိုရမ္ ၃၃း ၅၆)
ဒီေနရာမွာ သိရ မွာ က အေလးျပ ု Salute ေပးတယ္ ဆို တာ လက္ေအာက္

ငယ္သား က သူ ့ထက္ပိုမို ျမင့္ျမတ္တဲ့ အထက္ ကလူျကီး ကို အရို အေသေပးရတာပါ။
ဒီေတာ့ က မိုဟာမက္ သည္ အရမ္းျကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္လွေသာေျကာင့္ အာလာ(မြတ္ဆလင္ဘုရား)က ေတာင္ မိုဟာမက္ကို ျပန္ ျပီး
အေလးျပ ုရတယ္ဆိုေတာ့ ……………………
အာလာက မိုဟာမက္ရဲ့ဘုရားလား။ ?
မိုဟာမက္ က အာလာရဲ့ ဘုရားလား ? ……ရယ္စရာျဖစ္ေနပါတယ္။

မို ဟာမက္နဲ့ အာလာ ဘယ္ သူကပိုျကီးျမတ္လဲ။ အာလာကသာ မိုဟာမက္ ထက္ပိုျမင့္ျမတ္တဲ့ ဘုရားဆိုရင္ မိုဟာမက္လို ၈နွစ္သမီးကို မုဒိန္းက်င့္တဲ့ေကာင္ကို ဘာမွ အေလးျပ ုစရာ မလိုဘူးေလ ။

ဒီေတာ့ ေရးထားတာ ကရွင္းရွင္းေလး ……။
မိုဟာမက္ က အရမ္းျကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္လွေသာေျကာင့္ အာလာ(မြတ္ဆလင္ဘုရား)က ေတာင္ မိုဟာမက္ကို ျပန္ ျပီး
အေလးျပ ုရတယ္ဆိုေတာ့ မိုဟာမက္ က အာလာ ထက္ပို ျကီးျမတ္တာေပါ့။

အဲဒီမွာတင္ Islam အစ္ဆလာမ္ က Game Over သြားပါျပီ။

အာလာ ဆိုတာ ဓားျပဖာေခါင္း မိုဟာမက္ လက္သပ္ေမြးထားတဲ့ Puppet god ရုပ္ေသးရုပ္ ဘုရား ျဖစ္သြား ကာ…

အစ္ဆလာမ္ ဘာသာ ဆိုတာ မိုဟာမက္ရဲ့ ေရွ့ ေနာက္ မညီတဲ့ Hypocrisy ျဖစ္တာကို ေတြ့ရမွာျဖစ္ပါတယ္။
ကိုရမ္က်မ္း တစ္အုပ္လံုး ဟာ မိုဟာမက္ထြင္ထားတဲ့ သူ ့ ကိုယ္ပိုင္ ေစာက္က်င့္ေစာက္ျကံေတြ ဆိုတာထင္ရွားသြားျပီ ေပါ့။

အစ္ဆလာမ္ေတြ က အာလာကို အျမင့္ျမတ္ဆံုး ဘုရားဆိုျပီး အထြတ္အျမတ္ထား ကိုးကြယ္တယ္။
မြတ္ဆလင္ေတြအထြတ္အျမတ္ထားျပီး ကိုးကြယ္တဲ့ အာလာကိုယ္တိုင္ က မိုဟာမက္လို ဂနွစ္သမီး ကိုမုဒိန္းက်င့္တဲ့ ေကာင္ကို အေလးျပ ုမွေတာ့ အာလာဟာ ေခြးျဖစ္သြားျပီ ေပါ့။ Islam ဟာ Totally False ျဖစ္သြားျပီ ေပါ့။

မြတ္ဆလင္ေတြအထြတ္အျမတ္ထားျပီး ကိုးကြယ္တဲ့ အာလာ က မိုဟာမက္လို ဂနွစ္သမီး ကိုမုဒိန္းက်င့္တဲ့ ေကာင္ကို အေလးျပ ုမွေတာ့ ….
ဂ နွစ္ ကေလးကို မုဒိန္းမက်င့္တဲ့ (မိုဟာမက္ ထင္ပိုျမင့္ျမတ္တဲ့)အရက္သမားတို ့၊ ဖာခါင္းတို ့ ၊ ေထာင္ထြက္တို ့ကို အာလာ က ပိုျပီးေတာ့ေတာင္ အေလးျပ ုသင့္ တာေပါ့။

Conclusion ေကာက္ခ်က္ဆြဲရရင္ အစ္ဆလာမ္ ဘုရား အာလာ ဟာ လူသတ္သမား ၊ မုဒိန္းေကာင္ ေတြ ထက္ ပိုျပီး ယုတ္ညံ့ တယ္။
ဒါေျကာင့္ လူသတ္သမား ၊ မုဒိန္းေကာင္ မိုဟာမက္ ကို အာလာ က အေလးျပ ုရတယ္။

OK ေနာ္။….

Do we have to debate with Muslims ? Is that really Necessary ?

ဗုဒၶျမတ္စြာနဲ ့မိုဟာမက္ဆို တာ သူတို ့ရဲ့ ဂုဏ္ပုဒ္ေတြ ကို ဖယ္ထား အုန္း။
သာမာန္လူ နွစ္ေယာက္ အေနနဲ ့ေတာင္ သိဒၵတၳ မင္းသား ရဲ့ Attitude, Behaviour နဲ ့
မိုဟာမက္ရဲ့ Attitude, Behaviour တို ့ဟာဘယ္လို မွ မနွုိင္းယွဥ္အပ္ေလာက္ ေအာင္ပဲ။

သိဒၵတၳ မင္းသား က ေငြေျကး၊ စည္းစိမ္၊ ဥစၥာ ၊ မိန္းမ ကာမဂုဏ္ အားလုံးလိုတရ ေနတဲ့ဘ၀ကေန ဒါေတြ ကို စိတ္ကုန္လြန္းလို ့ေတာထြက္ျပီး ေလာကရဲ့ အမွန္တရားကို ရွာေဖြခဲ့သူ။
သိဒၵတၳ မင္းသား အလံုးစံု လိုတရေနတဲ့ ဘုရင့္သားေတာ္ ဘ၀ ကေန ဒီေလာကီ ကာမဂံုေတြဟာ ဘာမွ မဟုတ္ပါလား လို ့ ငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္ အသက္ေလး ၃၀ အရြယ္နဲ ့ေတာျကီး ထဲမွာ ဒုကၡဇြဲနပဲနဲ ့ စျကာ၀ဠာရဲ့ အမွန္တရားကို က်င့္ခဲ့တဲ့သူ။

မိုဟာမက္ဟာ ဆင္းရဲစုတ္ျပတ္လူရာမ၀င္တဲ့ ဘ၀ကေန ေငြေျကး၊ စည္းစိမ္၊ ဥစၥာ ၊ မိန္းမ ကာမဂုဏ္ အားလုံးလိုတရေနတဲ့ ဘ၀ ကို ရေအာင္ျကိုးစားခဲ့ သူ၊ မိုဟာမက္ဟာ လူေတြကို ေသြးေအးေအးနဲ ့ရက္ရက္ စက္စက္လည္လွီးသတ္ခဲ့ တဲ့သူ၊ အသက္ျကီး မွ ကေလးသူငယ္ မိန္းကေလးေတြ ေျမာက္မ်ားစြာ ကို မုဒိန္းက်င့္သူ။ ပစၥည္းဥစၥာ၊အာဏာ ပါ၀ါရရွိေရး အတြက္ အစြမ္းကုန္ျကိုးစားခဲ့တဲ့ေကာင္ျကီး။

သူေတာင္းဇား တစ္ေယာက္ ကသူ ့ရဲ့ နာက်ည္းခ်က္ေတြကို စုထားျပီး ၊ အာဏာရေအာင္ျကိုးစား ျပီးမွ စိတ္ျကိုက္လက္စားေခ်သလို ၊ ဘာသာေရးအေျကာင္းျပျပီးသတ္ရဲျဖတ္ရဲတဲ့ တပည့္လက္သား လက္နက္စုျပီး ေခါင္ေဆာင္ျဖစ္တာ နဲ ့သူ အရင္ တစ္သက္လံုး က စိတ္မွန္းျပီး လုိးခ်င္ခဲ့တဲ့ သူမ်ားသားသမီး ၊ သူမ်ားမယားေတြ။ အရြယ္မေရာက္ေသးတဲ့ ကေလးသူငယ္ေလးေတြ ကို ရက္ရက္စက္စက္ မုဒိန္းက်င့္ခဲ့တဲ့ ေကာင္ျကီး.။

သိဒၵတၳ မင္းသား က ေငြေျကး၊ စည္းစိမ္၊ ဥစၥာ ၊ မိန္းမ ကာမဂုဏ္ အားလုံးလိုတရ ေနတဲ့ဘ၀ကေန ဒါေတြ ကို စိတ္ကုန္လြန္းလို ့ေတာထြက္ျပီး ေလာကရဲ့ အမွန္တရားကို ရွာေဖြခဲ့သူ။
သိဒၵတၳ မင္းသား အလံုးစံု လိုတရေနတဲ့ ဘုရင့္သားေတာ္ ဘ၀ ကေန ဒီေလာကီ ကာမဂံုေတြဟာ ဘာမွ မဟုတ္ပါလား လို ့ ငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္ အသက္ေလး ၃၀ အရြယ္နဲ ့ေတာျကီး ထဲမွာ ဒုကၡဇြဲနပဲနဲ ့ စျကာ၀ဠာရဲ့ အမွန္တရားကို က်င့္ခဲ့တဲ့သူ။
မိုဟာမက္ဟာ ဆင္းရဲစုတ္ျပတ္လူရာမ၀င္တဲ့ ဘ၀ကေန ေငြေျကး၊ စည္းစိမ္၊ ဥစၥာ ၊ မိန္းမ ကာမဂုဏ္ အားလုံးလိုတရေနတဲ့ ဘ၀ ကို ရေအာင္ျကိုးစားခဲ့ သူ။

Do we have to debate with Muslims ? Is that really Necessary ?
……………………….

How did Muhammad die?

အသက္ ၆၃နွစ္ အရြယ္ ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္ေသခါနီးေတာင္ အသိတရားမရပဲ Aisha ကို Fucking ေပးရင္းနဲ ့ အသက္ထြက္သြားတဲ့ ေကာင္ျကီး။
တစ္ခ်ိဳ ့ေသခါနီးမွာ ေဆးလိပ္ေလးေသာက္ သြားခ်င္၊ အရက္ကေလး တစ္ခြက္ ေသာက္ျပီး ေသတဲ့လူေတြ ျကားဖူးျကတယ္မွတ္လား။

မိုဟာမက္ျကီး ကေတာ့ တစ္သက္လံုး သူမ်ား၊ သားသမီး၊ သူမ်ား မယားေတြ ကို အားရပါးရ မုဒိန္းက်င့္ရံုတင္အား မရဘူး ။

ေနာက္ဆံုး ေသခါနီး အခ်ိန္ေလး မွာ ေတာင္Aisha ကို တစ္ေလ်ွာ့( one shot) ေလာက္ လုပ္ပါရေစ၊

မိုဟာမက္ရဲ့ေနာက္ဆံုး အသက္ထြက္ခ်ိန္၊ အဖိုးတန္အခ်ိန္ေလး ကို တစ္ေလွ်ာ့( one shot) ေလာက္ လုပ္ရင္းနဲ ့မွ အသက္ထြက္ပါရေစဆိုျပီး Aisha ရင္ခြင္ထဲ မွာ နို ့စို ့ရင္း၊ နွုတ္ခမ္းခ်ငး္ စုပ္ရင္း တစ္ေလွ်ာ့( one shot) လုပ္မလို ့အင္ထရို ၀င္ေနတုန္း မွာ မိုဟာမက္ျကီး အသက္ထြက္သြား ရွာ သတဲ့။ သနားစရာ ..

http://www.answering-islam.org/Silas/mo-death.htm
http://www.islam-watch.org/AyeshaAhmed/Did-Prophet-Die-While-Making-Love-to-Aisha.htm

အဲ…အဲ..ေနအုန္း။ ေနာက္ဆက္တြဲ က်န္ေသးတယ္.။
မိုဟာမက္ဟာ လူ ့ဘ၀မွာ တစ္သက္လံုး သူမ်ား၊ သားသမီး၊ သူမ်ား မယားေတြ ကို အားရပါးရ မုဒိန္းက်င့္ရံုတင္အား မရဘူး ေသျပီးတာေတာင္ အလႅဟ္ဘံုမွာ Recyclable Virgins အပ်ိဳစင္ ၇၂ေယာက္+
လူပ်ိဳေပါက္ ၂၈ေယာက္နဲ ့ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ျကီး Fucking လုပ္အုန္းမယ္ဆိုပဲ။ သနားစရာ ..က်ြတ္..က်ြတ္..က်ြတ္
……………………….

ရာဇ၀င္တြင္မဲ့ ေတြ ့ဆံုမွု (သို ့) မိုဟာမက္နဲ ့အလႅာဟ္ ေတြ ့ခန္း။

မိုဟာမက္ ဟာ ကေလးနွစ္ေယာက္ရွိတဲ့ လင္နွစ္ေယာက္ ရွိခဲ့ဖူးတဲ့ မုဆိုးမျကီး ကို ဘ၀ ၀မ္းေရး၊ေနာင္ေရးအတြက္ ယူခဲ့ရလို ့ ဘူေနခဲ့ပါ တယ္။

မယားျကီးကိုလည္း ေျကာက္ရ ၊ မယားပါးသမီး နွစ္ေယာက္ ကိုလဲ နွိုက္ခ်င္ေပမဲ့ မနွိုက္ရဲ။
လမ္းသြားလမ္းလာ မိန္းကေလးေခ်ာေခ်ာ အရြယ္ေကာင္း ေလး ကို ေတြ ့ရင္ လည္း
လုပ္ခ်င္ေပမဲ့ မလုပ္နိုင္လို ့ ေနာက္ဆံုး စိတ္ညစ္ညစ္ နဲ ့ေက်ာက္ဂူျကီး ထဲမွာ ပဲ သြား သြားထုိုင္ ေန တတ္သတဲ့.။

ဒီလုိနဲ ့တစ္ေန ့မွာေတာ့ မိုဟာမက္ျကီး စိတ္ညစ္ညစ္နဲ ့ ေက်ာက္ဂူျကီးထဲမွာ ထိုင္ေန ျပီး ေကာင္မေလးေတြ၊ ကေလးမေလးေတြ အေျကာင္းစဥ္းစားေနတုန္း အလႅာဟ္နဲ ့ေတြ ့ျပီး

အလႅာဟ္ က ” မိုဟာမက္၊ မင္း ဘာျဖစ္ ခ်င္ေနလဲဆိုတာ ငါသိတယ္။ ငါေျပာတဲ့ အတိုင္း မင္း ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္လုပ္နိုင္မလား။ ငါေျပာတဲ့အတိုင္းလုပ္ရင္ မင္းဘ၀မွာ မင္းတစ္သက္လံုးျဖစ္ခ်င္ခဲ့တဲ့ ၊မင္းလုပ္ ခ်င္ေနတဲ့ ၈နွစ္ ၉နွစ္ ကေလးေတြ ကိုမင္း Fucking လုပ္ရမယ္ ” လို ့သိမ္းသြင္းေတာ့ နွစ္ခါ မေျပာရဘူး။

၀မ္းသာအာရနဲ ့မိုဟာမက္ ျကီး က ” အလႅာအရွင္ျမတ္၊ ခင္ဗ်ား တကယ္ေျပာတာလား။ က်ဳပ္မိုဟာမက္ ဒီဘ၀မွာ ၈နွစ္ ၉နွစ္ ကေလးေလး ေတြ၊ က်ဳပ္တစ္သက္လံုး လိုးခ်င္ခဲ့တဲ့ ေကာင္မေတြ က္ို လိုးရမယ္ဆိုရင္ ျပီးေရာ ဗ်ာ။ ဘာပဲလုပ္ရ လုပ္ရ လုပ္မယ္ ” ဆိုျပီး ဆရာတပည့္နွစ္ေယာက္သား ေစ်းတည့္သြားေရာ တဲ့။
ေဒ၀ဒတ္နဲ ့အဇာတသတ္လိုေပါ့။

အဲဒါ ကေတာ့ ဟစ္တလာ နဲ ့မူဆိုလီနီ ေတြ ့ဆံုမွုထက္ ၊ ေဒ၀ဒတ္နဲ ့အဇာတသတ္ေတြ ့ဆံုမွုေတြထက္ အဆေပါင္းမ်ားစြာဆိုတဲ့ လူ ့သမိုင္းတေလ်ွာက္ ေသြးစြန္းေစမဲ့ ၊ ရာဇ၀င္တြင္မဲ ့ အလႅာဟ္နဲ ့မိုဟာမက္ေတြ ့ဆံုမွုပါပဲ။

devil-islammp4_000109800

Mohammed admittedly received a message from Satan Allah and delivered it to the people( Muslims) as if it were from God.

Qur’an 17:73-75

ALLAH = Devil Satan LUCIFER (According to BIBLE)

fuck-islamflv_000016833

အစ္ဆလာမ္ဆို တာျငိမ္းခ်မ္းတဲ့ ဘာသာပါ…။မယံုဘူးလား…?။

မယံုရင္ဓားနဲ ့လည္လွီးသတ္ပစ္မွာေနာ္…..

miniquran2

ကိုရမ္က်မ္းရွိ အစ္ဆလာမ္ ဘာသာထဲ ကို မ၀င္သူမ်ားကို သတ္ခိုင္းေသာက်မ္းခ်က္မ်ား ။ ကေလးသူငယ္ မ်ားကို မုဒိန္းက်င့္ရန္ခြင့္ျပ ုေသာက်မ္းခ်က္မ်ားနွင့္ ၊ မယားအမ်ားျကီး ယူကာ သားေဖါက္မ်ိဳးပြားခိုင္းေသာက်မ္းခ်က္မ်ား။ အေသခံဗံုး ခြဲ ရန္ အားေပးေသာက်မ္းခ်က္မ်ား။ တစ္ကဘာလံုးမြတ္ဆလင္ျဖစ္ရန္ အမိန္ ့့ေပးထားေသာ က်မ္းခ်က္မ်ား စသည့္ေအာက္တန္းက်လွေသာ မေကာင္းဆိုး ၀ါး က်မ္းခ်က္မ်ားကိုဖယ္ နွ ုတ္လိုက္ျပီးေသာအခါ ကိုရမ္ က်မ္းသည္ အထက္ပါ စာအုပ္အရြယ္သာက်န္ေတာ့သည္။

အျမင့္ျမတ္ဆံုး သူေတာ္စင္တမန္ေတာ္ျကီး

မိုဟာမက္ရဲ ့အျမင့္ ျမတ္ဆံုးေသာအျပ ုအမူ =

၈ နွစ္အရြယ္ ကေလးကိုမုဒိန္းက်င့္ျခင္း

မိုဟာမက္ျကီးဟာ သူ ့အသက္ ၅၄ နွစ္အရြယ္မွာ သူ ့ေျမး အရြယ္ေလာက္ရွိတဲ ့ ဂနွစ္(၃တန္းအရြယ္)အရြယ္ ကေလးသူငယ္ေလး Aisha Bent Abe Baker ကိုမုဒိန္းက်င့္ခဲ့ပါတယ္ ။

ျမင္ေယာင္ျကည့္ျကပါဗ်ာ။ ရာသီေတာင္မလာေသးတဲ့ ဂနွစ္(၃တန္းအရြယ္)အရြယ္ ကေလးသူငယ္ေလး ကို အသက္၅၄နွစ္အရြယ္ ေသခါနီးျကီး တဏွာရူးျကီး မိုဟာမက္ က မုဒိန္း တက္က်င့္ေနတဲ့ ပံု ကို။

ဂနွစ္(၃တန္းအရြယ္)အရြယ္ ကေလးငယ္ေလး မွာ ေသေလာက္ေအာင္နာက်င္ ေအာ္ဟစ္၊ငိုယို ေတာင္းပန္….
ေသခါနီးတဏွာရူးျကီးမိုဟာမက္ က ေခ်ြးသံတရြဲ ရြဲနဲ ့ သူ ့ေျမးေလာက္ရွိတဲ့ ရာသီေတာင္မလာေသးတဲ့ ဂနွစ္(၃တန္းအရြယ္)အရြယ္ ကေလးငယ္ေလး ကို မရ၊အရ မုဒိန္းက်င့္ေနတဲ့ ျမင္ကြင္းကို…..

အာလာျကီး အလို အရမုဒိန္းက်င့္ရ တာပါလို ့ေစာက္ရွက္မရွိေျပာေသးတယ္။
အဘယ္သို ့ေသာ ဘုရား၊ အဘယ္သို ့ေသာ ဘာသာတရား က ဂနွစ္ အရြယ္ ကေလးသူငယ္ေလးကို မုဒိန္းက်င့္ ခိုင္းလဲ။
အဲဒီလို က်င့္ခိုင္း ရင္လည္း ….အဲဒီလို က်င့္ခိုင္းတဲ့ အာလာဆိုတဲ့ ေကာင္ျကီးဟာ ဖာေခါင္းဘုရား၊ ဖာသယ္ဘုရားပဲျဖစ္မွာေပါ့။

အင္မတန္မွ ေအာ့နလံုးနာစရာ၊ ရြံ စရာေကာင္းေသာ ေအာက္တန္းစား၊မုဒိန္းေကာင္ျကီးမိုဟာမက္ျဖစ္ပါတယ္။
ဒါတင္မကေသးဘဲ မေအလိုးျကီးမိုဟာမက္ဟာ ဖေအလုပ္တဲ့လူကိုသတ္၊ျပီး အဲဒီေန ့မွာပဲသမီးျဖစ္သူကို မုဒိန္း က်င့္တာတို ့၊
လင္လုပ္တဲ့သူကိုေခါင္းျဖတ္သတ္ျပီး အဲဒီေန ့မွာပဲ မယားျဖစ္သူကို မုဒိန္း က်င့္တာတို ့၊စတဲ့ အင္မတန္မွ ေအာက္တန္းက်၊မိုက္ရီုင္း၊
ယုတ္မာပက္စက္ ခဲ့တဲ့ ေအာ့နလံုးနာစရာေကာင္းတဲ့ မေကာင္းဆိုး၀ါးေကာင္ျကီးျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီလို ေအာ့နလံုးနာစရာေကာင္းတဲ့ မေကာင္းဆိုး၀ါးေကာင္ျကီးမိုဟာမက္ကို မြတ္ဆလင္ေတြက လူ ့သမိုင္းမွာ အျမင့္ျမတ္ဆံုး
တမန္ေတာ္ျကီးတဲ့။
ဟုတ္မယ္…..ေနာက္ဆံုးကစျပီးေရတြက္ရင္ ေလ….. ၁။မိုဟာမက္…၂။ဟစ္တလာ…၃။ေဒ၀ဒတ္…..

ဒါေျကာင့္ ဂ်ပန္ေခတ္တုန္း က ဗုဒၶဘာသာ ရခိုင္လူမ်ိဳး ေတြရဲ ့ ရခိုင္ျပည္နယ္ ကို မြတ္ဆလင္ကုလားဒိန္မေအလိုးေတြက ၀င္ဆီးျပီ……..ရခိုင္မေလးေတြကို သူတို ့အေဖအေမေရွ့ မွာ မြတ္ဆလင္ကုလားဒိန္ေတြ က ၈ေယာက္ကိုးေယာက္ ၀ိုင္းမုဒိန္းက်င့္ျပီး အဲဒီလို မုဒိန္းက်င့္တာကို ဖေအ၊မေအေတြကို ျကိ ုးတုပ္ကာျကည့္ခိုင္းျပီး၊ တစ္မိသားစုလံုးကိုလည္လွီးသတ္ပစ္တာ စတဲ့ အင္မတန္မွ ေအာက္တန္းက်၊မိုက္ရီုင္း၊ယုတ္မာပက္စက္ လုပ္ရပ္ေတြဟာ မြတ္ဆလင္ေတြရဲ ့အေဖ
မိုဟာမက္ဆိုတဲ့မေအလိုးျကီးေခတ္ကတည္းက စခဲ့တဲ့ ေအာက္တန္းစား ေစာက္က်င့္ေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဆရာလုပ္တဲ့မိုဟာမက္ ကိုယ္တိုင္ က မိုက္မိုက္ရိုင္းရိုင္းလုပ္ျပခဲ့ေတာ့ ေနာက္လာတဲ့မြတ္ဆလင္ကုလားဒိန္ ေခြးသား၀က္ေျမး မ်ိဳးဆက္တစ္ခုလံုးေအာက္တန္းက်တာ ဘာမွမဆန္းေတာ့ပါဘူး။

mo-aisha1

အစၥလာမ္ အာလာ ALLAH ကို ေခြးတစ္ေကာင္ က သူ ့နည္းသူ ့ဟန္ျဖင့္ ဂုဏ္ျပ ုေနပံု.....။

အစၥလာမ္ အာလာ ALLAH ကို ေခြးတစ္ေကာင္ က သူ ့နည္းသူ ့ဟန္ျဖင့္ ဂုဏ္ျပ ုေနပံု…..။

non-stop1

မြတ္ဆလင္မဟုတ္တဲ့သူေတြအားလံုးကို သတ္ပစ္ဖို ့မင္းတို ့(မြတ္ဆလင္ေတြ)တာ၀န္ယူပါ။ အာလာျကီးရဲ ့ေကာင္းကင္ဘံုမွာ၂၄နာရီ လိုးရဖို ့မိုဟာမက္ျကီးကတာ၀န္ယူပါတယ္။ အေသခံဗံုးခြဲတဲ့ေနရာမွာ လူေတြမ်ားမ်ားေသေအာင္ သတ္ေနာ္။ မ်ားမ်ားသတ္နိုင္ေလ။အာလာျကီးကပိုခ်စ္ေလ။ ပိုဆုခ်မွာေနာ္။

ကိုရမ္က်မ္းစာအရလူူ ့ ့အသက္ေတြကိုသတ္ျပီး ေကာင္းကင္ဘံုေရာက္ေအာင္ျကိ ုးစားေနသည့္ ငမိုက္သား မြတ္ဆလင္မ်ား။

ကိုရမ္က်မ္းစာအရလူူ ့ ့အသက္ေတြကိုသတ္ျပီး ေကာင္းကင္ဘံုေရာက္ေအာင္ျကိ ုးစားေနသည့္ ငမိုက္သား မြတ္ဆလင္မ်ား။

ကိုရမ္က်မ္းစာအရလူူ ့ ့အသက္ေတြကိုသတ္ျပီး ေကာင္းကင္ဘံုေရာက္ေအာင္ျကိ ုးစားေနသည့္ မြတ္ဆလင္မ်ား။

ကိုရမ္က်မ္းစာအရလူူ ့ ့အသက္ေတြကိုသတ္ျပီး ေကာင္းကင္ဘံုေရာက္ေအာင္ျကိ ုးစားေနသည့္ ငမိုက္သား မြတ္ဆလင္မ်ား။

မိုဟာမက္ျကီးဧ။္ (ကိုရမ္က်မ္း) မွတ္သားဖြယ္ရာစကားမ်ား။

၁။” သင္ဧ။္ ေသာက္ေရခြက္ထဲသို ့ ယင္ေကာင္ က်သြားပါက မဖယ္လိုက္ပါနဲ ့။ ဒီအတိုင္း ေသာက္လိုက္ပါ။
အဘယ္ေျကာင့္ဆိုေသာ္ ယင္ေကာင္ဧ။္ ေတာင္ပံ တစ္ခုတြင္ အဆိပ္(ေရာဂါပိုး) ရွိသကဲ့သို ့ ယင္ေကာင္ ဧ။္ေနာက္ ေတာင္ပံတစ္ဘက္တြင္ ေျဖေဆးပါေသာေျကာင့္ ျဖစ္သည္” တဲ့ ။ Hadith Bukhari Vol.4 , No. 537

ကဲ အာလာဘုရားရဲ့ အျမင့္ျမတ္ဆံုးတမန္ေတာ္ ျကီး မိုဟာမက္ ရဲ့ ဥာဏ္ပညာေတာ္ဟာ ဘယ္ေလာက္ေတာင္ ျကီးမားလိုက္သလဲ။
ျကည့္ျကပါအုန္း …ဘယ္ေလာက္ေတာင္မွတ္သားစရာေကာင္းတဲ့ အာလာျကီးရဲ့ ေရြွဥာဏ္ေတာ္ စကားေတာ္ေတြလဲဆိုတာ။

ကဲမြတ္ဆလင္ေတြ … ေသာက္ေရခြက္ထဲကိုယင္ေကာင္ က်ရင္ ဖယ္မေသာက္နဲ ့ေနာ္။ ဒီအတိုင္းေသာက္လိုက္။
ယင္ေကာင္ကိုပါ ၀ါးစားလိုက္ေပါ့။ 🙂

Bukhari vol.4, no.537 Narrated Abu Huraira: The Prophet( Mohammed) said,” If a house fly falls into the drink of anyone of you, he should dip it ( into the drink) because one of its wings has a disease and the other wing has the cure ( for that disease).

………………………………………………………………………………………..

ေန၀င္ျခင္း ၊ ေန က အေရွ့ ထြက္ျပီးအေနာက္မွာ၀င္တယ္ ဆိုတာအားလံုးသိျကပါတယ္ေနာ္။

ဒါေပမဲ့ မိုဟာမက္ ကေတာ့ ေနမင္းျကီး ဟာ ရြံအိုင္ျကီးထဲကို ၀င္သြားတယ္။ဒါေျကာင့္ ရြံ့ အိုင္ျကီးထဲ ေနလံုးျကီးက်သြားလို ့တစ္ေလာကလံုးေမွာင္သြားတာလို ့ဥာဏ္ျကီးရွင္ျကီးမိုဟာမက္ကေျပာပါတယ္။

Cave chapter (Surat Al-Kahf) 83 – 86:”And they ask you about Dhul-Qarnain. Say:” I shall recite to you something of his
story.” we established him in the earth, and we gave him the means of everything. So he followed a way. Until, when he reached the setting place of the sun, he found it setting in Ein Hame’h (spring of black muddy and hot water), and he found near it a people”

…………………………………………………………………………………………….

ကြ်န္ေတာ္တို ့ေနထိုင္တဲ့ ကမာၻ လံုးျကီး ဟာ မိမိ၀င္ရိုးေပၚတြင္ ၂၃.၅ ဒီဂရီတိမ္းေစာင္းျပီး ၂၄ နာရီတစ္ပတ္ နွုန္းနဲ့ လည္ပတ္ေနတာကေတာ့ အားလံုးသိျကပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ သိတဲ့အတိုင္း ပဲ စျကာ၀ဠာရဲ့ အာလာျကီးဆီ က ျကြလာတဲ့ ့ဥာဏ္ျကီးရွင္ျကီးမိုဟာမက္ က ကဘာျကီး ဟာလံုး၀မလွုပ္( မေရြ့ ဘူး)။
လွုပ္ရွားမွုမရွိေအာင္ေတာင္တန္းျကီးေတြနဲ ့ သံမွိုရိုက္သလို ျငိမ္သက္ေနေအာင္ စြဲကိုင္ထားတယ္လို ့ေျပာပါတယ္။ ကမာၻျကီးဟာ ေရြ့လ်ားလွုပ္ရွားမွု Motion မရွိပဲ Fixed ျဖစ္ေနတယ္လို ့ေျပာပါတယ္။

အင္မတန္မွ မွတ္သားစရာေကာင္းတဲ့ မိုဟာမက္ျကီးရဲ့ နွုတ္ထြက္ေတာ္ေတြပါ။ ကမာၻျကီးဟာလံုး၀မေရြ့ပါဘူး။ ေတာင္ေတြနဲ ့ အေသရိုက္ထားပါတယ္။ ဥာဏ္ရည္ မျပည့္မွီသူ စိတ္တဇတဏွာရူးေကာင္ျကီးမိုဟာမက္အတြက္ေတာ့ ဒါေတြဟာ အမွန္တရားေတြ ဟုတ္ပါလိမ့္မယ္။

In Luqman chapter (Surat Luqman) 31:10:” He has created the heavens without anypillars that you see, and has set on the earth firm mountains, lest it should shake with you”

And in the Bees chapter (Surat An-Nahl) 15:” And He has affixed into the earth mountains standing firm, lest it should shake with you”

Also in the prophets chapter (Surat Al-Anbiya’) 31 “And we have placed on the earth firmmountains, lest it should shake with them”

Al-Tabry said that:” God has affixed into the Earth Mountains standing firm, lest it should shake with you to the right and left, causing troubles so they let the earth settle down with you.

…………………………………

မိုဟာမက္ျကီး ဟာ အသည္းငယ္တတ္ ကာ ေခြးေျကာက္တတ္ပါတယ္။ အင္မတန္မွ ေခြးေျကာက္တတ္ပါတယ္။ ငယ္ငယ္က ေခြးကိုက္ခံခဲ့ရပံု ရပါတယ္။ ေခြးေတြကို အင္မတန္မုန္းျပီး အျငိ ုးနဲ ့ သတ္ခိုင္းပါတယ္။

ဒါျကာင့္ အင္မတန္မွ သနားျကင္နာ တဲ့နွလံုးသားရွိတဲ့ လူသတ္သမားတမန္ေတာ္ျကီးမိုဟာမက္ဟာ လူေတြကိုရက္ရက္စက္စက္ သတ္ရံုတင္အားမရဘူး။ ဘာမွအျပစ္မရွိတဲ့ ေခြးစတဲ့ အိမ္ေမြးသားေကာင္ေလးေတြကိုပါ သတ္ျဖတ္ဖို ့အမိန္ ့ေပးပါတယ္။
Bukhari vol.4, no.540 Narrated Abdullah bib Umar: Allah’s Apostle( Mohammed) ordered that the dogs should be killed.

Muslim vol.3,no.3809 Ibn eUmar reported Allah’s Messenger( Muhammad) giving command for killing dogs.

ေခြးေမြးတဲ့ အိမ္။ ဒါမွမဟုတ္ေခြးပန္းခ်ီေခြးပံု ရွိတဲ့အိမ္ကိုေတာင္ ေကာင္းကင္နတ္ေတြက မ၀င္ဘူးဆိုပဲ။
Bukhari vol.4, nos.539 Narrated Abu Talha: The Prophet ( Muhammad) said,” Angels do not enter a house which as either a dog or picture in it.”

ဒါကိုျကည့္ရင္မိုဟာမက္ ဟာ သူ ့ရဲ့ စိတ္တဇဆန္ဆန္၊ရူးေျကာင္ေျကာင္အေတြးအေခၚေတြကို အာလာ ကေျပာခိုင္းတာဆိုျပီး အာလာကို သူ ့ရဲ့ ရုပ္္ေသးရုပ္လို အသံုးခ်ကာ သူေျပာခ်င္တာေတြ၊ သူလုပ္ခ်င္တဲ့မုဒိန္းမွုေတြကို အာလာ အမိန့္ေတာ္ဆိုျပီး အာလာကို အသံုးခ်ေနတာသိသာေနပါတယ္။

အာလာ ဆိုတဲ့သနားစရာ အရုပ္ျကီးဟာ မိုဟာမက္ေျပာတာေတြတစ္ခုမွမဟုတ္ဖူးလို ့ျငင္းနိုင္တဲ့ အစြမ္္းမွမရွိတာ။

…………………..

အစ္ဆလာမ္ ဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္ျခင္းံထားရေသာ မြတ္ဆလင္တို ့ဧ။္ ဦးေနွာက္ ကိုေလ့လာျကည့္ျခင္း……..

ွScientific စစ္တမ္းမ်ား အရဆိုရင္ မြတ္ဆလင္မဟုတ္တဲ့ လူသာမန္တို ့ဦးေနွက္နဲ ့ နွိုင္းယွဥ္ရင္ မြတ္ဆလင္တို ့ရဲ့ ဦးေနွွက္ဥာဏ္ရည္ဥဏ္ေသြးဟာ အဆင့္ နွစ္ဆင့္ေလာက္ 2 Levels ေလာက္နိမ့္က်ေနတာကို ေတြ့ရပါတယ္။
ဒါဟာ အစ္ဆလာမ္ ဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္ျခင္းံထားရေသာ မြတ္ဆလင္တို ့ဧ။္ ဦးေနွာက္ အေနအထားျဖစ္ပါတယ္။
ဥပမာ ဆိုရရင္ နွစ္ ေပါင္း ၁၄၀၀ အတြင္းမွာ မြတ္ဆလင္မဟုတ္တဲ့ လူေတြ ဟာ လူသားအက်ိဳးျပ ု တီထြင္ရွာေဖြ မွုေတြကို တစ္ခုျပီးတစ္ခု ေတြ့ရွိေဖၚထုတ္ခဲ့ျကပါတယ္။ ဥပမာ။ ။ Aspirin ရွာေဖြေတြ ့ရွိ မွ ု ။ လ်ွပ္စစ္ကို ေတြ့ရွိခဲ့တဲ့ အက္ဒီဆင္။ e=mc2 ကိုေတြ့ရွိခဲ့တဲ့ အိုင္းစတိုင္း။
အသားအေရာင္ခြဲျခားမွု ပေပ်ာက္ေအာင္ လုပ္ခဲ့တဲ့ ေအဗရာဟင္လင္ကြန္း….စသည္ ျဖင့္ သူတို ့အားလံုးဟာ မြတ္ဆလင္မဟုတ္တဲ့သူေတြပါ။
ဒါေပမဲ့နွစ္ေပါင္း ၁၄၀၀ အတြင္းမွာ မြတ္ဆလင္တြဟာ လူသား အက်ိဳးျပ ုတဲ့ လုပ္ရပ္ေတြကိုတစ္ခုမွု မလုပ္ခဲ့တဲ့အျပင္
ရွိခဲ့တဲ့ တန္ဖိုးမျဖတ္နိုင္တဲ့ ယဥ္ေက်းမွု အသီးသီကိုေတာင္ ယုတ္မာပက္စက္စြာ ဖ်က္ဆီးခဲ့ပါတယ္။
နွစ္ေပါင္း ၁၄၀၀ အတြင္းမွု မြတ္ဆလင္ေတြလုပ္ခဲ့တာဆိုလို ့ လူ ့အသက္သန္းေပါင္း ၂၇၀က်ာ္ကို သတ္ျဖတ္ခဲ့တာရယ္။
မယားေတြးအမ်ားျကီးယူ…..မိန္းကေလးေတြကို မုဒိန္းက်င့္ခဲ့တာရယ့့့့္ ပဲရွိတယ္။

Nobel Prize ရခဲ့တဲ့ လူေတြထဲမွာ သန္း ၁၅၀၀ ရွိတဲ့မြတ္ဆလင္ထဲက ဘယ္နွေယာက္ ရခဲ့သလဲ။ ရွင္းပါတယ္။ မြတ္ဆလင္ေတြဟာ Nobleမျဖစ္လို ့ Nobel ဆုမရတာေပါ့။
ခရစ္ယာန္ေတြဟာ တီထြင္မွု အသီးသီးကို စခဲ့ျကပါတယ္။ ဥပမာေလယာဥ္ပ်ံ။ TV။ ကား။ ဖုန္း ။လ်ွပ္စစ္မီး။
ဗုဒ္ဓဘာသာ ဂ်ပန္ ေတြဆိုရင္လည္း ယေန့ အာရွမွထိပ္ပဲ။
အိန္ဒိယ ကဟိန္ဒူတြ ဆိုရင္လည္း I.T မွာ ထိပ္တန္းပဲ။
ဂ်ဴးလူမ်ိဳးေတြဆိုရင္လည္း Nobel ဆုေတြရာနဲ ့ခ်ီျပီး ရခဲ့တယ္။

ဒါေပမယ့္ နွစ္ေပါင္း ၁၄၀၀ အတြင္းမွာ မြတ္ဆလင္ေတြရဲ့ တီထြင္မွု ကိုျပပါဆိုရင္ေတာ့ ဂနွစ္ အရြယ္ ကေလးကို ဘယ္လို မုဒိန္းက်င့္ရလဲ ၊ လူတစ္ေယာက္ကို ဘယ္လို လည္လွီးသတ္ရလဲဆိုတာကလြဲျပီးျပစရာမရွိပါဘူး။

Moral Ethical Standard အေနနဲ ့ ဆိုရင္လည္း တရုတ္ျပည္က ကြန္ျဖ ူးရွပ္တို ့လို ့၊ မဟတ္တမ ဂန္ဒီ တို ့လို လူေတြကို ယဥ္ေက်းလာေအာင္။
ဆံုးမခဲ့တဲ့လူဘယ္နွေယာက္ထြက္လဲ။ ? တစ္ေယာက္မွ မရွိဘူးေနာ္။

Scientific စစ္တမ္းမ်ား အရဆိုရင္ မြတ္ဆလင္မဟုတ္တဲ့ လူသာမန္တို ့ဦးေနွာက္နဲ ့ နွိုင္းယွဥ္ရင္ မြတ္ဆလင္တို ့ရဲ့ ဦးေနွွက္ဥာဏ္ရည္ဥဏ္ေသြးဟာ အဆင့္ နွစ္ဆင့္ေလာက္ 2 Levels ေလာက္နိမ့္က်ေနတာကို ေတြ့ရပါတယ္။
ဒါဟာ အစ္ဆလာမ္ ဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္ျခင္းံထားရေသာ မြတ္ဆလင္တို ့ဧ။္ ဦးေနွာက္ အေနအထားျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေျကာင့္လည္းမြတ္ဆလင္ေတြဟာ မိမိကိုယ္ကိုလည္း သတ္၊ သူတပါးအသက္ေတြကိုလည္း အမ်ားျကီးသတ္ တဲ့ အေသခံဗံုးခြဲရင္ အာလာရဲ့ေကာင္းကင္ဘံုမွာ အပ်ိဳစင္ ၇၂ေယာက္။ လူပ်ိဳေပါက္ ၂၈ ေယာက္နဲ ့ ၂၄နာရီ လိုးရမယ္ လို ့ယံုတာေပါ့။

စဥ္းစားျကည့္ေနာ္။ သူတပါးအသက္ ေတြကိုလည္းသတ္ရမယ္ …မိမိ အသက္ကို လည္းမိမိျပန္သတ္ရမယ္ဆို တာ ေတာ္ရံုတန္ရံု အရူးေတာင္ မလုပ္ဘူးေနာ္။
ဒီ လူသတ္ရင္ အာလာရဲ့ေကာင္းကင္ဘံုမွာ အပ်ိဳစင္ ၇၂ေယာက္။ လူပ်ိဳေပါက္ ၂၈ ေယာက္နဲ ့ ၂၄နာရီ လိုးရမယ္ လို ့ယံုတာ ဟာ မြတ္ဆလင္ေတြရဲ့ စိတ္ဟာ ၊ ဦးေနွာက္ဟာ ေတာ္ေတာ္ျကီး ကို Sick-Brain , Sick-Mind ျဖစ္ေနလို ့ပါ။

ဒါေပမဲ့မြတ္ဆလင္ေတြ ဟာ ကိုရမ္က်မ္းကိုဖတ္ျပီး အာလာဆိုတဲ့မေကာင္းဆိုး၀ါးေကာင္ျကီးခိုင္းတဲ့အတိုင္းလုပ္တာဟာ အင္မတန္မွရူသြပ္မွုျကီးပါ။ ဒါဟာကိုရန္မ္ က်မ္းကိုဖတ္ျပီး အစ္ဆလာမ္ဗိုင္းရပ္စ္ပိုး ဦးေနွာက္ထဲထိ ကူးစက္ျပန္ ့နွုန္ ့သြားလို ့ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီမြတ္ဆလင္ေတြရဲ့ မြတ္ဆလင္တို ့ရဲ့ ဦးေနွွက္ဥာဏ္ရည္ဥဏ္ေသြးဟာ မြတ္ဆလင္မဟုတ္တဲ့ လူသာမန္တို ့ဦးေနွက္နဲ ့ နွိုင္းယွဥ္ရင္
အဆင့္ နွစ္ဆင့္ေလာက္ 2 Levels ေလာက္နိမ့္က်ေနတာကို ေတြ့ရပါတယ္။ ဒါေျကာင့္မြတ္ဆလင္ေတြ ကိုဥာဏ္ျခင္းယွဥ္ရင္ေျကာက္ စရာမလိုပါဘူး။ Techonology နဲ ့ လြမ္းမိုးမွာေတြကို ေျကာက္စရာမလိုပါဘူး။

အဲ…မြတ္ဆလင္ေတြကိုေျကာက္စရာလိုတာက ဦးေနွာက္မရွိ ပဲ မိုက္ ရူးရဲဆန္ဆန္ အေသခံဗံုးခြဲ မွာ ကိုပါပဲ။
မြတ္ဆလင္ေတြဟာ Sick-Brain , Sick-Mind ျဖစ္ေန တဲ့မိုက္ရူးရဲေကာင္ေတြပါ။
မြတ္ဆလင္ေတြ ဟာထစ္ကနဲရွိရင္ အသက္ျခင္းလဲခ်င္ေနတဲ့လူေတြပါ။
မြတ္ဆလင္ေတြ မယား ၄ေယာက္ယူျပီး ၁း၂၀ နွုန္းနဲ ့မ်ိဳးပြားထားေတာ့ အသက္ေတြ သိပ္ေပါေနပါတယ္။
ဒါေပမဲ့ဘယ္သူကမွလဲ မြတ္ဆလင္ေတြရဲ့ တန္ဖိုးမရွိတဲ့ အသက္ေတြနဲ ့ယွဥ္မိုက္ျပီး မလဲနိုင္ပါဘူး။

ေျပာမယ္ဆိုရင္ ေခြးရူးနဲ့ေခြးေကာင္ ျပိုင္ မကိုက္နိုင္ ပါဘူး။ Value ခ်င္းမတူပါဘူး။

နိုင္ငံအသီးသီးမွာ မြတ္ဆလင္ေတြရွိတဲ့ေနရာ ဟာ သာယာစည္ပင္၀ေျပာ ေနလား။?
မြတ္ဆလင္ရွိတဲ့ေနရာတိုင္းဟာ အျကမ္းဖက္မွု ၊ လူမ်ိဳးတံုးသတ္ျဖတ္မွု ၊ ေသြးညီွ န ံံ့ေတြ နဲ့ျပည့္ နွက္ေနလား…….ေလ့လာျကည့္ပါ။

မြတ္ဆလင္တို ့ဧ။္ ေအာက္တန္းက် ယုတ္မာ ပက္စက္စြာ မီးရွို ့ဖ်က္ဆီးျခင္းကို ခံခဲ့ရေသာ ကမာၻ႔ ဂုဏ္ေဆာင္ ၊ ဗုဒၶဘာသာ ဧ။္ အထြတ္ အျမတ္  နာလႏၵာ ဗုဒၶ တကၠသိုလ္ ျကီး ၊ ယခုအခါ အုတ္က်ိဳးအုတ္ပဲ့ မ်ားသာ က်န္ေတာ့သည္။.......( ျပန္လည္ ခုခံျခင္းမရွိေသာ )ဗုဒၶရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားကို မြတ္ဆလင္ေတြက ယုတ္မာ ပက္စက္စြာ အရွင္လတ္လတ္ လည္လွီးေခါင္းျဖတ္ သတ္ခဲ့ျကသည္။ ဗုဒၶရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားကို မြတ္ဆလင္ေတြက ယုတ္မာ ပက္စက္စြာ အရွင္လတ္လတ္ မီးရွို ့သတ္ခဲ့ျကသည္။ အဖိုးမျဖတ္နိုင္သည့္ ဗုဒၶ က်မ္းဂန္မ်ား ကို မြတ္ဆလင္မ်ား က ယုတ္မာပက္စက္စြာမီးတင္ရွိဳ ့ခဲ့ျကသည္။ )

မြတ္ဆလင္တို ့ဧ။္ ေအာက္တန္းက် ယုတ္မာ ပက္စက္စြာ မီးရွို ့ဖ်က္ဆီးျခင္းကို ခံခဲ့ရေသာ ကမာၻ႔ ဂုဏ္ေဆာင္ ၊ ဗုဒၶဘာသာ ဧ။္ အထြတ္ အျမတ္ နာလႏၵာ ဗုဒၶ တကၠသိုလ္ ျကီး ၊ ယခုအခါ အုတ္က်ိဳးအုတ္ပဲ့ မ်ားသာ က်န္ေတာ့သည္။…….( ျပန္လည္ ခုခံျခင္းမရွိေသာ )ဗုဒၶရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားကို မြတ္ဆလင္ေတြက ယုတ္မာ ပက္စက္စြာ အရွင္လတ္လတ္ လည္လွီးေခါင္းျဖတ္ သတ္ခဲ့ျကသည္။ ဗုဒၶရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားကို မြတ္ဆလင္ေတြက ယုတ္မာ ပက္စက္စြာ အရွင္လတ္လတ္ မီးရွို ့သတ္ခဲ့ျကသည္။ အဖိုးမျဖတ္နိုင္သည့္ ဗုဒၶ က်မ္းဂန္မ်ား ကို မြတ္ဆလင္မ်ား က ယုတ္မာပက္စက္စြာမီးတင္ရွိဳ ့ခဲ့ျကသည္။ )

ခ်စ္သားတို ့…….မေမ့မေလ်ွာ့ ၊ မေပါ့ဆပဲ၊ သတိနွင့္ေနေလာ ့……
ေဂါတမ ဗုဒၶ ျမတ္စြာ ေနာက္ဆံုးမွာျကားခဲ့ေသာ စကား…….

မြတ္ဆလင္ေတြ ရက္စက္ယုတ္မာစြာ ေခ်မွုန္းခဲ့လို ့တစ္နိုင္ငံျပီးတစ္နိုင္ငံကြယ္ေပ်ာက္သြားခဲ့တဲ့ ဗုဒၶသာသနာရဲ ့ ေနာက္ဆံုးခံတပ္ ေတြဟာျမန္မာနဲ ့ထိုင္းနိုင္ငံျဖစ္ပါတယ္။
ဗုဒၶဘာသာ ရဲ ့ေနာက္ဆံုးေသာ ခံတပ္ (၂) နိုင္ငံျဖစ္တဲ့ ျမန္မာ နဲ ့ ထိုင္း နိုင္ငံတို ့ ကို သာ အစၥလာမ္ နိုင္ ငံ ျဖစ္သြားရင္နိုင္ရင္ ဤ ကမာၻ ေျမေပၚမွာ ဗုဒၶဘာသာ ဟာ အျပီးတိုင္ေအာင္ ေပ်ာက္ကြယ္ သြား ျပီ လို ့ ဆိုနိုင္ ပါတယ္။

မြတ္ဆလင္ေတြ ဟာ ဗုဒၶဘာသာ ရဲ ့ေနာက္ဆံုးေသာ ခံတပ္ (၂) နိုင္ငံျဖစ္တဲ့ ျမန္မာ နဲ ့ ထိုင္း နိုင္ငံတို ့ ကို သာ အစၥလာမ္ နိုင္ ငံ ျဖစ္ ေအာင္လုပ္ နိုင္ ရင္ ၊ မြတ္ဆလင္ေတြ ဟာ ဗုဒၶဘာသာ၊ ဗုဒၶသာသနာ ကို ကမာၻ ေျမေပၚမွာ အျပီး တိုင္ ဖ်က္ဆီးနိုင္ခဲ့ျပီလို ့ဆို နိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ထပ္ေျပာမယ္…..။ျမန္မာနဲ ့ထိုင္းနိုင္ငံဟာ မြတ္ဆလင္ေတြဖ်က္ဆီးခဲ့လို ့ကမာၻ႔ ေျမေပၚကေပ်ာက္ကြယ္ေတာ့မဲ့ ဗုဒၶသာသနာ ရဲ ့ေနာက္ဆံုးေသာ ခံတပ္ (၂) နိုင္ငံဆို တာ ဘယ္ေတာ့မွမေမ့ပါနဲ ့။

မြတ္ဆလင္တို ့ ဗုဒၶ သာသနာ ကို ဗုဒၶ ဖြားျမင္ရာ အိႏိၵယ တြင္ လံုး၀ ေပ်ာက္ကြယ္သြားေအာင္ ဖ်က္ဆီးလိုက္ျခင္း…..

ဗုဒၶ တကၠသိုလ္ ျဖစ္တဲ့ နာလႏၵာ Nalanda Buddha University သံဃတကၠသိုလ္ ျကီး ဟာ ထိုေခတ္ထို အခါ က အာရွတိုက္ဧ။္ အျကီးမား ဆံုး ဂုဏ္ယူဖြယ္ တကၠသိုလ္ ျကီးျဖစ္ ပါတယ္။
အိႏိၵယ မွာ ေနလို ၊ လလို ထြန္းေတာက္ခဲ့တဲ ့ဗုဒၶဘာသာ ရဲ ့ အနွစ္သာရ အုတ္ျမစ္ဆိုလည္း မမွားပါဘူး။
ဗုဒၶ တကၠသိုလ္ ျဖစ္တဲ့ နာလႏၵာ Nalanda Buddha University သံဃ တကၠသိုလ္ ျကီး မွာ ကမာၻ အရပ္ရပ္ က ကိုရီးယား၊ ဂ်ပန္၊တိဘက္၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ပါရွား(အီရန္)၊ တူရကီ၊ မေလးရွား၊ထိုင္း၊ အာဖဂန္နစၥတန္ စသည့္နိင္ငံမ်ားမွ
စာသင္သား ရဟန္းသံဃာမ်ားလာေရာက္ ကာ ဗုဒၶ အေမြအနွစ္ က်မ္းဂန္ ပညာ မ်ားကို္ေလ့လာဆည္းပူးတဲ့ ၊ ဗုဒၶတရားေတာ္ကို က်င့္ျကံေနျကတဲ့ သူေတာ္စင္ေတြရဲ ့ သီတင္းသံုးေပ်ာ္ေမြ ့ရာကမာၻ ေက်ာ္ ေနရာလည္းျဖစ္ပါတယ္။

နွစ္ေပါင္းေထာင္နဲ ့ခ်ီတည္တံ့လာ ခဲ့တဲ့ ထို နာလႏၵာ ဗုဒၶဘာသာ တကၠသိုလ္ ျကီး ဟာ ၁၁၉၃ ခုနွစ္မွာ မြတ္ဆလင္ မေအလိုး ေတြရဲ ့ မီးရွို ့ဖ်က္ဆီးျခင္းကို ခံခဲ့ရပါတယ္။

၁၁၉၃ မွာတူရကီ မေအလိုး Bakhtiyar Khalji လို ့ေခၚတဲ့ မြတ္ဆလင္ကုလားဒိန္ ဦးေဆာင္လာတဲ့ မြတ္ဆလင္ေခြးစစ္တပ္ျကီး ဟာ အိႏိၵယ ကို က်ဴးေက်ာ္တိုက္ခိုက္ရင္း ၊ လူသတ္မုဒိန္းက်င့္ တဲ့ အစၥလာမ္ ဘာသာနဲ ့ ဆန္ ့က်င္ဘက္ျဖစ္တဲ့
သူေတာ္ေကာင္းလမ္းစဥ္( သူတပါးအသက္မသတ္ရ၊ သူတပါးသားပ်ိဳသမီးပ်ိဳ မဖ်က္ဆီးရ၊ တစ္လင္တစ္မယား) ျဖစ္တဲ့ ဗုဒၶ သာသနာ ကို အစၥလာမ္ ဘာသာ ရဲ ့ ရန္သူ ( ထံုးစံအတိုင္း မြတ္ဆလင္မဟုတ္တဲ့ တျခားဘာသာ၀င္ အားလံုးကို သတ္ရမယ္ဆို တဲ့ ကိုရမ္က်မ္း်က္အရ) ဆိုျပီး ရက္ရက္စက္စက္ေခ်မွုန္း သတ္ျဖတ္ခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီ မေအလိုး Bakhtiyar Khalji လို ့ေခၚတဲ့ မြတ္ဆလင္ကုလားဒိန္ က နာလႏၵာ ဗုဒၶသံဃတကၠသိုလ္ ျကီး မွာ သူတို ့ရဲ့ အစၥလာမ္ ကိုရမ္ စာအုပ္ကို သင္ျပရမယ္ ဆိုျပီး ျခိမ္းေျခာက္ပါတယ္။
ဗုဒၶဘာသာ ဘုန္းေတာ္ျကီးေတြ ဟာ နာလႏၵာ ဗုဒၶသံဃတကၠသိုလ္ ျကီး မွာ သူတို ့ရဲ့ အစၥလာမ္ ကိုရမ္ စာအုပ္ကို မထားနိုင္ဘူး လို ့ျငင္း ကာ ရဲ ၀ံ့စြာ ပဲ အေသခံ၊ အသက္ေတြ စြန္ ့လြွတ္ခဲ့ျကပါတယ္။
ကမာၻ႔ ဂုဏ္ေဆာင္ ၊ ဗုဒၶဘာသာ ဧ။္ အထြတ္ အျမတ္ နာလႏၵာ ဗုဒၶ တကၠသိုလ္ ျကီး ဟာ မြတ္ဆလင္ေတြရဲ ့မီးရွို ့ဖ်က္ဆီးျခင္းကို ခံရကာ ဗုဒၶသာသနာ ဟာ အိႏိၵယ မွာ အဆံုးတိုင္ ဖ်က္ဆီး ေခ်မွုန္းျခင္း Annihilate အလုပ္ခံခဲ့ရပါတယ္။
ဗုဒၶဘာသာ ဧ။္ အထြတ္ အျမတ္ အဖိုးမျဖတ္နိုင္တဲ့ ဗုဒၶက်မ္းဂန္မ်ားကို မြတ္ဆလင္ေတြ ကမီးတင္ရွို ့ရာ မွာ လေပါင္းမ်ားစြာ ျကာ တဲ့အေျကာငး္၊ ဗုဒၶက်မ္းဂန္မ်ားကို မြတ္ဆလင္ေတြ ကမီးတင္ရွို ့ရာ မွ ထြက္လာတဲ့ မီးခိုးလံုးေတြ ေျကာင့္
ေကာင္းကင္တစ္ခုလံုး ဟာ မီးခိုးေတြနဲ ့ ပိန္းပိတ္ေအာင္ ေမွာင္သြားခဲ့တယ္လို ့မွတ္တမ္းတင္ထားပါတယ္။အင္မတန္မွ နွေျမာဖို ့ေကာင္းတဲ့ ယဥ္ေက်းမွု အေမြအနွစ္ ဗုဒၶက်မ္းဂန္ ေတြျဖစ္ပါတယ္။ အင္မတန္ မွ မိုက္ရိုင္းျပီး လူပါး၀ တဲ့ မြတ္ဆလင္ကုလားဒိန္ မေအလိုးေတြလဲ…ဆို တာစဥ္းစားသာျကည့္ ျကပါေတာ့။
ဒါတင္မကေသးပဲ၊ မည္သူ တစ္ဦး တစ္ေယာက္ ကို မွ ဒုကၡ မေပး ပဲ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း တရားဘာ၀နာ အားထုတ္ေနတဲ့ သိန္းနဲ ့ခ်ီေသာ ဗုဒၶဘာသာ ရဟန္း သံဃာ ေတြဟာ ( ျပန္လည္ခုခံ တိုက္ခိုက္မွု မရွိ ပဲ) မြတ္ဆလင္ေတြရဲ ့ အရွင္လတ္လတ္ လည္လွီး ေခါင္းျဖတ္သတ္ျခင္း၊ အရွင္လတ္လတ္ မီးရွို ့ သတ္ျခင္း ခံခဲ့ရပါတယ္။ အိႏိၵယ ဗုဒၶဘာသာ သံဃာေတာ္ ေပါင္း သိန္းနဲ ့ခ်ီ ရက္ရက္စက္စက္ အသတ္ခံရ ကာ အိႏိၵယ ဗုဒၶဘာသာ ၀င္ေပါင္း ၁၀ သန္းေက်ာ္ ဟာ မြတ္ဆလင္တို ့ရဲ ့ ရက္ရက္စက္စက္ သတ္ျဖတ္သုတ္သင္ ေခ်မွုန္း ျခင္း ကို ခံ ခဲ့ ရပါတယ္။ ထို အခ်ိန္ ကစလို ့ ဗုဒၶဘာသာ ဟာ ဗုဒၶ ဖြားျမင္ရာ မူရင္းေဒသျဖစ္တဲ့ အိႏိၵယ မွာ မြတ္ဆလင္တို ့ရဲ ့ ရက္ရက္စက္စက္ သတ္ျဖတ္သုတ္သင္ ေခ်မွုန္း ျခင္း ကို ခံ ရကာ အျပီးတိုင္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားပါေတာ့တယ္။
အင္ဒိုနီးရွား ၊ မေလးရွား၊ အာဖဂန္နစၥတန္ စတဲ့ ဗုဒၶဘာသာ နိုင္ငံ ေတြ က ရဟန္းသံဃာေတြကို လည္ လွီး ေခါင္းျဖတ္သတ္ျဖတ္ေခ်မွုန္း ျပီး အစၥလာမ္ နိုင္ ငံ အတြင္း သို ့သြတ္သြင္းလာခဲ့ေသာ မေအလိုး မြတ္ဆလင္ ကုလားဒိန္ေတြဟာ အခုဆိုရင္ အင္ဒိုနီးရွား ၊ မေလးရွား၊ အာဖဂန္နစၥတန္ စတဲ့ ဗုဒၶဘာသာ နိုင္ငံ ေတြ ကို တစ္နိုင္ငံျပီး တစ္နိုင္ငံ ေခ်မွုန္းျပီး …… ဗုဒၶဘာသာ ရဲ ့ေနာက္ဆံုးေသာ ခံတပ္ (၂) နိုင္ငံျဖစ္တဲ့ ျမန္မာ နဲ ့ ထိုင္း နိုင္ငံတို ့ကို ျခိမ္းေျခာက္လာေနပါျပီ ( တရုတ္၊ဂ်ပန္နဲ ့ ေတာင္ ကိုးရီးယားေတြ ဟာ ဘာသာ မရွိေသာကြန္ျမ ူနစ္ ေတြ၊ ဘာသာ မဲ့ေတြ Atheist , Non-Religious ေတြ ျဖစ္တဲ့အတြက္ထည့္ မေျပာပါဘူး)။ ဗုဒၶဘာသာ ရဲ ့ေနာက္ဆံုးေသာ ခံတပ္ (၂) နိုင္ငံျဖစ္တဲ့ ျမန္မာ နဲ ့ ထိုင္း နိုင္ငံတို ့ ကို သာ အစၥလာမ္ နိုင္ ငံ ျဖစ္သြားရင္နိုင္ရင္ ဤ ကမာၻ ေျမေပၚမွာ ဗုဒၶဘာသာ ဟာ အျပီးတိုင္ေအာင္ ေပ်ာက္ကြယ္ သြား ျပီ လို ့ ဆိုနိုင္ ပါတယ္။

မြတ္ဆလင္ေတြ ဟာ ဗုဒၶဘာသာ ရဲ ့ေနာက္ဆံုးေသာ ခံတပ္ (၂) နိုင္ငံျဖစ္တဲ့ ျမန္မာ နဲ ့ ထိုင္း နိုင္ငံတို ့ ကို သာ အစၥလာမ္ နိုင္ ငံ ျဖစ္ ေအာင္လုပ္ နိုင္ ရင္ ၊ မြတ္ဆလင္ေတြ ဟာ ဗုဒၶဘာသာ၊ ဗုဒၶသာသနာ ကို ကမာၻ ေျမေပၚမွာ အျပီး တိုင္ ဖ်က္ဆီးနိုင္ခဲ့ျပီလို ့ဆို နိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ကေလး ေမြးဖြားနွုန္း နဲ ့ လူဦးေရတိုး ပြားပံု အရ ဆိုရင္ ျမန္မာ နို္င္ ငံ ေရာ ၊ထိုင္းနိုင္ငံ ပါ ေနာင္ နွစ္ ၁၀၀ အတြင္းမွာ မြတ္ ဆလင္ လူဦးေရ တ၀က္ေက်ာ္ နိုင္ငံ ေတြ ျဖစ္ သြားေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ကာကြယ္တာဆီးဖို ့ က ခင္ဗ်ားတို ့၊ က်ြန္ေတာ္ တို ့အားလံုးရဲ ့တာ၀န္ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ တစ္ခုေျပာခ်င္တာ က အခုခ်ိန္မွာ ျမန္မာ လူမ်ိဳးေတြ ဟာ စစ္အစိုးရလက္ေအာက္မွာ ဒုကၡ ဆင္းရဲျကီးစြာေနရာတာကို သေဘာေပါက္ပါတယ္။ ဒါကလည္းအခ်ိန္တန္ရင္ အားလံုးေအးခ်မ္းသြားမွာပါ။
ဒါေပမဲ့ ဒီ Islamisation ကို ကာကြယ္ရမဲ့ စိတ္ဓာတ္က ေတာ့ ဘယ္ေခတ္ ဘယ္ ကာလ၊ ဘယ္အစိုးရ လက္ေအာက္ျဖစ္ျဖစ္ ရွိရမဲ့ စိတ္ဓာတ္ပါ။

ဥပမာ ဆိုရင္ ….မြတ္ဆလင္ေတြဟာ ျမန္မာ နိုင္ငံကို အစၥလာမ္ နိုင္ ငံ ျဖစ္ေအာင္လုပ္မဲ့ ကိတ္စကို ဒီမို ကေရစီ ရ မွ၊ ေနာက္ အစိုးရတက္မွ စလုပ္မယ္ ေနာ္ဆိုျပီး ေစာင့္ေနတာမဟုတ္ပါဘူး။
မင္းတုန္းမင္းေခတ္ေအာက္မွာ၊သီေပါမင္းေခတ္ေအာက္မွာ၊ အဂၤလိပ္လက္ေအာက္မွာ၊ ဂ်ပန္ေတြလက္ေအာက္မွာ၊ ၀န္ျကီးခ်ဳပ္ဦးနုလက္ေအာက္မွာ၊ အာဏာရွင္ေန၀င္းလက္ေအာက္မွာ၊ အာဏာရွင္ သန္းေရြ လက္ေအာက္မွာ စသည္ျဖင့္၊
ေခတ္အဆက္ဆက္ က အစိုးရ မ်ိဳးစံုလက္ေအာက္မွာ အဆင္ေျပေအာင္ျကည့္က်က္ေနရင္း မြတ္ဆလင္မ်ိဳးပြားေနတာပါ။ ဒီေတာ့ သန္းေရြွ စစ္တပ္ကို အရင္ျဖ ုတ္ခ်မယ္တို ့၊ဒီမို ကေရစီရေအာင္ အရင္လုပ္ရမယ္တို ့၊ဒါေတြဟာ ဘာမွမဆိုင္ပါဘူး။

ေနာက္တစ္ခု က ဒီ အစၥလာမ္ ကိတ္စဟာနိုင္ငံေရးကိုေျပာေနတာမဟုတ္ပါဘူး။ မိမိအမ်ိဳးဘာသာ၊သာသနာကို မြတ္ဆလင္ေတြရန္မွ ကာကြယ္ဖို ့ေျပာေနတာပါ။
မိမိအမ်ိဳးဘာသာ၊သာသနာကို မြတ္ဆလင္ေတြရန္မွ ကာကြယ္ဖို ့ဟာ သန္းေရြွ အစိုးရလက္ေအာက္မို ့လို ့မကာကြယ္ဘူး…………
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္ ဒီမိုကေရစီ အစိုးရလက္ေအာက္မို ့လို ့မကာကြယ္ဘူး ဆိုတာ ျဖစ္သင့္ပါဘူး။

ဘယ္အစိုးရလက္အာင္ျဖစ္ေစ ဒီမြတ္ဆလင္ေတြ ဟာ ျမန္မာ နိုင္ငံကို အစၥလာမ္ နိုင္ ငံ ျဖစ္ေအာင္လုပ္မဲ့ ကိတ္စကို ( အင္အား မေကာင္းေသး ခင္) ေသေသခ်ာခ်ာ က်ိတ္လုပ္ေနမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္
က်ြန္ေတာ္တို ့ကလည္း ဒီ တစ္မ်ိဳးသားလံုးနဲ ့ဆိုင္တဲ့ကိတ္စ ကို ဘယ္အစိုးရလက္ေအာက္ျဖစ္ျဖစ္ အမ်ိဳးသားေရးတာ၀န္တစ္ရပ္အေနနဲ ့လုပ္ကိုလုပ္ေဆာင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္)

ခင္ဗ်ားတို ့က်ြန္ေတာ္ တို ့ဟာ ဗုဒၶ သာသနာရဲ ့ေနာက္ဆံုး ေသာခံတပ္ျကီးျဖစ္တယ္ဆိုတာ ကိုဘယ္ေတာ့မွမေမ့ပါနဲ ့။

နာလႏၵာ ဗုဒၶ တကၠသိုလ္ ျကီး ဟာ မြတ္ဆလင္ေတြရဲ ့မီးရွို ့ဖ်က္ဆီးျခင္း ခံရခဲ့တဲ့၊ အေျကာင္းကို၊ ရဟန္းသံဃာေတြကို မြတ္ဆလင္ေတြက အရွင္လတ္လတ္ လည္လွီးသတ္ တဲ့အေျကာင္းေတြကို ေအာက္ မွာEnglish လို ေရးထားတာ ဖတ္ျကည့္ ျကပါ။ Wikipedia ဆိုတဲ့ ကမာၻ ့ အင္တာနက္ စြယ္စံု က်မ္း မွာေရးသားထားတာပါ။ အေထာက္အထားအျပည့္အစံုနဲ ့ေျပာေနတာပါ။
Nālandā (Hindi: नालंदा) is the name of an ancient university in Bihar, India. The site of Nalanda is located in the Indian state of Bihar, about 55 miles south east of Patna, and was a Buddhist center of learning from 427 to 1197 CE.[1][2] It has been called “one of the first great universities in recorded history.”[2] Some parts of Nalanda university were constructed by the great Mauryan emperor Ashoka the Great e.g. the Sariputta Stupa. The Gupta Dynasty also patronized some monasteries. According to historians, Nalanda flourished between 427 CE and 1197 CE, mainly on account of patronage of Buddhist Emperors like Harshavardhana and Pala kings of Pala dynasty. The ruins of Nalanda University occupy an area of 14 hectares. This university was completely built with Red Bricks. At its peak, Nalanda University attracted scholars and students from many parts of the globe e.g. China, Greece etc.

Nalanda was one of the world’s first residential universities, i.e., it had dormitories for students. It is also one of the most famous universities. In its heyday it accommodated over 10,000 students and 2,000 teachers. The university was considered an architectural masterpiece, and was marked by a lofty wall and one gate. Nalanda had eight separate compounds and ten temples, along with many other meditation halls and classrooms. On the grounds were lakes and parks. The library was located in a nine storied building where meticulous copies of texts were produced. The subjects taught at Nalanda University covered every field of learning, and it attracted pupils and scholars from Korea, Japan, China, Tibet, Indonesia, Persia and Turkey.The Tang Dynasty Chinese pilgrim Xuanzang left detailed accounts of the university in the 7th century.
In 1193, the Nalanda University was sacked by Bakhtiyar Khalji, a Turk; this event is seen by scholars as a late milestone in the decline of Buddhism in India. Khilji is said to have asked if there was a copy of the Koran at Nalanda before he sacked it. The Persian historian Minhaz, in his chronicle the Tabaquat-I-Nasiri, reported that thousands of monks were burned alive and thousands beheaded as Khilji tried his best to uproot Buddhism and plant Islam by the sword,and the burning of the library contin­ued for several months and “smoke from the burning manuscripts hung for days like a dark pall over the low hills.”.
( Ref: Wikipedia အင္တာနက္စြယ္စံုက်မ္းမွ မွီျငမ္းပါသည္။ ဘာျဖစ္လို ့ Reference အခိုင္ အမာနဲ ့ေျပာလည္းဆို ေတာ့ Pundite ဆိုတဲ့ေဂါက္ေျကာင္တစ္ေယာက္ က နာလႏၵာတကၠသိုလ္ ျကီး ကို ဖ်က္ဆီးတာဟာ မြတ္ဆလင္ေတြ မဟုတ္ဘူးလို ့ အတင္း ဘူးခံျပီးျငင္းတာေတြ ့ဘူးလို ့ပဲ။ နာလႏၵာတကၠသိုလ္ ျကီး ကို ဖ်က္ဆီးတာဟာ မြတ္ဆလင္ေတြ မဟုတ္ဘူး ဆိုရင္ေတာ ့ သူ ့ပေထြး အရက္မူးျပီး လာဖ်က္ဆီးသြားတာပဲျဖစ္မယ္။ ဤ ကား….စကားခ်ပ္)

ဒါေတြအားလံုက ျဖစ္ျပီးခဲ့တဲ့ဟာေတြပါ။ မွန္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီလို ျဖစ္ခဲ့တဲ့ ရာဇ၀င္သမိုင္းေျကာင္းေတြကိုေလ့လာျပီး သင္ခန္းစာယူရပါမယ္။ ဒါ့အျပင္ ေနာင္တစ္ခ်ိန္မွာ အဲဒီလို ၀မ္းနည္းနာက်ည္းဖြယ္ျဖစ္ရပ္မ်ိဳးေတြဘယ္ေတာ့မွ ထပ္မျဖစ္ေအာင္ လုပ္သင့္ တာေတြကို လုပ္ရပါ့မယ္။ ဒါမွမဟုတ္ဘူးဆိုရင္ေတာ့ History ကိုေလ့လာတာဟာ အလကားပါပဲ။ ဘာျဖစ္လို ့လဲဆိုေတာ့ ရာဇ၀င္ဘီးဟာ တစ္ပတ္ျပန္လည္တတ္ပါတယ္။ အဲဒီလို ရာဇ၀င္ဘီးဟာ တစ္ပတ္ျပန္လည္တဲ့အခါ ဗုဒၶ သာသနာရဲ ့ေနာက္ဆံုး လက္က်န္ျမန္မာ နိုင္ငံကို မိေအးနွစ္ခါနာ မျဖစ္ေစခ်င္ပါဘူး။

မြတ္ဆလင္ေတြ ရက္စက္ယုတ္မာစြာ ေခ်မွုန္းခဲ့လို ့တစ္နိုင္ငံျပီးတစ္နိုင္ငံကြယ္ေပ်ာက္သြားခဲ့တဲ့ ဗုဒၶသာသနာရဲ ့ ေနာက္ဆံုးခံတပ္ ေတြဟာျမန္မာနဲ ့ထိုင္းနိုင္ငံျဖစ္ပါတယ္။
ထပ္ေျပာမယ္…..။ျမန္မာနဲ ့ထိုင္းနိုင္ငံဟာ မြတ္ဆလင္ေတြဖ်က္ဆီးခဲ့လို ့ကမာၻ႔ ေျမေပၚကေပ်ာက္ကြယ္ေတာ့မဲ့ ဗုဒၶသာသနာ ရဲ ့ေနာက္ဆံုးေသာ ခံတပ္ (၂) နိုင္ငံဆို တာ ဘယ္ေတာ့မွမေမ့ပါနဲ ့။

မြတ္ဆလင္တို ့ဧ။္ ေအာက္တန္းက် ယုတ္မာ ပက္စက္စြာ မီးရွို ့ဖ်က္ဆီးျခင္းကို ခံခဲ့ရေသာ ကမာၻ႔ ဂုဏ္ေဆာင္ ၊ ဗုဒၶဘာသာ ဧ။္ အထြတ္ အျမတ္  နာလႏၵာ ဗုဒၶ တကၠသိုလ္ ျကီး ၊ ယခုအခါ အုတ္က်ိဳးအုတ္ပဲ့ မ်ားသာ က်န္ေတာ့သည္။.......( ျပန္လည္ ခုခံျခင္းမရွိေသာ )ဗုဒၶရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားကို မြတ္ဆလင္ေတြက ယုတ္မာ ပက္စက္စြာ အရွင္လတ္လတ္ လည္လွီးေခါင္းျဖတ္ သတ္ခဲ့ျကသည္။ ဗုဒၶရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားကို မြတ္ဆလင္ေတြက ယုတ္မာ ပက္စက္စြာ အရွင္လတ္လတ္ မီးရွို ့သတ္ခဲ့ျကသည္။ အဖိုးမျဖတ္နိုင္သည့္ ဗုဒၶ က်မ္းဂန္မ်ား ကို မြတ္ဆလင္မ်ား က ယုတ္မာပက္စက္စြာမီးတင္ရွိဳ ့ခဲ့ျကသည္။ )

မြတ္ဆလင္တို ့ဧ။္ ေအာက္တန္းက် ယုတ္မာ ပက္စက္စြာ မီးရွို ့ဖ်က္ဆီးျခင္းကို ခံခဲ့ရေသာ ကမာၻ႔ ဂုဏ္ေဆာင္ ၊ ဗုဒၶဘာသာ ဧ။္ အထြတ္ အျမတ္ နာလႏၵာ ဗုဒၶ တကၠသိုလ္ ျကီး ၊ ယခုအခါ အုတ္က်ိဳးအုတ္ပဲ့ မ်ားသာ က်န္ေတာ့သည္။…….( ျပန္လည္ ခုခံျခင္းမရွိေသာ )ဗုဒၶရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားကို မြတ္ဆလင္ေတြက ယုတ္မာ ပက္စက္စြာ အရွင္လတ္လတ္ လည္လွီးေခါင္းျဖတ္ သတ္ခဲ့ျကသည္။ ဗုဒၶရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားကို မြတ္ဆလင္ေတြက ယုတ္မာ ပက္စက္စြာ အရွင္လတ္လတ္ မီးရွို ့သတ္ခဲ့ျကသည္။ အဖိုးမျဖတ္နိုင္သည့္ ဗုဒၶ က်မ္းဂန္မ်ား ကို မြတ္ဆလင္မ်ား က ယုတ္မာပက္စက္စြာမီးတင္ရွိဳ ့ခဲ့ျကသည္။ )

အာဖဂန္ရွိ ဗုဒ္ဓဆင္းတုေတာ္ျကီး ကို ဒိုင္းနမိုက္ျဖင္ ့ မေဖါက္ခြဲခင္ကေတြ ့ရပံု (မ်က္နွာေတာ္ကို ဖ်က္ဆီးထားသည္)။

အာဖဂန္ရွိ ့ယဥ္ေက်းမွုအေမြအနွစ္ အဖိုးမျဖတ္နိုင္သည္ ့ ဗုဒ္ဓ ရုပ္ပြား ဆင္းတုေတာ္ျကီး ကိ မြတ္ဆလင္တို ့ု ဒိုင္းနမိုက္ျဖင္ ့ မေဖါက္ခြဲခင္ကေတြ ့ရပံု (မ်က္နွာေတာ္ကို ဖ်က္ဆီးထားသည္)။\မြတ္ဆလင္တို ့ဧ။္ ေအာက္တန္းက် ယုတ္မာ ပက္စက္စြာ မီးရွို ့ဖ်က္ဆီးျခင္းကို ခံခဲ့ရေသာ ကမာၻ႔ ဂုဏ္ေဆာင္ ၊ ဗုဒၶဘာသာ ဧ။္ အထြတ္ အျမတ္ နာလႏၵာ ဗုဒၶ တကၠသိုလ္ ျကီး ၊ ယခုအခါ အုတ္က်ိဳးအုတ္ပဲ့ မ်ားသာ က်န္ေတာ့သည္။…….( ျပန္လည္ ခုခံျခင္းမရွိေသာ )ဗုဒၶရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားကို မြတ္ဆလင္ေတြက ယုတ္မာ ပက္စက္စြာ အရွင္လတ္လတ္ လည္လွီးေခါင္းျဖတ္ သတ္ခဲ့ျကသည္။ ဗုဒၶရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားကို မြတ္ဆလင္ေတြက ယုတ္မာ ပက္စက္စြာ အရွင္လတ္လတ္ မီးရွို ့သတ္ခဲ့ျကသည္။ အဖိုးမျဖတ္နိုင္သည့္ ဗုဒၶ က်မ္းဂန္မ်ား ကို မြတ္ဆလင္မ်ား က ယုတ္မာပက္စက္စြာမီးတင္ရွိဳ ့ခဲ့ျကသည္။ )

အာဖဂန္ရွိ ဗုဒ္ဓဆင္းတုေတာ္ျကီး ကို ဒိုင္းနမိုက္ျဖင္ ့ မေဖါက္ခြဲခင္ကေတြ ့ရပံု (မ်က္နွာေတာ္ကို ဖ်က္ဆီးထားသည္)။

အာဖဂန္ရွိ ့ယဥ္ေက်းမွုအေမြအနွစ္ အဖိုးမျဖတ္နိုင္သည္ ့ဗုဒ္ဓ ရုပ္ပြား ဆင္းတုေတာ္ျကီး ကိုမြတ္ဆလင္တို ့ ဒိုင္းနမိုက္ျဖင္ ့ မေဖါက္ခြဲခင္ကေတြ ့ရပံု (မ်က္နွာေတာ္ကို ဖ်က္ဆီးထားသည္)။

အာဖဂန္ရွိ ဗုဒ္ဓဆင္းတုေတာ္ျကီး ကို ယုတ္မာရိုင္းစိုင္းစြာ ဒိုင္းနမိုက္ျဖင္ ့ ေဖါက္ခြဲဖ်က္ဆီးခဲ့စဥ္။

နွစ္ေပါင္းေထာင္နဲ ့ခ်ီျပီးတည္တံ့ လာခဲ့ေသာ ဗုဒ္ဓ ရုပ္ပြားေတာ္ျကီး ကို မြတ္ဆလင္တို ့သည္ ( ကိုရမ္က်မ္းစာ အရ) ယုတ္မာ ရုိင္းစိုင္းစြာ ဒိုင္းနမိုက္ျဖင့္ ေဖါက္ခြဲ ဖ်က္ဆီးခဲ့ျကသည္။

နွစ္ေပါင္းေထာင္နဲ ့ခ်ီျပီးတည္တံ့ လာခဲ့ေသာ ့ယဥ္ေက်းမွုအေမြအနွစ္ အဖိုးမျဖတ္နိုင္သည္ ့ဗုဒ္ဓ ရုပ္ပြားေတာ္ျကီး မြတ္ဆလင္တို ့ဧ။္ ( ကိုရမ္က်မ္းစာ အရ) ယုတ္မာ ရုိင္းစိုင္းစြာ ဒိုင္းနမိုက္ျဖင့္ ေဖါက္ခြဲ ဖ်က္ဆီးျခင္းခံရကာ ယခုကဲ့သို ့ေက်ာက္တံုးျပာပံု အတိျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ေနာင္တစ္ခ်ိန္ ေရြွတိဂံု ေစ တီေတာ္ျကီး ကို ထို သို ့မျဖစ္ေစရန္ မွာ ဗုဒ္ဓဘာသာ၀င္တိုင္းဧ။္ တာ၀န္ သာျဖစ္သည္။

နွစ္ေပါင္းေထာင္နဲ ့ခ်ီျပီးတည္တံ့ လာခဲ့ေသာ ့ယဥ္ေက်းမွုအေမြအနွစ္ အဖိုးမျဖတ္နိုင္သည္ ့ဗုဒ္ဓ ရုပ္ပြားေတာ္ျကီး မြတ္ဆလင္တို ့ဧ။္ ( ကိုရမ္က်မ္းစာ အရ) ယုတ္မာ ရုိင္းစိုင္းစြာ ဒိုင္းနမိုက္ျဖင့္ ေဖါက္ခြဲ ဖ်က္ဆီးျခင္းခံရကာ ယခုကဲ့သို ့ေက်ာက္တံုးျပာပံု အတိျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ေနာင္တစ္ခ်ိန္ ေရြွတိဂံု ေစ တီေတာ္ျကီး ကို ထို သို ့မျဖစ္ေစရန္ မွာ ဗုဒ္ဓဘာသာ၀င္တိုင္းဧ။္ တာ၀န္ သာျဖစ္သည္။

ေနာင္တစ္ခ်ိန္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ မြတ္ဆလင္ေတြ အင္အားေကာင္းလာခ်ိန္တြင္ ( ကိုရမ္က်မ္းစာညြန္ျကားခ်က္ အရ) အာဖဂန္မွာကဲ့သို ့ ဒိုင္းနမိုက္ျဖင့္ ေဖါက္ခြဲ ခံရမည့္ ေရြွတိဂံုေစတီေတာ္ျကီး

ေနာင္တစ္ခ်ိန္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ မြတ္ဆလင္ေတြ အင္အားေကာင္းလာခ်ိန္တြင္ ( ကိုရမ္က်မ္းစာညြန္ျကားခ်က္ အရ) အာဖဂန္မွာကဲ့သို ့ ဒိုင္းနမိုက္ျဖင့္ ေဖါက္ခြဲ ခံရမည့္ ေရြွတိဂံုေစတီေတာ္ျကီး

အင္ဒိုနီးရွားတြင္ မြတ္ဆလင္မ်ား ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန္းျကီးေက်ာင္းကို ယုတ္မာ ရုိင္းစိုင္းစြာ ဖ်က္ဆီး မီးရိွ ု့ထားပံု ။

အင္ဒိုနီးရွားတြင္ မြတ္ဆလင္မ်ား ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန္းျကီးေက်ာင္းမ်ားကို ယုတ္မာ ရုိင္းစိုင္းစြာ ဖ်က္ဆီး မီးရိွ ု့ထားပံု ။

အင္ဒိုနီးရွားတြင္ မြတ္ဆလင္ မ်ား ဗုဒ္ဓ ဆင္းတုေတာ္ကို ျကိ ုးဆြဲခ်ေသ ဒဏ္ေပးသလို လုပ္ကာ (ကိုရမ္က်မ္းစာ အရ) သူမ်ား ဘာသာ အေပၚယုတ္မာ မိုက္ရိုင္းေစာ္ကားထားပံု။

အင္ဒိုနီးရွားတြင္ မြတ္ဆလင္ မ်ား ဗုဒ္ဓ ဆင္းတုေတာ္ကို ျကိ ုးဆြဲခ်ေသ ဒဏ္ေပးသလို လုပ္ကာ (ကိုရမ္က်မ္းစာ အရ) သူမ်ား ဘာသာ အေပၚယုတ္မာ မိုက္ရိုင္းေစာ္ကားထားပံု။

အင္ဒိုနီးရွားတြင္ မြတ္ဆလင္ မ်ား ဗုဒ္ဓ ဆင္းတုေတာ္ကို ျကိ ုးဆြဲခ်ေသ ဒဏ္ေပးသလို လုပ္ကာ ယုတ္မာ မိုက္ရိုင္းေစာ္ကားထားပံု နွင့္ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန္းျကီးေက်ာင္းကို ယုတ္မာ ရုိင္းစိုင္းစြာ ဖ်က္ဆီး မီးရိွ ု့ထားပံု ။

အင္ဒိုနီးရွားတြင္ မြတ္ဆလင္ မ်ား ဗုဒ္ဓ ဆင္းတုေတာ္ကို ျကိ ုးဆြဲခ်ေသ ဒဏ္ေပးသလို လုပ္ကာ ယုတ္မာ မိုက္ရိုင္းေစာ္ကားထားပံု နွင့္ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန္းျကီးေက်ာင္းကို ယုတ္မာ ရုိင္းစိုင္းစြာ ဖ်က္ဆီး မီးရိွ ု့ထားပံု ။

( Byzantine )တူရကီနိုင္ငံကို မြတ္ဆလင္တို ့ မက်ဴးေက်ာ္ ခင္ က အေရွ့ ဥေရာပတိုက္ဧ။္ အျကီးမားဆံုး ဂုဏ္ယူဖြယ္Hagia Sofia ခရစ္ယာန္ ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းျကီးကိုေတြ ့ရစဥ္။

( Byzantine )တူရကီနိုင္ငံကို မြတ္ဆလင္တို ့ မက်ဴးေက်ာ္ ခင္ က အေရွ့ ဥေရာပတိုက္ဧ။္ အျကီးမားဆံုး ဂုဏ္ယူဖြယ္Hagia Sofia ခရစ္ယာန္ ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းျကီးကိုေတြ ့ရစဥ္။

( Byzantine )တူရကီနိုင္ငံကို မြတ္ဆလင္တို ့ မက်ဴးေက်ာ္ ခင္ က အေရွ့ ဥေရာပတိုက္ဧ။္ အျကီးမားဆံုး ဂုဏ္ယူဖြယ္Hagia Sofia ခရစ္ယာန္ ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းျကီးကိုေတြ ့ရစဥ္။

( Byzantine )တူရကီနိုင္ငံကို မြတ္ဆလင္တို ့ မက်ဴးေက်ာ္ ခင္ က အေရွ့ ဥေရာပတိုက္ဧ။္ အျကီးမားဆံုး ဂုဏ္ယူဖြယ္Hagia Sofia ခရစ္ယာန္ ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းျကီးကိုေတြ ့ရစဥ္။

( Byzantine )တူရကီနိုင္ငံကို မြတ္ဆလင္တို ့ က်ဴးေက်ာ္သတ္ျဖတ္ျပီး ေနာက္ Hagia Sofia ခရစ္ယာန္ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းျကီး ကို ဖ်က္ဆီးျပီး ယုတ္မာပက္စက္စြာ Masque ဗလီလုပ္ခဲ့သည္။(ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံရွိ ေရြွတိဂံု ေစတီေတာ္ျကီးကို ေဖါက္ခြဲဖ်က္ဆီးျပီး ထို ေရြွတိဂံု ကုန္းေတာ္ ေပၚ တြင္ ဗလီျကီးေဆာက္ထားမည္မွာ ျမန္မာနို္င္ငံတြင္မြတ္ဆလင္ဦးေရမ်ားလာပါက အမွန္ပင္ျဖစ္လိမ့္မည္)

( Byzantine )တူရကီနိုင္ငံကို မြတ္ဆလင္တို ့ က်ဴးေက်ာ္သတ္ျဖတ္ျပီး ေနာက္ Hagia Sofia ခရစ္ယာန္ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းျကီး ကို ဖ်က္ဆီးျပီး ယုတ္မာပက္စက္စြာ Masque ဗလီလုပ္ခဲ့သည္။(ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံရွိ ေရြွတိဂံု ေစတီေတာ္ျကီးကို ေဖါက္ခြဲဖ်က္ဆီးျပီး ထို ေရြွတိဂံု ကုန္းေတာ္ ေပၚ တြင္ ဗလီျကီးေဆာက္ထားမည္မွာ ျမန္မာနို္င္ငံတြင္မြတ္ဆလင္ဦးေရမ်ားလာပါက အမွန္ပင္ျဖစ္လိမ့္မည္)

မြတ္ဆလင္တို ့ ခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္းမ်ားကို ေဖါက္ခြဲဖ်က္ဆီးထား ပံု ။

မြတ္ဆလင္တို ့ ခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္းမ်ားကို ေဖါက္ခြဲဖ်က္ဆီးထား ပံု ။

မြတ္ဆလင္တို ့ ခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္းမ်ားကို ေဖါက္ခြဲဖ်က္ဆီးထား ပံု ။

ခရစ္ယာန္တို အထြတ္အျမတ္ ထားေသာ လက္၀ါးကတ္တိုင္ကို မြတ္ဆလင္တို ့ေျခေထာက္နဲ ့နင္းျပီးဖ်က္ဆီးေနပံု။

မြတ္ဆလင္တို ့ ခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္းမ်ားကို ေဖါက္ခြဲဖ်က္ဆီးထား ပံု ။

မြတ္ဆလင္တို ့ ခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္းမ်ားကို ေဖါက္ခြဲဖ်က္ဆီးထား ပံု ။

ခရစ္ယာန္တို အထြတ္အျမတ္ ထားေသာ လက္၀ါးကတ္တိုင္ကို မြတ္ဆလင္တို ့ေျခေထာက္နဲ ့နင္းျပီးဖ်က္ဆီးေနပံု။

ခရစ္ယာန္တို အထြတ္အျမတ္ ထားေသာ လက္၀ါးကတ္တိုင္ကို မြတ္ဆလင္တို ့ေျခေထာက္နဲ ့နင္းျပီးဖ်က္ဆီးေနပံု။

ခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္းမ်ားကို မြတ္ဆလင္တို ့မီးရွို ့ေဖါက္ခြဲ ဖ်က္ဆီးထားပံု။

ခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္းမ်ားကို မြတ္ဆလင္တို ့မီးရွို ့ေဖါက္ခြဲ ဖ်က္ဆီးထားပံု။

ခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္းမ်ားကို မြတ္ဆလင္တို ့မီးရွို ့ေဖါက္ခြဲ ဖ်က္ဆီးထားပံု။

ခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္းမ်ားကို မြတ္ဆလင္တို ့မီးရွို ့ေဖါက္ခြဲ ဖ်က္ဆီးထားပံု။

ခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္းမ်ားကို မြတ္ဆလင္တို ့မီးရွို ့ေဖါက္ခြဲ ဖ်က္ဆီးထားပံု။

ခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္းမ်ားကို မြတ္ဆလင္တို ့မီးရွို ့ေဖါက္ခြဲ ဖ်က္ဆီးထားပံု။

မြတ္ဆလင္တို ့ ဟိန္ဒူ ဘုရားေက်ာင္းမ်ားကို ဖ်က္ဆီးထားပံု ။

မြတ္ဆလင္တို ့ ဟိန္ဒူ ဘုရားေက်ာင္းမ်ားကို ဖ်က္ဆီးထားပံု ။

မြတ္ဆလင္တို ့ ဟိန္ဒူ ဘုရားေက်ာင္းမ်ားကို ဖ်က္ဆီးထားပံု ။

မြတ္ဆလင္တို ့ ဟိန္ဒူ ဘုရားေက်ာင္းမ်ားကို ဖ်က္ဆီးထားပံု ။

ဟိန္ဒူဘာသာ၀င္တို ့ဧ။္ အထြတ္အျမတ္ ေနရာ Ayodhya တြင္မူလဟိန္ဒူ ဘုရားေက်ာင္းကိုဖ်က္ဆီး ျပီး ထို ဟိန္ဒူဘာသာေရးအထြတ္အျမတ္ေႏရာတြင္ မြတ္ဆလင္တို ့ ယုတ္မာစြာဗလီျကီးေဆာက္ထားပံု။

ဟိန္ဒူဘာသာ၀င္တို ့ဧ။္ အထြတ္အျမတ္ ေနရာ Ayodhya တြင္မူလဟိန္ဒူ ဘုရားေက်ာင္းကိုဖ်က္ဆီး ျပီး ထို ဟိန္ဒူဘာသာေရးအထြတ္အျမတ္ေႏရာတြင္ မြတ္ဆလင္တို ့ ယုတ္မာစြာဗလီျကီးေဆာက္ထားပံု။

မြတ္ဆလင္တို ့ ဂ်ဴး ဘုရား ရွိခို းေက်ာင္းမ်ားကို ဖ်က္ဆီးထားပံု ။

မြတ္ဆလင္တို ့ ဂ်ဴး ဘုရား ရွိခို းေက်ာင္းမ်ားကို ဖ်က္ဆီးထားပံု ။

 ဂ်ဴးလူမ်ိဳးတို ့ဧ။္ အထြတ္အျမတ္ ေနရာ ေဂ်ရုဆလင္ ျမိ ု့ ရွိ Temple Mount Jewish Temple

ဂ်ဴးလူမ်ိဳးတို ့ဧ။္ အထြတ္အျမတ္ ေနရာ ေဂ်ရုဆလင္ ျမိ ု့ ရွိ Temple Mount Jewish Temple

ဂ်ဴးလူမ်ိဳးတို ့ဧ။္ အထြတ္အျမတ္ ေနရာ ေဂ်ရုဆလင္ ျမိ ု့ ရွိ Temple Mount ေနရာတြင္ မြတ္ဆလင္တို ့က်ဴးေက်ာ္သတ္ျဖတ္ျပီး ေနာက္ ယုတ္မာပက္စက္စြာ ဗလီျကီးေဆာက္ထားပံု။ (ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံရွိ ေရြွတိဂံု ေစတီေတာ္ျကီးကို ေဖါက္ခြဲဖ်က္ဆီးျပီး ထို ေရြွတိဂံု ကုန္းေတာ္ ေပၚ တြင္ ဗလီျကီးေဆာက္ထား မည္မွာ ျမန္မာနို္င္ငံတြင္မြတ္ဆလင္ဦးေရမ်ားလာပါက အမွန္ပင္ျဖစ္လိမ့္မည္)

ဂ်ဴးလူမ်ိဳးတို ့ဧ။္ အထြတ္အျမတ္ ေနရာ ေဂ်ရုဆလင္ ျမိ ု့ ရွိ Temple Mount ေနရာတြင္ မြတ္ဆလင္တို ့က်ဴးေက်ာ္သတ္ျဖတ္ျပီး ေနာက္ ယုတ္မာပက္စက္စြာ ဗလီျကီးေဆာက္ထားပံု။ (ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံရွိ ေရြွတိဂံု ေစတီေတာ္ျကီးကို ေဖါက္ခြဲဖ်က္ဆီးျပီး ထို ေရြွတိဂံု ကုန္းေတာ္ ေပၚ တြင္ ဗလီျကီးေဆာက္ထား မည္မွာ ျမန္မာနို္င္ငံတြင္မြတ္ဆလင္ဦးေရမ်ားလာပါက အမွန္ပင္ျဖစ္လိမ့္မည္)

အားလံုးဟာ တစ္ပံုစံတည္းပါပဲ။

ဟိန္ဒူ ေတြရဲ့ ဘာသာေရးအထြတ္အျမတ္ေနရာ ေတြကိုဖ်က္ဆီးမယ္။ ျပီးရင္ အဲဒီ ဘာသာေရးေနရာတည့္တည့္မွာ ဗလီျကီးေဆာက္ျပီး ဘယ္ေတာ့မွ နလန္မထူနိုင္ေအာင္ နာမ္နိွမ္ထားမယ္။

ခရစ္ယာန္ေတြရဲ့ ဘာသာေရးအထြတ္အျမတ္ေနရာ ေတြကိုဖ်က္ဆီးမယ္။ ျပီးရင္ အဲဒီ ခရစ္ယာန္ ဘာသာေရး အထြတ္အျမတ္ေနရာေနရာတည့္တည့္မွာ ဗလီျကီးေဆာက္ျပီး ဘယ္ေတာ့မွ နလန္မထူနိုင္ေအာင္ နာမ္နိွမ္ထားမယ္။

ဂ်ဴး ေတြရဲ့ ဘာသာေရးအထြတ္အျမတ္ေနရာ ေတြကိုဖ်က္ဆီးမယ္။ ျပီးရင္ အဲဒီ ဂ်ဴးဘာသာေရး အထြတ္အျမတ္ေနရာ ေနရာတည့္တည့္မွာ ဗလီျကီးေဆာက္ျပီး ဘယ္ေတာ့မွ နလန္မထူနိုင္ေအာင္ နာမ္နိွမ္ထားမယ္။

ႊအဲဒီ မြတ္ဆလင္ေတြရဲ့ ယုတ္မာပက္စက္စြာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအရဆိုရင္ ျမန္မာနိုင္ငံ မွာ မြတ္ဆလင္အင္အားေကာင္းလာရင္ ေရြွတိဂံုေစတီေတာ္ ကို ေဖါက္ခြဲဖ်က္ဆီးမယ္ ။ ျပီးရင္ အဲဒီေရြွတိဂံု ကုန္းေတာ္မွာ ေရြွတိဂံုေစတီ ကိုျဖိ ခ်ျပီး ဗလီေဆာက္မယ္။

က်ိဳက္ထီးရိုး ေစတီေတာ္ကို ေဖါက္ခြဲဖ်က္ဆီးမယ္ ။ျပီးရင္ အဲဒီ က်ိဳက္ထီးရိုးေတင္ေပၚမွာ၊က်ိဳက္ထီးရိုး ေစတီေတာ္ေနရာေပၚမွာ ဗလီ ျကိးေဆာက္မယ္။

မဟာျမတ္မုနိ ဘုရားျကီး ကို ေဖါက္ခြဲဖ်က္ဆီးမယ္ ။ျပီးရင္ အဲဒီ မဟာျမတ္မုနိ ဘုရားျကီးေနရာတည့္တည့္မွာ ဗလီျကီး ေဆာက္ မယ္။

ကိုင္း ဘယ္လို လဲ။ ခ်ိဳ လား။ ခါးလား။ သေဘာေပါက္တယ္ေနာ္။

နို္င္ငံအသီးသီး က ဘာသာအသီးသီးရဲ့ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ အထြတ္အျမတ္ေနရာေတြ ကို မြတ္ဆလင္ေတြက စုတ္ျပတ္သတ္ေအာင္ဖ်က္ဆီးျပီး အဲဒီေနရာ ေတြမွာ ယုတ္မာေအာက္တန္းက်စြာ ဗလီျကီးေတြ ေဆာက္တာဟာ အင္မတန္ ေအာ့နလံုးနာစရာ ၊ ရြံစရာေကာင္းလွပါတယ္။

ဒါေတြအားလံုးဟာ မေကာင္းဆိုး၀ါး အာလာရဲ ့အမိန္ ့ေတာ္ေျကာင့္ မြတ္ဆလင္ေတြ ကိုရမ္က်မ္းစာထဲက အာလာညြန္ျကားခ်က္အတိုင္း သူမ်ားဘာသာေတြကို မိုက္ရိုင္းေစာ္ကားထာတာဆိုတာ ရွင္းျပစရာမလိုေတာ့ပါဘူးေနာ္။

ေဖၚျပပါပံုမ်ားမွာ နမူနာအေနျဖင့္ျပသျခင္းျဖစ္သည္။ လက္ေတြ ့ တြင္ ဟိန္ဒူ ဘုရားေက်ာင္းမ်ား ေထာင္ နဲ ့ခ်ီျပီး၊ ဗုဒ္ဓ ဘုရားေက်ာင္းမ်ား ေထာင္ နဲ ့ခ်ီျပီး၊
ဂ်ဴး ၊ ခရစ္ယာန္ ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းမ်ား ေထာင္ နဲ ့ခ်ီျပီး မြတ္ဆလင္မ်ားဧ။္ ေအာက္တန္းက် ယုတ္မာစြာဖ်က္ဆီးျခင္းကိုခံခဲ့ရသည္။

တစ္ကဘာ လံုးတြင္ မြတ္ဆလင္မ်ား နွင့္ မြတ္ဆလင္မဟုတ္ေသာ တျခားဘာသာ၀င္မ်ားျကားျဖစ္ပြားေနျကေသာ အျကမ္းဖက္မွု မ်ား၊ စစ္ပြဲမ်ား။

တစ္ကဘာ လံုးတြင္ မြတ္ဆလင္မ်ား နွင့္ မြတ္ဆလင္မဟုတ္ေသာ တျခားဘာသာ၀င္မ်ားျကားျဖစ္ပြားေနျကေသာ အျကမ္းဖက္မွု မ်ား၊ စစ္ပြဲမ်ား။

နိုင္ငံတကာတြင္ အမ်ိဳးမ်ိဳး လူပါး၀မိုက္ရိုင္းေစာ္ကားေနျကေသာ အမ်ိဳးယုတ္မြတ္ဆလင္ကုလားဒိန္မေအလိုးမ်ား ...( ေအာက္တန္းစား၊ဓားျပ၊ဖာေခါင္းမိုဟာမက္ ဧ။္ ဇစ္ျမစ္ Seeds မွဆင္း သက္လာေသာ ငမိုက္သားမြတ္ဆလင္မ်ားသည္...သူတို ့ဧ။္ ဇစ္ျမစ္ ျဖစ္ေသာ လူသတ္သမား၊တဏွာရူး၊ဖာေခါင္းမိုဟာမက္ဧ။္ေအာက္တန္းဇား ေသြးအျပည့္ ပါ၀င္ျကသည္။)

နိုင္ငံတကာတြင္ အမ်ိဳးမ်ိဳး လူပါး၀မိုက္ရိုင္းေစာ္ကားေနျကေသာ အမ်ိဳးယုတ္မြတ္ဆလင္ကုလားဒိန္မေအလိုးမ်ား …( ေအာက္တန္းစား၊ဓားျပ၊ဖာေခါင္းမိုဟာမက္ ဧ။္ ဇစ္ျမစ္ Seeds မွဆင္း သက္လာေသာ ငမိုက္သားမြတ္ဆလင္မ်ားသည္…သူတို ့ဧ။္ ဇစ္ျမစ္ ျဖစ္ေသာ လူသတ္သမား၊တဏွာရူး၊ဖာေခါင္းမိုဟာမက္ဧ။္ေအာက္တန္းဇား ေသြးအျပည့္ ပါ၀င္ျကသည္။)

နိုင္ငံတကာတြင္ အမ်ိဳးမ်ိဳး လူပါး၀မိုက္ရိုင္းေစာ္ကားေနျကေသာ အမ်ိဳးယုတ္မြတ္ဆလင္ကုလားဒိန္မေအလိုးမ်ား ...( ေအာက္တန္းစား၊ဓားျပ၊ဖာေခါင္းမိုဟာမက္ ဧ။္ ဇစ္ျမစ္ Seeds မွဆင္း သက္လာေသာ ငမိုက္သားမြတ္ဆလင္မ်ားသည္...သူတို ့ဧ။္ ဇစ္ျမစ္ ျဖစ္ေသာ လူသတ္သမား၊တဏွာရူး၊ဖာေခါင္းမိုဟာမက္ဧ။္ေအာက္တန္းဇား ေသြးအျပည့္ ပါ၀င္ျကသည္။)

နိုင္ငံတကာတြင္ အမ်ိဳးမ်ိဳး လူပါး၀မိုက္ရိုင္းေစာ္ကားေနျကေသာ အမ်ိဳးယုတ္မြတ္ဆလင္ကုလားဒိန္မေအလိုးမ်ား …( ေအာက္တန္းစား၊ဓားျပ၊ဖာေခါင္းမိုဟာမက္ ဧ။္ ဇစ္ျမစ္ Seeds မွဆင္း သက္လာေသာ ငမိုက္သားမြတ္ဆလင္မ်ားသည္…သူတို ့ဧ။္ ဇစ္ျမစ္ ျဖစ္ေသာ လူသတ္သမား၊တဏွာရူး၊ဖာေခါင္းမိုဟာမက္ဧ။္ေအာက္တန္းဇား ေသြးအျပည့္ ပါ၀င္ျကသည္။)

နိုင္ငံတကာတြင္ အမ်ိဳးမ်ိဳး လူပါး၀မိုက္ရိုင္းေစာ္ကားေနျကေသာ အမ်ိဳးယုတ္မြတ္ဆလင္ကုလားဒိန္မေအလိုးမ်ား ...( ေအာက္တန္းစား၊ဓားျပ၊ဖာေခါင္းမိုဟာမက္ ဧ။္ ဇစ္ျမစ္ Seeds မွဆင္း သက္လာေသာ ငမိုက္သားမြတ္ဆလင္မ်ားသည္...သူတို ့ဧ။္ ဇစ္ျမစ္ ျဖစ္ေသာ လူသတ္သမား၊တဏွာရူး၊ဖာေခါင္းမိုဟာမက္ဧ။္ေအာက္တန္းဇား ေသြးအျပည့္ ပါ၀င္ျကသည္။)

နိုင္ငံတကာတြင္ အမ်ိဳးမ်ိဳး လူပါး၀မိုက္ရိုင္းေစာ္ကားေနျကေသာ အမ်ိဳးယုတ္မြတ္ဆလင္ကုလားဒိန္မေအလိုးမ်ား …( ေအာက္တန္းစား၊ဓားျပ၊ဖာေခါင္းမိုဟာမက္ ဧ။္ ဇစ္ျမစ္ Seeds မွဆင္း သက္လာေသာ ငမိုက္သားမြတ္ဆလင္မ်ားသည္…သူတို ့ဧ။္ ဇစ္ျမစ္ ျဖစ္ေသာ လူသတ္သမား၊တဏွာရူး၊ဖာေခါင္းမိုဟာမက္ဧ။္ေအာက္တန္းဇား ေသြးအျပည့္ ပါ၀င္ျကသည္။)

နိုင္ငံတကာတြင္ အမ်ိဳးမ်ိဳး လူပါး၀မိုက္ရိုင္းေစာ္ကားေနျကေသာ အမ်ိဳးယုတ္မြတ္ဆလင္ကုလားဒိန္မေအလိုးမ်ား ...( ေအာက္တန္းစား၊ဓားျပ၊ဖာေခါင္းမိုဟာမက္ ဧ။္ ဇစ္ျမစ္ Seeds မွဆင္း သက္လာေသာ ငမိုက္သားမြတ္ဆလင္မ်ားသည္...သူတို ့ဧ။္ ဇစ္ျမစ္ ျဖစ္ေသာ လူသတ္သမား၊တဏွာရူး၊ဖာေခါင္းမိုဟာမက္ဧ။္ေအာက္တန္းဇား ေသြးအျပည့္ ပါ၀င္ျကသည္။)

နိုင္ငံတကာတြင္ အမ်ိဳးမ်ိဳး လူပါး၀မိုက္ရိုင္းေစာ္ကားေနျကေသာ အမ်ိဳးယုတ္မြတ္ဆလင္ကုလားဒိန္မေအလိုးမ်ား …( ေအာက္တန္းစား၊ဓားျပ၊ဖာေခါင္းမိုဟာမက္ ဧ။္ ဇစ္ျမစ္ Seeds မွဆင္း သက္လာေသာ ငမိုက္သားမြတ္ဆလင္မ်ားသည္…သူတို ့ဧ။္ ဇစ္ျမစ္ ျဖစ္ေသာ လူသတ္သမား၊တဏွာရူး၊ဖာေခါင္းမိုဟာမက္ဧ။္ေအာက္တန္းဇား ေသြးအျပည့္ ပါ၀င္ျကသည္။)

နိုင္ငံတကာတြင္ အမ်ိဳးမ်ိဳး လူပါး၀မိုက္ရိုင္းေစာ္ကားေနျကေသာ အမ်ိဳးယုတ္မြတ္ဆလင္ကုလားဒိန္မေအလိုးမ်ား ...( ေအာက္တန္းစား၊ဓားျပ၊ဖာေခါင္းမိုဟာမက္ ဧ။္ ဇစ္ျမစ္ Seeds မွဆင္း သက္လာေသာ ငမိုက္သားမြတ္ဆလင္မ်ားသည္...သူတို ့ဧ။္ ဇစ္ျမစ္ ျဖစ္ေသာ လူသတ္သမား၊တဏွာရူး၊ဖာေခါင္းမိုဟာမက္ဧ။္ေအာက္တန္းဇား ေသြးအျပည့္ ပါ၀င္ျကသည္။)

နိုင္ငံတကာတြင္ အမ်ိဳးမ်ိဳး လူပါး၀မိုက္ရိုင္းေစာ္ကားေနျကေသာ အမ်ိဳးယုတ္မြတ္ဆလင္ကုလားဒိန္မေအလိုးမ်ား …( ေအာက္တန္းစား၊ဓားျပ၊ဖာေခါင္းမိုဟာမက္ ဧ။္ ဇစ္ျမစ္ Seeds မွဆင္း သက္လာေသာ ငမိုက္သားမြတ္ဆလင္မ်ားသည္…သူတို ့ဧ။္ ဇစ္ျမစ္ ျဖစ္ေသာ လူသတ္သမား၊တဏွာရူး၊ဖာေခါင္းမိုဟာမက္ဧ။္ေအာက္တန္းဇား ေသြးအျပည့္ ပါ၀င္ျကသည္။)

Over the last 1400 years, 270 million non-believers were murdered by Muslim jihadists.
Islam destroyed the Christian Middle East and Christian North Africa. It is estimated
that upwards of 60 million Christians were slaughtered during this conquest.
Also, half the Hindu civilization was annihilated and 80 million Hindus murdered.
Islamic jihad also destroyed over 10 million Buddhists.
In other words, Islam is a killing machine.

တစ္ကဘာ လံုးတြင္ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေသာ ပရိပက္ခ အဓိကရုဏ္းမ်ားဧ။္ ၉၀% မွာ မြတ္ဆလင္မ်ား နွင့္ မြတ္ဆလင္မဟုတ္ေသာ တျခားဘာသာ၀င္မ်ားျကားျဖစ္ပြားလ်က္ရွိျခင္းျဖစ္သည္။

ျခံုေျပာရလ်ွင္ နိုင္ငံအသီးသီးတြင္ တျခားေသာဘာသာ၀င္မ်ား အေပၚ ေစာ္ကားရန္စ လူမ်ိဳး တုန္း၊ဘာသာေပ်ာက္ လက္စတံုးမွုမ်ား လုပ္ေနျကေသာ မြတ္ဆလင္မ်ားက တစ္ဘက္၊ စုစည္းမွုမရွိပဲ ဟို နည္းနည္း ၊ ဒီနည္းနည္း ခုခံေနျကေသာ ေဒသခံျပည္သူမ်ားကတဘက္ျဖစ္သည္။

တစ္က ဘာလံုးတြင္ မြတ္ဆလင္တို ့ဧ။္ စစ္ပြဲမ်ားသာမရွိလ်ွင္ လံုး၀နီးပါးေအးခ်မ္းသြားမည္ျဖစ္သည္။

ထို ့ေျကာင့္ လူသတ္လ်ွင္ (အာလာ အမိန္ ့ေတာ္အရ မြတ္ဆလင္မဟုတ္သူကို သတ္လ်ွင္) ေကာင္းကင္ဘံုေရာက္မည္ ဟူေသာ
တဏွာရူး၊ မုဒိန္းေကာင္ ၊ဓားျပ၊ဖာေခါင္း၊လူသတ္သမား မိုဟာမက္ဧ။္ ရူးေျကာင္ေျကာင္ အေတြးအေခၚ ကို လက္ခံယံုျကည္ကာ
လက္ေတြ ့အေကာင္အထည္ေဖၚ ျပီး သမိုင္းတေလ်ွာက္ လူ ့အသက္ သန္းေပါင္း ၂၈၀ ေက်ာ္ကို သတ္ခဲ့ေသာ အစ္ဆလာမ္ ဘာသာကို
ျမန္မာ ျပည္တြင္သာမက တစ္ကဘာလံုး မွာပါ ေပ်ာက္ ကြယ္ သြားေအာင္ေဆာင္ရြက္ ရန္မွာ လူသားမ်ိဳး ႏြယ္ တစ္ရပ္လံုးဧ။္ တာ၀န္ျဖစ္ပါသည္။

နွစ္ေပါင္း ၁၄၀၀ ေက်ာ္ အတြင္း မြတ္ဆလင္တို ့ဧ။္ က်ဴးေက်ာ္ သတ္ျဖတ္ ၊လူမ်ိဳးတံုး ၊ဘာသာ၊ယဥ္ေက်းမွုတုန္း စစ္ပြဲ မ်ားစြာထဲမွာ….
မိမိတို ့ဧ။္ လူမ်ိဳးဘာသာ၊သာသနာကို မြတ္ဆလင္တို ့ဧ။္ ဖ်က္ဆီးမခံရေအာင္ ကာကြယ္ရင္း အသက္စြန္ ့သြားျကရေသာ

က်ြန္ေတာ္တို ့ဧ။္ ဘိုးဘြား ဘီဘင္ ……
ဟိႏၵဴ သူရဲေကာင္းမ်ား စစ္သည္မ်ား ၊
ခရစ္ယာန္သူရဲေကာင္း စစ္သည္ မ်ား ၊
ဗုဒၶဘာသာသူရဲ ေကာင္း စစ္သည္မ်ား၊
ဂ်ဴးလူမ်ိဳး သူရဲေကာင္းစစ္သည္မ်ား ………စသည့္ မိမိ လူမ်ိဳးဘာသာ သာသနာ ကို မြတ္ဆလင္တို ့ ဧ။္ ဖ်က္ဆီးျခင္းမခံရေအာင္
အသက္ေပးကာကြယ္ခဲ့ျကေသာ လူမ်ိဳး အသီးသီး ၊ဘာသာအသီးသီးတို ့မွ သူရဲေကာင္း စစ္သည္ မ်ားအား ဤ ျဖစ္ရပ္မွန္ ေဆာင္းပါးျဖင့္ ေလးစားစြာ ဂါရ၀ျပ ုပါဧ။္ ။
အသင္တို ့ဧ။္ အသက္၀ိညာဥ္ တို ့သည္ ေသဆံုးခဲ့ေသာ္လည္း အသင္တို ့ဧ။္ မိမိလူမ်ိဳးဘာသာကိုကာကြယ္ေသာစိတ္ဓာတ္မွာ အဘယ္ေသာ အခါတြင္မွေသဆံုးသြားမည္မဟုတ္ပါ။

က်ြနုိပ္ တို ့ဧ။္ ဘိုးေဘးမ်ားသည္ မိမိ လူမ်ိဳးဘာသာ သာသနာ ကို အသက္ေပးကာကြယ္ခဲ့ သည့္နည္းတူ…..
က်ြန္ေတာ္တို ့ အားလံုးသည္လည္း မိမိတို ့ဧ။္ လူမ်ိဳးဘာသာ၊သာသနာကို မြတ္ဆလင္တို ့ဧ။္ ဖ်က္ဆီးမခံရေအာင္ အသက္ထက္ဆံုးကာကြယ္သြားပါမည္။

က်ြန္ေတာ္တို ့ အားလံုးသည္ လူသားမ်ိဳးႏြယ္ တရပ္လံုးဧ။္ ဘံုရန္သူ မေကာင္းဆိုး၀ါး အစ္ဆလာမ္ဘာသာကို ျမန္မာ ျပည္တြင္သာမက တစ္ကဘာလံုး မွာပါ ေပ်ာက္ ကြယ္ သြားေအာင္ က်ြန္ ေတာ္ တို ့ အသက္ေသဆံုး သည္အထိ ေဆာင္ရြက္သြားပါမည္ ဟု ကတိျပ ုပါဧ။္ ။က်ြန္ေတာ္တို ့ေသဆံုးသြားခဲ့ရင္ လည္း ေနာင္ လာ ေနာက္သားမ်ားမွ သူရဲ ေကာင္းေျမာက္မ်ားစြာ ထြက္ေပၚလာမည္သာျဖစ္ပါဧ။္

ထို နည္းတူ ကဘာဆံုးသည္ အထိ က်ြန္ေတာ္ တို ့ဧ။္ သားစဥ္ေျမးဆက္ ၊ မိမိ လူမ်ိဳး ဘာသာ၊ယဥ္ေက်းမ်ုကို မြတ္ဆလင္တို ့့၀ါးမ်ိဳဖ်က္ဆီးမည့္ေဘးမွ ကဘာဆံုးသည္ အထိ ကာကြယ္ တြန္းလွန္သြားပါမည္။

ကဘာေပၚရွိ မေကာင္းေသာ စနစ္၊ အယူ၀ါဒမ်ားနည္းတူ၊ အစ္ဆလာမ္ ဘာသာသည္လည္း တစ္ေန ့တြင္ မုခ် က်ဆံုးရမည္မွာ မလြဲပါ။
ယခု အခ်ိန္တြင္ အစ္ဆလာမ္ဘာသာသည္ တိရိတ္ဆန္ မ်ိဳးပြားျခင္းျဖင့္ လူဦးေရမ်ားေနေသာ္လည္း တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ မုခ်က်ဆံုးမည္ျဖစ္ပါသည္။

ထို ့ေျကာင့္က်ြန္ေတာ္တို ့အားလံုးသည္ ဥေရာပခရစ္ယာန္ အခ်င္းခ်င္း ရန္စ၊ရန္လို ၊စစ္တိုက္ လို သည့္ စိတ္ဓာတ္မ်ား( အဂၤလန္၊ျပင္သစ္ ၊ဂ်ာမနီ၊ ရုရွား ၊ အေမရိကန္။)

အာရွတိုက္မွဗုဒ္ဓဘာသာအခ်င္းခ်င္း ရန္စ၊ရန္လို ၊စစ္တိုက္ လို သည့္ စစ္ဓာတ္မ်ား ( တရုတ္၊ အိန္ဒိယ၊ ဂ်ပန္၊ ေျမာက္ကိုရီးယား၊ ျမန္မာ၊ ထိုင္း)

ကိုဖယ္ရွားကာ၊ဗုဒ္ဓဘာသာျဖစ္ေစ၊ ဟိန္ဒူ ျဖစ္ေစ၊ ခရစ္ယာန္ျဖစ္ေစ၊ ဂ်ဴးျဖစ္ေစ၊ ကြန္ျမ ူနစ္ ျဖစ္ေစ၊ ဘာသာမဲ့ျဖစ္ေစ ၊စီးပြားေရးသမားျဖစ္ေစ၊ နိုင္ငံေရးသမားျဖစ္ေစကာမူ

ကိုယ္နဲ ့မဆိုင္ဘူးလို ့သေဘာမထားပဲ။ညီညီညြတ္ညြတ္နဲ ့လူသားမ်ိဳးႏြယ္ တရပ္လံုးဧ။္ အျကီးမားဆံုး ဘံုရန္သူျဖစ္သည့္ အမ်ိဳးယုတ္ မြတ္ဆလင္ေကာင္မ်ားကို နိုင္ငံအသီးသီးတြင္ တိုက္ဖ်က္သင့္ေပသည္။

နိုင္ငံ အသီးသီး၊ ဘာသာအသီးသီးက ညီအစ္ကို ေမာင္နွမေတြ အားလံုးရဲ ့ညီညြတ္တဲ့စိတ္ဓာတ္မ်ား ေပါင္းစပ္လိုက္နို္င္သည့္ ေန့ သည္ ကဘာေျမျကီး ေပၚတြင္ အစ္ဆလာမ္ဘာသာရဲ ့(အသုဘခ်သည့္ေန ့) ေနာက္ဆံုးေန ့ျဖစ္ပါသည္။

မိမိ လူမ်ိဳးဘာသာ သာသနာ ကို မြတ္ဆလင္တို ့ ဧ။္ ဖ်က္ဆီးျခင္းမခံရေအာင္ အသက္ေပးကာကြယ္ခဲ့ျကေသာ လူမ်ိဳး အသီးသီး ၊ဘာသာအသီးသီးတို ့မွ သူရဲေကာင္း စစ္သည္ မ်ားအား ေလးစားစြာ ဂါရ၀ျပ ုပါဧ။္ ။

INFILTRATE, OVERWHELM, SUBJUGATE AND THEN DEVOUR

Facts : 90%-95% OF ALL THE CONFLICTS ON THIS PLANET TODAY
INVOLVE MUSLIMS FIGHTING NON-MUSLIMS OR EACH OTHER!

There are many trouble spots around the world, but as a general rule, it’s easy to
make an educated guess at one of the participants: Muslims vs. Jews in
“Palestine,” Muslims vs. Hindus in Kashmir, Muslims vs. Christians in Africa,
Muslims vs. Buddhists in Thailand, Muslims vs. Russians in the Caucasus, etc…

Muslims VS non-Islam People ( Buddhists+Christians+ Atheist + Jews+ Hindus etc.)

OVER THE LAST FIFTY YEARS…
The world population of Christians increased by 47%
The world population of Buddhists increased by 63%
The world population of Muslims increased by 235%

………………………………………………………………..

Let’s get to the point……..!

က်ြန္္္္္ေတာ္္ ဟာ မိုးသီး ဇြန္တို ့လိုေဒၚလာေထာက္ပံ့ေျကးမွန္မွန္ရတဲ့နို္င္ငံေရးသမားမဟုတ္သလို စစ္တပ္ကေကာင္ေတြလိုလည္း သန္းေရြဆီက ေထာက္ပံ့ေငြေတြရတဲ့ေကာင္လည္းမဟုတ္ပါဘူး။

ဒါေျကာင့္က်ြန္ေတာ့္၀မ္းေရးအတြက္ ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ကာရုန္းကန္လွုပ္ရွားေနရတဲ့သူျဖစ္ ပါတယ္။

ဒါေျကာင့္ က်ြန္ေတာ္ ကသတင္းေတြကို Update လုပ္နိုင္စြမ္းမရွိပါဘူး။

ဒီ Islamisation ကိတ္စဟာလူသားမ်ိဳးႏြယ္တရပ္လံုးနဲ့ ဆိုင္တဲ့ကိတ္စမို ့လို ့ လူသားအားလံုးမွာတာ၀န္ရွိပါတယ္။

က်ြန္ေတာ္ ကယေန ့တစ္ကဘာလံုးမွာနိုးျကားလာတဲ့ Anti-Islalmisation ကို ျမန္မာ ေတြနားလည္ေအာင္ဘာသာျပန္ေပးတဲ့လူပါ။

က်ြန္ေတာ္ ကျမန္မာလို စတင္တဲ့ လူတစ္ေယာက္သာျဖစ္ပါတယ္။ က်ယ္က်ယ္ျပန္ ့ျပန္ ့သိေအာင္ ေရးသားျကရပ့ါ မယ္။

ဒီေတာ့ ကာ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ရိွသူ ျမန္မာ Blogger မ်ား ေနနဲ ့( အစိုးရဘက္ကျဖစ္ေစ။ အတုိက္အခံဘက္ကျဖစ္ေစ ဒီ Islamisation ကိတ္စကို လူေတြသိေအာင္ ေရးျကပါ။

က်ြန္ေတာ္ေျပာတာဟာ အျကမ္းဖ်င္းပဲ ရိွေသးတယ္.။ Islamisation အေျကာင္းကို အဲဒီ Webiste ေတြမွာ ေလ့လာျပီး ျမန္မာလိုဘာသာျပန္ျပီး Blog Site ေတြမွာ ေရးျက ေဖၚျပျကပါ။
လူတိုင္းမွာ တာ၀န္ရိွပါတယ္။ Website မရိွသူေတြလည္း Blog Page ေတြ အသစ္လုပ္ျပီး Islamisation ရဲ ့ေျကာက္ စရာေကာင္းပံု သီးသန္ ့ကို မီးေမာင္းထိုး ေျပာျပျကပါ။

Website ေတြက Islam ရဲ ့ယုတ္မာ ဆိုးရြားပံု ကို ဘာသာျပန္ ေရးသားျကပါ။ ျမန္မာလူတိုင္း။ လူသားတိုင္းသိသင့္ပါတယ္။

၀ိုင္း၀န္ း ကူညီ ျက ပါ။ ေက်းဇူး တင္ပါတယ္။

[ ……………ကြ်န္ေတာ့္ရဲ့စာကို ဘယ္အဖြဲ့အစည္းကမွ နိုင္ငံေရးTrick တစ္ခုအေနနဲ့ အသံုးမျပ ုျကပါနဲ့။က်ြန္ေတာ္ က နိုင္ငံေရးေျပာေနတာမဟုတ္ပါဘူး။

ကြ်န္ေတာ့္ ရဲ့ အေရးအသား ကိုျကည့္ ရင္ ေပၚလစီအေရးအသားမဟုတ္ဘူးဆိုတာခင္ဗ်ားတို ့သိမွာပါ။

ေအာက္ဆံုးမွာ က်ြန္ေတာ့္ကို န.၀.တ Spy ဆိုျပီး က်က္သေရယုတ္ေအာင္စြပ္စြဲထားတဲ့Democracy for show =ျပည္ပမွ မေအလို းမ်ား သို ့ေပးစာ။ေရးထားပါတယ္။ ရွင္းရွင္းေလးေျပာထားတယ္။ စိတ္မရွင္း ရင္ဖတ္ျကည့္ ပါ။ `]

ေလာကျကီးမွာ က်ြန္ေတာ္ အမုန္းဆံုး အရာ ဟာ လူ အမ်ားအျပားကိုေသေျကပ်က္စီးေစတဲ့ ။ System စနစ္ဆိုး ။ စနစ္ယုတ္ေတြပါပဲ။

အမ်ားအျပားကိုေသေျကပ်က္စီးေစတဲ့
System နွစ္ခုရိွပါတယ္။ ၁။ Islam ဘာသာ နဲ ့ ၂။ အာဏာရွင္ စနစ္ ေတြပါပဲ။

အဲဒီ System နွစ္ခုေျကာင့္ ကဘာျကီးေပၚ မွာ လူ ့အသက္သန္းေပါင္း ရာခ်ီျပီးေသေျကပ်က္စီးခဲ့ ပါတယ္။

အဲဒီမွာ အာဏာရွင္စနစ္ေတြဟာ အမ်ားအားျဖင့္ အာဏာရွင္ေတြေသသြားရင္ျပီးဆံုးသြားတတ္ပါတယ္။
ဒါေပမဲ့ အစ္ ဆလာမ္ဘာသာျပန္ ့ပြားေရးအတြက္ တျခားေသာဘာသာ၀င္ေတြအားလံုး ကို သတ္ပစ္ရမယ္လို ့ဆို ထားတဲ့ အစ္ဆ လာမ္ ဘာသာစနစ္ကတာ့ ဘယ္ေတာ့မွျပီးဆံုးသြားမွာမဟုတ္ပါဘူး။
ကဘာဆံုးတိုင္ေအာင္ မြတ္ဆလင္မဟုတ္တဲ့လူတြရဲ ့အသက္ေတြကို သတ္ျဖတ္နွိပ္စက္ေနအုန္းမွာျဖစ္ပါတယ္။ အရက္စက္အျကမ္းျကု တ္ဆံု း Killing Machine Systemျဖစ္ပါတယ္။

အာဏာရွင္ စနစ္ ေျကာင့္ လူေတြေသေျကပ်က္စီး ျကရာ ေပမဲ့ အဲဒီ အာဏာရွင္ေတြေသသြားရင္ျပီးဆံုးသြားတတ္ပါတယ္။
( ဥပမာ ။ ဟစ္တလာ။ စတာလင္။ ဖရန္ကို ။ ေန၀င္း ။ သန္းေရြ ။ ကင္ဂ်ဳံအီ။ ကဒါဖီ )

ဒါေပမဲ့ အစ္ဆလာမ္ ဘာသာျပန္ ့ပြားေရးအတြက္ တျခာ းေသာဘာသာ၀င္ေတြကို သတ္ပစ္ရမယ္ဆို တဲ့ ကို ရမ္က်မ္းနဲ ့အစ္ဆလာမ္ရွင္သန္ေနသမ်ွေတာ့
မြတ္ဆလင္မဟုတ္တဲ့ တျခားေသာဘာသာ၀င္ေတြဟာ ေန ့စဥ္နဲ ့အမ်ွ မြတ္ဆလင္တို ့ရဲ ့သတ္ျဖတ္နိွပ္စက္ျခင္းကို ခံရ မွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေတာ ့ကာ Islam ဘာသာရိွေနသမ်ွကာလပတ္လံုး ကဘာေပၚ က လူမ်ိဳးေပါင္းစံု ဘာသာေပါင္းစံု ကလူေတြမကုန္မျခင္း ။ တစ္ကဘာလံုး မြတ္ဆလင္မျဖစ္မျခင္း အသတ္ခံရမွာျဖစ္ပါတယ္။

လူ ့သမိုင္းတေလ်ွာက္မွာ အရွည္ျကာဆံုးတည္တ့့ံေနတဲ ့လူသတ္ခိုင္းတဲ့ System ဟာ အစ္ဆလာမ္ ပဲျဖစ္ပါတယ္။
အဆိပ္လည္းအျပင္းဆံုးပါပဲ။ လူ ့အသက္ေပါင္း သန္းေပါင္း ၂၈၀ ေက်ာ္ အသတ္ခံခဲ့ရျပီးပါျပီ။

There is no Dog but Allah .... Mohammed is Psycho-Rapist.

အစ္ဆလာမ္ဟူေသာ ေျမေခြးသည္ လူ ့အသက္ေပါင္း သန္း ၂၇၀ ေက်ာ္ကို သတ္ကာ အာလာဟူေသာ မေကာင္းဆိုး၀ါးကို ပူေဇာ္ခဲ့ေလဧ။္ ။

There is no Dog but Allah…Mohammed is Psycho-Rapist.

ကိုရမ္က်မ္း ဧ။္ အက်ိဳးရွိသည့္ အသံုး၀င္ပံု ကို ေခြးတစ္ေကာင္ ကလက္ေတြ ့ျပသေနစဥ္......။

ကိုရမ္က်မ္း ဧ။္ အက်ိဳးရွိသည့္ အသံုး၀င္ပံု ကို ေခြးတစ္ေကာင္ ကလက္ေတြ ့ျပသေနစဥ္……။

girl6

က်ု ဳပ္တို ့က အာလာခိုင္းလို ့(ကိုရမ္) အတိအက်လိုက္နာ ေနတာပါ။

အစ္ဆလာမ္ဆိုတာလူသားအားလံုးျငိမ္းခ်မ္းသြား ေအာင္လုပ္ေပးတဲ့ဘာသာပါ။ မယံုဘူးလား။?

မြတ္ဆလင္မဟုတ္တဲ့ လူသားအားလံုးျငိမ္းခ်မ္းသြား ေအာင္ ပစ္သတ္ေပးမွာေပါ့ ။ မျကိုက္ဘူးလား။ ? ေခါင္းျဖတ္ေပးမယ္ေနာ္။

ကြန္ျမူ နစ္ ။ နာဇီ။ ဖက္ဆစ္္ ။အာဏာရွင္၀ါဒေတြဟာ တာရွည္မခံပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ အာလာ ဆိုတဲ့မေကာင္းဆိုး၀ါး ဘုရာ း က မြတ္ဆလင္မဟုတ္တဲ့ တျခားေသာဘာသာ၀င္ေတြအားလံုး ကို
တစ္ေယာက္မက်န္ မကုန္မခ်င္း သတ္ပစ္ရမယ္ဆို တဲ့ အစ္ဆလာမ္ အယူ၀ါဒ ဟာ ယခု က်ြန္ေတာ္တို ့ရဲ ့ကဘာျကီးကိုျခိမ္းေျခာက္လာေနပါျပီ။

အခု အစ္ဆလာမ္လူဦးေရဟာ သန္းေပါငိး ၁၆၀၀ ေလာက္ရွိေနပါျပီ။ လူသားအာလံုးရဲ ့ ၄ပံု တစ္ပံု ဟာ စမံု တုန္းသြားပါျပီ။

အစ္ဆလာမ္ ေပၚခဲ့တဲ့ အခ်ိန္ ကစလို ့ယခု အခ်ိန္အထိ နွစ္ေပါင္း ၁၄၀၀ အတြင္းမွာ Islamisation အလုပ္ခံရတဲ့ နိုင္ငံေတြ မ်ားျပားလွပါျပီ။

BY FORCE အင္အားသံုးျပီး မ၀င္ရင္ လည္လွီးသတ္ပစ္တာပါ။ ေနာက္ မိန္းမ ေတြျကိ ုက္ သေလာက္ Fucking လုပ္ရလို ့ ျကို က္ တာလဲျဖစ္မွာေပါ့ေလ။

က်ြန္ေတာ္တို ့ ခင္ဗ်ားတို ့လို မြတ္ဆလင္ မြတ္ဆလင္မဟုတ္တဲ့ တျခားေသာဘာသာ၀င္ေတြအားလံုးကို

မြတ္ဆလင္ေတြဟာ သူတို ့အနိုင္ရ ။ လူအင္အားေကာင္းလာ ရင္ တျခားေသာ ဘာသာ၀င္ေတြအတြက္ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ ၂ခုပဲေပးပါတယ္။

၁။ မြတ္ဆလင္ထဲ၀င္မလား။ ၂။လည္လွီး ေခါင္းျဖတ္ အသတ္ခံမလာ း ။ နွစ္ုပဲရွိပါတယ္။

ဒါေျကာင့္ မြတ္ဆလင္ေတြနဲ ့ေအ းအတူ ပူအ မ်ွေနလို ့ရမယ္ဆိုတာ ေစာက္ရူးေတြရဲ ့အေတြးအေခၚပဲျဖစ္ပါတယ္။

မြတ္ဆလင္ေတြနဲ ့ေအ းအတူ ပူအ မ်ွေန နုိုင္ တဲ့အခိ်န္ဟာတစ္ခိ်န္ပဲရွိပါတယ္။ အဲဒီ နိုင္ငံမွာ မြတ္ဆလင္ေတြ အင္အား မေကာင္းေသးလို ့ျငိမ္ေနတဲ့ အခ်ိန္ပဲျဖစ္ပါတယ္။

မြတ္ဆလင္ေတြ ဟာ နိုင္ငံလူဦးေရရဲ ့ ၁၀% သို ့ ၂၀ % ေလာက္ရွိလာတာနဲ ့ အဲဒီနိုင္ငံကို အစ္ဆလာမ္နို္ငံျဖစ္ေအာင္ Islamisation လုပ္ပါျပီ။

ကဘာေပၚမွာ မြတ္ဆလင္ ေတြ နဲ ့ လူဦးေရ ၅၀ % ၅၀ %ျဖစ္သြားခ်ိန္ ။ ဒါမွမဟုတ္မြတ္ဆလင္ ေတြ က ၅၀ % ေက်ာ္သြား ျပီး မူလ ဘာသာ၀င္ေတြနဲ ့ေအးအတူ ပူ အမ််ေနေနတဲ့ နို္င္ငံ ရွိရင္ ေျပာ ျပပါ။

မျမင္ဘူးလို ့ပါ။ Islam Theory အရ ကေတာ ့မြတ္ဆလင္ေတြ အင္အားေကာင္းလူမ်ားလာတာနဲ ့အဲဒီနိုင္ငံ က လူနည္းစု ဘာသာ၀င္ေတြဟာ စုတ္ျပတ္သတ္ေအာင္ ခံခဲျကရတာေတြျခည္းပါပဲ။

ဥပမာ ။ မူလ ကဟိန္ဒူနို္င္္ငံစစ္စစ္ ျဖစ္ခဲ့တဲ့ ပါဂစ္စတန္ မွာ ဟိန္ဒူ လူဦးေရဘယ္ေလာက္ပဲက်န္လဲ။
မူလ ကဟိန္ဒူနို္င္္ငံစစ္စစ္ ျဖစ္ခဲ့တဲ့ ဘဂၤလားေဒရွ့္ မွာ ဟိန္ဒူ လူဦးေရဘယ္ေလာက္ပဲက်န္လဲ။
မူလက ဗုဒ္ဓဘာသာ နို္င္ငံေတြျဖစ္တဲ့ အင္ဒီနီးရွား ။ အာဖဂန္နစ္စတန္မွာ ဗုဒ္ဓဘာသာ ၀င္ လူဦးေရဘယ္ေလာက္ပဲက်န္လဲ။

အဲဒီလို လူနည္းစု ျဖစ္သြားတဲ့ တျခားေသာဘာသာ၀င္ေတြအားလံုး ကို ေပ်ာက္ကြယ္သြား ေလာက္ေအာင္။ စုတ္ျပတ္သတ္ေအာင္လုပ္ခဲ့တာ မြတ္ဆလင္ေတြပါ။
အဲဒီမြတ္ဆလင္ေတြ ဟာ အင္အာ းမေကာင္းခ်ိန္မွာ မြတ္ဆလင္မ်ိဳးပြားရံု ကလြဲလို ့
( မြတ္ဆလင္ေယာက်ာ္းတစ္ေယာက္ + မိန္းမ ၄ ေယာက္ = မြတ္ဆလင္ကေလး အေယာက္ ၂၀ ။ ၁း ၂၀ မိတ္လိုက္ မ်ိုဳးပြားရံု ကလြဲလို ့)
ဘာမွသိပ္မလုပ္ျကပါဘူး။ ေအးေအးေဆးေဆးေနျပီး Population Growth လူမ်ားလာေအာင္မ်ိဳးပြား ေအာင္။ အင္အားေတာင့္လာေအာင္ေနျကပါတယ္။
လူဦးေရရဲ ့ ၃၀ % ေလာက္ ကို ေရာက္ျပီဆိုတာနဲ ့အဲဒီနို္င္ငံကလူေတြ ေသဖို ့သာျပင္ေပေတာ့ပဲ။

အစ္ဆလာမ္ ဥပေဒအရကို က မြတ္ဆလင္ေတြဟာ ပထမတန္းစား အခြင့္ အေရး ရပါတယ္။
တျခားေသာ ဘာသာ၀င္ေတြ ဟာ မြတ္ဆလင္နို္ငံေတြ မွာ မြတ္ဆလင္ေတြေအာက္ ပဲရပါတယ္။

ဒီလိုနည္းေတြနဲ ့ယခု ဥေရာပကို ၀ါးေနပါျပီ။ အရမ္းေျကာက္ဖို ့ေကာင္းတဲ့ ။ ယုတ္မာတဲ့။ ေအာက္တန္း က်တဲ့Methods ေတြျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာျပည္က မူဆလင္နဲ ့ တျခားနိုင္ငံကမြတ္ဆလင္ေတြ ဘာကြာလဲသိလား။

က်ြန္ေတာ္ျမင္သေလာက္ကေတာ့ဘာမွမကြာဘူး။ အစ္ဆလာမ္ဆိုတဲ ့ မေကာင္းဆိုး၀ါးဘာသာကေနဆင္းသက္လာတဲ့ မြတ္ဆလင္ေတြဟာတစ္ပံုစံထဲပဲ။

ကိုရမ္က်မ္း အခ်က္ေတြ ေျပာတဲ့ လူသတ္ရင္နိတ္ဗာန္ေရာက္တာကို အတိအက်လိုက္နာတယ္။

ဗလီေတြလည္းတစ္ပံုစံတည္းေတြပဲ။ ကိုရမ္က်မ္းလည္းအတူတူပဲ ။ လူသတ္ျပီး ရင္ အာလာ လို ့ေအာ္တာလည္းအတူတူပဲ။

သူတို ့အေဖ အိုဆမာဘင္လာဒင္ ဆိုတဲ့မေအလိုးျကီး က်န္းမာပါေစေျကာင္းဆုေတာင္း ျကတာ လဲအတူတူပဲ။.

မယား ၄ေယာက္ထားတာလဲအတူတူပဲ့ ။ ဘာျဖစ္လို ့လဲဆိုေတာ ့ဒါေတြအားလံုးဟာ အစ္ဆလာမ္လို ့ေၚတဲ့ မေကာင္းဆိုး၀ါး အယူ၀ါဒကေနဆင္းသက္လာတာေတြမို ့လို ့ပဲ။

မြတ္ဆလင္ဆိုတာ ကအသီးအပြင့္ေတြ။ လူသတ္ခိုင္းတဲ့အစ္ဆလာမ္ဘာသာ က ဇစ္ျမစ္ပဲ။

အျငိမ္းခ်မ္းဆံုးေသာ အစ္ဆလာမ္ = တျခားေသာဘာသာအားလံုးကိုသတ္ေပးမည္။

အျငိမ္းခ်မ္းဆံုးေသာ အစ္ဆလာမ္ = တျခားေသာဘာသာအားလံုးကိုသတ္ေပးမည္။

Today It’s the Gun and the Qur’an (Koran)…
Tomorrow It Will Be Nukes and the Qur’an

ဒီေတာ ့ကြ်န္ေတာ္ ဆက္ေျပာမယ္။

Islamisation ဟာျမန္ မာနိုင္ငံမွာ မျကာမီတကယ္ရင္ဆိုင္ လာရေတာ့မယ္ျပသနာ ပါ ။

အခုအခ်ိန္ မွာ အာဖဂန္နစ္စတန္ က လူနည္းစု ဗုဒ္ဓဘာသာ၀င္တြနဲ ့ အင္ဒိုနီးရွား က လူနည္းစု ဗုဒ္ဓဘာသာ၀င္ေတြဟာ
ရာစု နွစ္ေပါင္း မ်ား တည္တံ့လာခဲ့တဲ့ ေစတီပုထိုးေပါင္း ေထာင္ေသာင္းခ်ီျပီး ရွိခဲ့တဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာ အာဖဂန္နစ္စတန္ နိုင္ငံျကီးဟာဘာျဖစ္လို ့မ်ားအခုလို မြတ္ဆလင္နိုင္ငံအျဖစ္ကိုက်ေရာက္ခဲ့သလဲဆိုတာကိုစဥ္းစားရင္းျပန္တမ္းတငိုေျကြးေနမွာအမွန္ပါပဲ။

ဥပမာေျပာရရင္ အာဖဂန္နစ္စတန္ က World Largest Buddha Statue ကဘာ့အျကီးဆံုးဗုဒ္ဓရုပ္ပြားေတာ္ျကီး ကို အာဖဂန္က ဗုဒ္ဓဘာသာ၀င္ေတြထုဆစ္ပူေဇာ္ခဲ့တုန္းက ဘယ္ေလာက္
သပ္ပယ္ျကည္ညိုဖို ့ေကာင္းခဲ့သလဲစဥ္းစားျကည့္ပါ။ ကြ်န္ေတာ္တို ့ေရြတိဂံုေစတီေတာ္ျကီး ထီးတင္ခဲ့သလို လူေတြ စည္ကားခဲ့မွာပါပဲ။
ကြ်န္ေတာ္တို ့ေရြတိဂံုေစတီေတာ္ျကီး ဟာ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားရဲ ့ဂုဏ္ေဆာင္ ။အထြတ္အျမတ္ျကည္ည္ို စရာျဖစ္ဲ့သလိုပါပဲ။

အာဖဂန္နစ္စတန္ က World Largest Buddha Statue ကဘာ့အျကီးဆံုးဗုဒ္ဓရုပ္ပြားေတာ္ျကီး ဟာလည္းတစ္ခ်ိန္ တံုးက အာဖဂန္က ဗုဒ္ဓဘာသာ၀င္ေတြ ရဲ ့ အျမတ္တနို းအထြတ္အျမတ္ထားခဲ့တဲ့
ျကည္ညို စရာ ဗုဒ္ဓရုပ္ပြားေတာ္ျကီးျဖစ္ခဲ့မွာ ေျမျကီးလက္ခတ္မလြဲပါဘူး။

အဲဒီအခ်ိန္တံုးကလည္း အာဖဂန္က ဗုဒ္ဓဘာသာ၀င္ေတြကို အေျမာ္အျမင္ ရိွတဲ့ လူျကီးေတြက မြတ္ဆလင္ေတြ အေျကာင္းကို က်ြန္ေတာ္အခု သတိေပးခဲ့သလိုပဲ သတိေပးခဲ့ျကမွာအမွန္ပါပဲ။
ဒါေပမဲ့ခင္ဗ်ားတို ့လိုအခုလို ေစာက္ဂရု မစိုက္တာ ။ေလွာင္ ေျပာင္ တာေတြ ျကားထဲမွာပဲ အာဖဂန္နစ္စတန္ ဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာ စစ္စစ္နိုင္ငံကေန မြတ္ဆလင္နိုင္ငံအျဖစ္ ကိုျဖည္းျဖည္းနဲ့ သြတ္သြင္းျခင္း
ခံရတဲ့အခါ မရွုနိုင္ မကယ္နိုင္ ပဲ မြတ္ဆလင္ေတြရဲ ့၀ါးမ်ိဳခ်င္းကိုခံရပါေတာ့တယ္။

အာဖဂန္နစ္စတန္ ဟာ မြတ္ဆလင္အမ်ားစုနိုင္ငံျဖစ္သြားတဲ့ အခါ အဲဒီနိုင္ငံက ဗုဒ္ဓအေမြအနွစ္ ။အဖိုး မျဖတ္နိုင္တဲ့ ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမွုေတြကို မီးတင္ရွိဳ ့ဖ်က္ဆီးတဲ့အခါ။
ကိုယ့္နိင္ငံမွာကိုယ္ေနရင္း နဲ့ပဲ လူနည္းစုဘ၀ေရာက္ ရိွသြားရရွာတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာ၀င္ အာဖဂန္လူမ်ိဳးမ်ားဟာ အံျကိတ္ ။ ငိုေျကြး ယံုမွတပါးဘာမွမတတ္နိုင္ေတာ့ပါဘူး။

ဒါေတြဟာတစ္ပံုစံတည္းေတြပါပဲ။ မူလ ကဟိန္ဒူ ဘုရားေက်ာင္းေထာင္ေသာင္းခ်ီေနတဲ ့ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွ နဲ ့ပါကစ္စတန္မွာ ဟိန္ဒူ ဘုရားေက်ာင္းဘယ္နွခုပဲက်န္မယ္ထင္သလဲ။
အားလံုးနီးပါး ကိုမြတ္ဆလင္ေတြက မီးရွို ့ဖ်က္ဆီးျပီးပါျပီ။

နွစ္ေပါင္း ၉၀၀ ေက်ာ္ ခရစ္ယာန္နိုင္ငံအျဖစ္ရွိခဲ့တဲ့ ဆားဗီးယား ကိုဆိုဗုိ ျပည္နယ္ မွာ ေရွးေဟာင္းအေမြအနွစ္ ခရစ္ယာန္ Church ေပါင္း ၁၅၀ ေက်ာ္ ကို မြတ္ဆလင္ေတြက မီးရွို ့ျပီး ။
ဗလီေတြအသစ္ ၂၀၀ ေက်ာ္ ေဆာက္လာတဲ့အခါ ကိုဆိုဗိုျပည္နယ္ ကလူနည္းစု ဆာဘ့္ လူမ်ိဳး ခရစ္ယာန္ေတြ ဟာ ဒီအတိုင္းထိုင္ျကည့္ေနရတဲ့ဘ၀ကိုေရာက္သြားပါတယ္။

နွစ္ေပါင္းေထာင္နဲ့ ခ်ီျပီးတည္တံ့လာတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ျကီး အဲဒီလိုဘ၀ ေရာက္မွာစိုးလို ့ေျပာေန တာ…။နားလည္လား။ ဦးေႏွာက္ရွိရင္ ။ခံစားတတ္တဲ့နွလံုးသားရွိရင္
ဘာေစာက္အဖြဲ့အစည္း မွအာဏာရဖို ့။ျမဲဖို ့ ေျပာေနတာမဟုတ္ဘူးဆိုတာခင္ဗ်ားတို ့သိ ပါလိမ့္မယ္။ တစ္ခိ်န္က်ရင္ အာဖဂန္လို မြတ္ဆလင္အမ်ားစုနိုင္ငံျဖစ္သြားတဲ့ အခါ က်ရင္ ေရြတိဂံုေစတီေတာ္ျကီး ကေရြွေတြခြာခ်ျပီး ဒိုင္းနမိုက္နဲ့ေဖါက္ခြဲတဲ့အခါ က်ရင္အဲဒီ အျကမ္းမဖက္တဲ့ျငိမ္းခ်မ္းေရးေအာ္ေနတဲ့ေကာင္ေတြက အေသခံကာကြယ္မဲ့ေကာင္ေတြလား။ ေ၀းေသး ….။

ျမို ့ဦးေစတီေတြေနရာမွာျမို ့ဦးဗလီျကီးေတြ မျဖစ္ေစခ်င္ရင္ မ်ိဳး ခ်စ္တဲ့လူေတြအခ်ိန္မွီတု န္း ကာကြယ္ျက…..(ကာကြယ္ရမယ့္စိတ္ဓာတ္ကို သားစဥ္ေျမးဆက္လက္ဆင့္ကမ္းေပးျက)

မျဖစ္နိုင္ဘူးထင္ေနလား။ အခုထိုင္းေတာင္ပိုင္းမွာေဆာ္ေနျပီ။သိလား။ ဒါေတာင္ထိုင္းလူဦးေရရဲ ့၁၀% ပဲရွိေသးတာ.။ ထိုင္းေတာင္ပိုင္း က ဗုဒ္ဓဘာသာေက်းရြာေတြကို ၀င္သတ္။ ဘုန္ျကီးေက်ာင္းေတြမီးရွိ ု ့။
ျမန္မာ နိုင္င ံ ကလူဦးေရ သန္း ၆၀ ေလာက္ပဲ ရွိတာ ။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ကလူဦးေရ သန္း ၂၀၀ နီးပါးရွိတယ္။ နားလည္လား။မြတ္ဆလင္ သန္း ၂၀ ေလာက္ လြတ္ေပးလိုက္တာန ဲ ့ျမန္မာ နိုင္ငံ Game Over သြားမယ္။ နားလည္လား။

…………………………………..

အစ္ဆလာမ္ဘာသာကိုတီထြင္ခဲ့သူ မို ဟာမက္ျကီး အေျကာင္းသိေကာင္းစရာ

လူ ့သမိုင္းမွာ အျမင့္ ျမတ္ ဆံုးတမန္ေတာ္လို ့မြတ္ဆလင္ေတြသတ္မွတ္ထားတဲ့တမန္ေတာ္ျကီးမို ဟာမက္ရဲ့ ရွစ္နွစ္ အရြယ္ ကေလးသူငယ္အပါ အ၀င္ အရြယ္မေရာက္ေသးတဲ့ ကေလးသူငယ္ေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာကို အာလာျကီးအလို အရ ရက္ရက္စက္စက္မုဒိန္းက်င့္ခဲ့ေသာ ကာမဘီလူး ၊က်ြန္ကုန္သည္ တဏွာရူးျကီး မိုဟာမက္ ဧ။္ စိတ္တဇဆိုင္ရာ ငယ္စဥ္ဘ၀ျဖစ္စဥ္မ်ား။

ကိုရမ္က်မ္း(Qur’an ) နွင့္ မိုဟာမက္ မွတ္တမ္းမ်ား(Hadith) မွေကာက္နွုတ္ေရးသားသည္။
အက်ဥ္ းခ်ံဳးေျပာမယ္ ။
မိုဟာမက္ ေမြးျပီးခ်ိန္မွာ အေဖ နဲ ့အေမေသသြားတယ္။ ဆင္းဆင္းရဲ ရဲ အနိွမ္ခံျကီးျပင္းလာရတယ္။ နာက်ည္းမွုေတြစုထားတယ္။
ဆင္းဆင္းရဲ ရဲ အနိွမ္ခံျကီးျပင္းလာရမိုဟာမက္ ဟာ သူ ့အသက္ ၂၀ အရြယ္မွာ သူ ့အေမေလာက္ရွိတဲ့ ကလး ၂ေယာက္ ရွိတဲ့ မုဆိုးမျကီး ကဒီဂ်ာကို သူ ့ဘ၀ ၀မ္းေရး။ေနာင္ေရးအတြက္သိုက္တူးျပီးယူ ခဲ့တယ္။
မိုဟာမက္ဟာ သူ ့အေမေလာက္ရွိတဲ့မုဆို းမျကီးကို မခ်စ္ပဲယူခဲ့ရတဲ့အတြက္ ကာမတဏွာစိတ္ေတြနာက်ည္းမွုေတြစုထားျပီးေနာင္အခါမွာ ေခ်ာေပ့။ ငယ္ေပ့ဆို တဲ့ ၈နွစ္ ။ ၉နွစ္ ။၁၀ နွစ္အရြယ္ေလးေတြကို အသားကုန္ က်ံုးလိုးေတာ့တာျဖစ္ပါတယ္။
ွSex Maniac ကာမဆိုင္ရာ စိတ္တဇေ၀ဒနာရွင္ျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္မွ အက်ယ္ေျပာျပမယ္။ လက္ေညာင္းေနျပီ။

……………………………………………………
မို ဟာမက္ျကီးရဲ ့စိတ္ေနသေဘာထားကိုေလ့လာျကည့္ျခင္း

၁။မိန္းမမ်ား ေခါင္းျမီးျခံု ရျခင္း…….

မြတ္ဆလင္ မိန္းမမ်ားဟာ ေခါင္းျမီးျခံု ရပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို ့လဲ။

မိုဟာမက္ မွာမယားျကီးငယ္ ေပါင္းမ်ားစြာရိွတယ္ဆိုတာသိတယ္ေနာ္။ ဒီေတာ့ မိုဟာမက္ျကီးဟာ သူ ့ရ ဲ ့ေျမာက္မ်ားလွစြာေသာ မယားေတြကို စိတ္မခ်ပါဘူး။တျခားေကာင္ေတြက ျကာခိုမွာအရမ္းေျကာက္ပါတယ္။
သူ ့မိန္းမေတြရဲ ့မ်က္နွာေတြကိုဒိျပင္ေကာင္ေတြက ျကည့္မွာအရမ္းသ၀န္တိုပါတယ္။
ဒီေတာ့ ကိုရမ္က်မ္းမွာ အာလာျကီးက မိန္းမေတြကို ေျခဆံုးေခါင္းဆံုး ျခံုရမယ္။. မျခံုရင္ ငရဲျကီးမယ္။. မျခံုတဲ့မိန္းမဟာေသသင့္တယ္လို ့ေရး ခ်လိုက္ပါတယ္။
သူ ့ရဲ ့ ကိုယ္ပိုင္ ခံစားခ်က္ေတြကို အာလာဘုရားအမိန္ ့ေတာ္ေတြဆိုျပီး ကိုရမ္က်မ္းမွာမိန္ ့မွာ လိုက္တာပါ။
ဒီလိုနဲ ့ပဲ မြတ္ဆလင္မိန္းကေလးေတြဟာ ေခါင္းျမီးျခံု ဘ၀နဲ့ေနရပါေတာ့တယ္။

မြတ္ဆလင္မိန္းကေလးမ်ား ဧ။္အလွဓာတ္ပံု ။ ေခါင္းျမီးျခံုဘ၀..။

မြတ္ဆလင္မိန္းကေလးမ်ား ဧ။္အလွဓာတ္ပံု ။ ေခါင္းျမီးျခံုဘ၀..။

……………………………………..

၂။ မိန္မေတြဟာ ေယာက်ာ္းေတြရဲ ့ကာမကို အျမဲတမ္းမျငင္းပဲျဖည့္စည္းေပးရမယ္။

အစ္ဆလာမ္ မွာ။ ကိုရမ္က်မ္းမွာ
မိန္မေတြဟာ ေယာက်ာ္းေတြရဲ ့ကာမကို စိတ္ပါသည္ျဖစ္ေစ။မပါသည္ျဖစ္ေစ ။အခ်ိန္မေရြ း ျဖည့္စည္းေပးရမယ္။မခံခ်င္ဘူးလို ့ျငင္းတဲ့ မိန္းမဟာ အင္မတန္ငရဲျကီးျပီး ငရဲ က်မယ္လို ့ေရးထားပါတယ္။ ဘာေျကာင့္ပါလဲ။

မြတ္ဆလင္မိန္းမေတြ ဟာသူတို ့ရဲ ့ ဘံု လင္ ေန ့ည အခ်ိန္မေရြးလိုးဖို ့ သူတို ့ရဲ ့ လိင္ အဂၤါ ေတြကို အဆင္ သင့္ျပင္ ရမယ္ ။ မျငင္းရဘူး။
Women must keep their sexual organs ready at all times for the husband to enjoy them unhindered at any time—night or day
Sahih Bukhari – 4.54.460, 7.62.81; Sahih Muslim – 8.3367, 3368;
Ghazali – vol 2, p. 43

ျကည့္ ရတာ မိုဟာမက္ျကီးလီးေတာင္ေနခ်ိန္မွာသူ ့မယားတစ္ေယာက္ကစိတ္မပါဘူး။မခံခ်င္ဘူးလို ့ ျငင္းလိုက္တယ္ထင္ပါတယ္။
အဲဒီမွာမိုဟာမက္ျကီးက စိတ္အရမ္းဆိုးျပီးကိုရမ္က်မ္းမွာ မိန္မေတြဟာ ေယာက်ာ္းေတြရဲ ့ကာမကို စိတ္ပါသည္ျဖစ္ေစ။မပါသည္ျဖစ္ေစ ။အခိ်န္မေရြ း ျဖည့္စည္းေပးရမယ္။
စိတ္မပါလို ့။မခံခ်င္ဘူးလို ့ျငင္းတဲ့ မိန္းမဟာ အင္မတန္ငရဲျကီးျပီး ငရဲ က်မယ္လို ့ခတ္တည္တည္ျကီး ေရးခ်လိုက္ပါေတာ့တယ္။

ဒီလိုနဲ ့ပဲ မြတ္ဆလင္မိန္းကေလးေတြဟာ စိတ္ပါသည္ျဖစ္ေစ။မပါသည္ျဖစ္ေစ အခ်ိန္မေရြး သူတို ့ရဲ ့ဘံုလင္ ကို ခံရပါေတာ့တယ္။

A husband has the right to have sex with his wife by force (the right to rape)
Hedaya – p. 141

…………………………………………..

၃။ မိုဟာမက္ဟာ တဏွာ ဘီလူးျကီးျဖစ္ပါတယ္။ သူဟာမယားေတြအမ်ားျကီးယူေတာ့လူေျပာစရာျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒီေတာ့သူဘာလုပ္သလဲ။

မိုဟာမက္ဟာ တဏွာ ရာဂျကီးလွတဲ့အတြက္ မယားေတြအမ်ားျကီး ျပီးေတာ့။
မယားေတြအမ်ားျကီးယူတာဟာ အာလာျကီးအလိုက်ျဖစ္ေျကာင္း။ အာလာျကီးကခြင့္ျပ ုေျကာင္း ။ ကိုရမ္က်မ္းမွာ မိန့္ မွာ ပါေတာ့တယ္။

To uphold the right of the husband to have four wives at any time and any number sex-slaves for all times; in case of objection by any wife, the husband can beat her
The Qur’an – 4:3; Sunan Abu Dawad – 30.2.13; The Qur’an – 23:5-6, 70:29-30

ဒီလိုနဲ ့ပဲ မြတ္ဆလင္မိန္းကေလးေတြဟာ ဘံုပိုင္ လင္တစ္ေယာက္ကို မိန္းမမ်ားစြာနဲ ့Share လုပ္ျပီး စိတ္ဆင္းရဲျခင္းျကီးစြာခံရပါေတာ့တယ္။

ဘယ္ဘာသာမွာျဖစ္ျဖစ္ ဘာသာေရးအဆံုးအမမွာ တစ္လင္တစ္မယား စနစ္ပါ။
Buddhism ဘာသာေရးအဆံုးအမမွာေရာ ။Christian ဘာသာေရးအဆံုးအမမွာေရာ ။ Hindu ဘာသာေရးအဆံုးအမမွာေရာ တစ္လင္တစ္မယား စနစ္ပါ။

က်ြန္ေတာ္တို ့ အာလံုးဟာ တစ္လင္တစ္မယားစနစ္က ေမြးလာတဲ့ မိေကာင္းဖခင္သားသမီးေတြပါ။
ခင္ဗ်ား ဖခင္ဟာ ခင္ဗ်ားမိခင္ရဲ ့တစ္ဦးတည္းေသာခင္ပြန္းျဖစ္သလို
ခင္ဗ်ားမိခင္ဟာ ခင္ဗ်ား့ဖခင္္ရဲ ့တစ္ဦးတည္းေသာ ဇနီးျဖစ္ပါတယ္။.
က်ြန္ေတာ္တို ့ အာလံုးဟာ ဂုဏ္သေရရိွလက္ထပ္ျခင္းဆိုတဲ့တစ္လင္တစ္မယားစနစ္က ေမြးလာတဲ့ မိေကာင္းဖခင္သားသမီးေတြပါ။

ဒါေပမယ့္မြတ္ဆလင္ေကာင္ေတြအတြက္ကေတာ့ဒီလိုမဟုတ္ပါဘူး။
မြတ္ဆလင္ေကာင္တစ္ေကာင္ရဲ ့အေမဟာ သူ ့အေဖရဲ ့တတိယမယား သို ့မဟုတ္ ဒုတိယမယား ျဖစ္ေနပါတယ္။
သူတို ့အေမေတြအားလံုး က မြတ္ဆလင္ဏွာဘူးျကီးတစ္ေကာင္ရဲ ့ မယားေပါင္းမ်ားစြာ ထဲကအငယ္အေနာင္းေတြကေမြးတာေတြျဖစ္ေနပါတယ္။
ရွက္တတ္ရင္ေသဖို ့ေကာင္းသလို ။ရြံဖို ့လည္းေကာင္းပါတယ္။

ကို ရမ္က်မ္းတစ္ခုလံုးဟာ ဘယ္ဘာသာမွာမွမျကားဖူတဲ့ Killing, Rape, Women Abuse , Child Abuse, က်မ္းခ်က္ေတြနဲ ့ျပည့္နွက္ေနပါတယ္။

Women are slaves (prisoners) and men are their masters (owners)
Ghazali – vol 2, p. 33; Hedaya – p. 47

မိန္းမမ်ားသည္ ေယာက်ာ္းမ်ားဧ။္ကြ်န္မ်ားျဖစ္သည္။ မိန္းမမ်ားကို က်ြန္ကဲ့သို ့ဆက္ဆံနိုင္သည္။ မိန္းမမ်ားကို ေစာက္သံုးမက်တဲ့ျမည္း တစ္ေကာင္ ။ လိုးစရာ အရုပ္ကဲ့သို ့ ဆက္ဆံနိုင္သည္။

The right to be treated as a dog, a pig, a monkey, or an ass
Sahih Bukhari – 1.9.490, 493, 498 Sahih Muslim – 4.1039;
Sunaan Abu Dawud – 11.2155; Mishkat ul-Masabih – vol 2, p.114, Hadis no. 789

ေအာက္မွာဖတ္ျကည့္ပါ။ မိန္းမသည္ ေအာက္တန္းက်သည္.။ ယုတ္ည့့ံသည္။ ရြံဖို ့ေကာင္းသည္။ ငရဲ မွာ မိန္းမ်ားနဲ ့ျပည့္ေနသည္။ စသည့္ မုဒိန္းေကာင္ မိုဟာမက္ရဲ ့အေတြးအေခၚမ်ား သို ့မဟုတ္ အာလာဧ။္မြန္ျမတ္လွေသာအမိန့္ ေတာ္မ်ား။ မြတ္ဆလင္မိန္မမ်ားဖတ္ျကည့္ပါ။ခင္ဗ်ားတို ့ ျကီးလာရင္ တဏွာရူးျကီးတစ္ေယာက္ ရဲ ့မယားေတြမျဖစ္ခ်င္ရင္ေပါ့။

These are called in Islam the “golden rights and provisions for all Muslim women:”

The right to be treated as diseased and as sex toys
The Qur’an – 2:222; Sahahi Bukhari -3.31.172

The right to be used as a sowing field
The Qur’an – 2:223

The right to enjoy another husband after the third divorce from the previous husband (hilla marriage)
The Qur’an – 2:230; Sahih Bukhari – 8.73.107; Sahih Bukhari – 7.63.187

The right to engage in Islamic prostitution through Mut’a marriage
The Qur’an – 4:24;Sahih Bukhari – 8.3246, 3247, 3248;
Sahih Muslim – 8:3252, 8:3253, 8:3258

The right to be treated as impure or as a drunkard
The Qur’an – 4:32; The Qur’an – 16:92

To uphold the inalienable superiority of men over women and the right to be beaten by husbands—no questions asked
The Qur’an – 16:92; Sunaan Abu Dawad – 11.2142; Abdur Rahman – 1 DOI, the recognized authority on Sharia in his book, Women in Society”

To uphold the right of the husband to have four wives at any time and any number sex-slaves for all times; in case of objection by any wife, the husband can beat her
The Qur’an – 4:3; Sunan Abu Dawad – 30.2.13; The Qur’an – 23:5-6, 70:29-30

The right to be treated as a dog, a pig, a monkey, or an ass
Sahih Bukhari – 1.9.490, 493, 498 Sahih Muslim – 4.1039;
Sunaan Abu Dawud – 11.2155; Mishkat ul-Masabih – vol 2, p.114, Hadis no. 789

The right of ordinary women to be treated as crows
Ghazali – vol 2, p. 34

The right of a Muslimah to be stupid and to become a servant
Sahih Bukhari – 1.6.301; Ghazali – vol 2, p. 34

Muslim women forfeit their right to travel alone
Sahih Bukhari – 2.20.192, 193; Sahih Bukhari – 3.29.85, 4.52.250
Abdur Rahman 1 Doi, the recognized authority on Sharia in his book, “Women in Society

Women must keep their sexual organs ready at all times for the husband to enjoy them unhindered at any time—night or day
Sahih Bukhari – 4.54.460, 7.62.81; Sahih Muslim – 8.3367, 3368;
Ghazali – vol 2, p. 43

Women have the right to breast-feed an unrelated bearded man to make him haram (forbidden to her in marriage)
Sahih Muslim – 8.3424, 3425, 3426, 3427, 3428

Women are slaves (prisoners) and men are their masters (owners)
Ghazali – vol 2, p. 33; Hedaya – p. 47

Islamic marriage is about sex for money (prostitution)
Sunaan Abu Dawud – 11.2105, 2.11,2106; Milik’s Muwatta – 28.4.12;
Sunaan Abu Dawud – 11.2126; Hedaya – p. 44

If a woman wishes to get rid of her tyrannical husband she must refund the ‘sex money’ (Mahr) she received from him during marriage
Sahih Muslim – 7.63.197, 198, 199; Sunaan Abu Dawud – 12,2220;
Malik’s Muwatta – 29.10.32

Women have the right to undergo female circumcision (FGM)
Sunaan Abu Dawud – 41.5251

Women are slaves and infidels—they are not fit to join the moral police force
Ghazali – vol 2, p.186

A husband has the right to have sex with his wife by force (the right to rape)
Hedaya – p. 141

Women are cheap—you can have sex with a woman by simply teaching her how to recite a few verses from the Qur’an
Sahih Buhkari – 6.61.547, 548; Ghazali – vol 2, 31

Barren women should be confined at home—they are fit only to be in the house-prison
Ghazali – vol 2, p. 24; Sunaan Abu Dawud – 3.29.3911

A woman has no say when her husband decides to add more wives in his harem; she can’t even ask her husband to divorce her
Sahih Bukhari – p. 141

A wife has the right to decorate her husband when he goes out to have sex with his other wives
Sahih Bukhari – 1.5.270

A woman should never be selected or elected as a ruler
Sahih Bukhari – 5.59.709; Ghazali – vol 2, p. 34

Muslim women uphold the right of Islamic Jihadists to rape captive women right in front of their vanquished husbands
The Qur’an – 4:24; Sahih Muslim – 8.3371, 3373, 3374, 3377;
Sunaan Abu Dawud – 2.11.2150, 8.77.598

Women are devils; they are as dirty and filthy as private parts are
Sahih Muslim – 8.3240, 3242; Ghazali – vol 2, p. 26, vol 2, p. 43

Fear the company of women—they bring bad luck
Sahih Bukhari – 7.62.30, 31; Bukhari – 4.52.110, 111;
Malik’s Muwatta – 54.821, 22; Sahih Muslim – 36.6603. 6604;
Ghazali – vol 3, p. 86, 87

Women have very little intelligence—their own testimony is inadmissible in rape cases; in other matters their testimony is half to that of a man
The Qur’an – 4:14, 2:282; Sunaan Abu Dawud – 3.40.4662

Women are less human—they get one-third of blood money, no booty (for Jihad) for them
Malik’s Muwatta – 43.64b; Sahih Muslim – 19.4458

Women are worse than dead persons—they cannot follow a bier
Sahih Muslim – 4.2039

Men should always oppose women
Ghazali – vol 2, p. 34

Women are easily expendable—a divorced woman gets no maintenance or alimony from her ex-husband
Sahih Muslim – 9.3519, 3522

A woman has the right to stay at home solely to provide sex to her husband
Hedaya – p. 54

A woman becomes a harlot when she wears perfume
Mishkat al-Masabih – vol 2, p. 255

40.70 Those who have denied the Book and the message…with chains and shackles round their necks they shall be dragged through scalding water and burnt in the fires of Hell.

2:223 Women are your fields, go, then into your fields from whichever side you please.

2.228 Women shall have rights similar to those exercised against them, although men have a status above women.

4:11 A male shall inherit twice as much as a female.

4:24 Forbidden to you are married women, except those whom you own as slaves.

4:34 Men are in charge of women, because Allah has made one of them to excel the other. As for those from whom you fear rebellion, admonish them and banish them to beds apart, and beat them.

ဒါဆိုရင္မြတ္ဆလင္ေတြက ဘာျဖစ္လို ့အစ္ဆလာမ္ကိုျကိုက္လဲ။
ရွင္းပါတယ္။ Fucking လုပ္ရတယ္။ မိန္းမေတြအမ်ားျကီးယူရတယ္။ ေယာက်ာ္း ၀ါဒစြဲဆိုေတာ့ မြတ္ဆလင္ေကာင္ေတြက ေပ်ာ္တာေပါ့။
Fucking လုပ္ရတယ္ဗ်ာ။ မိန္းမျကို က္သေလာက္ယူ လို ့ရတယ္ဗ်ာ။ ဒါေျကာင့္ မြတ္ဆလင္ေတြကျကိ ုက္တာပါ။

မိန္းကေလးေတြကိုက်ေတာ ့ Fear ေျကာက္ေနေအာင္ထားတာပါ။အေျကာက္တရားနဲ့ျကီးျပင္းလာရတာပါ။
လင္ေတြကို မေတာ္လွန္ရဲ ပါဘူး။အရမ္း သနားဖို ့ေကာင္းပါတယ္။
………………………………………………..
၄။ Female Circumcision

အစ္ဆလာမ္မွာ မိန္းကေလးေတြေမြးရင္ ေစာက္စိ ( Clitoris) ကို ဓားနဲ့ျဖတ္ပစ္ပါတယ္။ ယေန့ေခတ္ မြတ္ဆလင္နိုင္ငံအမ်ားစုမွာက်င့္သံုးေနတုန္းပါပဲ။

Clitoris ဟာ Sexual Sensitive ျဖစ္တဲ့အတြက္ ။ ကာမမွာအရသာ Feelings ျဖစ္တဲ့ အတြက္
Clitoris ရွိတဲ့အတြက္ မိန္းကေလးေတြဟာျကီးလာရင္ ရြလာမွာ(Sexy )ျဖစ္လာမွာစိုးလို ့ဆို ျပီးငယ္ငယ္ကတည္း က ေစာက္စိကို ျဖတ္ပစ္လိုက္ပါတယ္။ ရွင္းေရာ ။
အဲဒီမိန္းကေလးဟာေသတဲ့အထိ Fucking ရဲ ့Sexual Feelings ကာမအရသာ ကိုေသသည္အထိခံစားနိုင္ျခင္းမရွိေတာ့ပါဘူး။

အင္မတန္ ေအာက္တန္းက်သလို အင္မတန္မွ လည္းသနားဖို ့ေကာင္းတဲ့ မြတ္ဆလင္မိန္းကေလးေတြရဲ ့အဖိနွိပ္ခံဘ၀ပါ။

 မိန္းမမ်ားဧ။္ေစာက္စိကို ဖာေခါင္းတမန္ေတာ္ျကီး မိုဟာမက္ က ျဖတ္ခိုင္းျခင္း

မိန္းမမ်ားဧ။္ေစာက္စိကို ဖာေခါင္းတမန္ေတာ္ျကီး မိုဟာမက္ က ျဖတ္ခိုင္းျခင္း

မိန္းမမ်ားဧ။္ေစာက္စိကို ျဖတ္ပစ္ရန္ ဖာေခါင္းတမန္ေတာ္ျကီး မိုဟာမက္ က မိန္ ့မွာသြာူးျခင္း

မိန္းမမ်ားဧ။္ေစာက္စိကို ျဖတ္ပစ္ရန္ ဖာေခါင္းတမန္ေတာ္ျကီး မိုဟာမက္ က မိန္ ့မွာသြာူးျခင္း

…………..

Allah ဆိုတာဘာလဲ။ ဘယ္ကေပၚလာတာလဲ ။

မြတ္ဆလင္ေတြက ေတာ ့အာလာဆို တာ ခရစ္ယာန္ေတြရဲ ့ဘုရား။ဂ်ဴးေတြရဲ ့ဘုရားဆိုျပီး ေျပာပါတယ္။
ဒါေပမဲ့ ဘယ္ဂ်ဴး။ ဘယ္ ခရစ္ယာန္မွ အာလာကိုေစာက္ဖက္မလုပ္ပါဘူး။ ဘာျဖစ္လို ့ပါလဲ။
မက္ကာျမိ ု ့ ကေက်ာက္တံုးမဲမဲကို ကိုးကြယ္တဲ့ Allah ဟာ သူတို ့ဘာသာေတြနဲ ့လားလားမွမအပ္စပ္လို ့ပါပဲ။

Allah is the Crescent Moon god since 2000 years before Mohammed was born.( English Version ) ကို Attach နဲ ့တြဲပို ့လိုက္တယ္။ စိတ္စင္စားရင္ဖတ္ျကည့္ ။

မက္ကာျမို ့က ေက်ာက္တံုးမဲမဲျကီး ကို Kaba လို ့ေခၚပါတယ္။ လျခမ္းနတ္ဘုရား အာလာ ( Allah, the Crescent Moon god ) ကိုပူေဇာ္ဖို ့ ဟိန္ဒူဘုရင္ Vikramaditya က ေဆာက္လုပ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။
အစ္ဆလာမ္မေပၚမီကာလတေလ်ွာက္လံုး။ မိုဟာမက္မေမြးခင္နွစ္ေပါင္း ၂၀၀၀ ေလာက္ကတည္း က Allah အာလာေခၚတဲ့လနတ္ဘုရားကိုအာရပ္ေတြကကိုးကြယ္ခဲ့ပါတယ္။
Allah အာလာေခၚတဲ့လနတ္ဘုရား ရဲ ့သေကၤတ အမွတ္တံဆိပ္ဟာ လျခမ္းျဖစ္ပါတယ္။

မိုဟာမက္ရဲ့အဘိုးဟာ အဲဒီနတ္ကြန္းကို ေစာင့္ရတဲ့အေစာင့္ပါ။ အဲဒီေက်ာက္တံုးမဲမဲျကီးထဲမွာ နတ္ရုပ္ေပါင္း ၃၀၀ ေက်ာ္ ရွိပါတယ္။ နတ္ရုပ္ေပါင္း ၃၀၀ ေက်ာ္ မွာ လနတ္ဘုရား Allah ကို ကိုယ္စားျပ ုတဲ့
ေစာက္ဖုတ္ပံုစံ ေက်ာက္တံုးမဲမဲေလး ဟာအျမင့္ျမတ္ဆံုးျဖစ္ပါတယ္.။ မိုဟာမက္ငယ္စဥ္ဘ၀ကတည္းကအဲဒီ လနတ္ဘုရား Allah ကို ရွိခိုးပူေဇာ္ျပီးျပီးျကီးျပင္းလာရတာျဖစ္ပါတယ္။

ေနာင္အခါ အာလာဆီ က Revelation ရတဲ့အခါ အဲဒီ နတ္ရုပ္ေပါင္း ၃၀၀ ေက်ာ္ ကို မိုဟာမက္နဲ ့သူ့ရဲ့လက္မရြံ့တပ္သားေတြကရိုက္ခြဲျပီး ၊ လနတ္ဘုရား Allah ကို ကိုယ္စားျပ ုတဲ့ မိန္းမအဂၤါ ေစာက္ဖုတ္ပံုစံ( Vagina )ထုဆစ္ထားတဲ့ေက်ာက္တံုးမဲမဲေလး တစ္ခုကိုေတာ့ ဘုရားသခင္ ရဲ့ အထြတ္ျမတ္ဆံုး သေကၤတအျဖစ္ခ်န္ထားျပီးကိုးကြယ္ခဲ့တာျဖစ္ပ့ါတယ္။

အာေရဗ် ကုိလာတဲ့ကုန္သည္တိုင္းက အဲဒီလနတ္ဘုရား Allah ကို ပူေဇာ္က်ပါတယ္။

မိုဟာမက္ဟာအဲဒီ လနတ္ဘုရား Allah ကို Hijack လုပ္ျပီး ထာ၀ရဘုရားဆိုျပီး အဆင့္ျမွင့္ေပးခဲ့တာပါ။ သူ ့ဟာသူ Mecca မွာနွစ္ေပါင္းေထာင္ခ်ီရွိေနတဲ့လနတ္ဘုရားအာလာဟာ မိုဟာမက္နဲ ့ေတြ့မွ အတုမရိွအာလာ အျဖစ္ကို Upgrade လုပ္ျခင္းခံရပါေတာ့တယ္။ ဒါေျကာင့္ Islam Allah ရဲ ့Origin ဟာ လနတ္ဘုရားAllah ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေျကာင့္ Islam မွာလျခမ္းဟာအေရးပါပါတယ္။
မြတ္ဆလင္နိုင္ငံ အမ်ားစုရဲ့ အလံတိုင္းမွာလျခမ္းပါတဲ့အျပင္။ ဗလီတိုင္းရဲ့အထြတ္အျမတ္မွာလျခမ္းပါပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ မြတ္ဆလင္ေတြရဲ ့ဥပုတ္ အစနဲ ့အဆံုးဟာလျခမ္းနဲ့ စျပီးလျခမ္းနဲ့ဆံုးရပါတယ္။
မြတ္ဆလင္ဘုရားအာလာဟာလျခမ္းကို ကိုယ္စားျပ ုပါတယ္။ ဒါဟာ Allah ဟာ လျခမ္းနတ္ဘုရား Allah Crescent Moon god ျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့ျငင္းမရတဲ့သက္ေသအေထာက္အထားျဖစ္ပါတယ္။

မြတ္ဆလင္တို ့ကိုးကြယ္ေနျကေသာ အာေရဗ်ရွိ လျခမ္းနတ္ဘုရား အာလာ( ရင္ဘတ္မွလျခမ္းပံုကိုျကည့္ပါ။).. မြတ္ဆလင္တို ့ကိုးကြယ္ျကေသာ Allah ဧ။္ Origin မွာ ဘုရားသခင္မဟုတ္ပဲ။ မက္ကာ KABA ေက်ာက္တံုးနတ္ကြန္း တြင္ ရွိေသာ လျခမ္းနတ္ဘုရားသာျဖစ္သည္။... ထို လျခမ္းနတ္ဘုရား ကို အာရပ္တို ့က မိုဟာမက္ မေမြးမီ နွစ္ေပါင္း ၂၀၀၀ ေက်ာ္ကတည္းက Allah ဘုရားသခင္အျဖစ္ပူေဇာ္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ...ေစာက္ဖုတ္ပံုစံေက်ာက္တံုးမဲမဲေလးကို လျခမ္းနတ္ဘုရား အာလာဧ။္ အထြတ္အျမတ္ဆံုး သေကၤတအျဖစ္ အာရပ္တို ့က မိုဟာမက္ မေမြးမီ နွစ္ေပါင္း ၂၀၀၀ ေက်ာ္ကတည္းက Allah ဘုရားသခင္အျဖစ္ပူေဇာ္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ။ ...မိုဟာမက္ဧ။္ အဖို းသည္ အဆိုပါ လျခမ္းနတ္ဘုရား Allah ဧ။္ မက္ကာ ေက်ာက္တံုးနတ္ကြန္းကိုေစာင့္ရေသာ သူျဖစ္သည္။.... မိုဟာမက္ ငယ္စဥ္ ကတည္းက အဆိုပါ Allah ေခၚ လျခမ္းနတ္ဘုရားကို ထာ၀ရဘုရားအမွတ္ျဖင့္ ျပပ္၀ပ္ကိုးကြယ္ပူေဇာ္ရင္း ျကီးျပင္းလာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။... ထို့ေျကာင့္ သူငယ္စဥ္ကတည္းကျပပ္၀ပ္ကုိးကြယ္ေသာ လျခမ္းနတ္ ဘုရား Allah ကို ထာ၀ရ ဘုရားအျဖစ္ အဆင့္ျမွင့္ ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ...ထို့ေျကာင့္ Islam ဧ။္ Origin မွာ Pagan ျဖစ္သည္။ ထို ့ေျကာင့္ မြတ္ဆလင္မ်ားသည္ သူတို့ဧ။္ဘုရားသည္ ခရစ္ယာန္တို ့ဧ။္ ထာ၀ရဘုရားနဲ ့ အတူတူပဲလို ့လိမ္လည္ေျပာဆုိေနျကေသာ္လည္း အဘယ္ ခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္းကို မွေလးစားျခင္းမရွိပဲ ...မက္ကာ ျမို ့က ေစာက္ဖုတ္ပံုစံေက်ာက္တံုးမဲမဲေလးကို သာ လျခမ္းနတ္ဘုရား အာလာဧ။္ အထြတ္အျမတ္ဆံုး သေကၤတအျဖစ္ ေရာက္ရာေနရာ ဗလီအသီးသီးမွ ဦးတိုက္ျပပ္၀ပ္ ကိုးကြယ္ျကသည္။ အဆိုပါ လျခမ္းနတ္ဘုရား အာလာဧ။္ အထြတ္အျမတ္ဆံုး သေကၤတျဖစ္သည့္ ေစာက္ဖုတ္ပံုစံေက်ာက္တံုးမဲမဲေလးကို ျပပ္၀ပ္ကိုးကြယ္ရျခင္းသည္ Islam ဧ။္အနွစ္သာရျဖစ္သည္။

မြတ္ဆလင္တို ့ကိုးကြယ္ေနျကေသာ အာေရဗ်ရွိ လျခမ္းနတ္ဘုရား အာလာ( ရင္ဘတ္မွလျခမ္းပံုကိုျကည့္ပါ။).. မြတ္ဆလင္တို ့ကိုးကြယ္ျကေသာ Allah ဧ။္ Origin မွာ ဘုရားသခင္မဟုတ္ပဲ။ မက္ကာ KABA ေက်ာက္တံုးနတ္ကြန္း တြင္ ရွိေသာ လျခမ္းနတ္ဘုရားသာျဖစ္သည္။… ထို လျခမ္းနတ္ဘုရား ကို အာရပ္တို ့က မိုဟာမက္ မေမြးမီ နွစ္ေပါင္း ၂၀၀၀ ေက်ာ္ကတည္းက Allah ဘုရားသခင္အျဖစ္ပူေဇာ္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ …ေစာက္ဖုတ္ပံုစံေက်ာက္တံုးမဲမဲေလးကို လျခမ္းနတ္ဘုရား အာလာဧ။္ အထြတ္အျမတ္ဆံုး သေကၤတအျဖစ္ အာရပ္တို ့က မိုဟာမက္ မေမြးမီ နွစ္ေပါင္း ၂၀၀၀ ေက်ာ္ကတည္းက Allah ဘုရားသခင္အျဖစ္ပူေဇာ္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ။ …မိုဟာမက္ဧ။္ အဖို းသည္ အဆိုပါ လျခမ္းနတ္ဘုရား Allah ဧ။္ မက္ကာ ေက်ာက္တံုးနတ္ကြန္းကိုေစာင့္ရေသာ သူျဖစ္သည္။…. မိုဟာမက္ ငယ္စဥ္ ကတည္းက အဆိုပါ Allah ေခၚ လျခမ္းနတ္ဘုရားကို ထာ၀ရဘုရားအမွတ္ျဖင့္ ျပပ္၀ပ္ကိုးကြယ္ပူေဇာ္ရင္း ျကီးျပင္းလာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။… ထို့ေျကာင့္ သူငယ္စဥ္ကတည္းကျပပ္၀ပ္ကုိးကြယ္ေသာ လျခမ္းနတ္ ဘုရား Allah ကို ထာ၀ရ ဘုရားအျဖစ္ အဆင့္ျမွင့္ ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ …ထို့ေျကာင့္ Islam ဧ။္ Origin မွာ Pagan ျဖစ္သည္။ ထို ့ေျကာင့္ မြတ္ဆလင္မ်ားသည္ သူတို့ဧ။္ဘုရားသည္ ခရစ္ယာန္တို ့ဧ။္ ထာ၀ရဘုရားနဲ ့ အတူတူပဲလို ့လိမ္လည္ေျပာဆုိေနျကေသာ္လည္း အဘယ္ ခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္းကို မွေလးစားျခင္းမရွိပဲ …မက္ကာ ျမို ့က ေစာက္ဖုတ္ပံုစံေက်ာက္တံုးမဲမဲေလးကို သာ လျခမ္းနတ္ဘုရား အာလာဧ။္ အထြတ္အျမတ္ဆံုး သေကၤတအျဖစ္ ေရာက္ရာေနရာ ဗလီအသီးသီးမွ ဦးတိုက္ျပပ္၀ပ္ ကိုးကြယ္ျကသည္။ အဆိုပါ လျခမ္းနတ္ဘုရား အာလာဧ။္ အထြတ္အျမတ္ဆံုး သေကၤတျဖစ္သည့္ ေစာက္ဖုတ္ပံုစံေက်ာက္တံုးမဲမဲေလးကို ျပပ္၀ပ္ကိုးကြယ္ရျခင္းသည္ Islam ဧ။္အနွစ္သာရျဖစ္သည္။

တကယ္တမ္းသာအာလာဟာ စျကၤာ၀ဌာ ရဲ ့ဘုရားသခင္ဆိုရင္ စျကၤာ၀ဌာမွာ ဘာမွမဟုတ္တဲ့လကို ကိုယ္စားျပ ုစရာမလိုပါဘူး။ က်ြန္ေတာ္တို ့ေနထိုင္တဲ့ Milky Way Galaxy မွာ
Moon ဆိုတဲ့ျဂိ ုလ္အရန္လေလး ဟာေသးငယ္လြန္းလွပါတယ္။ ဒါေပမဲ့မြတ္ဆလင္ေတြဟာအဲဒီဘာမဟုတ္တဲ့လျခမ္း ကို ဘုရားသခင္ရဲ ့သေကၤတအျဖစ္သံုးခဲ့ပါတယ္။. ဘာေျကာင့္လဲ။ရွင္းပါတယ္။ အာလာဆိုတာ Arabia Desert မွာ မိုဟာမက္မေမြးခင္နွစ္ေပါင္း၂၀၀၀ ေလာက္ကတည္း က လနတ္ဘုရားအျဖစ္ကိုးကြယ္လာခဲ့တဲ့ Allah,the Crescent Moon god ျဖစ္လို ့ပါပဲ။

မြတ္ဆလင္ေတြရဲ ့ဘုရားအာလာရဲ ့သေကၤတအျဖစ္အထြတ္အျမတ္ထားတဲ့ လေပၚမွာ အေမရိကန္ကလူသားက ေျခေထာက္နဲ့နင္းျပီး ေျခခ်ခဲ့တာစိတ္မေကာင္းစရာပဲ။က်ြတ္က်ြတ္က်ြတ္

Moon worship has been practiced in Arabia since 2000 BC. The crescent
moon is the most common symbol of this pagan moon worship as far back
as 2000 BC.
In Mecca, there was a god named Hubal who was Lord of the Kabah.
This Hubal was a moon god.
One Muslim apologist confessed that the idol of moon god Hubal was
placed upon the roof of the Kaba about 400 years before Muhammad.
This may in fact be the origin of why the crescent moon is on top of every
minaret at the Kaba today and the central symbol of Islam atop of every
mosque throughout the world:
About four hundred years before the birth of Muhammad one Amr bin
Lahyo … a descendant of Qahtan and king of Hijaz, had put an idol called
Hubal on the roof of the Kaba. This was one of the chief deities of the
Quraish before Islam.(Muhammad The Holy Prophet, Hafiz Ghulam
Sarwar (Pakistan), p 18-19, Muslim)
The moon god was also referred to as “al-ilah”. This is not a proper name
of a single specific god, but a generic reference meaning “the god”. Each
local pagan Arab tribe would refer to their own local tribal pagan god as
“al-ilah”.
“al-ilah” was later shortened to Allah before Muhammad began promoting
his new religion in 610 AD.
There is evidence that Hubal was referred to as “Allah”.
When Muhammad came along, he dropped all references to the name
“Hubal” but retained the generic “Allah”.
Muhammad retained almost all the pagan rituals of the Arabs at the Kaba
and redefined them in monotheistic terms.
Regardless of the specifics of the facts, it is clear that Islam is derived
from paganism that once worshiped a moon-god.
Although Islam is today a monotheist religion, its roots are in paganism

BEFORE Muhammad WAS BORN, IN THE NAME OF THE DEMONIC
MOON GOD ALLAH:
A) running 7 times around the temple of the moon god called the Kabah.
B) stones were thrown at the devil.
C) a crescent was a key religious symbol.
D) praying toward Mecca five times a day.
E) kissing the black stone.
F) killing an animal in sacrifice to the moon god.
G) fasting for the month which begins and ends with the crescent moon.
But essentially “allah” is NOT the Almighty God of Abraham, Isaac and
Jacob.
The historical record – FROM ISLAMIC SOURCES – is quite clear. There’s
nothing iffy or fuzzy about it.
The sources are not celebrated these days in Islamic circles for obvious
reasons. But they have been considered accurate and authoritative for
many hundreds of years.

1. Adopting Hindu deity moon God Allah as the deity of Islam
2. Making Hindu Moon God Siva’s temple Kaaba as the holiest place of
Islam
3. Making the black stone as the most holy stone of Islam and making
touching and kissing of it as a a
blissful act of Sunnah.
5. Adopting the Hindu pilgrimages Haj and Umra as the highest worship in
Islam.
6. Shaving the heads as Hindus do for pilgrimages
7. Circumambulating the Siva temple Kabah 7 times as Hindus did.
8. Adopting the Hindu concept of washing all the sins by making the holy
pilgrimage.
9. Collecting holy water representing Ganga Jal (zam zam water) as
Hindus do to take holy blessings
home.
10. Wearing White seamless cloth during pilgrimage as Hindus wear
during their religious ceremonies
and pilgrimages.
11. Celebrating the completion of worship of Siva temple Kabah by giving
it the Hindu Sanskrit name of
EidEid.
12. Including all night worships of moon God Allah (Durga) called Jagratta
as part of Islam.

Historical evidences, impartial logic, well versed references and all
available circumstantial judgments can very well prove that-
(a) Allah name of deity was pre-existed much before the arrival of Islam,
(b) Pre-Islamic Pagan peoples worshipped Allah as their supreme deity
(moon-god). Allah’s name existed in pre-Islamic Arab. In ancient Arab the
Allah was considered to be the supreme God/deity (as Moon-God) and Arab
Pagans worshipped Allah before Islam arrived.
Let us examine below some valid questions and answers:
Did the Pagan Arabs in pre-Islamic times worship 360 gods? Yes
Did the pagans Arabs worship the sun, moon and the stars? Yes
Did the Arabs built temples to the Moon-god? Yes
Did different Arab tribes give the Moon-god different names/titles? Yes
What were some of the names/titles? Sin, Hubul, Ilumquh, Al-ilah.
Was the title “al-ilah” (the god) used as the Moon-god? Yes
Was the word “Allah” derived from “al-ilah?” Yes
Was the pagan “Allah” a high god in a pantheon of deities? Yes.
Was he worshipped at the Kabah? Yes.
Was Allah only one of many Meccan gods? Yes
Did they place a statue of Hubul on top of the Kabah? Yes.
At that time was Hubul considered the Moon-god? Yes.
Was the Kabah thus the “house of the Moon-god”? Yes.
Did the name “Allah” eventually replace that of Hubul as the name of the
Moon god? Yes.
Did they call the Kabah the “house of Allah”? Yes.
Were al-Lat, al-Uzza and Manat called “the daughters of Allah”? Yes.
Yusuf Ali explains in fn. 5096, pg. 1445, that Lat, Uzza and Manat were
known as “the daughters of God [Allah]”
Did the Qur’an at one point tell Muslims to worship al-Lat, al-Uzza and
Manat? Yes. In Surah 53:19-20.
Have those verses been “abrogated” out of the present Qur’an? Yes.
What were they called? “The Satanic Verses.”


………………………..

ေက်ာက္တံုးျကီးက မဲမဲျကီးကေန………နီနိီျကီးျဖစ္ျပီး ကာလာChangeသြားတာ ေဆာရီးေနာ္။

မြတ္ဆလင္မ်ားတစ္ေန ့၅ခါ ျပပ္၀ပ္ကိုးကြယ္ရေသာ ေက်ာက္တံုးျကီး

မြတ္ဆလင္မ်ားတစ္ေန ့၅ခါ ျပပ္၀ပ္ကိုးကြယ္ရေသာ ေက်ာက္တံုးျကီး

မိတ္ေဆြတို ့ ဗလီ ထဲ မွာ မြတ္ဆလင္ ကုလားဒိန္ေတြ ဗလီ တက္တာေတြ ့ဖူးျကမယ္ ထင္ပါတယ္။
ဒါေပမဲ့ ဗလီ ထဲကို တျခားဘာသာျခားတစ္ေယာက္ မွ ေပးမ၀င္ ဘာဘူး။ သိတယ္ မဟုတ္လား …လူပါး၀ေနျက မြတ္ဆလင္ ကုလားဒိန္ေတြ ေလ။

ေရွတိဂု ေစတီေတာ္ ျကီးေပၚ လူမ်ိဳးမေရြး ဘာသာမေရြး တက္ျကည့္ နိုင္ တယ္ ေနာ္။
ခရစ္ယာန္ ဘုရားေက်ာင္းထဲလည္း တျခားဘာသာေတြ ဒီ အတိုင္း ၀င္ ထိုင္ျကည့္လို ့ရတယ္နာ္။
ဟိန္ဒူ ေတြ မီးနင္းပြဲ ….ကာလီမံမယ္ေတာ္ပြဲေတြလဲက်ြန္ေတာ္တို ့ ဒီအတိုင္း ၀င္ျကည့္ ျကတာပဲ။

မြတ္ဆလင္ ေတြ ကေတာ့ လူပါးအ၀ဆံုး ပါပဲ။
မိတ္ေဆြတို ့ ဗလီ ထဲ ကို ၀င္ ျကည့္ ျက မယ္ ဆိုရင္ မြတ္ဆလင္ေကာင္ေတြ ဟာ ဗလီနံရံျကီး ကို ဖင္ ကုန္းျပီး ကန္ေတာ့ေနတာ
ပဲေတြ ့ပါလိမ့္မယ္။ဒီေကာင္ေတြ ရဲ ့အာလာ ဆို တာျပစရာမရွိပါဘူး။ ဘာကိုရွိခိုးေနမွန္းမသိဘူး။

မြတ္ဆလင္ေတြကို ” မင္းတို ့ ဗလီ မွာ ဘာကို ရွိ ခိုးပါလဲလို ့” ေမးရင္ ေကာင္းကင္ က အာလာ ကိုရွိခိုးတာလို ့ျဖီးပါလိမ့္မယ္။
အမွန္ က ဘာ ေကာင္းကင္ ကိုမွ ရွိခိုးတာမဟုတ္ပါဘူး။ ေဆာ္ဒီ က မက္ကာ ျမိ ု ့က သူ့တို ့ရဲ့ အာလာဘုရား က်ိမ္း၀ပ္ ေတာ္မူတဲ့ ေက်ာက္တံုးမဲမဲျကီးကိုရွိခိုးတာပါ။
ရွင္းေအာင္ေျပာရင္ အဲဒီ ေက်ာက္တံုးမဲမဲျကီး မွာရွိတဲ့ ေစာက္ဖုတ္ပံုစံ ေက်ာက္တံုး ေလး ဟာ သူတို ့ ဘုရားအာလာပါပဲ။

အာလာေခၚ ေစာက္ဖုတ္ေက်ာက္တံုးေလးဟာ မြတ္ဆလင္ေတြရဲ့ အထြတ္ ျမတ္ဆံုး အာလာဘုရားပါပဲ။
အဲဒီ အာလာေခၚ ေစာက္ဖုတ္ေက်ာက္တံုးေလး ကို မြတ္ဆလင္အားလံုး ဦးတိုက္ ရွိခိုး ျကတာပါပဲ။
မြတ္ဆလင္ ဗလီ ၀တ္တက္တာ ဆို တာ ေရာက္ ရာ နိုင္ငံ အသီးသီး ကေန အဲဒီ အာလာေခၚ ေစာက္ဖုတ္ေက်ာက္တံုးေလး ကို မြတ္ဆလင္အားလံုး ဦးတိုက္ ရွိခိုး ျကတာပါပဲ။

ဒါပဲ။ ဘာ ေကာင္းကင္ က အာလာကို မွရိွခိုးတာ မဟုတ္ဘူး။
ေဆာ္ဒီ က မက္ကာျမိ ု့ မွာရွိတဲ့ အာလာေခၚ ေစာက္ဖုတ္ေက်ာက္တံုးေလး ကို မြတ္ဆလင္အားလံုး ဦးတိုက္ ရွိခိုး ျကတာပါပဲ။

ဒီမြတ္ဆလင္ ေကာင္ေတြ ဟာ အိပ္ရင္ ေတာင္ သူ တို ့ရဲ့ ေစာက္ဖုတ္ဘုရား အာလာရွိတဲ့ မက္ကာ ျမိ ု့ ကို ေခါင္း ေပးျပီး ေရြွတိဂံု ေစတီေတာ္ ရွိတဲ့ဘက္ကို ကိုေျခေထာက္ ေပးျပီး အိပ္တဲ့ေကာင္ေတြပါ။

မက္ကာျမို ့က ေက်ာက္တံုးမဲမဲျကီးထဲမွာဘာေတြရိွလဲ။

ေက်ာက္တံုးမဲမဲျကီး ထဲမွာ မိန္းမအဂၤါ ေစာက္ဖုတ္ပံုစ ံ

( Vagina) ပံုစ ံထုဆစ္ထားတဲ့ေက်ာက္တံုးမဲမဲေလးရွိပါတယ္။(အုတ္ကာပ်ံခဲျဖစ္ပါတယ္)

မြတ္ဆလင္အာလံုးျပပ္၀ပ္ကိုးကြယ္ ပူေဇာ္ရိွခိုးရေသာ ေစာက္ဖုတ္ဘုရားအာလာ Allah...မြတ္ဆလင္ေတြကို ” မင္းတို ့ ဗလီ မွာ ဘာကို ရွိ ခိုးပါလဲလို ့” ေမးရင္ ေကာင္းကင္ က အာလာ ကိုရွိခိုးတာလို ့ျဖီးပါလိမ့္မယ္။ အမွန္ က ဘာ ေကာင္းကင္ ကိုမွ ရွိခိုးတာမဟုတ္ပါဘူး။ ေဆာ္ဒီ က မက္ကာ ျမိ ု ့က သူ့တို ့ရဲ့ အာလာဘုရား က်ိမ္း၀ပ္ ေတာ္မူတဲ့ ေက်ာက္တံုးမဲမဲျကီးကိုရွိခိုးတာပါ။ ရွင္းေအာင္ေျပာရင္ အဲဒီ ေက်ာက္တံုးမဲမဲျကီး မွာရွိတဲ့ ေစာက္ဖုတ္ပံုစံ ေက်ာက္တံုး ေလး ဟာ သူတို ့ ဘုရားအာလာပါပဲ။ အာလာေခၚ ေစာက္ဖုတ္ေက်ာက္တံုးေလးဟာ မြတ္ဆလင္ေတြရဲ့ အထြတ္ ျမတ္ဆံုး အာလာဘုရားပါပဲ။ အဲဒီ အာလာေခၚ ေစာက္ဖုတ္ေက်ာက္တံုးေလး ကို မြတ္ဆလင္အားလံုး ဦးတိုက္ ရွိခိုး ျကတာပါပဲ။ မြတ္ဆလင္ ဗလီ ၀တ္တက္တာ ဆို တာ ေရာက္ ရာ နိုင္ငံ အသီးသီး ကေန အဲဒီ အာလာေခၚ ေစာက္ဖုတ္ေက်ာက္တံုးေလး ကို မြတ္ဆလင္အားလံုး ဦးတိုက္ ရွိခိုး ျကတာပါပဲ။ ဒါပဲ။ ဘာ ေကာင္းကင္ က အာလာကို မွရိွခိုးတာ မဟုတ္ဘူး။ ေဆာ္ဒီ က မက္ကာျမိ ု့ မွာရွိတဲ့ အာလာေခၚ ေစာက္ဖုတ္ေက်ာက္တံုးေလး ကို မြတ္ဆလင္အားလံုး ဦးတိုက္ ရွိခိုး ျကတာပါပဲ။ အဲဒီ ေစာက္ဖုတ္ပံုစံ ေက်ာက္တံုး ေလး ဟာ မြတ္ဆလင္အားလံုးးတို ့ရဲ့ ဘုရားအာလာ ALLAH ပါပဲ။

မြတ္ဆလင္အာလံုးျပပ္၀ပ္ကိုးကြယ္ ပူေဇာ္ရိွခိုးရေသာ ေစာက္ဖုတ္ဘုရားအာလာ Allah…မြတ္ဆလင္ေတြကို ” မင္းတို ့ ဗလီ မွာ ဘာကို ရွိ ခိုးပါလဲလို ့” ေမးရင္ ေကာင္းကင္ က အာလာ ကိုရွိခိုးတာလို ့ျဖီးပါလိမ့္မယ္။ အမွန္ က ဘာ ေကာင္းကင္ ကိုမွ ရွိခိုးတာမဟုတ္ပါဘူး။ ေဆာ္ဒီ က မက္ကာ ျမိ ု ့က သူ့တို ့ရဲ့ အာလာဘုရား က်ိမ္း၀ပ္ ေတာ္မူတဲ့ ေက်ာက္တံုးမဲမဲျကီးကိုရွိခိုးတာပါ။ ရွင္းေအာင္ေျပာရင္ အဲဒီ ေက်ာက္တံုးမဲမဲျကီး မွာရွိတဲ့ ေစာက္ဖုတ္ပံုစံ ေက်ာက္တံုး ေလး ဟာ သူတို ့ ဘုရားအာလာပါပဲ။ အာလာေခၚ ေစာက္ဖုတ္ေက်ာက္တံုးေလးဟာ မြတ္ဆလင္ေတြရဲ့ အထြတ္ ျမတ္ဆံုး အာလာဘုရားပါပဲ။ အဲဒီ အာလာေခၚ ေစာက္ဖုတ္ေက်ာက္တံုးေလး ကို မြတ္ဆလင္အားလံုး ဦးတိုက္ ရွိခိုး ျကတာပါပဲ။ မြတ္ဆလင္ ဗလီ ၀တ္တက္တာ ဆို တာ ေရာက္ ရာ နိုင္ငံ အသီးသီး ကေန အဲဒီ အာလာေခၚ ေစာက္ဖုတ္ေက်ာက္တံုးေလး ကို မြတ္ဆလင္အားလံုး ဦးတိုက္ ရွိခိုး ျကတာပါပဲ။ ဒါပဲ။ ဘာ ေကာင္းကင္ က အာလာကို မွရိွခိုးတာ မဟုတ္ဘူး။ ေဆာ္ဒီ က မက္ကာျမိ ု့ မွာရွိတဲ့ အာလာေခၚ ေစာက္ဖုတ္ေက်ာက္တံုးေလး ကို မြတ္ဆလင္အားလံုး ဦးတိုက္ ရွိခိုး ျကတာပါပဲ။ အဲဒီ ေစာက္ဖုတ္ပံုစံ ေက်ာက္တံုး ေလး ဟာ မြတ္ဆလင္အားလံုးးတို ့ရဲ့ ဘုရားအာလာ ALLAH ပါပဲ။

mecca-black-stone-cc-toursaudiarabia1

မြတ္ဆလင္အာလံုးျပပ္၀ပ္ကိုးကြယ္ ပူေဇာ္ရိွခိုးရေသာ ေစာက္ဖုတ္ဘုရားအာလာ Allah
အဲဒီ ေစာက္ဖုတ္ပံုစံရိွတဲ့က်ာက္တံုးမဲမဲေလးကို မြတ္ဆလင္ေတြအားလံုးကနွုတ္ခမ္းနဲ ့နမ္းရင္ တစ္သက္လံုးလုပ္ခဲ့တဲ့လူသတ္။မုဒိန္းက်င့္ ခဲ့တဲ့ေစာကျ္ပစ္ေတြအားလံုးေက်မယ္လို ့မိုဟာမက္ကမိန့္မွာခဲ့ပါတယ္။
ဒါေျကာင့္မြတ္ဆလင္ေတြအားလံုးဟာတစ္သက္မွာတစ္ခါ အဲဒီမက္ကာျမိ ု ့မွာရိွတဲ့ ေစာက္ဖုတ္ေက်ာက္တံုးကို သြားသြား

နမ္းနမ္းျပီး ျပတ္၀ပ္ကိုးကြယ္ရတာျဖစ္ပါတယ္။

…………………………..

ဒါကေတာ့မြတ္ဆလင္ေတြ ရဲ ့ ကိုရမ္က်မ္းစာအရ လူတစ္ေယာက္ကိုေခြးတစ္ေကာင္လိုလည္လွီးသတ္တဲ့ Video Clips ေတြျဖစ္ပါတယ္။
Internet Download Manager နဲ ့Download ဆြဲျပီး ျပီး ေလ့လာျကပါ။
လက္ဆင့္ကမ္း Forward လုပ္ျပီးပို ့ေပးျကပါ။

http://www.truthtube.tv/search.php?keyword=beheading&type=videos

မြတ္ဆလင္ေတြကိုေ၀းေ၀းကေရွာင္ ...ဟာလာအလုပ္ခံရလိမ့္မယ္။

မြတ္ဆလင္တို ့ရဲ ့ျမင့္ျမတ္ေသာ ဟာလာ အစားအစာ(လည္လွီးေခါင္းျဖတ္သတ္ထားေသာ သားေကာင္)

…………………………………….

မြတ္ဆလင္ေတြရဲ့တျခားေသာဘာသာေတြကို နွစ္ေပါင္း ၁၄၀၀ အတြင္းမွာဘယ္ေလာက္အထိမ်ိဳးျဖုတ္လာခဲ့လဲဆိုတာသိခ်င္ရင္။
ကေလးေမြးနွုန္းေတြနဲ ့ ဥေရာပကိုရာစုနွစ္အတြင္း လြမ္းမိုးေတာ့မယ္ဆိုတာသိခ်င္ရင္ ေအာက္က Link ကိုနွိပ္ပါ။

http://www.masada2000.org/islam.html

…………………………………

ဘာျဖစ္လို ့မြတ္ဆလင္ေတြကိုယ့္အသက္ကိုမနွေျမာပဲနဲ ့အေသခံဗံုးခြဲျပီးသူမ်ားအသက္ကိုသတ္ဖို ့ျကိုးစားပမ္းစားလုပ္ေနတာလဲ ။
ကိုယ့္အသက္ကို ူေတာင္ မနွေျမာေလာက္ေအာင္အဘယ္အရာက သူ တို ့ကို ဆြဲေဆာင္ထားလဲ သိခ်င္ရင္။
အေသခံဗံုးခြဲ ရင္အာလာရဲ ့ေကာင္းကင္ဘံုမွာ အပ်ိဳစင္ ၇၂ ေယာက္+ လူပ်ိဳေပါက္၂၈ ေယာက္နဲ ့Fucking လုပ္ရေျကာင္း၊ကိုရမ္က်မ္းမွာေရးထားတာကိုသိခ်င္ရင္ေအာက္က Link ကိုနွိပ္ပါ။

http://www.masada2000.org/BetterWorld.html

…………………………………
http://www.faithfreedom.org

ဒါကေတာ့ Dr.Ali Sina ရ ဲ့ နာမည္ျကီး Website ျဖစ္ပါတယ္။
Ali Sina ဟာအီရန္က မြတ္ဆလင္ ေဟာင္းတစ္ဦး(Ex-Muslim) ျဖစ္ပါတယ္။
သူဟာကိုရမ္က်မ္းကို ကိုထံုးလိုေခ်ေရလိုေနွာက္ ကြ်မ္းပါတယ္။ မိုဟာမက္အေျကာင္း ျပည့္ျပည့္၀၀ နားလည္သြားတဲ့အခါသူဟာ အစ္ဆလာမ္ဘာသာကိုစြန့္ခြာခဲ့ပါတယ္။
သူ ့လိုပဲအစ္ဆလာမ္ဘာသာမွာပိတ္မိေနတဲ့ မြတ္ဆလင္ေတြအတြက္သူတတ္နိုင္သေလာက္ကယ္တင္ဖို ့ျကိ ုးစားတဲ့Website ျဖစ္ပါတယ္။
“အစ္ဆလာမ္ဘာသာဟာမိုဟာမက္အေပၚလံုး၀မွီခိုတဲ့ဘာသာျဖစ္တယ္။ မိုဟာမက္ ဟာဘုရားသခင္ရဲ ့အျမင့္ျမတ္ဆံုးေနာက္ဆံုးတမန္ေတာ္ ဆိုတဲ့အခ်က္ဟာ အစ္ဆလာမ္ရဲ့ေရေသာက္ျမစ္ပါပဲ၊။
မိုဟာမက္လိုလူသတ္သမား။မုဒိန္းေကာင္။ဓားျပ။က်ြန္ကုန္သည္ ။ တဏွာရူးတစ္ေယာက္ဟာ ဘုရားသခင္ဆီကလာတဲ့အျမင့္ျမတ္ဆံုး သူေတာ္စင္တမန္ေတာ္ မဟုတ္ဘူးဆိုတဲ့အခ်က္ကိုရွင္းျပထားပါတယ္။
အဲဒါဆိုရင္မြတ္ဆလင္အားလံုးဟာ ဒီလူသတ္။ေခါင္းျဖတ္။မုဒိန္းက်င့္တာေတြအားလံုးဟာ မိုဟာမက္ရဲ ့Own Tune ေတြျဖစ္ျပီး ဘုရားသခင္ကခိုင္းတာမဟုတ္ဘူးလို ့အျမင္မွန္ သိျပီးေအးခ်မ္းသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

သူ ့Website မွာမြတ္ ဆလင္ေတြကို မိုဟာမက္အေျကာင္း Debate လုပ္ဖို ့ Challenge စိန္ေခၚထားပါတယ္။
Dr.Ali Sina က မိုဟာမက္ဟာ လူသတ္သမား။မုဒိန္းေကာင္။ဓားျပ။က်ြန္ကုန္သည္ ျဖစ္ေျကာင္း ကိုရမ္အေထာက္အထား။ Hadith မိုဟာမက္ဘ၀ မွတ္တမ္းမ်ားကို မွိျငမ္းျပီးစိန္ေခၚထားပါတယ္။
ၤFacts by Facts, Verse by Verse ပါပဲ။ အရမ္းေကာင္းပါတယ္။ Qur’an နဲ ့ Hadith က Facts ေတြကိုပဲ Reference လုပ္ထားတဲ့အတြက္ဘယ္မြတ္ဆလင္မွ ဘယ္လိုမွမျငင္းနိုင္ပါဘူး။

ဘယ္ မြတ္ဆလင္မဆို မိုဟာမက္ ဟာသူေတာ္စင္ Saint Prophet ျဖစ္ေျကာင္း Debate လုပ္ျပီးသက္ေသျပနိုင္ရင္ ေဒၚလာ ငါးေသာင္း( US $ 50, 000 ) ေပးမယ့္အျပင္သူ ့website ကိုပါဖ်က္ဆီးပစ္မယ္လို ့စိန္ေခၚထားပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ့္ကို စကားနိုင္လုျပီး Debate လုပ္ခ်င္တဲ့မြတ္ဆလင္မ်ား အဲဒီ Websites ကိုျကြပါလို ့ ဖိတ္ေခၚပါတယ္။

http://www.faithfreedom.org/the-challenge/

……………………………………………

ဒါကေတာ့ သူမ်ားအသက္ကိုသတ္ျပီးတိုင္းမြတ္ဆလင္ေတြေျကြးေျကာ္ေနက်စကားျဖစ္တဲ့ Allahu Akbar
အာလာျကီးအတြက္။ အာလာျကီးအတြက္။ အာလာျကီး ရ ဲ ့နာမ အလိုအတြက္ဘယ္လိုသတ္ေျကာင္း။
အာလာျကီး ရ ဲ ့နာမ အလိုအတြက္ လူသတ္ရေျကာင္း။ မယားေတြအမ်ားျကီးယူရေျကာင္း။
ရွင္းျပထားတဲ့Websites ျဖစ္ပါတယ္။.

http://www.inthenameofallah.org/

……………………………….

http://www.prophetofdoom.net/

………………………………..

ဒါကေတာ့ မြတ္ဆလင္ေတြသတ္သမွွ်။ အျကမ္းဖက္သမွ် ေရးထားတဲ့ စာတမ္းေတြျဖစ္ပါတယ္။ ေလ့လာျကည့္ပါ။

http://islamicterrorism.wordpress.com/

…………………………………

မြတ္ဆလင္ေတြဟာသူမ်ား ေတြရဲ ့ဘာသာတရားေတြကို ရ စရာမရွိေအာင္ေစာ္ကားထားေပမဲ့သူတို ့ရဲ ့ဖာေခါင္းတမန္ေတာ္ျကီးမိုဟာမက္ကို
ေလွာင္ေျပာင္ရင္အသဲခိုက္ေအာင္နာ ပါတယ္။ ေလွာင္ေျပာင္တဲ့လူေတြကို အေသသတ္ပါတယ္။

မြတ္ဆလင္မ်ားရဲ ့ျငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ျငိမ္းခ်မ္းေသာ ေျကြးေျကာ္သံ မ်ား။.....

မြတ္ဆလင္မ်ားရဲ ့ျငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ျငိမ္းခ်မ္းေသာ ေျကြးေျကာ္သံ မ်ား။…..

ဒိန္းမတ္ ကာတြန္း ဆရာက မိုဟာမက္ရဲ ့Fucking လုပ္တာေတြ။ အျကမ္းဖက္Terrorism ေတြ ကို ေလွာင္ေျပာင္ျပီး ကာတြန္းေလးဆြဲတာကို မြတ္ဆလင္ေတြက
ဆတ္ဆတ္ထိမခံနိုင္ေအာင္နာျပီး နိုင္ငံတကာမွာဒိန္းမတ္အလံေတြကိုမီး ရိွု ့။ အျကမ္းဖက္မွုေတြ လုပ္ခဲ့ပါတယ္။
ဒိန္းမတ္ နိုင္ငံကိုလည္း မြတ္ဆလင္ေတြကို ေတာင္းပန္ရမယ္လို ့ရာ ဇသံေပးထားပါတယ္။

ေအာက္ က Link ကေတာ့ဒိန္းမတ္လူမ်ိဳးေတြက မြတ္ဆလင္ေတြကို ဘယ္လိုေတာင္းပန္လိုက္တယ္ဆိုတာပါပဲ။ဖတ္ျကည့္ပါ။ ရီရတယ္။

http://www.danishmuhammedcartoons.com/

apology ကို ထပ္ျပီးနိုပ္္လိုက္ေနာ္ …ဟာသေတြထြက္လာလိမ့္မယ္ 🙂

……………………………………..

http://www.hinduunity.org

ဒါကေတာ့ဟိန္ဒူဘာသာ၀င္ေတြအတြက္ပါ ။

အိန္ဒိယမွာ Hindu Temples ေတြေထာင္နဲ ့ေသာင္းနဲ ့ခ်ီျပီး မြတ္ဆလင္ေတြရဲ ့မီးရွိဳ ့ဖ်က္ဆီးျခင္းကိုံရပါတယ္.။

အရမ္းကိုနေျမာဖို ့ေကာင္းတဲ့ေရွးေဟာင္းအေမြအနွစ္ေတြျဖစ္ပါတယ္။. ဖတ္ျကည့္ပါ။ မြတ္ဆလင္ေတြဘယ္ေလာက္ရက္စက္ယုတ္မာလဲဆိုတာ…..

http://www.flex.com/~jai/satyamevajayate/index.html

http://www.thereligionofpeace.com/

ဒါကေတာ့မြတ္ဆလင္ေတြ ရဲ ့ ကိုရမ္က်မ္းစာအရ လူတစ္ေယာက္ကိုေခြးတစ္ေကာင္လိုလည္လွီးသတ္တဲ့ Video Clips ေတြျဖစ္ပါတယ္။
Internet Download Manager နဲ ့Download ဆြဲျပီး ျပီး ေလ့လာျကပါ။
လက္ဆင့္ကမ္း Forward လုပ္ျပီးပို ့ေပးျကပါ။

http://www.truthtube.tv/search.php?keyword=beheading&type=videos

အာလာ ဆိုတာ နတ္ဆိုးျဖစ္ေျကာင္း ၊ မြတ္ဟာမက္မုဒိန္းက်င္ခဲ့တဲ့အေျကာင္းေတြ
အေထာက္အထားနဲ့သိခ်င္ရင္
ေအာက္က links ကို ျကည့္ ပါ။

http://www.islam-watch.com
http://www.muhammadtube.com

…………………………………..

မြတ္ဆလငိေတြ အျကမ္းဖက္ျပီးခဲ့တဲ့ အျကိမ္အေရအတြက္နဲ ့၊မီးရွုိ ့
ိ့၊ေခါင္းျဖတ္လူသတ္ခဲ့တဲ့ျဖစ္စဥ္ေတြကိုသိခ်င္ရင္ ေအာက္ က link ကိုျကည့္ပါ။

http://www.jihad-watch.com

……………………………………

ခရစ္ယာန္ေတြရဲ ့အျမင္ကို သိခ်င္ရင္ ေအာက္ က link ကိုျကည့္ပါ။

http://bibleprobe.com/muhammad.htm

……………………………………..

ဂ်ုဴးလူမ်ိဴးေတြရဲ ့ အျမင္ကိုသိခ်င္ရင္ ေအာက္ က link ကိုျကည့္ပါ။

http://www.masada2000.org/islam.html

………………………………………

ဟိန္ဒူေတြရဲ ့အျမင္ကိုသခ်င္ရင္ ေအာက္ က link ကိုျကည့္ပါ။

http://www.islam-watch.com
http://www.primechoice.com/philosophy/listIslam.htm

………………………………………….

အေနာက္နိုင္ငံေတြရဲ ့အျမင္ကို ျကည့္ခ်င္ရင္link ကိုျကည့္ပါ။

http://www.answering-islam.org
http://www.primechoice.com/philosophy/listIslam.htm

……………………………………………

ဒီျဖစ္ ရပ္မွန္ေတြ စုစည္ထားတဲ့ Doudumentary Movie
ေလးကိုလည္းျကည့္လိုက္ျကပါအံုး

http://www.obsessionthemovie.com

………………………………………..

http://www.islammonitor.org/

Anti-Islamisation website from Australia…check it now…

http://www.islammonitor.org/

……………………………………..

စက္တင္ဘာ ၁၁ ရဲ ့ ေနာက္ခံ

မြတ္ဆလင္ေတြဟာ တစ္ခ်ိန္တုန္း က စစ္တိုက္ျပီး ဥေရာ ပတိုက္ တစ္၀က္နီးပါးကို မြတ္ဆလင္ေတြ ကသိမ္းပိုက္ ထားနိုင္ခဲ့ပါတယ္။
မြတ္ဆလင္ေတြကေတာ့သူတို ့ရဲ ့ေရြွေခတ္လို ့တင္စားပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ဥႈေရာပတိုက္မွာ မြတ္ဆလင္ေတြစိုးမိုးထားတဲ့ အခ်ိန္ မွာ ဗီယင္နာ မွာ အဆံုးသတ္သြားခဲ့ပါတယ္။
၁၆၈၃ စက္တင္ဘာ ၁၁ မွာ မြတ္ဆလင္ေတြ အရွုံးနဲ ့အဆံုးသတ္သြားခဲ့ပါတယ္။ ဒါေျကာင့္ မြတ္ဆလင္ေတြရဲ ့ေရြွေခတ္ဟာ စက္တင္ဘာ ၁၁ ၁၆၈၃ မွာ အဆံုးသတ္သြားခဲ့ပါတယ္။
ဒါေျကာင့္ စက္တင္ဘာ ၁၁ ဟာမြတ္ဆလင္ေတြအတြက္မေကာင္းတဲ့ေန ့ရက္ျဖစ္ပါတယ္။
ခရစ္ယာန္ေတြအတြက္ေတာ ့ဒါဟာ မဂၤလာ ရိွတဲ့ေန ့ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေျကာင့္ ဘင္လာဒင္( မြတ္ဆလင္ မ်ိဳးခ်စ္ေခါင္းေဆာင္ သို ့ လူသတ္သမား ) ဟာ ယျတာေျခတဲ့အေနနဲ ့
မြတ္ဆလင္တို ့ရဲ ့ ေရြွေခတ္ကိုျပန္စမယ္ဆိုတဲ့အဓိပါယ္အေနနဲ ့ စက္တင္ဘာ၁၁မွာ World Trade Center ျကီး ကို တိုက္ခိုက္ျပီး မြတ္ဆလင္ေတြကို လွံုု ့ေဆာ္လိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။

တရုတ္ျပည္မျကီး မွာ ဗလီေပါင္း နွစ္ေသာင္းေက်ာ္ရွိျပီး မြတ္ဆလင္လူဦးေရဟာ သန္း ၁၃၀ ( ျမန္မာ နိုင္ငံတစ္ခုစာ မက ရွိပါတယ္)

ျမန္မာျပည္မွာ မြတ္ဆလင္ ၆သန္း နဲ ့၇သန္းျကားရွိတယ္။

က်ြန္ေတာ္အေသးစိတ္ရွင္းျပပါေတာ့မယ္။

လူမ်ိဳူအသီးသီးဘာသာအသီးသီးမွအျပစ္မဲ့ညီအကိုေမာင္ႏွမမ်ား မြတ္ဆလင္တို ့ရဲ့
သတ္ျဖတ္ျခင္းမွကင္းေ၀းျကပါေစ။

က်ြန္ေတာ္ေျပာခ်င္တာက မြတ္ဆလင္ေတြကို သတ္ပစ္ရမယ္ လို ့ေျပာေနတာမဟုတ္ဘူး။

ကြ်န္ေတာ္တို့အားလံုး မိမိနိုင္ငံ ၊မိမိလူမိ်ဴးမိမိဘာသာတရားေတြကို Islamization
ကေနကာကြယ္ဖို့အခ်ိန္က်ေရာက္ေနျပီ။

အခုအခ်ိန္ဟာေဆးမွီေသးတယ္။ေနာက္မက်ေသးဘူး။

တစ္ခိ်န္က်ရင္ဘာမွလုပ္လို ့မရေတာ့ပဲ ထိုင္ျကည့္ျပီးငိုေနရတဲ့
ဘ၀ေရာက္လာလိမ့္မယ္။
က်ြန္ေတာ္တို ့အတြက္မဟုတ္ဘူး။က်ြန္ေတာ္တို ့အားလံုးရဲ ့ သားေျမးေတြလက္ထက္က်ရင္
ခံရ မွာ။ ဒါေျကာင့္ေျပာေနတာ။

က်ြန္ေတာ္တို ့လူသားမ်ဳိဳးႏြယ္အားလံုးရဲ့အဓိကရန္သူဟာ islam အယူ၀ါဒျဖစ္ပါတယ္။
မြတ္ဆလင္ေတြဟာအစ္ဆလာမ္မေကာင္းဆိုး၀ါးအယူ၀ါဒရိုက္သြင္းျခင္းခံထားရတဲ့သူေတြပါ။

က်ြန္ေတာ္ဟာ Islamisation ရဲ့ေျကာက္
စရာေကာင္းပံုကိုမီးေမာင္းထိုးျပရံုသာျဖစ္ပါတယ္။

ဘာနဲ့တူသလဲဆိုေတာ့ …..ဘာမွမသိပဲေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း
အစာစားေနတဲ့သိုးအုပ္တစ္အုပ္ကို ေျမေခြးျကီးက စားဖို့ေခ်ာင္းေနပါတယ္။

တျခားအရပ္က သိုးအုပ္ကေလးေတြကို လည္းဒီလိုပဲ
အဲဒီေျမြေခြးျကီးက၊စားလာခဲ့ျပီးပါျပီ။

ဒီေတာ့က်ြန္ေတာ္က အဲဒီ သိုးအုပ္ကေလးကိုေျမြေခြးျကီးလာေနတဲ့အေျကာင္း။
ဘယ္လိုရက္စက္စြာသတ္ျဖတ္ဲ့တယ္ဆိုတဲ့အေျကာင္း။
ေျမြေခြးျကီးဟာဘယ္လိုဘယ္ပံုနည္းနဲ့လုပ္တတ္ေျကာင္း။ သူ့ေျကာင့္
သိုးအုပ္ကေလးေတြအမ်ားျကီးေသသြားျပီျဖစ္ေျကာင္း။

ညီိညီညြတ္ညြတ္စည္းစည္းလံုးလံုးခုခံသင့္ေျကာင္း ၊
မီးေမာင္းထိုးေျပာျပတဲ့သူတစ္ေယာက္သာျဖစ္ပါတယ္။

သိုးအုပ္ထဲမွာ ၀ိ၀ါဒေတြကြဲျပားေနတာ….
တခ်ိဳ ့ြသိုးက မယံုတာ ။
တခ်ိဳ့သိုးေတြက….ဟာအေ၀းျကီးလိုေသးတယ္ဆိုျပီး ေအးေဆးေနတာ….
တခ်ိဳ့သိုးေတြက…..ဟာမျဖစ္နိုင္တာဆိုျပီးလက္မခံတာ…
တခ်ိဳ့သိုးေတြက …..ဒီေျမေခြးကဒီေလာက္မရက္စက္ပါဘူးကြာ။ဲ
ခ်ဲ့ကားေျပာေနတာပါလို့ေျပာျကတာ….
တခ်ိဳ့သိုးေတြက ….ကိုယ္လြတ္ရာလြတ္ေျကာင္းေအးေဆးေရွာင္သြားတာ…….
တခ်ိဳ့သိုးေတြက……ငါနဲ့မဆိုင္ဘူဆိုျပီးေနတာ….
တခ်ိဳ့သိုးေတြက……ေျကာက္လန့္ျပီးအိမ္ထဲမွာပုန္းေနတာ……
တခ်ိဳ့သိုးေတြက……ဒီေျမေခြးကိုသူတပါးအသက္သတ္တာမေကာင္းေျကာင္း
တရားခ်လိုက္မွာေပါ့လို့ျကံရြယ္ေနတာ…..
တခ်ိဳ့သိုးေတြက…….ပရိတ္ရြတ္ေနပါကြာ…..ပရိတ္တန္ခိုးနဲ့တို့ကိုစားနိုင္မွာမဟုတ္ပါဘူးဆိုျပီးပ
ရိတ ္ရြတ္ေနတာ
တခ်ိဳ့သိုးေတြက…….ရန္ကိုရန္ခ်င္းမတံု့ျပန္ပါနဲ့ကြာ…..ဒီေျမေခြးကို
ငါတို့က
ဘာမွမလုပ္ရင္သူကငါတို့ကိုဘာမွလုပ္မွာမလုပ္ေလာက္ပါဘူးဆိုျပီးေမ်ွာ္လင့္ေနတာ…..

ဒါေတြအားလံုးဟာသိုးအုပ္ေတြအားလံုးရဲ့အပိုင္းျဖစ္သြားပါျပီ။

က်ြန္ေတာ့္တာ၀န္ကေတာ့ …….ဒါေတြဒီလိုရွိေျကာင္း ။
ေျမေခြးျကီးဟာဒီလိုသိုးအုပ္ေတြေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာကိုမ်ိဳျဖ ုတ္လာခဲ့ါျပီ
ျဖစ္ေျကာင္း…….
ဒိထက္မကအင္အားျကီးမားတဲ့သိုးအုပ္ျကီးေတြကိုေတာင္
…..၀ါးမ်ိဳသြားျပီျဖစ္ေျကာင္း
မျကာမီ ဒီသိုးအုပ္ကိုလည္း၀ါးမ်ိဳေတာ့မွာျဖစ္ေျကာင္း သတိေပးျပီးပါျပီ။
ကြ်န္ေတာ့္တာ၀န္ေက်ပါျပီ။

ကဘာေပၚမွာရိွတဲ့ဘယ္ဘာသာတရားမွလူသတ္တာကိုအားမေပးပါဘူး၊။လူ့ ့အသက္ကိုသတ္တာဟာ
ျကီးမားတဲ့ အျပစ္ Sin အျဖစ္သတ္မွတ္ထားပါတယ္။
လူ ့အသက္ကိုသတ္တဲ့သူဟာ ငရဲဘံုကိုလားရတယ္လို့ဆံုးမထားပါတယ္။
ဒါေပမဲ့အစ္ဆလာမ္ဘာသာကေတာ့ အစ္ဆလာမ္အယူ၀ါဒျပန့္ပြားေရးအတြက္
အစ္ဆလာမ္မဟုတ္တဲ့ေတြရဲ့အသက္ကိုသတ္ပစ္ရမယ္။
ထုိသို ့ အစ္ဆလာမ္မဟုတ္တဲ့ေတြရဲ့အသက္ကိုသတ္မွသာလ်ွင္ကုသိုလ္ရ
ျပီးေကာင္းကင္ဘံုကိုေရာက္တယ္လို ့ ညြွန္ျကားထားပါတယ္။

မြတ္ဆလင္ေတြဟာသူတို ့ဘုရား Allah နဲ ့Mohammed ကိုသူတို့အသက္ထက္ပို ခ်စ္ရပါတယ္။
မြတ္ဆလင္ေတြအတြက္ ကိုရမ္က်မ္းဟာ အသက္ပါပဲ။ 100%
အတိအက်လိုက္နာက်င့္သံုးရတဲ့ဥပေဒသျဖစ္ပါတယ္။

မြတ္ဆလင္လူမဟုတ္တဲ့လူေတြအားလံုးကို
အစ္ဆလာမ္ဘာသာထဲမ၀င္ရင္သတ္ကိုသတ္ပစ္ရမယ္လို့သူတို့ဘုရားAllah (အာလာ)
ကအတိအက်ညြွန္ျကားထားပါတယ္။

ဒါဟာ Duties of Muslims မြတ္ဆလင္ေတြမျဖစ္မေနထမ္းေဆာင္ရမဲ့တာ၀န္ေတြပါပဲ။

ဒီမြတ္ဆလင္ေတြဟာသူတို့စိတ္နဲ့သူတို့သတ္ခ်င္လို့သတ္ေနျကတာမဟုတ္ပါဘူး။သူတို့ဘုရားအာလာကတျခားေသာဘာသာ၀င္ေတြအားလံုးကိုသတ္ရမယ္လို့အမိန့္ေပးလို့သတ္ေနရတာပါ။

မေကာင္းဆိုး၀ါးအလာလာပူးေနတဲ့မိုဟာမက္ကေရးခဲ့တဲ့ ကိုရမ္က်မ္းမွာသူတို့ဘုရားက
အတိအက်လူသတ္ခိုင္းထားတာပါ။

ကိုရမ္က်မ္းတစ္အုပ္လံုးမွာ အစ္ဆလာမ္ဘာသာျပန့္ပြားေရး
အတြက္မြတ္ဆလင္မဟုတ္တဲ့လူအားလံုးကိုသတ္ပစ္ရမယ္ လို
့အဓိပါယ္ရတဲ့က်မ္းခ်က္(လူသတ္ခိုင္းတဲ့က်မ္းခ်က္ေပါင္း -၁၂၃ခ်က္ ေတာင္ရိွပါတယ္။
အခိ်ဳ ့ကိုေဖၚျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ဒီေတာ့….ရွင္းရွင္းေလးပဲ။ မြတ္ဆလင္မွန္ရင္ ကိုရမ္က်မ္း္
ကိုအသက္ထက္ခ်စ္ျမတ္နိုးတယ္။
ဘုရားသခင္အမိန့္ေတာ္ေတြပဲလို့ယံုျကည္ျပီးအတိအက်လိုက္နာက်င့္သံုးတယ္။
မြတ္ဆလင္တစ္ေယာက္ကကိုရမ္က်မ္းကို ဖတ္ရင္ အာလာဘုရား
အတြက္မြတ္ဆလင္မဟုတ္တဲ့လူအားလံုးကိုသတ္ပစ္ရမယ္ ဆိုတာေတြဖတ္မိမယ္။
ဒီလိုအေသခံျပီးလူသတ္မွေကာင္းကင္ဘံုကိုေရာက္မယ္ဆိုတာေတြဖတ္မိမယ္။ ဘုရားရဲ
့အမိန့္ေတာ္ေတြပဲဆိုျပီး ၁၀၀% ယံုျကည္မယ္။
ဒီေတာ့သူဘာလုပ္မလဲ။ ေကာင္ကင္ဘံုေရာက္ေအာင္ အစြန္း ကုန္
ျကိုးစားျပီးလူသတ္ေတာ့မွာေပါ့။ရွင္းတယ္ေနာ္။

ဇစ္ျမစ္ ကအစ္ဆလာမ္အျကမ္းဖက္ဘာသာပဲ။

ကိုရမ္က်မ္းတစ္အုပ္လံုးမွာ အစ္ဆလာမ္ဘာသာျပန့္ပြားေရး
အတြက္မြတ္ဆလင္မဟုတ္တဲ့လူအားလံုးကိုသတ္ပစ္ရမယ္ လို
့အဓိပါယ္ရတဲ့က်မ္းခ်က္(ေခါင္းျဖတ္လူသတ္ခိုင္းတဲ့က်မ္းခ်က္ေပါင္း -၁၂၃ခ်က္
ေတာင္ရိွပါတယ္။ အခိ်ဳ ့ကိုေဖၚျပေပးလိုက္ပါတယ္။

Did you know that there are 123 verses in the Quran concerning fighting and
killing for the cause of Allah? Here are but a few passages:
-Muslims are encouraged to be wholly occupied (Sura 2:273) with fighting for
Allah’s cause.

Allah will give “a far richer recompense to those who fight for him” (Sura
4:96).

– Regarding infidels (unbelievers), they are the Muslim’s “inveterate
enemies” (Sura 4:101).

Muslims are to “arrest them, besiege them and lie in ambush everywhere”
(Sura 9:5) for them.

They are to “seize them and put them to death wherever you find them, kill
them wherever you find them, seek out the enemies of Islam relentlessly”
(Sura 4:90).

“Fight them until Islam reigns supreme” (Sura 2:193).

“Cut off their heads, and cut off the tips of their fingers” (Sura 8:12).

– If a Muslim does not go to war, Allah will kill him (Sura 9:39).

He is to be told, “the heat of war is fierce, but more fierce is the heat
of Hell-fire” (Sura 9:81).

– A Muslim must “fight for the cause of Allah with the devotion due to him”
(Sura 22:78)

– Muslims must make war on the infidels (unbelievers) who live around them
(Sura 9:123).

– Muslims are to be “ruthless to unbelievers” (Sura 48:29).

– A Muslim should “enjoy the good things” he has gained by fighting (Sura
8:69).

– A Muslim can kill any person he wishes if it be a “just cause” (Sura
6:152).

– Allah loves those who “fight for his cause” (Sura 61:3).

Anyone who fights against Allah or renounces Islam in favor of another
religion shall be “put to death or crucified or have their hands and feet
cut off alternative sides” (Sura 5:34).

– Whoever changes his Islamic religion, kill him. Sahih Al-Bukhari (9:57)

Slay the idolaters wherever you find them, and take them captives and
besiege them and lie in wait for them in everyambush. (Koran 9:5)

” I will instill terror into the hearts of Unbelievers ( non-islam) smite ye
above their necks and smite all their finger-tips off them” Qur’an 8:9-13

– Take him and fetter him and expose him to hell fire. (Koran 69:30-37)

– I will instill terror into the hearts of the unbelievers, Smite ye above
their necks and smite all their finger tips of them. (Koran8:12)

– They should be murdered or crucified or their hands and their feet should
be cut off on opposite sides. (Koran 5:33)

Buddhism မွာ Buddha ဟာ လူူ ့အသက္ကို မသတ္ဖို ့အတိအက်ပညတ္ထားပါတယ္။
Judaism မွာလည္း လူ ့အသက္ကို မသတ္ဖို ့ဘုရားသခင္ကအတိအက်ပညတ္ထားပါတယ္။
Christianity မွာလည္းေယရွခရစ္ဟာ လူူ ့အသက္ကို မသတ္ဖို ့အတိအက်ပညတ္ထားပါတယ္။
ံHinduism မွာလည္း လူူ ့အသက္ကို မသတ္ဖို ့အတိအက်ပညတ္ထားပါတယ္။

ဒါေျကာင့္ဘာသာအသီးသီးဟာ တစ္ခုနဲ ့တစ္ခုတိုက္ခိုက္ျခင္း ၊
ဘာသာေရးစစ္ပြဲမ်ားမရိွပဲ အတူတကြေအးခ်မ္းစြာေနထိုင္ခဲ့ျကပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ လြန္ခဲ့နွစ္ေပါင္း (၁၄၀၀) ကစျပီး အရမ္းကိုပူေလာင္မွားယြင္းေနတဲ့ Islam
ဘာသာကုိ Mohammed ကထြင္ခဲ့ျပီးတဲ့အခ်ိန္ကစလို ့
ဘာသာအားလံုးဟာတစ္ခု တည္းေသာဘံုရန္သူျဖစ္တဲ့ Islamic Jihads ေတြရဲ
့သတ္ျဖတ္ျခင္းကိုအျကီးအက်ယ္ခံစားခဲ့ရပါတယ္။

မိုဟာမက္ တီထြင္ခဲ့တဲ့ ေဆာ္ဒီကေက်ာက္တံုး မဲမဲျကီး ကိုကိုးကြယ္တဲ့ Islam ရဲ့
Purpose ကိုရွင္းျပ ပါ့မယ္။

Islam = Submission , ၀န္ခံျခင္းပါပဲ။ အာလာဆိုတဲ့ ေကာင္ျကီးကိုပဲတစ္ခုတည္းေသာ
ဘုရားသခင္ အျဖစ္၀န္ခံကိုးကြယ္ရပါ့မယ္။ Must Do ပါ။
မကိုးကြယ္ရင္ ေခါင္းျဖတ္သတ္ပစ္ရပါ့မယ္။ One World , One Religion
ပဲျဖစ္ရပါ့မယ္။ အစ္ဆလာမ္ဆိုတဲ့ဘာသာတရားတစ္ခုတည္းဒီ ကဘာျကီးေပၚမွာရိွရပါ့မယ္။

” ISLAMIZATION ” or ” Islam will Dominate the whole world ”
ဒါဟာမြတ္ဆလင္ေတြအားလံုးရဲ့တစ္ခုတည္းေသာTarget ရည္ရြယ္ခ်က္ပါ။

ကဘာျကီးေပၚမွာအစ္ဆလာမ္ဆိုတဲ့ဘာသာတရားတစ္ခု ပဲရိွရပါ့မယ္ ။
အစ္ဆလာမ္ဘာသာတရားကလြဲလို ့တျခားအဘယ္သို့ေသာဘာသာတရားမွ
ဒီကဘာျကီးေပၚမွာမရိွရပါဘူး။

အျခားေသာဘာသာတရားအားလံုး ကိုဖ်က္ဆီးပစ္ရပါ့မယ္ ။
ဒါဟာမြတ္ဆလင္ေတြအားလံုး(မြတ္ဆလင္မွန္ရင္) မျဖစ္မေနအတိအက်လိုက္နာရမဲ့
အစ္ဆလာမ္ဘုရားအာလာရဲ့ အမိန့္ေတာ္ပါပဲ။

ဒါေျကာင့္ဒီမေကာင္းဆိုး၀ါးAllah ရဲ ့အမိန့္ေတာ္ေျကာင့္ ဘာသာတရားအားလံုးဟာ
နွစ္ေပါင္း(၁၄၀၀) အတြင္းမွာေတာ္ေတာ္ေလးစုတ္ျပတ္သြားခဲ့ပါတယ္။

ရာဇ၀င္မွာ နွစ္နိုင္ငံစစ္တိုက္လို ့စစ္ရွဳးံ ရင္ အဖ်က္ဆီးခံ ရပါတယ္။
ဒါေပမယ့္လူမ်ဳိးလိုက္ မေပ်ာက္ကြယ္သြားပါဘူး။ဘာသာတရားယဥ္ေက်းမွုေတြလည္း
ေပ်ာက္ကြယ္မသြားပါဘူး။

ဒါေပမဲ့မြတ္ဆလင္ေတြ ကိုစစ္ ရွံးွု့ခဲ့တဲ့နိုင္ငံေတြအားလံုးမွာဆိုရင္
လူမ်ိဳးပ်ာက္ကြယ္သြားပါတယ္။ သတ္ျဖတ္ေခ်မွုန္းေသြးေနွာျခင္းကိုခံ ရပါတယ္။

မြတ္ဆလင္ေတြဟာစစ္နိုင္ရင္အဲဒီနိုင္ငံမွာရွိတဲ့ေယာက်ာ္းေလးမွန္သမ်ွကိုေခါင္းျဖတ္သတ္ျပီးမိန္းမမွန္သမွ်ကို
မုဒိန္းက်င့္ျပီးေသြးေနွာပစ္တာပါ။

ဥပမာ ။ ။ အာဖဂန္နစ္စတန္နိုင္ငံဟာမူလ က ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင္ငံျဖစ္ပါတယ္။
မျကာေသးမီကမြတ္ဆလင္ေတြဒိုင္းနမိုက္နဲ
့ဖ်က္ဆီးခဲ့ တဲ့ကဘာ့အျကီးဆံုးဗုဒ္ဓဆင္းတုေတာ္ျကီးကိုျကည့္ရင္သိနိုင္ပါတယ္။

နွစ္ေပါင္း (၁၄၀၀) အတြင္းမြတ္ဆလင္တို ့ရဲ ့ islamization အလုပ္ခံရတဲ့ ၊
အစ္ဆလာမ္ဘာသာအတြင္းကိုအတင္းသြတ္သြင္းျခင္းံရတဲ့နိုင္ငံေတြကေတာ့….

Turkey (တူရကီနိုင္ငံ) မူလက ခရစ္ယာန္နိုင္ငံ
Indonesia (အင္ဒိုနီးရွား) မူလကဗုဒ္ဓဘာသာနိုင္ငံ
Malaysia(မေလးရွား) မူလကဗုဒ္ဓဘာသာနိုင္ငံ
ၤAfganistan (အာဖဂန္နစ္စတန္) မူလကဗုဒ္ဓဘာသာနိုင္ငံ
Parkistan( ပါဂစ္စတန္) မူလက ဟိန္ဒူနိုင္ငံ
Bangladesh(ဘဂၤလားေရွ့္) မူလက ဟိန္ဒူနိုင္ငံ စသည္ျဖင့္
ျမန္မာနိုင္ငံထက္ပိုျကီးျပီးလူဦးေရပိုမ်ားတဲ့နိုင္ငံေတြေတာင္
မခံနိုင္ပဲလူမ်ုိးလည္းေပ်ာက္၊ဘာသာလည္းေပ်ာက္ခဲ့ရပါတယ္။

ဘာသာတရားအားလံုးရဲ ့ အထြတ္အျမတ္ထား တဲ့ Holy Places
ေတြအားလံုးဟာမြတ္ဆလင္ေတြအားလံုးရဲ့မီးရိွု ့ဖ်က္ဆီးျခင္းကိုခံခဲ့ရပါတယ္။

ခရစ္ယာန္နဲ့ဂ်ဳးဘာသာတိုံရဲ့အထြတ္အျမတ္ထားတဲ့ Jerusalem ျမို ့ဟာ မြတ္ဆလင္တို
့ရဲ့ အျကိမ္ျကိမ္မီးရွို ့ဖ်က္ဆီးျခင္းကိုခံခဲ့ရပါတယ္။
ဗုဒ္ဓဘာသာ၀င္တို ့ရဲ့အထြတ္အျမတ္ထားတဲ့ ဗုဒ္ဓဂါယာဟာလည္း မြတ္ဆလင္တို
့ကရစရာမရိွေအာင္မီးရွိဳ့ဖ်က္ဆီးျခင္းခံခဲ့ရပါတယ္။
ဟိန္ဒဴဘာသာ၀င္တို ့ရဲ ့အထြတ္အျမတ္ထားတဲ့ေနရာေတြဟာလည္း မြတ္ဆလင္တို ့ရဲ့
္မီးရွို ့ဖ်က္ဆီးျခင္းကိုခံခဲ့ရပါတယ္။

ဒီေလာက္သူမ်ားဘာသာေတြကိုမိုက္ရိုင္းထားျပီးသူတို ့ရဲ ့့ ၀က္လီးကိုကိုးကြယ္တဲ့
မြတ္ဆလင္အဓိကျမို့ေတာ္ျဖစ္တဲ့ေဆာ္ဒီကမက္ကာျမို ့ကိုေတာ့
ဘာသာျခားတစ္ေယာက္မွအ၀င္မခံပါဘူး။ ၀င္တာနဲ
့တရား၀င္ေခါင္းျဖတ္သတ္ခြင့္ရိွပါတယ္။ဘယ္ေလာက္လူပါး၀ျပီးမိုက္ရိုင္းထားသလဲ။

ဒီေနရာမွာ က်ြန္ေတာ့္ကို အေျကာင္းမဲ ့မြတ္ဆလင္ေတြ ကိုမုန္းတီးေနတယ္လို့ေျပာ
ခ်င္တဲ့လူေတြကိုေမးခြန္းတစ္ခုေမးခ်င္တယ္။

ဒီဗုဒ္ဓဘာသာ၊ ဂ်ဳးဘာသာ၀င္၊ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ေတြဟာ
ဒီမြတ္ဆလင္ေကာင္ေတြအထြတ္အျမတ္ထားတဲ့ ေဆာ္ဒီကမက္ကာ Mecca ျမိ ု ့ကိုမီးရိွဳ
့ဖ်က္ဆီးခဲ့လို့လား။
ရာဇ၀င္မွာ ဗုဒ္ဓဘာသာ၀င္ေတြကစစ္တပ္ျကီးဖြဲ့ျပီး
ဒီမြတ္ဆလင္ေကာင္ေတြအထြတ္အျမတ္ထားတဲ့ ေဆာ္ဒီကမက္ကာ Mecca ျမိ ု ့ကိုမီးရိွဳ
့ဖ်က္ဆီးခဲ့ တယ္လို ့ဖတ္ဖူးလား။ ျကားဖူးလား။
ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ေတြကေရာ …..။?????

ဘယ္ဘာသာ၀င္ေတြကမွ ဒီမြတ္ဆလင္ေကာင္ေတြအထြတ္အျမတ္ထားတဲ့ ေဆာ္ဒီကမက္ကာ Mecca ျမိ
ု ့ကို တိုက္ိုက္ခိုက္မဖ်က္ဆီးခဲ့ဘူး။

ဒါဆိုရင္ ဒီမြတ္ဆလင္ေကာင္ေတြက သူတို ့နဲ့ဘာမွမပတ္သက္တဲ့
အျခားေသာဘာသာတရားအသီးသီးရဲ ့ Holy Places ေတြကို ဘာေျကာင့္ Blind ျကီး
ဖ်က္ဆီးခ့ဲတာလဲ။

အေျကာင္းကရွင္းပါတယ္။
ကဘာျကီးေပၚမွာအစ္ဆလာမ္မွတပါးအျခားဘာသာယဥ္ေက်းမွုမရိွရဆိုတဲ ့ Only Purpose
ေျကာင့္ပဲ။

အျခားေသာဘာသာတရားအားလံုးကိုအစ္ဆလာမ္ဘာသာ၇ဲ့ရန္သူဆိုျပီးမုန္တီးမွုအျပည့္နဲ့ဖ်က္ဆီးခဲ့တာပါ။

ဒီေနရာမွာ အျခားေသာဘာသာ၀င္ေတြဟာသူတို ့ကိုမုန္တီးမွုမရိွပါပဲလ်က္
မြတ္ဆလင္ေတြကတဘက္သတ္မုန္းတီးမွုအျပည့္နဲ ့ဖ်က္ဆီးပစ္ခဲ့တာထင္ရွားပါတယ္။

ဘာလို့မုန္တီးလဲဆိုေတာ့ အျခားေသာဘာသာ၀င္အားလံုးဟာသူ တို ့ဘုရားAllah ရဲ
့ရန္သူျဖစ္ေနလို ့ပါပဲ။

မြတ္ဆလင္မွာ အစြန္းေရာက္မြတ္ဆလင္နဲ(Radical Muslims) ့၊ အလယ္အလတ္(Moderate
Muslims)မြတ္္ဆလင္ဆို ျပီး(၂)မ်ိဳး ရွိပါတယ္။

၁။ အစြန္းေရာက္မြတ္ဆလင္ကေတာ့ယေန့သိတဲ့ အတိုင္းအေသခံဗံုးခြဲ
ေနတဲ့အျကမ္းဖက္သမားေတြပါပဲ။
သူတို့ဟာမြတ္ဆလင္အားလံုးရဲ့အျမင္မွာအာလာရဲ ့အမိန့္ကိုတိုက္ရိုက္နာခံေနတဲ့
ကိုယ္က်ိဳးစြန္ ့အနစ္နာခံေနတဲ့ Sacrifice လုပ္ေနတဲ့
သူရဲေကာင္းWarriors
ေတြျဖစ္ပါတယ္။သူတို့ကိုမြတ္ဆလင္ေတြအားလံုးကလံုး၀ေထာက္ခံေလးစားပါတယ္။
ဥပမာ၊ ။ေျပာရင္ဗုဓဘာသာ၀င္လူေတြကသာမန္လူေတြ၊ ဗုဓဘာသာ
သံဃာရဟန္းေတာ္ေတြကေတာ့ဗုဒ္ဓဘာသာေရးကိုစိတ္ေရာကိုယ္ပါ
လံု ့လ၀ီရိယစိုက္ထုတ္ေနတဲ့သူေတြျဖစ္ပါတယ္။
သာမန္ဗုဒ္ဓဘာသာ၀င္ေတြအားလံုးဟာဒီရဟန္းေတာ္ေတြအားလံုးကိုအားက်ရိုေသေလးစားပါတယ္။ထို့အတူ
ရဟန္းေတာ္ေတြလိုအပ္သမွ်ကိုလည္း ေထာက္ပံ့ေပးျကပါတယ္။

ဒီသေဘာပါပဲ။
အေသခံဗံုးခြဲလူသတ္ေခါင္းျဖတ္ေနတဲ့မြတ္ဆလင္အျကမ္းဖက္သမားေတြအားလံုးဟာမြတ္ဆလင္ေတြအားလံုးအတြက္ေတာ့
အလြန္အားက်ရိုေသေလးစားဖြယ္ေကာင္းတဲ့သူရဲေကာင္းေတြျဖစ္ပါတယ္။
ေငြေျကးပစည္းလိုအပ္တာေတြအားလံုးေထာက္ပံ့ျကပါတယ္။
ဒါေျကာင့္
ဒီအျကမ္းဖက္မြတ္ဆလင္အစြန္းေရာက္ေတြကိုအလယ္အလတ္မြတ္ဆလင္ေတြကဆံုးမေျဖရွင္းလိမ့္မယ္ဆိုတာေစာက္ရူးအေတြးအေခၚပဲျဖစ္ပါတယ္။

WHAT IS THE PURPOSE OF RADICAL ISLAMIC MUSLIMS?
အစြန္းေရာက္မြတ္ဆလင္ေတြရဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္က အာလာအတြက္အသက္အေသခံျပီး
မြတ္ဆလင္မဟုတ္တဲ့လူေတြေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကိုတတ္နိုင္သမ်ွသတ္သြားမယ္(အေသခံဗံုးခြဲျခင္း)
ဒီလိုအာလာျကီးအတြက္အသက္စြန့္အေသခံဗံုးခြဲလို့လူမ်ားမ်ားေသေလ(လူမ်ားမ်ားေသေျကပ်က္စီးေအာင္လုပ္နိုင္ေလေလ)
ကုသိ္ုလ္မ်ားမ်ားရျပီး အာလာျကီးရဲ့ေကာင္းကင္ဘံုမွာParadise of Allah
အကဳ်ုိုဳးခံစားရေလေလပဲတဲ့။
ဒီလိုအာလာျကီးအတြက္အသက္စြန့္အေသခံဗံုးခြဲတဲ့မြတ္ဆလင္တစ္ေယာက္ဟာေကာင္းကင္ဘံုမွာ
အပ်ဳိစင္ ၇၂ ေယာက္နဲ့ ၂၄နာရီ Non-Stop Fucking (ကာမဂုဏ္)ခံစားရမယ္တဲ့။
ဒါအနည္းဆံုးေနာ္။ လူမ်ားမ်ားပိုသတ္နိုင္ေလေလ
၊။အပ်ိဳစင္အေရအတြက္ပိုမိုဆုခ်ခံရေလပဲတဲ့။
ဘယ္ေလာက္ေတာင္မွားယြင္းရူးသြပ္ေနတဲ့အယူ၀ါဒျကီးလည္း…စဥ္းစားျကည့္ပါေတာ့ဗ်ာ။
အဲဒီ အာလာျကီးရဲ့ေကာင္းကင္ဘံုမွာေယာက်ာ္းေတြရဲ ့လီးဟာဘယ္ေတာ့မွမေပ်ာ့ေတာ့ဘူးတဲ့
။ ဒီေတာ့၂၄နာရီ လီးေတာင္ေနတဲ့ဘံုေပါ့။ အဲဒီမွာ အပ်ဳိစင္၇၂ ေယာက္ဟာဘယ္ေလာက္
လိုးလိုး၊ လိုးျပီသြားရင္အပ်ဳိျပန္ျဖစ္သြားေရာတဲ့.။ မိုက္တယ္ေနာ္။
ကိုရမ္က်မ္းမွာေရးထားတာ။

အဲ……ဲဒါေပမဲ့………..စဥ္းစားျကည့္ေတာ့ဒါဟာေကာင္းကင္ဘံုမွမဟုတ္ပဲ ။
ေကာင္းကင္ဘံုဆိုတာအရမ္းကိုေအးခ်မ္းျကည္လင္ေနရမွာပဲ။
အခုအာလာျကီးရဲ့ေကာင္းကင္ဘံုဆိုတာကလိုးတာျကီးပဲ။
အျမဲတမ္းလီးေတာင္ျပီးဘယ္ေလာက္လိုးလိုးအပ်ိဳျပန္ျဖစ္တဲ့အပ်ိဳစင္ဖာသယ္မမ်ားနဲ့လိုးခ်င္တိုင္းလိုးလို့ရတဲ့
ဖာသယ္တရိတ္ဆန္ဘံုျကီးပဲ။ အဲဒါေကာင္းကင္ဘံုမွမဟုတ္တာ။အဲဒါဖာတန္းပဲ။

ဒါမွမဟုတ္ two feel ( ံBoth Heterosexual & Homosexual Sodoy Fucking)
လိင္တူလိင္ကြဲ ဆက္ဆံခ်င္တဲ့မြတ္ဆလင္ေတြအတြက္လည္း အာလာျကီးကထူးရွယ္
ဖန္တီးေပးထားပါတယ္။
Allah is Indeed Merciful 🙂 ဒါကေတာ့အ၇ြယ္မေရာက္ေသးတဲ့ ၁၂နွစ္အရြယ္ေကာင္ေလး
(၂၈)ေယာက္ေပးထားပါတယ္။ အပ်ိဳစင္မိန္းကေလး(၇၂)ေယာက္နဲ
့လူပ်ုိေပါက္ေယာက်ာ္ေလး(၂ဂ)ေယာက္ေပးထားပါတယ္။
မိမိျကိုက္နွစ္သက္ရာသံုးေဆာင္နိုင္ပါတယ္ေပါ့။

အာလာျကီးရဲ ့ေကာင္းကင္ဘံုကိုသရုုပ္ေဖၚထားျခင္း

အာလာျကီးရဲ ့ေကာင္းကင္ဘံုကိုသရုုပ္ေဖၚထားျခင္း

ကိုရမ္က်မ္း ခ်က္ အရ သတ္တာဟာ အာလာကိုခ်စ္တာပါ။ စစ္မွန္တဲ့မြတ္ဆလင္တိုင္း ကိုရမ္က်မ္းစာကိုလိုက္နာျကသည္။

ကိုရမ္က်မ္း ခ်က္ အရ သတ္တာဟာ အာလာကိုခ်စ္တာပါ။ စစ္မွန္တဲ့မြတ္ဆလင္တိုင္း ကိုရမ္က်မ္းစာကိုလိုက္နာျကသည္။

ဘယ္ေလာက္ေတာင္မွားယြင္းရူးသြပ္ေနတဲ့အယူ၀ါဒျကီးလည္း…စဥ္းစားျကည့္ပါေတာ့ဗ်ာ။

မယံုမွာစိုးလို ့အစ္ဆလမ္ကိုရမ္မူရင္း က်မ္းစာမွာေရးထားတာကိုေအာက္မွာ
ေရးေပးလိုက္တယ္။

“Lo! Allah hath bought from the believers their lives and their wealth
because the Garden (Paradise) will be theirs: they shall fight in the way of
Allah and shall slay and be slain” Qu’ran 9:111/ Verse 9:111 means what it
means. A Muslim who is killed or who kills fulfilling teachings of 9:5, 9:29
and all the other verses of the Quran exhorting murder, rape, terror, and
torture are guaranteed accession to Allah’s paradise.

The Holy Prophet (Mohammed) said: “The believer will be given tremendous
strength in Paradise for sexual intercourse.” It was questioned: “O prophet
of Allah! can he do that?” He said: “He will be given the strength of one
hundred persons.'” (Mishkat al-Masabih 4:42:24; Sunan al-Tirmidhi 2536).

The Islamic paradise is filled with full-breasted, lustrous-eyed virgins who
regenerate as virgins after each sex act. Those Muslims, who gain access
into Allah’s paradise, can sexually enjoy those virgins for all eternity.
About the sensual attractions of Islamic paradise, aka Allah’s whorehouse,
says the Quran:
“As for the righteous (Muslims)… We (Allah) shall wed them to beautiful
virgins with lustrous eyes” [Q 44:51-54]
The righteous (Muslims) they shall triumph… Theirs shall be voluptuous
women” [Q 78:31-33]

Koran 56:17
Round about them will serve boys of perpetual freshness.

Koran 76.19
They shall be attended by boys graced with eternal youth, who will seem like
scattered pearls to the beholders.”

Koran 37:40-48
…They will sit with bashful, dark-eyed virgins, as chaste as the sheltered
eggs of ostriches.

Koran 55:56-57
In them will be bashful virgins neither man nor Jinn will have touched
before. Then which of the favors of your Lord will you deny ?”

ကိုရမ္ခ်ီးကုန္းစက္ကူ ...။ နူးညံ့မွ ုအရိွဆံုး...စမ္းသံုးုကည့္ပါလား။

ဘာသာတရားမ်ားထဲတြင္ ျငိမ္းခ်မ္းမွု အရွိဆံုး ၊ မြန္ျမတ္မွု အရွို ဆံုး အစ္ဆာမ္ဘာသာ နွင့့္ ကဘာ့ျငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန္ဆံုးမထားေသာ ကိုရမ္ အဆံုးအမ မ်ားကို က္ို ဂုဏ္ျပ ုေသာအားျဖင့့္ ကိုရမ္ ခ်ီးကုန္း စက္ကူကို ထုတ္ေ၀ေပးခဲ့သည္။

မုိဟာမက္(သို့မဟုတ္) လူ့သမိုင္းမွာအျမင့္ျမတ္ဆံုးတမန္ေတာ္ဟု
မြတ္ဆလင္ေတြသတ္မွတ္ထားသူ Mohammed, the Roll Model of All Muslims.
He is ” An excellent model of conduct ” . Qur’an 33:21.
He demonstrates ” An exalted standard of character” Qur’an 68:4
He(Mohammed ) is the supreme example of behaviour for muslims to follow.

မြတ္ဆလင္အားလံုးရဲ့ စံျပပုဂိုလ္ကေတာ့မိုဟာမက္ပါ။သူ ့ဟာ
မြတ္ဆလင္အေပါင္းရဲ့စံနမူနာ ျဖစ္ပါတဲ့။

သူလုပ္ခဲ့တဲ့။ သူက်င့္ျကံခဲ့တဲ့ဟာေတြအားလံုးကိုမြတ္ဆလင္ေတြက
တေသြမတိမ္းလိုက္နာက်င့္သံုးခဲ့ပါတယ္။

ဒီေတာ့

သူဘယ္သူလဲ?????????? သူဘာေတြေျပာခဲ့သလဲ?????
သူဘာေတြလုပ္ခဲ့သလဲ????????? ဆိုတာေတြကိုေလ့လာျကည့္ ရေအာင္။

ေလာကျကီးမွာေဒ၀ဒတ္ထက္မိုက္တဲ့ေကာင္ရိွလားဆိုျပီးလိုက္ရွာေနတာခုေတာ့ေတြ့ျပီ။

၁။ အာလာျကီးအမိန့္အရဆိုကာေခါင္းျဖတ္သတ္ျခင္း

သူဟာအစက ဂ်ဳးလူမိ်ဳးေတြနဲ ့ခရစ္ယာန္ေတြကို သူ ့ကို တမန္ေတာ္ အျဖစ္လက္ခံ ့္ဖို
့စည္းရံုးခဲ့ပါတယ္။
မေကာင္းဆိုး၀ါးရဲ့ေစတမန္ပေရာဖက္လာမယ္လို ့ျကိ ုသိေနတဲ့ ဂ်ဳးလူမိ်ဳးေတြနဲ
့ခရစ္ယာန္ေတြ ကသူ ့ကိုျငင္းပယ္လိုက္ေတာ့ ဂ်ဳးလူမိ်ဳးေတြနဲ ့ခရစ္ယာန္ေတြကို
အစ္ဆလာမ္ဘာသာရဲ ့ နံပါတ္(၁)ရန္သူအျဖစ္ေတြ ့ရာသင္းခ်ိဳင္း ဓားမဆိုင္းသတ္ရမယ္လို
့အမိန့္ေပးချ့ပါတယ္။
မိုဟာမက္ကိုယ္တိုင္လည္း စံျပအျဖစ္ Arabia Desert မွာ အစုအဖြဲ ့ေလးေတြနဲ ့ေန
တဲ့ဂ်ဴးလူမ်ိဳး ကုန္သည္ အစုအဖြဲ ့ေလးေတြကို၀င္တိုက္ပါတယ္။
ဂ်ဴးလူမ်ိဳး ကုန္သည္ေတြကခုခံေပမဲ့ မနိုင္နိုင္ေတာ့လက္နက္ခ်အရွုံး ေပး
အည့့ံခံပါတယ္။

ဒီလိုလက္နက္ ခ် အရွုံးေပးေနတဲ့ လက္နက္မဲ့လူေတြကို မသတ္ရဘူးဆိုတာ
လူသားတိုင္းနားလည္ပါတယ္။
ဒါေပမဲ့ မိုဟာမက္ ကေတာ့ ဒီလိုလက္နက္ ခ် အရွုံးေပးေနတဲ့ လက္နက္မဲ့ ဂ်ဳးလူမ်ိဳး
ေယာက်ာ္း ၆၀၀ မွ ၉၀၀ အတြင္း ကို ရက္ရက္စက္စက္ေခါင္းျဖတ္သတ္ခဲ့ပါတယ္။
သူကိုယ္တိုင္လည္း စံျပအျဖစ္၀င္ျဖတ္ျပခဲ့ပါတယ္။
အဲဒီလို ျမင့္ျမတ္လွတဲ့ မိုဟာမက္ရဲ့ ျမင့္ျမတ္လွတဲ့ ေစာက္က်င့္ေစာက္ျကံ (
လက္နက္မဲ့လူကိုေခါင္းျဖတ္သတ္တာ) ကို မြန္ျမတ္လွတဲ့စံျပ
အက်င့္အျကံအျဖစ္ယေန့ထက္ထိမြတ္ဆလင္ေတြက
လိုက္နာက်င့္သံုးေခါင္းျဖတ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။
ဒါ့အျပင္ ဂ်ဴးလူမ်ိဳး ကုန္သည္ေတြ ထဲကမိန္းမနဲ့ ေတြနဲ့
ကေလးငယ္ေတြကိုက်ြန္အျဖစ္ေရာင္း စားခဲ့ပါတယ္။ က်ြန္ကုန္သည္ျကီးေပါ့ဗ်ာ ။
ဒီျကားထဲမွာေခ်ာေခ်ာလွလွမိန္းမေလး ေတြကိုေတာ့
တဏွာဘီလူးျကီးမိုဟာမက္ကသိတဲ့အတိုင္းေပါ့။ အာလာျကီး ဆီကအာရုံ
ရလို့ဆိုျပီးမုဒိန္း တက္က်င့္တာေပါ့။

ေအာ္ ….တကယ့္ကို သူေတာ္စင္ျကီးပဲေနာ္ ။

လူသတ္သမား+ဓားျမ + က်ြန္ကုန္သည္+ မုဒိန္းေကာင္ = တမန္ေတာ္ျကီးမိုဟာမက္(
ဖာေခါင္းတမန္ေတာ္၊လီးတမန္ေတာ္ျကီး )

Then they ( the tribe of Quraiza) surrendered, then he (the Prophet) sent
for them and struck off their heads in those trenches as they were brought
out to him in batches. These were 600 or 700 in all, though some put the
figure as high as 800 or 900 . See p453.4
The women and children were enslaved on the orders of Mohammed.

အစ္ဆလာမ္ထဲသို ့မ၀င္ပဲျငင္းပယ္သူမ်ားကိုေတြ့ရာေနရာမေရြး လည္လွီး သတ္ျကေလာ့။

…” kill the unbelievers ( non-muslims) wherever you find them ” Qur’an 9:5
“Therefore, when ye meet the Unbelievers( non-muslims), smite(cut off) at
their neck ” Qur’an 47:4

၂။ မိုဟာမက္နွင့္သူဧ။္ မယားျကီး၊ မယားလတ္၊။မယားငယ္၊ေပါင္း ၆၁ ေယာက္

ေအာက္ပါတရား၀င္အစ္ဆလာမ္မစ္ Official Islamic Books မ်ားမွာပါပါတယ္ ။

ၤReference Islamic Books

1.Sahih Al-Bukhan/ 2. Sahih Muslim / 3. The Prophetical life history by ibn
kathir / 4. The Prophetical life history by Ibn Hesham / 5.The Halabin
prophetical life hitory/ 6. The Golden pealries by Al-Masoudy / 7. The Wives
and children of the prophet by Amir Muhna / 8. The Wives of the prophet by
Iman Al-Salhy Al-Demeshky / 9. The wives of the prophet by Al-Waqedy / 10.
The prophet’s women by Bent Al-Shate’ /11. Muhammad the messenger of God by
Muhammad Reda/ 12. Al-Tabakat Al-Kobra by Ibn Saad/
13. The inursions by Ibn Ishak / 14. Other.

မယားစာရင္းလာပါျပီ၊။ (၆၁) ေယာက္ေနာ္။
သူေတာ္ေကာင္းျကီးမိုဟာမက္ဟာေသခါနီးမွာသူ့မယားေတြကိုစိတ္မခ်လက္မခ်ျဖစ္သြားရွာတယ္.။

1/ Asma’ Bent Al-Salat 32/Saba Bent Sofyian

2/ Asma’ Bent Al-No’man 33/Zainab Bent Khozimah
Al-Hefalya

3/ Asma’ Bent Ka’b 34/ Slahma Bent Najdah

4/ Al-Sha Bent Refa’h 35/ Sana’ Bent Al-Salt

5/ Al-Sharba’ Bent Omer 36/ Sowda Al-Korashya

6/ Al-Alia’ Bent Dhoubian 37/ Sowda Bent Zama’

7/ Om Habba Bent Abe Solyian 38/ Sharafa Bent Khalyfa

8/Om Haram 39/ Safya Bent Hoyai

9/ Om Saima Al Makhzomya 40/ Dida’h Bent Amer

10/ Om Shriek Bent Ghazia 41/Diba’f Bent Jamdab

11/ Om Striek Al-Dosys 42/ Aisha Bent Abe Baker

12/ Om Shriek Al-Ansarya 43/ Aza Bent Abe Sofyian

13/ Om Shriek Al-Karashya Al-Ameray 44/Omra Al-Ghafarya

14/ Om Shriek Bent Jabber Al-Ghafarya 45/Omra Al-kalabeya

15/ Om Hany Bent Abe-Taleb 46/Omra Bent Mo’arway

16/ Omayma bent Al-No’man 47/ Omra Bent Yazied Ben Rawas

17/ Omayma Bent Sharahyl 48/ Ghaziah Bent Oaf

18/ Bent Gandab 49/ Al-Fatah Al-Fazawya

19/ Jarya’t Zainab Bent Jahsh 50/ Fatima Bent Sarij

20/ Jamra Al-Maznya 51/Fatima Bent Al-Dahak

21/ Jamra Bent Al-Hanth 52/ Quadla Bent Quies

22/Jone Bent Al-Hanth 53/ Kanadia Bent Al-No’man

23/ Habiba Bent Sahl 54/ Leyia Bent Al-Khodaiem

24/ Hafsa Bent Omer Bin Al-Khatab 55/ Leyia Bent Hakim Al-Ansarya

25/ Khadja Bent Khoiled 56/ Maria the Coptic

26/ Khawiah Bent Al-Hazei 57/ Malkia Bent Ka’b

27/ Khawfah Bent Hakim (his aunt) 58/ Maymouna Bent Al-Hanith

28/ Khawiah Bent Sahi 59/ Na’ama

29/ Rayhan Bent Zaied Al-Karazia 60/ Habia Bent Quies

30/ Zelikha Al_Quraza 61/ Hend Al-Makhzomya

31/ Zainab Bent Jahsh

ေညာင္းလိုက္တာဗ်ာ။ ဒီမေအလိုးျကီးမိုဟာမက္အေျကာင္းေရးရတာ….ဟူး…..။

ဒီမယားေတြထဲမွာထူးျခားတာက 42/ Aisha Bent Abe Baker ဆိုတဲ့ ကေလးငယ္ေလးကို
၉နွစ္အရြယ္( ၃တန္းအရြယ္) မွာ အသက္၅၄နွစ္အရြယ္
မေအလးိုျကီးမိုဟာမက္ကမုဒိန္းက်င့္ခဲ့ပါတယ္။
ျမင္ေယာင္ျကည့္ပါ ။ အသက္၅၄နွစ္အရြယ္ေသခါနီးျကီး ကာမဘီလူးတဏွာရူးျကီး မိုဟာမက္ က
ရာသီေတာင္မလာေသးတဲ့ ၉နွစ္အရြယ္( ၃တန္းအရြယ္)ကေလးငယ္ေလးကို
မုဒိန္းက်င့္ေနတဲ့ပံု။
ကေလးငယ္ေလးကေသေလာက္ေအာင္နာက်င္ငိုယိုေတာင္းပန္။ တဏွာရူးျကီး
မိုဟာမက္ျကီးကေခ်ြးသံတရြဲရြဲနဲ ့ သူ ့ေျမးေလာက္ရိွတဲ့ ၃တန္းအရြယ္ကေလးငယ္ေလးကို
မုဒိန္းက်င့္ေနတဲ့ပံုကို။
အာလာျကီးအလိုအရမုဒိန္းက်င့္ရပါတယ္လို့ေစာက္ရွက္မရိွေျပာေသးတယ္။

မိုဟာမက္ျကီးကသူ့အေဒၚအရင္း 27/ Khawfah Bent Hakim (his aunt) နဲ
့လည္းလိင္ဆက္ဆံဲ့ပါေသးတယ္။

သူ့သားရဲ့မယား(ေခ်ြးမ) နဲ့လည္းလိင္ဆက္ဆံဲ့ပါေသးတယ္။

ရွင္းရွင္းေလးပဲ။ မြတ္ဆလင္ေတြကိုေျပာလိုက္။ ၉ နွစ္အရြယ္မင္းတို
့နွမ၊ညီမေလးေတြကို အသက္၅၄နွစ္အရြယ္ျကီးက
အတင္းလက္ထပ္ယူျပီးမုဒိန္းက်င့္မယ္ဆိုရင္ဘယ္လိုသေဘာရသလဲလို ့။

စိတ္မဆိုးနဲ့ေနာ္။ ဒါမင္းတို ့တမန္ေတာ္ျကီး လုပ္ခဲ့တဲ့အတိုင္းအတိအက်ေျပာျပတာ။

လူ့သမိုင္းမွာအျမင့္ျမတ္ဆံုးသူေတာ္ဇင္ျကီးရဲ ့အေျကာင္းကို ခင္ဗ်ားတို
့နည္းနည္းေတာ့သေဘာေပါက္လာျပီထင္တယ္။

မိုဟာမက္ျကီးကခ်ီးစားရင္ေတာင္လိုက္စားမယ္လို့ဆံုးျဖတ္ထားတဲ့မြတ္ဆလင္ေတြကေတာ့
….ဒါဟာအာလာဘုရားျကီးကဒီလိုလုပ္တာကိုခြင့္ျပုတယ္။
တို ့မိုဟာမက္ျကီးေတာင္ဒီလိုလုပ္ေသးတာပဲဆိုျပီး ။
မယားေတြအမ်ားျကီးယူ။ကေလးသူငယ္ေတြကိုမုဒိန္းက်င့္ Women Abuse, Child Abuse,
ေတြဟာယေန ့အစ္ဆလာမ္အမ်ိဳးသမးီငယ္ေပါင္းမ်ားစြာ ခံစားေနရတဲ့ျပသနာ ပါပဲ။

မြတ္ဆလင္ေကာင္တစ္ေကာင္က တရား၀င္မိန္းမ ၄ေယာက္ ( အမ်ားဆံုးအေရအတြက္အကန့္အသတ္မရွိ
)ယူခြင့္ရွိေပမဲ့ ။ မိန္းမတစ္ေယာက္ကေတာ့ ေဖာက္ျပန္တယ္
လို ့သံသယရိွရင္တရား၀င္လည္လွီးသတ္ခြင့္ရွိပါတယ္။

ေယာက်ာ္းသေဘာမတူရင္မိန္းမတစ္ေယာက္ဟာ သူ့လင္ကိုေသတဲ့အထိကြာရွင္းခြင့္မရိွပါဘူး။
မြတ္ဆလင္ေယာက်ာ္းကေတာ့ သူ့မိန္းမကိုကြာခ်င္ရင္မိန္းမကသေဘာတူတူ၊မတူတူ
နင့္ကိုငါကြာတယ္လို့(၃)ေျပာလိုက္ရံုနဲ့တရား၀င္ကြာရွင္ျပီးသားျဖစ္သြားပါတယ္။ရွင္းတယ္ေနာ္။

ဗုဒ္ဓဘာသာမွာ သူတပါးသားမယားကိုျပစ္မွားတဲ့သူဟာ Gay ျဖစ္ျပီး
ငရဲအိုးေဇာက္ထိုးက်ပါတယ္။ ဒု-သ-န-ေသာ ဆိုတာျကားဖူးျကမယ္ထင္ပါတယ္။

ဒီေတာ့ကာသူတပါးသားမယား။ သမီးပ်ိဳေတြကိုဖ်က္ဆီးခဲ့တဲ့မိုဟာမက္ျကီးဟာအခုအခိ်န္မွာ
ဘယ္ဘံုဘ၀မွာေရာက္ေနတယ္ဆိုတာ အထူးေျပာေနဖို့မလိုေတာ့ဘူးထင္တယ္ေနာ္။

လူ့ဘ၀မွာဒီေလာက္ သူတပါး သားပ်ိိဳသမီးပ်ိဳေတြဖ်က္ဆီးခဲ့တာေတာင္အားမရေသးဘဲ
မိုဟာမက္ျကီးဟာ ေသျပီးတာေတာင္ေကာာင္းကင္ဘံုမွာအပ်ဳိစင္၇၂ေယာက္ႏဲ့ Fucking
လုပ္အံုးမယ္ဆိုပဲ။ က်ြတ္က်ြတ္က်ြတ္ ။

၃။ရီွးယားဥပေဒ

As to the thief, male or female, cut off his or her hands ..Qur’an 5:38
သူခိုးကို ခိုးတဲ့လက္ျဖတ္ပစ္။

ေဖာက္ျပန္တဲ့မိန္းမကိုေက်ာက္တံုးနဲ့ေသသည္အထိေပါက္သတ္ ။….etc….

ဒီေလာက္ဆိုရင္ မိုဟာမက္ဆိုတဲ့ေကာင္ျကီးဟာ ဘယ္လိုေကာင္ျကီးလဲဆိုတာသေဘာေပါက္
ျပီထင္ပါတယ္။

………………………………………………………………………………………………………………………..

လိုရင္းေျပာမယ္ဗ်ာ။ ISLAMIZATION

စစ္တိုက္ရင္ အတြင္းစည္းကလည္းတိုက္တယ္။ အျပင္စည္းကလည္းတိုက္တယ္။

ဒီသေဘာပဲ။ Radical muslimsအစြန္းေရာက္မြတ္ဆလင္ေတြက အျပင္စည္း။
Moderate muslims အလယ္အလတ္မြတ္ဆလင္ေတြကအတြင္းစည္း။

The Duty of Radical Islamic Muslims, အစြန္းေရာက္မြတ္ဆလင္ေတြရဲ့တာ၀န္က
ေပၚတင္သတ္ဖို ့၊လူမ်ားမ်ားေသေအာင္သတ္ဖို ့။
တျခားေသာဘာသာ၀င္လူဦးေရေတြ နည္းသြားေအာင္သတ္မယ္။

The Duty of Moderate muslims ,အလယ္အလတ္မြတ္ဆလင္ေတြ ရဲ့ အဓိကတာ၀န္က မယား(
ကေလးေမြးစက္) ေတြအမ်ားျကီးယူမယ္။ ျဖစ္နိုင္ရင္မူလနိုင္ငံက
မြတ္ဆလင္မဟုတ္တဲ့မိန္းမေတြ ၄ေယာက္ေလာက္ယူမယ္။

မယားတစ္ေယာက္ကို ကေလး ၅ေယာက္ေမြးတဲ့အထိလုပ္မယ္…..မယား(၁)ေယာက္ကိုကေလး(၅)
ေယာက္နွုန္းနဲ့ မယား (၄)ေယာက္ဆီက မြတ္ဆလင္ကေလး (၄x၅=၂၀) ၁း၂၀နဳန္းနဲ့ ပြားတာ။

ေစာက္ရမ္းေျကာက္ဖို့ေကာင္းတယ္ ။ အခုဥေရာပမွာေခါင္းစားေနတာအဲဒီကိတ္စပဲ။

ဘယ္လူမ်ိဳးကမွဒီမြတ္ဆလင္ေခြးသားေတြလို ကေလးကိုတ၇ိတ္ဆန္ေမြးသလို
အဖိုတစ္ေကာင္နဲ့အမေလးေကာင္မိတ္လိုက္ခိုင္းျပီး မ်ိဳးပြားမေမြးနိုင္ဘူး။

ဒီေတာ့မြတ္ဆလင္ေတြ ရဲ့ ကေလးေမြးနွုန္း Child Birth Rate အရ ျကိုက္တဲ့နိူင္ငံ
တစ္ခုကိုလက္နက္မပါပဲ Generations မ်ိဳးဆက္ ၃ ဆက္ေလာက္မွာ မြတ္ဆလင္ Majority
အမ်ားစုနိုင္ငံျဖစ္သြားေအာင္လုပ္ပစ္နိုင္တယ္။

အထူးသျဖင့္ သိတဲ့အတိုင္းပဲဥေရာပနဲ့ US
မွာဆိုရင္ေတာ္ရံုတန္ရံုကေလးမေမြးခ်င္ျကဘူး ။ တစ္ေယာက္၊နွစ္ေယာက္ေလာက္ပဲေမြးျပီး
ေကာင္းေကာင္း ထားျကတယ္။

မြတ္ဆလင္ေတြက ေတာ့ဘယ္လိုပဲျကီးျပင္းပေစ
လူဦးေရအမ်ားစုျဖစ္ေအာင္ရည္ရြယ္ျပီးေမြးတယ္။ ဘယ္လိုပဲ
ေအာက္တန္းက်က်ျကီးျပင္းပါေစ၊ အခ်ိန္တန္လို ့ကေလးေတြျကီးျပင္းလာျကရင္
အမ်ားစုျဖစ္တဲ့မြတ္ဆလင္ ေအာက္တန္းစားေလးေတြက ဟို ဥေရာပသားသူေဌးသား
လူနည္းစုေတြကို ေအးေအးေဆးေဆး လြွမ္းမိုးသြားျပီေလ။
သေဘာေပါက္လား။ လူမ်ားတရားနိုင္ပဲ ။
အခိ်န္တန္ လို့မြတ္ဆလင္ ကေလးေတြအရြယ္ေရာက္လာတဲ့အခါ
ဥေရာပလူနည္းစုကေလးေတြေသဖို့သာျပင္ထားေတာ့ေပါ့။

ေစာက္ရမ္းေျကာက္ဖို့ေကာင္းတယ္ ။ အခုဥေရာပမွာေခါင္းစားေနတာအဲဒီကိတ္စပဲ။

Stop..! Islamisation of Europe.

Stop..! Islamisation of Europe.

ဒီေကာင္ေတြ တရိတ္ဆန္ေတြလို ေစာက္ရမး္ ေမြးေနတာကိုသြားတားဖို ့ျကေတာ့လည္း
လူ့အခြင့္အေရးနဲ့ညိေနတယ္။
တိုင္းျပည္ကနွင္ထုတ္ဖို့ ဆိုတာျကေတာ့လည္းအားနာေနတယ္။

မြတ္ဆလင္ေကာင္ေတြလု ပ္ပံုကရွင္းတယ္ေနာ္။ လန္ဒန္မွာေမြးတယ္။ လန္ဒန္ မွာျကီးတယ္။
လန္ဒန္ေရကိုေသာက္။ လန္ဒန္ေျမမွာျကီးတယ္။ျပီး ေတာ့
လန္ဒန္မွာဗံုးခြဲလိုက္တယ္။ရွင္းေရာ။

လန္ဒန္မွာေမြးေမြး။ ေဟာ္လန္မွာေမြးေမြး။ စပိန္မွာေမြးေမြး၊ ျမန္မာမွာေမြးေမြး
သူတို့ကိုယ္သူုတို့ အဲဒီနိုင္ငံသားအျဖစ္မသတ္မွတ္ဘူး။
သူတို့အားလံုးကမြတ္ဆလင္လို့ပဲသတ္မွတ္တယ္။

လန္ဒန္မွာေမြးတဲ့မြတ္ဆလင္က လန္ဒန္ကိုမြတ္ဆလင္နိုင္ငံျဖစ္ေအာင္လုပ္ဖို ့……
ေဟာ္လန္မွာေမြးတဲ့ မြတ္ဆလင္က ေဟာ္လန္ ကိုမြတ္ဆလင္နိုင္ငံျဖစ္ေအာင္လုပ္ဖို
့…..
စပိန္မွာေမြးတဲ့မြတ္ဆလင္က စပိ္န္ကိုမြတ္ဆလင္နိုင္ငံျဖစ္ေအာင္လုပ္ဖို ့….
ျမန္မာျပည္မွာေမြးတဲ့မြတ္ဆလင္က
ျမန္မာနိုင္ငံကိုမြတ္ဆလင္နိုင္ငံျဖစ္ေအာင္လုပ္ဖို ့…..လာေနေနတာ
….ခ်စ္လြန္းလို့လာေနေနတာမဟုတ္ဘူး။

သူတို့ရဲ ့တစ္ခုတည္းေသာရည္ရြယ္ခ်က္က တစ္ကဘာလံုး မြတ္ဆလင္နိုင္ငံျဖစ္ေစဖို
့……ရွင္းပါတယ္….္

All Muslims , Only one Purpose ပဲ။ ie; Islamization

နိုင္ငံတိုင္းကို ျဖည္းျဖည္း နဲ့မသိလိုက္၊မသိဘာသာ မြတ္ဆလင္နိုင္ငံျဖစ္သြားေအာင္
လုပ္ေနတာ….

အဲဒါကအလယ္အလတ္အျကမ္းမဖက္တဲ့မြတ္ဆလင္ေတြရဲ့ Plan

က်ြမ္းက်င္သူေတြတြက္ခ်က္ထားတာကေတာ့
………ဒီေမြးနွုန္းအတိုင္းသာသြားမယ္ဆိုရင္….

၂၀၂၅ မွာဆိုရင္ဥေရာပ မ်ိဳးဆက္သစ္ လူငယ္အားလံုးရဲ့သံုးပံုတစ္ပံုဟာ
မြတ္ဆလင္ေလးေတြျဖစ္ေတာ့မယ္။

၂၁၀၀ မွာ ျဗိတိန္ တစ္နိုင္ငံလံုးရဲ ့လူငယ္ အားလံုးရဲ ့၅၀ % ေက်ာ္ဟာ
မြတ္ဆလင္ေတြျဖစ္ေတာ့မယ္……

၂၀၆၀ မွာျပင္သစ္နိုင္ငံ ရဲ ့လူဦးေရရဲ ့၅၀%
ေက်ာ္ဟာမြတ္ဆလင္ေတြျဖစ္ေတာ့မယ္။…..အဆိုးဆံုးပဲ။လူမ်ိဳးေပ်ာက္ေတာ့မယ္။

ကဲဒါက အ တြင္းစည္း ……အျကမ္းမဖက္၊ ေသနတ္တစ္ခ်က္မေဖါက္ပဲ
မြတ္ဆလင္နိုင္ငံျဖစ္ေအာင္ လုပ္နိုင္တယ္။

မြတ္ဆလင္ျဖစ္သြားျပီးတဲ့ နိုင္ငံကို
ခရစ္ယာန္နိုင္ငံျပန္ျဖစ္ေအာင္လုပ္ဖို့ေတာ့မစဥ္းစားနဲ့ေတာ့။
သစ္တံုးကမွစိန္ျဖစ္နိုင္ေသးတယ္။

ဘာလို့လဲသိလား။………….အစ္ဆလာမ္ဥပေဒအရ…

မြတ္ဆလင္တစ္ေယာက္ဟာတျခားဘာသာေျပာင္းလိုက္ရင္ေသဒဏ္ပဲ။
ရွင္းတယ္ေနာ္။
ဘယ္သူကေျပာင္းရဲမွာလဲ။ One Way ပဲရိွတယ္ ။

ေညာင္ေစ့ေလးက သစ္ပင္ျကီးကို မ၀ါးနိုင္ပါဘူးလို ့ထင္ေနရင္းနဲ့ပဲ
ေညာင္ပင္လည္း၀ါးလာေရာ၊မရွုနိုင္မကယ္နိုင္ေသေရာ။

ျမန္မာနိုင္ငံဟာေလာေလာဆယ္ ဥေရာပနိုင္ငံ ေတြေလာက္ Islamization
ဒဏ္ကိုမခံစားရေသးဘူး။ ဒါဟာဘာ့ေျကာင့္လဲသိလား။?????

သူေတာ္ေကာင္းေတြအုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့ နိုင္ငံျဖစ္လို ့ဆိုျပီးေတာ့
ေစာက္တလြဲေတာ့မေျပာနဲ ့။

အေျဖမွန္က ျမန္မာနိုင္ ငံဟာမစားေလာက္ေသးဘူး ၊။ ဘယ္အ ခ်ိ္န္ ၀ါး၀ါး ရလို
့ခဏေလ်ွာ္ေပးထားတာ။

ဘာျဖစ္လို ့လဲဆိုတာေျပာျပမယ္။ ကဘာျကီးေပၚမွာ Fighter, Key Player ,Super Power
Nations နိုင္ငံ ေတြက USA နဲ ့England ပဲ ။

USA နဲ ့England ဟာSuper Power Nations ေတြပဲ ။ USA နဲ ့England က်
ရံွုးသြားရင္ ( မြတ္ဆလင္နိင္ငံျဖစ္ေအာင္လုပ္နိုင္ရင္ )
က်န္တဲ့နိုင္ငံေတြအားလံုးကိုေစာက္ခ်ဥ္ ျဖစ္သြားျပီ ။
ွSuper Power နိုင္ငံ (၂) ခုျဖစ္တဲ ့USA နဲ ့England ကို
မြတ္ဆလင္နိင္ငံျဖစ္ေအာင္လုပ္ ျပီးသြားရင္ တကဘာလံုးမွာ
မြတ္ဆလင္ေတြလြမ္းမိုးသြားျပီေပါ့။
Fighter က သူတို ့နွစ္နိုင္ငံပဲရိွတာေလ ။ USA နဲ ့England က် ရံွုးသြား မွေတာ့
တစ္ကဘာလံုးသြားျပီေပါ့။
NUKE လက္နက္ရွိ တဲ့ USA နဲ ့England ကို မြတ္ဆလင္နိင္ငံျဖစ္ေအာင္လုပ္နိုင္
မွေတာ့ က်န္တဲ့နိုင္ငံေတြအားလံုး ေခြးျဖစ္ျပီေပါ့။

ဒါေျကာင့္ကဘာေပၚမွာ Fighters ေတြျဖစ္တဲ့ ဥေရာပနဲ ့အေမရိကန္နိုင္ငံေတြကို
အရင္ဆံုးမြတ္ဆလင္နိုင္ငံျဖစ္ေအာင္အားသြန္ခြန္စိုက္ျကိ ုးပမ္းေနတာ ။

ေသနတ္တစ္ခ်က္ေဖါက္စရာမလိုဘူးေနာ္။ American မေတြကို ရနိုင္ သမ်ွယူ။
မြတ္ဆလင္ကေလးေတြအဆမတန္ေမြးျပီး Generations မ်ိဳးဆက္ ၃၊၄၊ ခုေလာက္မွာ
ေအးေအးေဆးေးဆး၀ါးသြားမွာ။

ဥေရာပနဲ ့အေမရိကန္နိုင္ငံေတြ ဟာမြတ္ဆလင္နိုင္ ငံေတြျဖစ္သြားမွေတာ ့က်န္ မဖြ
့့့ံ ျဖိုးေသးတဲ့နိုင္ငံေတြ က ဘာလုပ္နိုင္ေတာ့မွာလဲ။

Fighter ဘယ္သူက်န္ေတာ့လဲ။ နားလည္လား။ရွင္းျပေနတာ ။

စစ္ တိုက္တယ္ဗ်ာ။

အဖ်ားအနားေလးေတြကိုအရင္တိုက္မလား။ အဓိကေရေသာက္ျမစ္ကိုဖ်က္ဆီးမလား။

ေရေသက္ျမစ္ကိုအဓီက ဖ်က္ဆီးမွာေပါ့။ ဟုတ္တယ္ေနာ္။
ေရေသာက္ျမစ္ ျကီး ေတြ ပ်က္ဆီးမွေတာ့အကိုင္းအနားေတြဟာ သူ ့အလိုလို သြားျပီေပါ့။

ဒါေျကာင့္ဥေရာပနဲ ့America ကို မြတ္ဆလင္ေတြျဖစ္ေအာင္ အားသြန္ခြန္စိုက္ျကိ
ုးပမ္းေနရလို ့ ျမန္မာနိုင္ငံလို မစားေလာက္တဲ့နိုင္ငံေလးေတြက
ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းျဖစ္ေနတာ။
ဒါကိုအဟုတ္ျကီးထင္မေနနဲ ့.။ သေဘာေပါက္။

ကဲ က်ြန္ေတာ္က ေတာ့နိုင္ငံေတြ အားလံုး ကို အတြင္းစည္း အျပင္စည္း၊
နည္းလမ္း၂သြယ္နဲ့မြတ္ဆလင္ေတြ၀ါးမ်ိဳေနတဲ့အေျကာင္းသတိေပးျပီးျပီေနာ္။

က်န္တာက ခင္ဗ်ားတို ့အပိုင္းပဲ ။

ဘယ္ဘာသာ၊ဘယ္လူမ်ိဳးကိုမွ ကိုယ္စားျပုျပီးေရးေနတာမဟုတ္ဘူး။

ဘာသာ အသီသီး။လူမ်ိဳးေပါင္းစံုကလူေတြအား လံုးစည္းလံုးျပီးကိုယ့္ဘာသာကိုကာကြယ္ျက။
ဒါပဲ။

ကြ်န္ေတာတို ့အားလံုးဟာ Globalization ကဘာရြာျကီးထဲမွာေနေနတာပါ။
တစ္အိမ္နဲ့တစ္အိမ္ပူးကပ္ျပီးေဆာက္ထားတဲ့ရြာကေလးတနဲ့ တူပါတယ္။
အိမ္တစ္အိမ္ ကမီးေလာင္ေနတာကို ေနာက္တစ္အိမ္ က ၊
ငါတို့အိမ္ေလာင္တာမဟုတ္ဘူးဆိုျပီး ေအးေဆးမေနသင့္ပါဘူး။
မီးကတစ္အိမ္ေလာင္ျပီးလို့ရပ္သြားမွာမဟုတ္ပါဘူ။ မီးကတစ္အိမ္ ဆက္ေလာင္ ျပီး
တစ္ရြာလံုးျပာက်သြားမွာပါ။

တစ္အိမ္ကိုမီးေလာင္၀ါးျမိုေနရင္အိမ္ေတြအားလံုး က
၀ိုင္းျပီးျငိမ္းသတ္ရပါတယ္။ဒါမွသာ မီးျငီမ္းသြားမွာပါ။
ငါတို့အိမ္ေလာင္တာမဟုတ္ဘူးဆိုျပီး ေအးေဆး ေနတို ့။
အရင္ဘ၀က အကုသိုလ္ကံေျကာင့္ ဒီေကာင့္အိမ္မီးေလာင္ေနတာ ၊ ငါတို ့ကေတာ့
ကုသိုလ္ကံေကာင္းေတာ့ေလာင္မွာမဟုတ္ပါဘူးဆိုတဲ့ရူးေျကာင္ေျကာင္စိတ္ဓာတ္ေတြ….
မီးကိုျငိမ္းရင္ပူေလာင္လို ့
၀င္ျပီးမျငိမ္းခ်င္းဘူးစတဲ့ေသးသိမ္တဲ့စိတ္ေတြမထားပဲ အတူတကြ ညီညီညြတ္ညြတ္
၀ိုင္း၀န္း ျငိမ္းသတ္သင့္ပါတယ္။

လူတစ္ေထာင္ဖတ္ေပမဲ့လူ (၁၀)ေယာက္ေလာက္စိတ္ထဲ စြဲထင္သြားမယ္ဆိုရင္
လက္ေညာင္းရက်ိဳးနပ္ပါျပီ။

မ်ိဳးခ်စ္စိတ္၊ မိမိဘာသာယဥ္ေက်းမွုကို ခ်စ္ျမတ္နိုးသူတိုင္းေက်းဇူးျပ ုျပီးဒီစာ
ကိုForward လုပ္ေပးျကပါ ။

There is no moderate muslim , there is no radical muslim,

There is only one type of muslims , with 2 methods,

The only purpose of all muslims is to Dominate the world.

websites ေတြေပးထားတယ္၊ေလ့လာျကည့္ ။ ထပ္ေပးမယ္။

………………………………

မြတ္ဆလင္မဟုတ္တဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ ဟိန္ဒူ ခရစ္ယာန္၊ ဂ်ဴး၊ တရုတ္ ၊
ဘာသာမဲ့သူငယ္ခ်င္းအားလံုးကို ႏွုတ္ဆက္ပါတယ္။

က်ြန္ေတာ္ ေျပာျပခ်င္တာက ယေန ့ကဗာ တစ္ခုလံုး
ကိုရိုက္ခတ္ေနတဲ့ ျမန္မာနိုင္ငံမွာလဲအား

ယူေနတဲ့ အျကမ္းဖက္ မြတ္ဆလင္ အမ်ိဳးယုတ္ကုလားဒိန္
အစ္စလာမ္ေကာင္ေတြအေျကင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။

သူတို ့ကိုးကြယ္တဲ့ အာလာ ျကီး ဟာ အစ္စလာမ္ကိုရန္မ္
က်မ္းမွာ မြတ္ဆလင္ မဟုတ္တဲ့

လူမွန္သမ်ွ ကို အစ္ဆလာမ္ဓေလ့ထံုးစံအရေခါင္းျဖတ္သတ္ရမယ္လို ့ သူတို့
ဘာသာေရးက်မ္းမွာအတိအက်ကိုေရးထားပါတယ္။

နမူနာ အေန နဲ ့မြတ္ဆလင္ေခြးေတြဟာ အျပစ္မဲ့ မြတ္ဆလင္
မဟုတ္တဲ့

လူတစ္ေယာက္ကိုျကိဳးတုတ္ျပီး ေခြးတစ္ေကာင္ကိုေခါင္းျဖတ္သလိုျဖတ္ေနတာကို
နမူနာအေနနဲ ့ ျကည္ ့ျကပါ။

မြတ္ဆလင္မဟုတ္တဲ့ လူမွန္သမ်ွကို
အစ္ဆလာမ္ဘာသာထဲမ၀င္ရင္ လည္လွီး

သတ္ရမယ္လို ့ ေျပာ ရာ ၊ မြတ္ဆလင္မဟုတ္တဲ့ခင္ဗ်ားတို ့ က်ြန္ေတာ္တို ့အားလံုးပါ
ပါ တယ္။

အခု မသတ္နိုင္ ဘူးဆိုတာမသတ္နိုင္ ေသးလို ့ပါ။
အခြင့္မရေသး( လူအင္အား နည္း) လို့ ပါ။
တစ္ခ်ိန္မွာ ဒီနိုင္ငံ မ်ာ မြတ္ဆလင္ လူဦးေရမ်ားလာရင္
ဒီေကာင္ေတြေသာင္းက်န္းေတာ့မွာပါ။

ဒီေကာင္ေတြရဲ ့ဗ်ဴ ဟာ ကိုေျပာျပပါ့ မယ္။

၁။ တစ္ ကဗာလံုး လူ မွန္သမ်ဳ အစ္ဆလာမ္ ဘာသာ၀င္ျဖစ္ရမယ္။ မကိုး ကြယ္တဲ့
လူမွန္သမ်ွကိုေခါင္း

ျဖတ္သတ္ရမယ္။

၂ ။ စစ္တိုက္ျပီး စစ္နိုင္ရင္ တစ္နိုင္ငံလံုးကေယာက်ာ္းေတြကို ေခါင္းျဖတ္သတ္ျပီး
မိန္းမွန္သမ်ွကို မုဒိန္း က်င့္ျပီး ၊

အဲဒီစစ္ရံွု း နိုင္ ငံ ကို မြတ္ဆလင္နိုင္ငံျဖစ္ေအာင္နွစ္ေပါင္းအနည္းငယ္အတြင္း
စြတ္သြင္းပါေတာ့သည္။
( မွတ္ခ်က္။ ။ ခရဴး ဆိတ္စစ္ပြဲမ်ား ၊ တူရကီနိုင္ငံဟာ အစ က
ခရစ္ယာန္စစ္စစ္နိုင္ငံျဖစ္ပါတယ္၊ အင္ဒိုနီးရွား၊

မေလးရွား၊ အာဖဂန္နစ္စတန္နိုင္ငံ ဟာ အစကဗုဒ္ဓဘာသာနိုင္ငံစစ္စစ္ျဖစ္ပါတယ္။
အာရပ္မေအလိုးေတြဟာ

အဲဒီနိုင္ငံေတြရဲ့ ကနဦးလူေတြကိုသတ္ျဖတ္မုဒိန္းက်င့္ေသြးေရာျပီး
မြတ္ဆလင္လုပ္ပစ္တာျဖစ္ပါတယ္။

၃။ လူမ်ဳိးပြားတဲ့နည္းနဲ့ လူဦးေရမ်ားေအာင္ လုပ္တာပါ။ မြတ္ဆလင္
ကုလားဒိန္တစ္ေကာင္ဟာ ျမန္မာမ ၄ ေယာက္ယူ ျပီး ျမန္မာမတစ္ေယာက္ ကိုမြတ္ဆလင္ကေလး၅
ေယာက္ေမြး တဲ့ အထိေခြးလိုးလိုး့ျပီး မြတ္ဆလင္တစ္ေယာက္ က ေန ကေလး ေယာက္ ၂၀ ပြားတဲ့
နည္းပါ။
( နွစ္ေပါင္း ၁၄၀၀ အ တြင္းမွာ မြတ္ဆလင္ ေတြ ဟာ ဒီနည္း နဲ ့မ်ိဳးပြားလာ ခဲ့
တာအခုဆိုရင္ ကဗာ့လူဦးေရရဲ ့ ၄ပံု ၁ပံု (သန္း ၁၅၀၀) ေလာက္ ရိွ ေန ပါျပီ ။ သူ
တို ့တာ၀န္က တစ္ကဗာလံုးကလူမ်ိုး အသီးသီး ရဲ ့ယဥ္ေက်းမွု အာလံုးကိုဖ်က္ဆီးျပီး
၊ မြတ္ဆလင္မျဖစ္ျဖစ္ေအာင္လုပ္ဖို ့။

က်ြန္ေတာ္တို ့ခင္ဗ်ားတို့အားလံုးရဲ ့တာ၀န္ ကဒီမေအလိုးေတြရဲ ့ ကဗာဖ်က္ဆီးေရး ၊
လူမ်ိဳးတံုး၊ဘာသာတံုး သုတ္သင္ မဲ ့ဟာ ကိုကာကြယ္တာဆီးဖို့၊
နည္းလမ္းေပါင္းစံုသံုးျပီး ၊ နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာတည္ရိွခဲ့တဲ့ လူမ်ိဳးေပါင္း
မ်ားစြာရဲ ့ယဥ္ေက်းမွုေတြနဲ ့ဘာသာတရားေတြကို အသက္ေပးကာကြယ္ဖို ့ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

( က်ြန္ ေတာ္ဟာ ၊ လူမ်ိဳး စြဲ ဘာသာစြဲ ေျပာေနတာမဟုတ္ပါဘူး ၊။ ကြ်န္ေတာ္တို
့ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္ ကအစဥ္အဆက္တည္ရိွခဲ့တဲ့ ဘာသာတရား၊ယဥ္ေက်းမွုေတြနဲ ့လူမ်ိဳး
ေတြကို မြတ္ဆလငိေတြ ဖ်က္ဆီးမဲ့အေရးက ကာကြယ္ျကဖို ့ နိွုးေဆာ္တိုက္
တြန္းခ်င္ပါတယ္။ လူမ်ိဳးေပါင္းစံုမွာတာ၀န္ရွိပါတယ္ ။ဘာသာ
အားလံုးကိုဖ်က္ဆီးပစ္မဲ့ အေရးျဖစ္ပါတယ္။

က်ြန္ေတာ္ေျပာ တာ မလြန္ဘူး ဆိုတာ ခင္ ဗ်ားတို ့ ဒီစာမွာပါတဲ့ video Clips
ေတြကို ျကည့္ရင္ သိနိုင္ပါ တယ္။

လူတစ္ေယာက္ကို ေခြးတစ္ေကာင္ကိုသတ္သလို လည္လွီးျပီးသတ္တာ ဟာ အာလာဆိုတဲ့
အစ္ဆလာမ္ဘုရားရဲ ့မိန့္ မွာခ်က္ အ ရ လုပ္ရတာဆို ေတာ့ ၊ ဒီလို ဆံုးမသြန္သင္
ရိုက္သြင္းေပးတဲ ့အစ္ဆလာမ္ဆိုတဲ့မေကာင္ဆိုး၀ါးဘာသာတရားကို
အျမစ္ျပတ္သြားေအာင္တိုက္ဖ်က္ပစ္ဖို ့လိုလာပါ ျပီ။
လည္လွီးေနတဲ့အခ်ိန္မွာဒီေကာင္ေတြဟာသူတို ့
အစ္ဆလာမ္မေကာင္ဆိုး၀ါးက်မ္းခ်က္ေတြကိုရြတ္ဖတ္ေနပါတယ္

အစ္ဆလာမ္ ဟာဘသာတရားတစ္ခုမဟုတ္ပါဘူး ။အရမ္းယုတ္ညံ့ တဲ့ မေကာင္ဆိုး၀ါး အာလာ နဲ
့မုဒိနး္ေကာင္ မိုဟာမက္ကို ၊လူသတ္မုဒိန္းက်င့္ျပီး ပူေဇာ္ တဲ့ အာေရဗ်
ထံုးစံျဖတ္ပါတယ္။

ဘယ္ဘာသာပဲျကည့္ျကည့္ လူသတ္တာကိုလံု း၀ တားျမစ္ထားပါတယ္။ အစ္ ဆလာမ္က
လူသတ္တာကိုလံု း၀ အားေပးထားပါတယ္။ လူအမ်ားျကီးကိုသတ္ေလ၊ အာလာျကီးကပိုျကိုက္ေလ ၊
ကုသိုလ္ရေလျဖစ္ပါတယ္။

အစ္ဆလာမ္အယူ၀ါဒကိုထြင္တဲ့ မိုဟာမက္ဆိုတဲ့ မေအလိုးျကီး ဟာ မယား၂၂
ေယာက္၇ိွတဲ့အျပင္ ၈ နွစ္ ၊၁၀ နွစ္၊ ၁၁
နွစ္အရြယ္ကေလးသူငယ္ေပါင္းမ်ားစြာကိုမုဒိန္းက်င့္ ခဲ့ပါတယ္။ လူေပါင္းရာနဲ
့ခ်ီျပီးေခါင္းျဖတ္သတ္ခဲ့ပါတယ္။

မို ဟာမက္္ဟာ ယေန မြတ္ဆလင္အေပါင္းတို ့ရဲ့ စံထားတဲ့ Roll Model ျဖစ္ပါတယ္။

မိုဟာမက္ နဲ ့တူေအာင္ မြတ္ဆလင္ေတြဟာ မိန္းမအမ်ားျကီး ယူတယ္ ၊
ကေလးသူငယ္ေလးေတြကို မုဒိန္းက်င့္ ၊
လူေတြကို ေခါင္းျဖတ္သတ္ေနတာပါ။ မိုဟာမက္ျကီးနဲ ့တူခ်င္လြန္းလို ့ပါ။

မိုဟာမက္ ဟာမြတ္ဆလင္ေတြရဲ ့အျမင့္ျမတ္ဆံုးသူေတာ္စင္ဆိုေတာ့
သူေတာင္စင္ျကီးမိုဟာမက္က်င့္ဆံုးခဲ့တဲ့သူေတာ္ ေကာင္းက်င္စဥ္ေတြကို
လိုက္နာက်င့္သံုး ျကတာပါ။

အစ္ဆလာမ္ဟာ ရူးသြ ပ္မွုတစ္ခုပါ။ အရမ္းကိုေျကာက္ဖို့ေကာင္းတဲ့ Psycho Theory
တစ္ခုပါ။
လူေခါငး္ျဖတ္သတ္ရင္ နတ္ျပည္ေရာက္မယ္ဆိုတဲ့ အင္မတန္မွ မြန္ျမတ္တဲ့ ၊ အင္မတန္မွ
ျဖစ္နိုင္ေခ်ရိွတဲ့ အေတြအေခၚ ( ကို ရ မ္ က်မ္း) ကိုေခါင္းထဲ ရိုက္သြင္းခံထား
ရတဲ့ လူေတြျဖစ္ပါတယ္။

အာလာျကီးအလိုအရ မြတ္ဆလင္ေတြေခါင္းျဖတ္ သတ္တာကို
နည္းနည္ပါးပါးေလ့လာျကည္ပါသူငယ္ခ်င္းတို ့။
links ေပးလိုက္ပါတယ္။ ျကည့္ျပီးေတာ့ကိုယ္ေျပာတာကအလြန္ဆိုရင္ Mail ျပန္ပို့
လိုက္ပါ။

မိမိအမ်ိဳး ဘာသာသာသနာကိုကာ ကြယ္ခ်င္တဲ့ မည္သူမဆို ေအာက္ က ေပးထားတဲ့ Links
ေတြကို ဖြင့္ျပီးေလ့လာျကည့္ျကပါ။ တကယ့္ျဖစ္ရပ္မွန္ေတြကို Record လုပ္ထားတာပါ။
5- Movie နဲ့ MWD , MRTV ျကည့္ေနရံုနဲ့ေတာ့ဘာမွသိမွာမဟုတ္ပါဘူး။

ယေန့ကဗာမွာနိုင္ငံတိုင္းလိုလိုမွာဒီေကာင္ေတြေသာင္းက်န္းေနပါတယ္။

အင္ဒိုနီးရွားမွာ ခရစ္ယာန္ေတြကို မြတ္ဆလင္ေတြက ( Islam ဘာသာေရးညြန္ျကားခ်က္အရ)
ေခါင္းျဖတ္သတ္ေနပါတယ္။

ထိုင္းမွာ ဗုဒ္ဓဘာသာ၀င္ေတြကို မြတ္ဆလင္ေတြက ( Islam ဘာသာေရးညြန္ျကားခ်က္အရ)
ေခါင္းျဖတ္သတ္ေနပါတယ္။

Philippines (ဖိလစ္ပိုင္) မွာ ခရစ္ယာန္ေတြကို မြတ္ဆလင္ေတြက ( Islam
ဘာသာေရးညြန္ျကားခ်က္အရ) ေခါင္းျဖတ္သတ္ေနပါတယ္။

Israel မွာ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးေတြကို မြတ္ဆလင္ေတြက (Islam ဘာသာေရးညြန္ျကားခ်က္အရ)
ေခါင္းျဖတ္သတ္ေနပါတယ္။

အိန္ဒိယမွာ ဟိန္ဒူဘာသာ၀င္ေတြကို မြတ္ဆလင္ေတြက ( Islam ဘာသာေရးညြန္ျကားခ်က္အရ)
ေခါင္းျဖတ္သတ္ေနပါတယ္။

နွစ္ေပါင္း ၁၄၀၀ အတြင္း လူေပါင္း သန္း (၂၈၀) ေက်ာ္ ဟာ မြတ္ဆလင္ေတြရဲ
့သတ္ျဖတ္လူမ်ိဳးတံုးျခင္းကိုခံခဲ့ရပါတယ္။

နာဇီသတ္တာထက္အဆေပါင္း (၅၀) ပိုမိုျပင္းထန္ပါတယ္။
မိုဟာမက္ဟာ ဟစ္တလာထက္အဆေပါင္းမ်ားစြာ အဆိပ္ျပင္းထန္ပါတယ္။

ယေနံနိုင္ငံတိုင္းမွာဒီေကာင္ေတြရဲ့ လူမဆန္မွု၊ယုတ္မာမွုေတြေျကာင့္
နိုင္ငံတိုင္းလိုလိုမွာ လုွပ္စိလုွပ္စိျဖစ္ေနျကပါျပီ။

ကဗာ ေပါမွာ မြတ္ ဆလင္မရိွတဲ့နိုင္ငံမရိွပါဘူး။
မြတ္ ဆလင္ရိွ ရင္ Jihad ( Islam ဘာသာေရး ညြန္ျကားခ်က္အရ ေခါင္းျဖတ္သတ္ ျခင္း)
ရိွပါတယ္.
မြတ္ ဆလင္ရိွတဲ့နိုင္ငံတိုင္းဟာ ဒီမြတ္ဆလင္ေတြရဲ့ အျကမ္းဖက္မွုကို ခံရပါ တယ္။
အခ်ိန္ ေရာက္လို ့ ကု လားေတြနဲ့ စစ္ျဖစ္ရင္၀င္ေဆာ္ျကပါ။

က်ြန္ေတာ္တို ့ ျမန္မာျပည္မွာလည္းဒီေကာင္ေတြဟာ လူဦးေရရဲ ့၈% ေလာက္ရိွေနပါျပီ။
ရန္ကုန္ျမို ့ မွာ ဗလီ၁၈၀ ေက်ာ္ရိွျပီး၊
မန္းဒေလးျမို ့မွာ ဗလီ၂၀၀ ေက်ာ္ရိွေနပါျပီ။
အရမ္းေျကာက္ဖို့ေကာင္းပါ တယ္။
နိုင္ငံတစ္ခုမွာဒီေကာင္ေတြဟာလူနည္းေနရင္ေအးေဆးလ်ွိုေနပါတယ္။
အဲဒီနိုင္ငံလူဦးေရရဲ ့၁၀% ရိွရင္စတင္ ျပီး ( မြတ္ဆလင္နိုင္ငံျဖစ္ေအာင္လုပ္ ဖို
့)ျကိုးပမ္းပါျပီ။
ထိုင္းမွာအျကမ္းဖက္တယ္ဆိုတာဟာ ဒီေကာင္ေတြဟာ ထိုင္းနိုင္ငငံလူဦးေရရဲ ့၁၀%
ေရာက္သြား တာမို ့လို ့ပါ။

က်ြန္ေတာ္ေျပာတာခင္ ဗ်ားတို ့သိထားသင့္ လို ့ေျပာ တာ ပါ။

စိတ္၀င္စားရင္ေအာက္ က links ေတြ၀င္ျကည့္ျကပါ။ ဒီလိုပဲDownload ဆြဲျပီး
သူမ်ားေတြကို ပို ့ေပးျကပါ။
လူ ၁၀ ေယာက္ ေလာက္ က်ြန္ေတာ္ေျပာ တာ အ ရာ ထင္ ရင္ ေက်နပ္ပါ ျပီ/

မြတ္ဆလင္ေတြ ( Islam ဘာသာေရးညြန္ျကားခ်က္အရ) ေခါင္းျဖတ္ သတ္တာကိုျကည့္ ခ်င္ ရင္

( ကိုယ္လည္းသူတို့
ျကားထဲေရာက္သြားရင္ဒီလိုပဲလည္လွီးအသတ္ခံရမယ္ဆိုတာသေဘာပါက္ပါ။)
ေအာက္က Links ကို နိွပ္ပါ။

http://www.truthtube.tv/search.php?keyword=beheading&type=videos

အာလာ ဆိုတာ နတ္ဆိုးျဖစ္ေျကာင္း ၊ မြတ္ဟာမက္မုဒိန္းက်င္ခဲ့တဲ့အေျကာင္းေတြ
အေထာက္အထားနဲ့သိခ်င္ရင္
ေအာက္က links ကို ျကည့္ ပါ။

http://www.faithfreedom.org
http://www.islam-watch.com
http://www.muhammadtube.com

…………………………………..

မြတ္ဆလငိေတြ အျကမ္းဖက္ျပီးခဲ့တဲ့ အျကိမ္အေရအတြက္နဲ ့၊မီးရွုိ ့
ိ့၊ေခါင္းျဖတ္လူသတ္ခဲ့တဲ့ျဖစ္စဥ္ေတြကိုသိခ်င္ရင္ ေအာက္ က link ကိုျကည့္ပါ။

http://www.jihad-watch.com

……………………………………

ခရစ္ယာန္ေတြရဲ ့အျမင္ကို သိခ်င္ရင္ ေအာက္ က link ကိုျကည့္ပါ။

http://bibleprobe.com/muhammad.htm

……………………………………..

ဂ်ုဴးလူမ်ိဴးေတြရဲ ့ အျမင္ကိုသိခ်င္ရင္ ေအာက္ က link ကိုျကည့္ပါ။

http://www.masada2000.org/islam.html

………………………………………

ဟိန္ဒူေတြရဲ ့အျမင္ကိုသခ်င္ရင္ ေအာက္ က link ကိုျကည့္ပါ။

http://www.islam-watch.com
http://www.primechoice.com/philosophy/listIslam.htm

………………………………………….

အေနာက္နိုင္ငံေတြရဲ ့အျမင္ကို ျကည့္ခ်င္ရင္link ကိုျကည့္ပါ။

http://www.answering-islam.org
http://www.primechoice.com/philosophy/listIslam.htm

……………………………………………

ဒီျဖစ္ ရပ္မွန္ေတြ စုစည္ထားတဲ့ Doudumentary Movie
ေလးကိုလည္းျကည့္လိုက္ျကပါအံုး

http://www.obsessionthemovie.com

……………………………………………..

ဗုဒ္ဓဘာသာအျမင္ေလးေတြကိုသိခ်င္ရင္ေတာ့ ဘုန္းျကီးေတြကိုေမးျကပါ။

နီးနီးနားနားထိုငး္နိုင္ငံမွာမြတ္ဆလင္ကုလားေတြကဗုဒ္ဓဘာသာ၀င္ေတြကိုေခါင္းျဖတ္သတ္တဲ့သတင္းေတြ
ေစာင့္ျကည့္ျကပါ။

……………………………………………..

ကြ်န္ေတာ္ တို့ အတူတကြ
လူမ်ိဴးေပါင္စံုဘာသာေပါင္းစံုအတူတကြေအးခ်မ္းစြာေနလာခဲ့တဲ့ဒီကဗာျကီးဟာအခုဆိုရင္
မြတ္ဆလင္ေတြရဲ ့ေခါင္းျဖတ္ရက္စက္မွုေတြ။ ေျကြးေျကာ္သံေတြ ၊ေသြးညီွန့ ့ံေတြနဲ့
ဆူပြက္လို ့လာေနပါျပီ။

ရက္စက္ျကမ္းျကုတ္လြန္းလွတဲ့ဒီမြတ္ဆလင္ေကာာင္ေတြကို လူမ်ဳိးအသီးသီး ၊ ဘာသာ
အသီးသီး ကညီအကိုေတြနဲ့့လက္တြဲျပီး ၀ိုင္း၀န္းတိုက္ဖ်က္ ရာမွာ က်ြန္ ေတာ္တို ့ တ
ေဒါင့္ တစ္ေနရာက ပါ၀င္ျကပါစို ့။

.================================
===============================

ေအာက္ကစာကတာ့က်ြန္ေတာ့္ကို န.၀.တ Spy ဆိုျပီး က်က္သေရယုတ္ေအာင္စြပ္စြဲထားတဲ့Democracy for show =ျပည္ပမွ မေအလို းမ်ား သို ့ေပးစာ ျဖစ္ပါတယ္။

နို္င္ငံေပါင္းစံု ကလူေတြနဲ ့က်ြန္ေတာ္ဒီ Islamisation ကိတ္စကို ေဆြးေႏြးဖူးတယ္။ သူတို ့အားလံုးလက္ခံတယ္။သေဘာေပါက္တယ္။
တခ်ိ ဳ ့ဆိုရင္ က်ြန္ေတာ္တို ့ထက္အမ်ားျကီးပို သိပိုတတ္တယ္။ Islamisation ရဲ ့ေျကာက္စရာေကာင္းပံုကိုသိျမင္တယ္။
လူမ်ိဳးစံုနဲ ့Discussion လုပ္ျကည့္တာ သူတို ့အားလံုးလက္ခံသေဘာေပါက္တယ္။

ကိုယ့္ျမန္မာလူမ်ိဳးကိုနားလည္သေဘာေပါက္ေအာင္ ရွင္းျပေျပာျပမွပဲ ေစာက္တလြဲ ေတြျဖစ္ေတာ့တယ္။

က်ြန္ေတာ့္ကို စစ္ အစိုး ရ Spy ဆို ျပီးက်က္သေရယုတ္ေအာင္ အပုပ္ခ်ေနတဲ့ေကာင္ေတြကို တစ္ခုပဲေမးမယ္။

ရွင္းရွင္းေလးပဲ ။ တစ္ခုပဲေမးမယ္။

ခင္ဗ်ားတို ့ ( သန္းေရြျဖ ုတ္ခ်ေရးအေျကာင္းျပျပီး ရွာေဖြစားေသာက္ ေနတဲ့ သန္းေရြေခြးေတြ eg. မိုးသီးဇြန္ )ကိုတစ္ခုပဲေမးမယ္။

မြတ္ဆလင္ေတြက Qur’an က်မ္းစာ အ ရ လူတစ္ေယာက္ကို အရွင္ လတ္လတ္ျကီးေခြးတစ္ေကာင္ ကိုသတ္သလို လည္လွီးသတ္ေနတာ ေကာင္းလား။မေကာင္းဘူးလား။
Yes or No တစ္ခြန္းတည္းေျပာ ။ Yes ဆိုရင္ ခင္ဗ်ားတို ့ရဲ ့ေစာက္သံုးမက်တဲ့ ေခါင္းေတြကို အရင္ အျဖတ္ခံလိုက္။
No ဆိုရင္ ဒီမွားယြင္းေနတဲ့အယူ၀ါဒျကီးကိုခင္ဗ်ားရွုတ္ခ်ရမယ္။ မွားယြင္းေနတယ္လို ့ေ၀ဖန္ရဲ ရမယ္။လူကိုေခါင္းျဖတ္သတ္တာမွမမွားရင္ ဘယ္ဟာကမွားလဲ။

ဒါပဲေလ။ရွင္းရွင္းေလး။ က်ြန္ေတာ္က Plain ျကီးဆဲေနတာမွမဟုတ္ပဲ။ Facts by Facts . Solid Evidence နဲ ့ေျပာေနတာေလ။

Qur’an က်မ္းခ်က္ေတြေရာ ေခါင္းျဖတ္တဲ့ Video ပါ ျပထားတယ္။

အေထာက္အထားမရိွပဲ ေပါက္ပန္းေဆးေျပာေနတာမွမဟုတ္တာ/ ေပါက္ပန္းေဆးေျပာေနရင္ဘယ္သူကယံုမွာလဲ။ ရွင္းရွင္းေလး။

ဒီေတာ့ ကာ ေခါင္းျဖတ္တဲ့ မြတ္ဆလင္ေတြ ကို တစ္ခြန္းမွ အျပစ္ မတင္ရဲ ပဲနဲ ့မြတ္ဆလင္ေတြေခါင္းျဖတ္တာကို မီးေမာင္းထိုးေျပာျပတဲ့က်ြန္ေတာ္ ကို ေစာက္ျပစ္တင္ေနတဲ့
ခင္ဗ်ားတို ့လို ေကာင္မ်ိဳး ေတြဟာ မြတ္ဆလင္ေသြးစပ္ေတြလည္းျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မယ္။
ဒါမွမဟုတ္မြတ္ဆလင္ကို အေဖလို ့ထင္ေနတဲ့။ ကုလားျမင္ ရင္ သူတို ့အေမလို းေတာ့မလို ျဖစ္ေနတဲ့ေကာင္ေတြ။
မြတ္ဆလင္ကုလားကို ထိရင္ဆတ္ဆတ္ထိမခံနိုင္ေအာင္ျဖစ္ေနတဲ့ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓာတ္မရွိတဲ့ ေအာက္ တန္းစားေကာင္ေတြပဲျဖစ္တယ္။

ဒီလို ေကာင္မ်ိဳးေတြဟာ ေခတ္အဆက္ဆက္ကရွိခဲ့တဲ့ ျမန္မာ လို ့မေခၚထိုက္တဲ့ေအာက္တန္းဇားေကာင္ေတြျဖစ္တယ္။
ဒီလိုေကာင္ေတြကို က်ြန္ေတာ္ ဘာမွေစာက္ဖက္လုပ္ျပီးေျပာ စရာအေျကာင္းမရိွဘူး။

ေျပာရရင္ ….
က်ြန္ေတာ့္ ကို စစ္တပ္က ဘာသာေရး လွံု ့ေဆာ္မွုနဲ ့ဖမ္းျပီးေထာင္ဒဏ္ နွစ္ ၁၅၀ ေလာက္ခ်ရင္ခ်မယ္။

ဒါမွမဟုတ္ က်ြန္ေတာ့္ကို မြတ္ဆလင္ေတြက အခိ်န္မေရြးအေသသတ္ သြားနိုင္ တယ္….
ကြ်န္ေတာ္ ေျပာေနတာေတြကို ခင္ဗ်ားတို ့က သေဘာမေပါက္ေပမဲ့။
မြတ္ဆလင္တြက ေတာ ့ သူတို ့ ရ ဲ ့ Islamisation Plan ကို ျကို သိေနတဲ့ လူ အျဖစ္ ေစာက္ရမ္းသတ္ခ်င္ေနပါတယ္….

လူ ၁၀၀၀ မွာ ၉၉၀ ေလာက္ က ဒီစာကိုဖတ္ျပီး ဘာသိဘာသာ ေမ့သြားမွာပါ။

ဒါေပမဲ့ မ်ိးခ်စ္စိတ္ရွိတဲ့လူ ၁၀ ေယာက္ေလာက္ က က်ြန္ေတာ္ေျပာတာကို သေဘာေပါက္ ျပီး Islamisation ကို ကာကြယ္တားဆီးဖို ့လုပ္သင့္တဲ့ အလုပ္ေတြကို ဆက္လုပ္ျပီး
အမ်ိဳးဘာသာ။ သာသနာကို ကာကြယ္ရမယ္ဆို တဲ့သမိုင္းေပးတာ၀န္ကို မ်ိဳးဆက္တိုင္း ကထမ္းေဆာင္သြားမယ္ဆိုရင္က်ြန္ေတာ္ေရးရျကိဳးနပ္ပါျပီ။

မြတ္ဆလင္ေတြက က်ြန္ေတာ့္ကို သတ္ဖို ့စည္းလံုးေနခ်ိန္မွာ တစ္ေယာက္တစ္ေပါက္နဲ ့ကိုယ့္အခ်င္းခ်င္းေဆာ္ပေလာ္ တီးဖို ့ပဲလုပ္ေနတဲ့ျမန္မာေတြကို ေတြ့လိုက္ ရတာ စိတ္ေတာ္ေတာ္ေလသြားတယ္။

စစ္တပ္ဆိုတာလဲဗမာေတြပဲ။ အတိုက္အခံေတြကလဲဗမာေတြပဲ။
ဒီအခိ်န္ဟာ ျမန္မာျမန္မာ ခ်င္းခ်ေနရမဲ့အခ်ိန္မဟုတ္ဘူး။ ျမန္မာျမန္မာ ခ်င္းခ်ေန ရင္ဗမာပဲေသမယ္. ….
မြတ္ဆလင္ေတြက ေပ်ာ္တာေပါ့ ။ေကာက္စားသြားမွာေပါ့ ။ ဒီေလာက္ကေလးေတာင္ နားမလည္ေတာ့ဘူးလား ညီအကိုတို ့။

စစ္အစိုးရကလည္း NLD ကို ေသေအာင္မုန္းေနတယ္။ အတိုက္အခံေတြက လည္း စစ္အစိုး ရ ကို ဘယ္လို ျဖ ုတ္သတ္ရမလဲပဲစဥ္းစားေနတယ္။
ျမန္မာအခ်င္းခ်င္းပဲခ်ခ်င္ေနတယ္။ ဒီေလာက္ခ်ခ်င္ေနရင္ ျမန္မာ လူမ်ိဳး သန္း ၆၀ ကို သန္း ၃၀ စီၤခြဲျပီး မေသမခ်င္းခ်။
သန္း၃၀ နဲ ့သန္း ၃၀ ခ်လို ့ သန္း ၆၀ ေသာျမန္မာျပည္သူေတြေသသြားရင္ မြတ္ဆလင္ေတြလက္ထဲျမန္မာနိုင္ငံကို အပ္လိုက္။ ဒါပဲရိွတယ္။

အခု Islamisation ကိတ္စဟာ NLD အတိုက္ အခံအတြက္ေရာ….စစ္တပ္ အတြက္ပါ သိထားသင့္တဲ့အရာျဖစ္တယ္။
အခုနိုင္ငံကိုအုပ္ခ်ဳပ္္ေနတဲ့လူေတြအတြက္ေရာ။ေနာင္တစ္ခ်ိန္ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လာမဲ့လူငယ္ေတြအတြက္ပါ သိထားရမဲ့အေရးျကီးတဲ့ ကိတ္စျဖစ္တယ္။

ျမန္မာေတြမညီညြတ္တာ ဟာ သမိုင္းဦးေခတ္ထဲကပါ။ အားအားရွိ ကိုယ့္အခ်င္းခ်င္းပဲခ်ေနတယ္။
ျမန္မာတစ္ေယာက္က မြတ္ဆလင္တစ္ေယက္ကို ရိုက္ေနရင္ ဗလီထဲက မြတ္ဆလင္ေတြအားလံုး ၀င္ရိုက္မွာျဖစ္ေပမဲ့။
ကုလား ၃ ေယာက္က ျမန္မာတစ္ေယာက္ကို ၀ိုင္းရိုက္ေနရင္ ျမန္မာေတြက ကိုယ္နဲ့မဆိုင္ဘူးဆို ထြက္သြားတတ္တာ ျမန္မာေတြရဲ ့မေကာင္းတဲ့။ မညီညြတ္တဲ့စိတ္ဓာတ္ပါပဲ။

ျမန္မာလူမ်ိဳး က ျမန္မာျပည္ ကို မကာကြယ္ရင္ ဘယ္လူမ်ိဳးက လာျပီးကာကြယ္ေပးမွာလဲ။
ဗုဒ္ဓဘာသာ ၀င္ေတြက ဗုဒ္ဓဘာသာ ကို မကာကြယ္ရင္ ဘယ္ဘာသာ ၀င္ကလာျပီးကာကြယ္မွာလဲ။ စဥ္းစား။

မြတ္ဆလင္ေတြကို အေဖေခၚခ်င္လည္းေခၚေပါ ့။ ဒါေပမဲ့ မြတ္ဆလင္ နဲ ့ျမန္မာတစ္ေယာက္နဲ ့ရိဳက္ေနရင္ မြတ္ဆလင္ဘက္က ၀င္ရိုက္ ေလာက္ေအာင္ေတာ့
ခင္ဗ်ားတို ့စိတ္ဓာတ္ေတြေအာက္တန္းမက်သင့္ဘူး။ ဒါကလည္း မိုးသီးဇြန္တို ့လို သူ ့အေမကို ကုလားက ျကားကားဆြဲျပီးေမြးလာတဲ့လူနည္းစု ေဂါက္ေျကာင္ေတြပဲရွိတာပါ။

Cyber မွာမီးမလာလို ့ မီးစက္သံေတြျကားထဲမွာ ေခ်ြးတလံုးလံုးနဲ ့ သိပ္မက်ြမ္းက်င္တဲ့ ျမန္မာ Font ကိုျကိုးစားျပီးရိုက္ေနရခိ်န္မွာ

US မွာ အိမ္၀ယ္။ကား၀ယ္ နဲ ့ ဒီမိုကေရဆီလုပ္စားကြက္ျကီးမွာ စည္းဇိမ္ရစ္ေနတဲ့
မိုးသီးဇြန္တို ့လို ေကာင္ေတြက က်ြန္ေတာ့္ကို န.၀.တ Spy ။ မင္းသန္းေရြွ ဆီက ပိုက္ဆံဘယ္ေလာက္ရလို ့ေရးတာလဲလို ့ေမးေတာ့က်ြန္ေတာ္ မွာဘာျပန္ေျပာရမွန္းေတာင္မသိေတာ့ပါဘူး။

မိုးသီးဇြန္တို ့လို သန္းေရြ ျဖုတ္ခ်ေရး ျမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီအေရးအေျကာင္းျပျပီး US မွာ ေထာက္ပံ့ေငြေတြနဲ ့ အိမ္၀ယ္ ကား၀ယ္ နဲ ့သန္းေရြျဖုတ္ခ်ေရးအေျကာင္းျပျပီး မိမိဘ၀တိုးတက္ေရးအတြက္ ရွာေဖြစားေသာက္ေနတဲ့ေကာင္မ်ိဳးမဟုတ္ပါဘူး။ ဒီေကာင္ေတြအေျကာင္းေျကးမံု ဦးေသာင္းရဲ့စာအုပ္ထဲမွာ ေရးထားတာဖတ္ျကည့္ပါ။

ဒီေတာ့မြတ္ဆလင္ကုလားကို အေဖေခၚခ်င္တဲ့ ေကာင္ေတြ။ မြတ္ဆလင္ထိရင္ဆတ္ဆတ္ထိမခံျဖစ္ေနတဲ့ အမ်ိဳးယုတ္ေကာင္ေတြကို က်ြန္ေတာ္တစ္ခုပဲေျပာခ်င္တယ္။

သူတို ့ေျပာသလို န.၀.တ အစိုးရဟာ ဘာသာေရးအဓိကရုဏ္းကို ဖန္တီးခ်င္ရင္ အစိုးရရဲ ့ စစ္ဗိုလ္ ကြန္ပ်ဴတာ ပညာရွင္ေတြနဲ ့ကြန္ပ်ူတာအလံုး ၃၀၀ ေလာက္ကေနတျပို င္တည္း Launch လုပ္မွာေပါ့။
ေနာက္ျပီးေတာ့ အျပင္မွာ ဘုန္းျကီးတုေတြဘာေတြနဲ ့ ေသခ်ာ Plan ခ်ျပီးလုပ္မွာေပါ့ ။ ဒီဘာမဟုတ္တဲ့ Online သံုးနိုင္တဲ့ လူနည္းစုေလးကို ဘာ လုပ္စရာလိုလဲ။
၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ကမလို ့ဘာျကီးပဲျဖစ္ျဖစ္ သန္းေရြ က ေသမွအာဏာေပးမယ္ ကြာ ။ မေပးဘူးကြာ။ ကဲဘာလုပ္မလဲ။
UN က ဂန္ဘာရီ က ၆ လကို တစ္ခါနွုန္းနဲ ့ အေခါက္ ၅၀ လာမယ္ကြာ ။ UN လံုျခံု ေရးေကာင္စီမွာ ျမန့္မာ ့အေရးကိတ္စ ကို ၂ နွစ္တစ္ခါနွုန္းနဲ ့အခါ ၄၀ ေဆြးေႏြးေပးမယ္။
လုပ္ေပးမယ္ေလ…..သိလား ။ ျပဇာတ္ျကီး ။

က်ြန္ေတာ္ျမင္တာ ကေတာ ့ Asean + UN + China+ India+ US + Europe+Russia အားလံုးဟာ ဇာတ္တိုက္ထားျပီးျမန္မာနိုင္ငံကို ဖင္၀ိုင္းခ်ေနတာပါပဲ။
ဒါေျကာင့္နိုင္ငံေရးလိမ္ဆင္ျကီးလို ့ေျပာတာ ။ ထားပါ။

ကဘာ့သမိုင္းမွာ ဂင္းနစ္စံခ်ိန္စာအုပ္ မွာ အနွစ္၂၀၀ေလာက္ အရွည္ျကာဆံုး အေရးအခင္းအျဖစ္မွတ္တမ္းတင္မဲ့ သပြတ္အူလို ရွုပ္ေနတဲ့ျမန္မာ့နိုင္ငံေရးအေျကာင္း အေရမရအဖတ္မရမေျပာခ်င္ပါဘူး။

ေျပာခ်င္တာ က ဒီမိုကေရစီ မင္းသားေတြက က်ြန္ေတာ့္ ကို က်က္သေရယုတ္ေအာင္ေျပာေနလို ့ဒီေကာင္ေတြရဲ ့ဥာဏ္ မရွိပံုအေျကာင္း ကိုရွင္းျပတာ။

ေနာက္တခု ကြ်န္ေတာ္ဟာ ဘာသာေရးအဓိကရုဏ္း လုပ္ဖို ့ေျပာေနတာလံုး၀မဟုတ္ဘူးေနာ္။ ခင္ဗ်ားတို ့ရင္ထဲမွာစြဲေနေအာင္ ေျပာျပရွင္းျပေနတာ။

ဒီ Islamisation ကိတ္စဟာ ဘာသာေရးအဓိကရုဏ္း ေလာက္နဲ ့ျပီးသြားမဲ့ ကိတ္စ မဟုတ္ဘူး။
ဘာသာေရးအဓိကရုဏ္း ဆို တာဘုန္းျကီးတူမကို မုဒိန္းက်င့္တာတို ့ဘာတို ့ကစတာ။အခု Islamisation က အဲဒီေလာက္မေသးငယ္ဘူး။
ဘာသာေရးအဓိကရုဏ္း လုပ္ျပီး ေဟးေဟးေဟး နဲ့ျပီးသြားမဲ့ကိတ္စမဟုတ္ဘူး။
ဘာသာေရးအဓိကရုဏ္း လုပ္ရင္။ ဘာျဖစ္မွာလဲ။ မြတ္ဆလင္ေတြက လူနည္းေနေသးေတာ့ ေလ်ွာ္ေပးမွာေပါ့။ စစ္သားေတြကဘုန္းျကီးေတြကို ၀င္ဖမ္းမွာေပါ့။

ရႏ္ကုန္ျမို ့ လူ ဦးေရမွာ မြတ္ဆလင္ ၅၀ % ျမန္မာ ၅၀% ျဖစ္တဲ့ အခ်ိန္မွာ က်မွ စုတ္ျပတ္သတ္ေအာင္ခံရမွာ။
Eg. ရန္ကုန္ တာေမြဟာ အခု ဆို ရင္ မြတ္ဆလင္ရပ္ကြက္ျဖစ္ေနျပီ။ ေနာင္တစ္ခ်ိန္ မွာ တာေမြဟာ ကုလားေတြ ေျခကုပ္ယူမဲ့
ထိုင္းေတာင္ပိုင္းလို ။ မြတ္ဆလင္ေတြ Base လုပ္တဲ့ ေနရာျကီးျဖစ္သြားလိမ့္မယ္။
စစ္သားေတြက မြတ္ဆလင္ေတြဘက္ကပဲကာကြယ္ေပးျပီၤး ဗုဒ္ဓဘာသာေတြကို ဖမ္းမွာေပါ့။ ဘာမွထိေရာက္မွုမရိွတဲ့ ဘာသာေရးအဓိကရုဏ္း တို ့ နိုင္ငံေရးအဓိကရုဏ္းတို ့ကို ဘယ္ေတာ့မွမလုပ္နဲ့။

က်ြန္ေတာ့္ စာက ခင္ဗ်ားတို ့နားလည္သေဘာေပါက္ေအာင္ရွင္းျပတာ။ အကြက္ျမင္ ေအာင္ရွင္းျပေနတာ.
တစ္ခ်ိဳ ့ကက်ြန္ေတာ့္စာကိုဖတ္ျပီး ဘာသာေရးအဓိကရုဏ္း ျကီးပဲျဖစ္ေတာ့မလိုလိုေျပာေနတယ္။
ေနစမ္းပါဦး။ Online ၀င္နိုင္တဲ့လူ ဦးေရဟာ ျမန္မာနိုင္ငံမွာ နည္းနည္းေလးပါ။ တစ္ေန ့လုပ္မွတစ္ေန ့စားရတဲ့အေျခခံလူတန္းစားေတြမပါပါဘူး။

ဘာသာေရးအဓိကရုဏ္း ျဖစ္တယ္ဆိုတာ အဲဒီ လူအမ်ားစု ျဖစ္တဲ့အေျခခံလူတန္းစားေတြပါ၀င္လာမွထျဖစ္တာမ်ိဳးပါ။

Online ၀င္တဲ့လူငယ္အမ်ားစု မွာ ဘာသာေရးအဓိကရုဏ္း လုပ္မဲ့လူတစ္ေယာက္မွမရွိပါဘူး။ လုပ္ဆိုရင္ေတာင္မလုပ္ပါဘူး။
ဘာလို ့လဲဆိုေတာ့ Online ၀င္တဲ့လူငယ္အမ်ားစု က Chatting ထိုင္ဖို ့ ။ Gtalk မွာQQ လုပ္ဖို ့ ။ Chatting ကေဆာ္နဲ ့အျပင္မွာခ်ိန္းေတြ့ျပီး Hotel ကိုေခၚဖိဖို ့။ဒါေတြပဲလုပ္ေနျကတဲ့လူေတြခ်ည္းပါပဲ။

စိတ္ဓာတ္ေတြကလည္း မရွိျကေတာ့ပါဘူး။ ဒါေျကာင့္က်ြန္ေတာ္က လူ ၁၀၀၀ ဖတ္ေပမဲ့ လူ၁၀ေယာက္ေလာက္ စိတ္ထဲ စြဲသြားရင္ ေက်နပ္ျပီလို ့ေျပာတာေပါ ့။
အဲဒါကိုမ်ားက်ြန္ေတာ့္ ဒီစာေလးဖတ္တာနဲ ့ပဲ တိုင္းျပည္ျကီးပဲပ်က္ေတာ့မလိုလို ေျပာေနတယ္ .ေစာက္ရူးေတြက….။

တကယ္တမ္းသာ က်ြန္ေတာ္ေျပာတာေတြက Facts နဲ ့ Logic န ဲ့ မဟုတ္ဘူးဆိုရင္ ဘယ္သူမွေတာင္ဂရုစိုက္မွာမဟုတ္ဘူးေလ။ ရွင္းရွင္းေလး။
စာဖတ္သူေတြဘာသာ စဥ္းစားျကည့္ေပါ့။ျဖစ္နိုင္။မျဖစ္နိုင္။ တကယ္ျဖစ္ပ်က္ခဲ့တာေတြလား ။ လိမ္ညာေနတာလားဆိုတာ။
အသိသာျကီးဗ်ာ။ ဒီေလာက္ လူအရွင္လတ္လတ္ ေခါင္းျဖတ္တဲ့Video Clip ျကီး ျပထားတာကို ။
ေနာက္ထပ္ေခါင္းျဖတ္တာေတြ အမ်ားျကီးရွိေသးတယ္။Link ေပးထားတယ္ေလ။

စာဖတ္သူအမ်ားစု က က်ြန္ေတာ္ေျပာတာ ဘယ္ေလာက္အေရးျကီးသလဲဆိုတာနားလည္ပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္က ေပါက္တပ္ကရ ပါးစပ္ထဲေတြ့ရာေရွာက္ေျပာေနရင္ေတာ ့ ငေပါ ေပါ့။
အခု ဟာက ကြ်န္ေတာ္ တစ္ေယာက္တည္းေျပာေနတာမွမဟုတ္တာ။
ကြ်န္ေတာ္ တို ့ထက္အဆေပါင္းမ်ားစြာပိုသိ။ ပညာပိုတတ္တဲ့ နိုင္ငံေပါင္းစံု ကပါ ဒီ Islamisation ကို ဘယ္လို ေျဖရွင္းရမလဲဆိုတာေျပာေနက်တာေလ။

Websites Link ေတြေပးထားတယ္ေလ။ England ကေရာ US ကေရာ India ကေရာ အစံုပဲေလ။
သူတို ့ကေရာအဆင့္အတန္းမရိွလို ့ ေတြ ့ရာေတြေလ်ွာက္ေရးေနတာလား။ ။ သူတို ့နိုင္ငံေတြမွာ သန္းေရြွ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီံဘာသာေရးအဓိကရုဏ္းျဖစ္ေအာင္ သန္းေရြွက ပိုက္ဆံေပး ခိုင္းထားတဲ့Websites ေတြလား။ဟားဟား

သူတို ့က်ြန္ေတာ္တို ့အားလံုးဟာ Islamisation ရဲ ့ေျကာက္္စရာေကာင္းပံုကို လူမုန္းခံ။ တစ္ခ်ိဳ ့ဆိုရင္အသက္နဲ ့ရင္းျပီး မီးေမာင္းထိုး ရွင္းျပေျပာျပေနတဲ့ ပညာရွင္ေတြပါ။
ခင္ဗ်ားတို ့အားလံုး မေထာက္ခံရင္ေနပါ။မေစာ္ကားပါနဲ ့။

Qur’an က်မ္း ခ်က္ေတြလည္း သက္ေသအေနနဲ ့ျပတယ္ ။ လူတစ္ေယာက္ကို အရွင္ လတ္လတ္ျကီးေခြးတစ္ေကာင္ ကိုသတ္သလို လည္လွီးသတ္ေနတာကိုလည္းျပတယ္။Video Clip လည္းျပတယ္။
လက္ေတြ့မွာလည္း ခင္ဗ်ားတို ့ပတ္၀န္းက်င္မွာဗလီေတြမ်ားမ်ားလာတာ။ မြတ္ဆလင္ေတြမ်ားမ်ားလာတာေတြေတြ့ေနတယ္။

ဒါေတာင္လက္မခံနိုင္ ရင္ ခင္ဗ်ားတို့ ေရွ့မွာ ခင္ဗ်ားတို ့ မေအ။နွမကို မြတ္ဆလင္ ၁၃ ေယာက္ေလာက္ က၀ိုင္းမုဒိန္းက်င့္ မွ သိမယ္ထင္တယ္။

ျကံု လို ့လူငယ္ေတြကို တစ္ခုေျပာခ်င္တယ္။ ခင္ဗ်ားတို ့က်ြန္ေတာ္တို ့မွာ လွပတဲ့အနာဂတ္ေတြရွိတယ္။
အဲဒီလွပတဲ့အနာဂတ္ေတြကို ေစာက္ရူးေတြရဲ့နိုင္ငံေရးက်ားကြက္ေတြမွာ စေတးမခံနဲ့။

ဥပမာတစ္ခုေျပာမယ္။ မိုးသီးဇြန္ဆိုတဲ့ေကာင္။

အဲဒီေကာင္က ေက်ာင္းသားေပါင္း မ်ားစြာေရွ့မွာ ရဲရဲေတာက္ သူရဲေကာင္းျကီးလို မိန့္ခြန္းေတြေျပာတယ္။ တက္ျက ။ေက်ာင္းသားေတြတက္ျက ေပါ့။

ေျမွက္ေပးတဲ့ေကာင္ျကီး။ သူမ်ားေတြက အဟုတ္ျကီးမွတ္လို ့ ေသနတ္နဲ့ခ်ိန္ထားတဲ့ စစ္သားေတြေရွ့ကို အသက္စြန့့္ျပီးတက္ေတာ့ အကုန္ေသ။ ဘ၀ေတြစုတ္ျပတ္ထြက္ကုန္။
အဲဒီလို အေျခအေနလည္းမေကာင္းေရာ ရြာေဆာ္ျကီး ျဖစ္တဲ့ သူရဲေကာငး္ျကီး မိုးသီးဇြန္ က ေတာ ့သူ ့ ရဲ ့အဖိုးတန္ဘ၀ေလးကို အပ်က္ မခံနိုင္ဘူးေလ။ ဒီေတာ ့ နိုင္ငံျခားကိုထြက္ေျပးျပီးနိုင္ငံေရးလုပ္စားေနတာေပါ့။

သူမ်ားကို ေျမွာက္ ေပးျပီး ကိုယ့္ အလွည့္ က်ေတာ့ ထြက္ေျပးတာဟာ သူရဲေဘာ ေျကာင္တဲ့ ေကာင္မ်ိဳး ပဲ။
နိုင္ငံေရးကို အေျကာင္းျပ ုျပီးစီးပြားရွာျကီးပြားေနတဲ့ ျပည္ပေ၇ာက္ ေဂါက္ေျကာင္္ျကီးေပါျကီးေတြ။ နိုင္ငံေရးဖ်ံျကီးေတြ။ ဂ်င္ေပၚကထံုးေတြ။
ခင္ဗ်ားတို ့ရဲ ့အနွစ္ ၂၀၀ ေလာက္ျကာဦးမည့္ ဒီမို ကေရဒီအေရးေတာ္ပံုျကီးကို က်ြန္ေတာ္တို ့စိတ္မ၀င္စားဘူး။

ဒီေတာ ့ကာ စစ္တပ္စစ္သားေတြက ပစ္တာဟာ အခြင့္အေရးရလို ့။(ဆန္။ဆီ။ ေျမကြက္ ။ကား)
နိုင္ငံျခားကေျမွာက္ေပးတဲ့ေကာင္ေတြလုပ္တာ ဟာ ေဒၚလာရလို ့ ။ သူတို ့အခ်င္းခ်င္း တြက္ေခ်ကိုက္လို ့ စီးပြားေရး Business တစ္ခု လို လုပ္ေနတဲ့
ေနာက္ထပ္ အနွစ္ ၂၀၀ ေလာက္ျကာဦးမဲ့ ျမန္မာ ့ဒီမိုကေရစီ လိမ္ဆင္ျပဇာတ္ျကီးမွာ ခင္ဗ်ားတို ့ရဲ ့လွပတဲ့အနာဂတ္ေတြကို မစေတးပါနဲ့။

ဥပမာဗ်ာ။ မိုးသီးဇြန္ Blog Site မွာ မတရားတာေတြ့ရင္ မတရားဘူးေျပာရဲရမယ္ ဘာညာ ေျမာွက္ေပးထားတယ္။
ဒါဆိုရင္သူကိုယ္တိုင္လာေျပာေလ။ ျမန္မာနိုင္ငံမွာ တရားတာ ဘယ္ေနရာမွမရိွဘူး။ သူကိုယ္တိုင္လာျပီးေျပာေလ။ ဟုတ္တယ္မွတ္လား။
ဘာညာ ေလ်ွာက္ဆဲထားတယ္ ။ သတ္တိရွိရင္ သူကိုယ္တိုင္ နယ္စပ္မွာစစ္တပ္ဖြဲ ့ျပီး သူ ့ပေထြးသန္းေရြွကိုသြားတိုက္ေလ။
ကိုယ္ပိုင္ Website ေတာင္ေငြကုန္ခံ မ၀ယ္ပဲ အလကား ေပးတဲ့ Blogspot မွာ တင္ျပီး USA ကေန ထမီျခံု ဆဲေနတယ္။

ထားပါေတာ့ ။ သူတို ့ က အသံေလးနဲ ့ေျမွာက္ေပး။ ခင္ဗ်ားက အဟုတ္မွတ္လို ့ဒို ့အေရးသြားလုပ္ေတာ ့ ခင္ဗ်ား ဘ၀ေလးက ေထာင္ဒဏ္အနွစ္ ၆၀ ေလ။ ဂိန္ေရာ။
ကံေကာင္းရင္ခင္ဗ်ား နာမည္ေလး BBC မွာပါမယ္။ ဒီေလာက္ပဲ ။

အဲဒီေနာက္ဆက္တြဲခင္ဗ်ားခံရမဲ့ ေထာင္ထဲမွာရိုက္နက္ နိွပ္စက္မွုေတြ။ ခ်ီးတြင္းထဲမွာ စိမ္ထားခံရ မွာေတြ။ ဒါေတြအားလံုး တစ္ေယာက္တည္း ရင္စည္းခံေပေတာ့။

ဒါတြက BBC တို ့ မိုးသီးဇြန္တို ့နဲ ့မဆိုင္ေတာ့ဘူး။ သူတို ့တာ၀န္က ေျမွာက္ေပးဖို ့ပဲ ပါတယ္။ ခင္ဗ်ားကို ကယ္တင္ဖို ့ဆို တာ မပါ ဘူး။
သေဘာေပါက္လား ။ ခင္ ဗ်ား ရဲ ့ ဘ၀ အနာ ဂတ္ကို Pawn တစ္ေကာင္လို ခ်နင္းလိုက္တာ။ ေပးေက်ြးလိုက္တာ…..

ခင္ဗ်ားတစ္ေယာက္ေထာင္ထဲပို ေရာက္သြားေတာ့ ျမန္မာနိုင္ငံျကီးဟာ ဒီမို ကေရစီရသြားမွာလား။

ခင္ဗ်ားတစ္ေယာက္ေထာင္ထဲေရာက္သြားတာ ဟာ သူတို ့အဖို ့ ျခင္ကိုက္ခံရတာေလာက္ေတာင္ မခံစားရေပမဲ့ သူ တို ့ေျမွာက္ေပးတာကို ယံုျပီးလုပ္မိတဲ့ခင္ဗ်ား ကေတာ့ ေသသည္ထိခံစားေနေပေတာ့ပဲ။

သူတို ့ကေတာ ့ေအးေဆးပဲ။ ကားစီးမပ်က္ဘူး။ Club တက္ မပ်က္ဘူး။ ေျမွက္ေပးတဲ့ေကာင္ေတြက ေအးေဆးပဲ။ သူတို ့တာ၀န္ေက်ျပီေလ။ လစဥ္မွန္ မွန္ ေဒၚလာရမယ္ေလ။
ပစ္တဲ့ ေကာင္ေတြစစ္သားေတြကလည္းေအးေဆးပဲ ။ သူတို ့မိသားစု ဆန္ဆီ ရမယ္ေလ။ေျမကြက္ေလး။ကားေလးရမယ္ေလ။

ခင္ဗ်ားတို ့က်ြန္ေတာ္တို ့ရ ဲ့ စုတ္ျပတ္သြားတဲ့ဘ၀ေတြအတြက္ မုိုးသီးဇြန္ျကီး က သူ ့၀င္ေငြေဒၚလာ ကို ဖဲ့ျပီး က်န္ရစ္တဲ့မိသားစုကိုေပးမွာလား။ေ၀းေသးတယ္ေနာ္။ သေဘာေပါက္

မိုးသီးဇြန္ ရဲ ့အျကံ ကရွင္းပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီ အစိုးရတက္လာရင္ ျမ္န္မာျပည္ ျပန္လာျပီး အာဏာ ၊ ၀န္ျကီးတစ္ေနရာယူမယ္။ သူရဲေကာင္းျကီး ေပါ့။
အဲ ျမန္မာျပည္ ဒီမို ကေရစီမရဘူးဆိုရင္လည္း US မွာပဲ နိုင္ငံသားခံယူျပီး ဇိမ္ရစ္ေနမွာေပါ့ ။ရွင္းတယ္ေနာ္။ သူ ့ ေစာက္ဆင့္နဲ ့ဆိုရင္ US မွာ ပန္းကန္ဆးပဲရမယ္။
ဒါေပမဲ့ ေဟာ နိုင္ငံေရး လည္းအေျကာင္းျပလိုက္ေကာ ေဒၚလာေတြရျပီး အိမါ၀ယ္။ကား၀ယ္ေပါ့ ။ရွင္းတယ္ေနာ္။လုပ္စားေနတာ။

အနစ္နာခံကိုယ္က်ိဳးစြန္ ့တာဘာတစ္ခုမွမရိွဘူး။ အားလံုးသူ ့ဘက္က Safe Side ယူထားတာ။

ဥပမာ ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္ တို ့ကိုမင္းကိုနိုင္ တို ့ဆိုရင္ ေခါင္းေဆာင္ ပီသတယ္။ ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ အနစ္နာခံတယ္။ ထြက္မေျပးဘူး။ ေထာင္ထဲမွာနွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ယံုျကည္မွုအတြက္။ တိုင္းျပည္နဲ ့လူမ်ိဳးအတြက္အနစ္နာခံတယ္။
ကြ်န္ေတာ္ တို ့အားလံုးေလးစားျကတယ္။

ဒါေပမဲ့ မိုးသီးဇြန္တို ့လို ျပည္ပမွာ လုပ္စားေနတဲ့ ေကာင္ေတြအားလံုးကို လီးပဲထင္တယ္။ ဘာမွထိထိေရာက္ေရာက္လုပ္ေပးနိုင္ဘူး။
သူတို ့ေတြထိထိေရာက္ေရာက္ လုပ္ေပူနိုင္တာ သူတို ့ USA နို္င္ငံသားခံယူဖို ့။ အိမ္၀ယ္ဖို ့ ။ကား၀ယ္ဖို ့။ သူတို ့သားသမီးေတြ USA မွာေက်ာင္ထားနိုင္ဖို ့။
ဒီကိတ္စေတြကို ပဲ ထိထိေရာက္ေရာက္ ဖန္တီးေနျကတယ္။ USA အစိုးရက ျမန္မာနို္င္ငံ ဒီမိုကေရစီ ရရွိေရးအတြက္ ေထာက္ပံ့ထာတဲ့ေငြေတြနဲ့ေလ။

ျမန္မာနို္င္ငံ ဒီမိုကေရစီ ရ မရေတာ့မသိဘူး။ သူတို ့ကေတာ့လွပတဲ့အနာဂတ္ေလးေတြရရွိသြားျပီ။ သေဘာေပါက္တယ္ေနာ္။ နို္င္ငံေရးျကားကြက္မွာ ခ်နင္းမခံံနဲ ့။

ဘာသာေရးအဓိကရုဏ္း ဟာ Islamisation ကို ကာကြယ္တားဆီးနိုင္တဲ့ Answer မဟုတ္ပါဘူး။

ဘာသာေရးအဓိကရုဏ္း လုပ္ရင္ က်ြန္ေတာ္တို ့ခင္ဗ်ားတို ့ အားလံုး ေထာင္ထဲေ၇ာက္ကုန္မွာေပါ့ ။

လံုး၀ပဲေနာ္ ….ေစာက္ရူးေတြတစ္ေယာက္မွမပါဘူးေနာ္။ က်ြန္ေတာ္ က ခင္ဗ်ားတို ့ရင္ထဲမွာ ခံယူခ်က္တစ္ခုအေနနဲ ့စြဲေနေအာင္ေျပာျပတာ။

ဥာဏ္နဲ ့ယွဥ္ျပီးလုပ္ရမွာ ။ ဘူးရွဲ…ရွူးရွဲ လုပ္တဲ့ ၈၈၈၈ ေခတ္ကကုန္သြားျပီ။ အနွစ္ ၂၀ ရွိျပီ။ ဘာလို ့ျမန္မာနိုင္ငံ Democracy မရလဲ။
ရွင္းပါတယ္။ ေစာက္သံုးမက်တဲ့ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ ့ရူးေျကာင္ေျကာင္ အေတြးအေခၚေတြကို ဆရာတင္ လုပ္မွေတာ့သြားျပီေပါ့။

လိုက္လုပ္တဲ့သူေတြကေတာ့ဘာသိမွာလဲ။ ေခါင္း ေဆာင္က ဒါလုပ္ဒါလုပ္ဆို အဟုတ္ျကီး မွတ္လုပ္တာေပါ့ ။
ေခါင္းေဆာင္ေတြက ဥာဏ္မရွိေတာ့ အားလံုးသြားေရာေပါ့။ ဒါေတြဟာေစာက္သံုးမက်တဲ့နိုင္ငံေရးသမားေတြေျကာင့္ပါ။

ခင္ ဗ်ား ရဲ ့ ဘ၀ အနာ ဂတ္ကို Pawn တစ္ေကာင္လို ခ်နင္းမခံနဲ ့။
Nargis တုန္းကလည္း UN ျကီးပဲ၀င္ေတာ့မလို ။ US ျကီးပဲ၀င္ေတာ့မလို ေနာက္ဆံုးေတာ့လည္း ဇာတ္တုိက္ျပီးသား လိမ္ဆင္ျပဇာတ္ျကီးပါပဲ။

အနစ္နာခံရတာ ျပည္သူေတြ။ ေက်ာင္းသားလူငယ္ေတြ။
အက်ိဳးေက်းဇူးခံစားရတာ စစ္တပ္နဲ ့နိုင္ငငံေရးသမားေတြ။
ေစာက္သံုးမက်တဲ့အဖြဲ့နွစ္ဖြဲ့ျကားမွာ လူငယ္ေတြကေခြးျဖစ္။ မိန္းကေလးေတြဖာျဖစ္။

သန္းေရြျကီးကေနျပည္ေတာ္မွာေကာင္းစားေနဆဲ။ မိုးသီးဇြန္က အေမရိကားမွာေကာင္းစားေနဆဲ။
ျမန္မာ ျပည္သူ ေက်ာင္းသားေတြက ေထာင္ေတြထဲမွာခံစားေနရဆဲ။
ဒီCircle ျကီးထဲမွာ တ၀ဲလည္လည္ ျဖစ္ေနတဲ့ ျမန္မာ ျပည္သူေတြအတြက္။
မွန္ကန္ေသာ။ ဥာဏ္အေျမာ္အျမင္ ရိွေသာ ။ တိုင္းျပည္ကို ဦးေဆာင္နိုင္ေသာ။
လူငယ္ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးအျမန္ဆံုးေပၚထြက္ပါေစလို ့ဆုေတာင္းေပးလိုက္ပါတယ္။

က်ြန္ေတာ့္ ရဲ့ Islamisation အေျကာင္း သတိေပးစာကို နိုင္ငံေရး Advantage တစ္ခု အေနနဲ ့အသံုးခ်ေနလို ့ ရွင္းျပေနရတာ။
စာမ်က္နွာကုန္တယ္။ …………….မြတ္ဆလင္မဟုတ္သူ အားလံုး ကို ေလးစားပါသည္။
က်ြန္ေတာ္က အခ်ိန္တန္ရင္ ကမာၻ႔ နိုင္ငံအသီးသီး၊ ဘာသာအသီးသီး က ညီအစ္ကို ေမာင္နွမမ်ား နွင့္အတူ အစၥလာမ္ ကို ဖင္၀ိုင္းလို း မဲ့ သန္းေပါင္း မ်ားစြာေသာ လူမ်ားထဲမွတစ္ေယာက္သာျဖစ္ပါတယ္။ မြတ္ဆလင္ မဟုတ္တဲ့ သူငယ္ခ်င္း မ်ား အားလံုးကိုလည္းဖိတ္ေခၚပါတယ္။

ဒီရာစုနွစ္ ဟာ Do or Die အခ်ိန္ ျဖစ္ေနပါျပီ။ မြတ္ဆလင္ေတြအားလံုး ဟာ ညီညီညြတ္ညြတ္နဲ ့ ကမာၻ႔ နိုင္ငံအသီးသီး ကို အစၥလာမ္ နိုင္ငံျဖစ္ေအာင္လုပ္ေနပါျပီ။ အခုအခ်ိန္မွာ သူငယ္ခ်င္းတို ့က ကိုယ္နဲ ့မဆိုင္ဘူးဆိုျပီးရပ္ျကည့္မေနျကပါနဲ ့။
အခုအခ်ိန္မွာ အခ်ိန္မီကာကြယ္ တားဆီးမွုေတြမလုပ္နိုင္ ခဲ့ရင္ အရာအားလံုးအဖ်က္ဆီးခံရျပီး စာတန္မာနတ္ အာလာရဲ ့ တစ္ကမာၻ ကို Evil Islam World ျဖစ္ေရး မေကာင္းဆိုး၀ါး ဟာ အနိုင္ရသြားနိုင္ ပါတယ္။
ဒါေျကာင့္ အခ်ိန္ရွိ ခိုက္ ေသြးနဲ ့ရင္းျပီး အမ်ိဳးဘာသာ၊သာသနာကို ကာကြယ္ျကပါ။

တတိယ ကမာၻ စစ္ဟာ မြတ္ဆလင္ေတြ ေျကာင့္ စျဖစ္မွာျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေျကာင့္ ခရစ္ယာန္၊ တရုတ္၊ ရုရွား၊ ဗုဒၶဘာသာ ၊ ဟိႏၵဴ ၊ဘာသာမဲ့၊ ကြန္ျမ ူနစ္ စတဲ့ မြတ္ဆလင္မဟုတ္တဲ့ ကမာၻ အနွ ့ံ၊ နိုင္ငံေပါင္းစံု ၊ ဘာသာေပါင္းစံု က နိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ေတြ ၊ ညီအစ္ကိုေမာင္နွမေတြအားလံုးညီညီညြတ္ညြတ္ နဲ ့ မဟာမိတ္တပ္ေပါင္းစုျကီးဖြဲ ့ျပီး။
လူသားမ်ိဳးႏြယ္ တစ္ရပ္လံုး၊ ယဥ္ေက်းမွု ေပါင္းစံု ၊ ဘာသာတရားအားလံုးတို ့ကိုဖ်က္ဆီးခဲ့၊ ဖ်က္ဆီးဆဲ၊ဖ်က္ဆီးမည္ ့ဘံုရန္သူျဖစ္တဲ့
မေကာင္းဆိုး၀ါး အစၥလာမ္ ဘာသာ ကို ကမာၻ ့ေျမေပၚမွ အျပီးတိုင္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားေအာင္ လုပ္သင့္ပါေျကာင္း…….

က်ြန္ေတာ္ တို ့ဘိုးဘြားဘီဘင္ေတြေခတ္ ကတည္း က နွစ္ေပါင္းေထာင္နဲ ့ခ်ီ
တည္တံံ့ လာခဲ့တဲ့ ဘာသာတရားအသီးသီး ၊ တန္ဖိုးမျဖတ္နိုင္ တဲ့ ယဥ္ေက်းမွု
အသီးသီးကို ရက္ရက္စက္စက္ စုတ္ျပတ္ထြက္သြားေအာင္ဖ်က္ဆီးခဲ့ ၊ ဖ်က္ဆီးဆဲ ၊
ဖ်က္ဆီး ပစ္မဲ့ အစၥလာမ္ ရဲ့ ေဘး က ကာကြယ္ဖို ့ဟာ လူတိုင္းလူတိုင္း မွာ ၊
နိုင္ငံတိုင္း နိုင္ငံတိုင္း မွာ၊ လူမ်ိဳးတိုင္း လူမ်ိဳးတိုင္း၊
ဘာသာတိုင္း ဘာသာတိုင္းမွာ တာ၀န္ရိွပါတယ္။

စိတ္၀င္စားရင္ သူငယ္ခ်င္းတို ့ကိုယ္ပိုင္ ဘေလာ့ခ္ေလးေတြ ေရးျပီး အစၥလာမ္
အျမစ္ျပတ္ေခ်မွုန္းေရး တိုက္ပြဲမွာ နိုင္ငံေပါင္းစံု၊ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု၊
ဘာသာေပါင္းစံုက ညီအကိုေမာင္နွမ၊ သူငယ္ခ်င္းေတြ အားလံုးနဲ ့အတူတကြ
လက္တြဲျပီး တစ္ေထာင့္တစ္ေန ရာက ပါ၀င္ျကပါစို ့လို ့ တိုက္တြန္းပါတယ္။

မိမိ အမ်ိဳးဘာသာ၊ သာသနာကို အဓြန္ ့ရွည္တည္တံ့ေအာင္ကာကြယ္ရမည္ဟု နားလည္ေသာ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား နဲ ့ မြတ္ဆလင္ အမ်ိဳး ယုတ္ေကာင္မ်ားကို ဆန္ ့က်င္ေသာ ဘာသာအသီးသီးမွညီ အကိုေမာင္နွမမ်ား အေနနဲ ့အျကံေပးစာ၊ေထာက္ခံစာမ်ား ေပးပို ့လို လ်ွင္လည္းေကာင္း၊

အမ်ိဳးယုတ္မြတ္ဆလင္ကုလားဒိန္မ်ား…….
မြတ္ဆလင္မ်ားကို အေဖထင္ေနေသာ အမ်ိဳးယုတ္ ေဂါက္ေျကာင္ ကုလားဒိန္မြတ္ဆလင္ေသြးစပ္မ်ား…….
မြတ္ဆလင္မ်ားဧ။္ လည္လွီးေခါင္းျဖတ္သတ္တာကို ေထာက္ခံေသာ မြတ္ဆလင္ဧ။္မယားပါသားမ်ား……
မြတ္ဆလင္ ကိုထိလ်ွင္ ဖေအကို ေစာ္ကားခံရတာထက္ပိုနာ ေသာ အမ်ိဳးယုတ္ေကာင္မ်ား…………
မိမိတို ့ဧ။္ ေစတီပုထိုးမ်ားကို မြတ္ဆလင္တို ့က ဖ်က္ဆီးတာကိုျမင္ခ်င္ ေသာ က်ပ္မျပည့္သည့္ ျမန္မာမ်ား…..အေနနဲ ့
ဆဲစာ၊ ျခိမ္းေျခာက္စာ မ်ားေပးပို ့လိုလ်ွင္လည္းေကာင္း

Allah.is.Sucking.My.Penis@gmail.com သို ့ ေပးပို ့နိုင္ပါသည္။
Thanks for reading
contact me —– allah.is.sucking.my.penis@gmail.com……………………………………………………………………………………………………………………….]